Tytuł Odsłony
KADRA spotkała się z kierownictwem OUG w Gliwicach 344
Obradował Zarząd MZZ „Kadra” Górnictwo 721
25 procentowa podwyżka - załatwiona. 893
Jest i minister 619
Raport z frontu. 676
Związki domagają się przyspieszenia rozmów w temacie podwyżek. 613
MZZ "Kadra" Górnictwo w KHW. 741
Wielkanoc 2017 - życzenia 555
Rokowania w sprawie 14 - tej pensji. 886
14-ta pensja c.d. 760
14 - ta pensja, ciąg dalszy. 782
Stanowisko związków zawodowych PGG Sp. z o.o. w temacie połączenia z KHW S.A. 851
Odpowiedź Zarządu PGG. 860
Raport z negocjacji w dniui 20.03.2017 r. w sprawie połączenia PGG i KHW 882
Żądanie MZZ „Kadra ”Górnictwo w sprawie 14 – tej pensji za 2016 rok. 918
Protest Kadry Na KWK „Piast” 801
Realizacja biznesplanu za 2016 rok 876
Połączenie KHW i PGG zdaniem ZZ "Kadra" 851
Szczegóły połączenia KHW i PGG. 1032
Spotkanie w sprawie połączenia KHW i PGG 731
Spotkanie strony społecznej z Zarządem PGG sp. z o.o. 818
Dalszy ciąg sprawy - premia dozoru KWK Ruda Ruch "HALEMBA" 751
Ilość dozoru a czas pracy. 770
Kadra interweniuje w sprawie premii dozoru w KWK "Ruda" 708
Komisja ds. Energii i Skarbu Państwa – program dla sektora górnictwa 793
Pismo do ministra Krzysztofa Tchórzewskiego 763
Stanowisko MZZ „Kadra” Górnictwo do propozycji zapisów ZUZP PGG Sp. z o.o. 894
KADRA spotkała się z kierownictwem Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach 745
Układ Zbiorowy a sytuacja PGG 1849
PGG wypowiada warunki pracy i płacy pracownikom. 1680
PGG wzywa do rokowań nad ZUZP. 1217
Związki spotkały się z Zarządem PGG. 1183
Kopalnie Zespolone, Bardzo proszę, nie nalegam. 1267
Pismo w sprawie zwolnień grupowych 1485
Notatka ze spotkania ZZ "KADRA" z kierownictwem OUG w Gliwicach 4247
Odpowiedź na pismo w sprawie obsługi prac. emerytowanych z KW S.A. przez PGG sp. z o.o. 1205
14 pensja w SRK 1484
Zwolnienia grupowe a emerytura 1476
Pismo w sprawie funduszu socjalnego 1315
Raport ze spotkania Zarządu PGG Sp. z o.o. z Związkami Zawodowymi 1509
Interwencja w sprawie 14 – tej pensji. 1305
Analiza porozumienia 1272
Porozumienie w Kompanii Węglowej podpisane. 1403
Wyniki rozmów z dnia 16 kwietnia 2016 roku 2454
Komunikat ze spotkania w dniu 11.04.2016 roku 1375
Kolejne spotkanie w ramach sporu zbiorowego bez efektów. 1157
MZZ „Kadra" Górnictwo chce rozmawiać o przyszłości ZZM. 1221
Wielkanoc 2016 - życzenia 1130
Kolejne spotkanie związkowców z Zarządem KW S.A. 1118
Spotkanie strony społecznej z Zarządem KW S.A. 1170
Kolejne rozmowy z Zarządem KW S.A. 1076
Delegaci MZZ „Kadra" Górnictwo udzielili absolutorium Zarządowi 1135
Spotkanie stron w Kompanii Węglowej S.A. 1226
Kompania przekazuje Ruch Anna do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. 1391
Spotkanie Central Związkowych 1280
Pismo do Pani Premier RP 1211
Odpowiedź PIP na zgłoszone przez Związki Zawodowe KW S.A. naruszenia przepisów Prawa Pracy. 1060
Farsa na spotkaniu w Kompanii. 1241
Obradowały związki Kompanii Węglowej S.A. 1098
Zarząd Kompanii wycofał się z wypowiedzenia porozumienia. 1122
Obradował Górniczy Zespół Trójstronny 1315
Obradowały centrale związkowe z Kompanii Węglowej. 1662
Przerwane negocjacje w Kompanii Węglowej. 1554
Zarząd KW S.A. wypowiada Porozumienie z 17 lipca 2015 r. 1722
Kadra interweniuje w temacie nazewnictwa stanowisk pracy. 1673
Związkowcy z Kompanii proszą o spotkanie z ministrem K. Tchórzewskim. 1315
PIP kontroluje Kompanię Węglową. 2133
Ministerstwo odpowiada na pismo dot. deputatów węglowych dla emerytów górniczych. 1327
MINISTER TCHÓRZEWSKI ROZMAWIAŁ ZE ZWIĄZKAMI. 1752
Boże Narodzenie 2015 1832
Kadra interweniuje w PIP 1870
Oświadczenie Rady Pracowników KW S.A. 1761
W KOMPANII WĘGLOWEJ BĘDĄ WYPŁACONE BARBÓRKI. 1861
NIE ŻYJE TADEUSZ CHWAŁKA - PRZEWODNICZĄCY FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 1719
NIE dla zmian warunków umowy o pracę pracownikom Centrali KW S.A. 2055
Co z wypłatą Barbórki ? 1584
Kadra" o bezpieczeństwie w górnictwie. 1385
Górnicy manifestowali w Rudzie Śląskiej. 1381
Protest będzie kontynuowany. 1376
MKPS: rząd chce pokazać górników w złym świetle. 1355
MKPS - stan gotowości strajkowej w górnictwie. 1389
Posiedzenie Zarządu MZZ „Kadra” Górnictwo. 1343
Komunikat po spotkaniu z Zarządem KW S.A. w dniu 24.09.2015 1371
Zaiskrzyło na linii Zarząd KW S.A. - związki zawodowe. 1444
Obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 1432
Stanowisko Rady Pracowników KW S.A. w sprawie projektu „ Planu Restrukturyzacji KW S.A.” 1133
Pismo w sprawie powstania NKW 1541
Obradował Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy. 1269
Prezes K. Sędzikowski odpowiada na artykuł w Rzeczpospolitej pt. "Plan rządu dla górnictwa sypie się. Nie ma planu B" 1221
Porozumienie kończy spór zbiorowy w Węglokoksie Kraj. 1694
W Kompanii Węglowej podpisano Porozumienie 1964
Dość oszczędzania na pracownikach 1694
NIE dla odebrania premii pracownikom Centrali KW S.A. 1793
"Kadra" Górnictwo po raz kolejny interweniuje w Węglokoksie Kraj. 1566
W dniu 23.06.2015 roku obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 1510
"Kadra" Górnictwo interweniuje w Węglokoksie Kraj. 1435
Nie dla zmian w umowach o pracę w Węglokoksie Kraj. 1423
Pomysły na rozwój Śląska są, tylko brakuje ich realizacji 1410
Bez optymizmu - górnictwo po IV miesiącach 1885
Kodeks Etyki - broszura 1474
Komunikat z dnia 2.06.2015 roku 1648
Wybrano Radę Pracowników Kompanii Węglowej S.A. 1396
Wybory Rady Pracowników 27.05.2015 1456
Stanowisko MZZ KADRA Górnictwo w sprawie „Kodeksu Etyki Kompanii Węglowej S.A." 1588
Wybory do Rady Pracowników Kompanii Węglowej S.A. – druga tura. 1411
ZZ KADRA przy KWK Piast protestuje 1446
Płace 2015 1783
Obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 1592
Wybory w organizacjach „Kadry” w Kompanii Węglowej S.A. 1840
Wybory do Rady Pracowników – 22 kwiecień 2015 r. 2080
Związki KW interweniują w sprawie funduszu płac. 1400
Kadra interweniuje w temacie funduszu płac na 2015 r. 1437
Prace nad strategią dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce. 1318
Wielkanoc 2015 - życzenia 1423
Wypowiadać, czy nie - kto da odpowiedź? 1526
Komunikat z rozmów w Kompanii Węglowej w dniu 19.03.2015 r. 1546
PORADNIK - wcześniejsze emerytury. 1849
Z Kadra Górnictwo protestuje przeciwko metodom pracy dyrekcji Centrum Usług Księgowych. 1807
Spotkanie ZZ z Zarządem KW S.A. w dniu 6 marca 2015r. 1576
Stanowisko ZZ Kompanii Węglowej dot. biznes planu Nowej Kompanii 1560
WYBORY W ZWIĄZKU „KADRA" KOMPANII WĘGLOWEJ. 1575
Zmiany w ustawie o rachunkowości w 2015 r. 1841
Kompania zbywa „Piekary" i „Brzeszcze" 1463
Kadra Kompanii Węglowej interweniuje u Prezesa. 1995
Pogotowie strajkowe w Kompanii Węglowej. 1590
Protesty górników zgodne z prawem. 1484
Ustawa górnicza przyjęta z poprawkami Senatu. 1503
To górnictwo wspomaga budżet państwa a nie odwrotnie. 1516
Wiceprezesi Kompanii Węglowej podali się do dymisji. 1379
Obradował Zarząd „Kadry" Kompanii Węglowej S.A. 1706
Oświadczenie o niewyciąganiu konsekwencji 1503
JEST POROZUMIENIE. 1561
BUM - Biuletyn Ulotny MZKPS. 1546
Kadra przeciwna pozbawieniu pracowników administracji gwarancji zatrudnienia. 2443
Stanowisko Forum Związków Zawodowych 2049
Komunikat MKPS z 11 stycznia 2015 roku 1609
Związkowcy zwyzywani – rozmowy zerwane. 1384
Strona rządowa nie przygotowana do rozmów i zawarcia porozumień 1333
Pismo Komitetu do Donalda Tuska 1343
Pismo Komitetu do Premier Ewy Kopacz 1356
Spotkanie Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego 1332
„Kadra" Kompanii Węglowej o Planie Naprawczym Spółki. 1396
Boże Narodzenie 2014 - życzenia 1460
Czas na społeczne porozumienie. 1993
Krzysztof Sędzikowski – prezes na 7 dni? 1856
Barbórka 2014 - życzenia 1590
Protest w Kompanii Węglowej zawieszony. 1457
Rządowe gwarancje ciągłości wynagrodzeń. 1491
Komunikat sztabu Protestacyjno-Strajkowego 16.11.2014 r. 1475
Komunikat sztabu Protestacyjno-Strajkowego 15.11.2014 r. 1487
Komunikat 1968
Pismo do Prezesa Zarządu KW S.A. 2306
Opinia Rady Pracowników w sprawie projektu "Planu Naprawczego Kompanii Węglowej S.A. na lata 2014-2020" 1783
VII Turniej piłki nożnej o Puchar Przewodniczącego PZZ KADRA 1582
Górnicy w Warszawie – iskierka nadziei. 2041
Obradowało Zebranie Delegatów ZZ „Kadra” KW S.A. 1701
Apel sztabu dot. KWK Kazimierz Juliusz 1858
Komunikat 15.09.2015 roku. 2164
NIE dla obniżenia premii administracji. 2094
W Warszawie o ważnych problemach górnictwa. 2083
WUG z nową strategią. 2022
Ustawa o zobowiązaniach KW S.A. podpisana przez Prezydenta. 1767
Kopalnia „Knurów - Szczygłowice" kupiona. 1877
Donald Tusk rozmawiał z górniczymi związkowcami. 1981
„Kadra" Kompanii Węglowej S.A poświęciła sztandar na X lecie związku. 2091
V Rajd Górski z KADRĄ 2184
Związki rozmawiały z nowym Zarządem Kompanii Węglowej S.A. 2131
Obradował Sztab Protestacyjno-Strajkowy 2066
Pierwsza konferencja prasowa nowego zarządu KW SA. 2162
Premier o „szczycie węglowym". 2244
Zakończył się „szczyt węglowy" w Katowicach. 1983
Posiedzenie Komisji Sejmowej odwołane. 2029
Związkowcy rozmawiali z Premierem. 2017
Petycja do Premiera Donalda Tuska 1952
Podziękowania 1885
Górnicy manifestowali w Katowicach. 1776
Związki zapraszają - Górnicza manifestacja w Katowicach. 1761
Rada Nadzorcza KW SA. wybrała nowy zarząd spółki. 2489
Komunikat z posiedzenia Sztabu Protestacyjno-Strajkowego 1840
Wielkanoc 2014 życzenia 1935
Refleksje nad lutowym porozumieniem. 1995
Co z emeryturami górniczymi? 2041
Marcowe rozmowy w KW S.A. 2275
Turniej piłkarski rozpoczął obchody X-lecia ZZ „Kadra" KW S.A. 2024
Komunikat ze spotkania w dniu 6.02.2014 roku 2283
Pismo do PIP - wypowiedzenie posiłków administracji 2786
Stanowisko ZZ KADRA KW S.A. 2224
Kadra Kompanii Węglowej nie podpisała Porozumienia. 2195
Boże Narodzenie 2013 - życzenia 2152
Barbórka 2013 - życzenia 2135
Mariusz Wakuła nowym przewodniczącym Związku Zawodowego „Kadra" Kompanii Węglowej S.A. 2627
Sztab Protestacyjno-Strajkowy 2225
Pismo do Premiera Janusza Piechocińskiego 1994
Pisma dot. odpowiedzi na postulaty ZZ 2126
Pismo do Premiera RP 2029
Wojewódzkie Targi Pracy – Katowice 2013. 2187
Co dalej z OFE ? 2088
Spotkanie z Zarządem Kompanii Węglowej. 2433
Kadra dyskutowała o sytuacji w Kompanii Węglowej 30.09.2013 roku 2063
„Kadra" o bezpieczeństwie w górnictwie. 1933
Nie dla antyspołecznej polityki Rządu i pozorowanego dialogu społecznego 1974
Kadra Kompanii Węglowej w Warszawie 2026
„Silesia" - szyb nr 2 oddany do użytku. 2872
Komunikat Zarządu 7.08.2013 2266
Dokumenty po spotkaniu Strony Społecznej z Zarządem KW S.A. w dniu 29.07.2013 roku 2946
Europejski Stół Węglowy - nowa polityka energetyczna UE do 2030 r. 2088
KADRA pomaga 2214
Informacja z posiedzenia Komitetu Monitorującego Narodowy Plan Rozwoju. 2288
Będzie plus czy minus na koniec roku w Kompanii Węglowej? 2201
Dylematy polskiego górnictwa a polityka energetyczna Unii Europejskiej 2061
Zarząd ZZ "Kadra" Kw S.A. rozmawiał o Brzeszczach i Piekarach 2365
Czy Solidarność podpisała przymierze z PIS - em ?. 2043
Podatki - zmora górnictwa 7319
Górnictwo Węgla Kamiennego w Polsce w latach 2012 i 2013 2650
Spotkanie strony społecznej z Zarządem Kompanii Węglowej 2187
Manifestacja w obronie kopalni „Brzeszcze". 2115
Zebranie Zarządu ZZ „KADRA" KW S.A w dniu 05.06.2013 r 2088
Informacja o zespole trójstronnym 2134
Tabela porównująca wykonanie za 5 miesięcy 2013 w stosunku do PTE W 2013 roku 2133
Spotkanie w OUG Gliwice 2806
Spojrzenie w „oczy" 3 spółkom węglowym wg. Tomasza Tomczykiewicza 2206
IV Raj Górski z Kadrą 3411
Skup praw do akcji Kompanii Węglowej - komu to się opłaca? 3645
Stanowisko Prezydium Sekcji Węgla Kamiennego PZZ KADRA 2351
4 Biathlon wiosenny Ślaskiej IPA Chorzów 04.05.2013 r. 2523
Uroczysta sesja sejmowej Rady Ochrony Pracy 2253
Spotkanie młodych kadr dozoru z WUG i OUG 2157
Rozmowy związków z Zarządem Kompanii Węglowej 22.04.2013r. 2471
Zebranie Zarządu ZZ „KADRA” KW S.A. 22.04.2013 r. 2298
Prawo geologiczne i górnicze bez tajemnic 3962
Zaproszenie na Plener i wernisaż 2189
Mobbing - ukryty problem 2444
Komunikat 9.04.2013 roku 2359
Węgiel kamienny - skazany na porażkę? 2372
Czy Rząd spełni żądania związków? 2117
Bat na pracowników 2427
Wielkanoc 2013 - życzenia 2247
Porozumienie płacowe w Kompanii Węglowej 2698
Czy postulaty strajkowe zostaną usłyszane przez Rząd ? 2080
Pakiet osłonowy - pismo Prezesa Piotra Rykali 19.03.2013 roku 2251
Co zamiast węgla kamiennego! 2209
Co dalej z kopalnią "Sośnica-Makoszowy"? 2703
Czwarte podejście do wskaźnika 2336
Strajk 26 marca 2013 2403
Biznes wspiera młodych 2116
Obradowała Sekcja Węgla Kamiennego 2267
Negocjacje płacowe po raz trzeci 2637
Nadchodzi strajk! 2293
Po co zmiany w schemacie zarządzania w kopalniach KHW 2516
Unia Eurpejska a węgiel kamienny 2759
Negocjacji płacowych ciąg dalszy. 3652
Dzień Kobiet 8.03.2013 roku 2638
Jest szansa na powrót wyklętego węgla 2732
Poseł Polaczek interpeluje w temacie kopalni "Piekary" - pismo do Piechocińskiego. 2299
Rozmowy w temacie wzrostu płac w 2013 r. 2719
Promować przedsięwzięcia służące rozwojowi górnictwa 2332
Wypadkowość - styczeń 2013 roku 2415
Konsultacje Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2015 1994
Pismo do Prezesa 19.02.2013 r. 2329
Spotkanie Zarządu KW S.A ze związkami zawodowymi 29.01.2013 2507
Wicepremier Janusz Piechociński o górnictwie 2682
Notatka ze spotkania w OUG Gliwice 12.12.2012 r. 2335
Spotkanie w Urzędzie Górniczym w Rybniku 27.12.2012 r. 2617
Boże Narodzenie - życzenia 2364
Kadra w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Gliwicach 12.12.2012 r. 2177
Posiedzenie Zarządu ZZ „Kadra" Kompanii Węglowej 13.12.2012 r. 2299
Posiedzenie Zespołu do spraw ujednolicenia systemu wynagradzania w KW SA 11.12.2012 r. 2543
Rozmowy w Kompanii Węglowej 11.12.2012 r. 2265
Barbara o której miano zapomnieć 2672
Życzenia Prezydenta RP dla Górników 2344
Zabawa z "KADRĄ" 29.11.2012 2637
Poparcie dla Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej 2318
Zespół Trójstronny: o bezpieczeństwie i sytuacji na rynku węgla 19.11.2012 r. 2264
KADRA MANIFESTUJE W WARSZAWIE 14.11.2012 2289
ANEKS nr 5 DO POROZUMIENIA z 20.12.2004 2798
ZESPÓŁ TRÓJSTRONNY 29.10.2012 2305
TURNIEJ SIATKARSKI 20.10.2012 r. 2454
ZEBRANIE ZARZĄDU ZZ "KADRA" 18.10.2012 r. 3016