Tytuł Odsłony
Obradował Zarząd MZZ „Kadra” Górnictwo 324
25 procentowa podwyżka - załatwiona. 521
Jest i minister 359
Raport z frontu. 397
Związki domagają się przyspieszenia rozmów w temacie podwyżek. 366
MZZ "Kadra" Górnictwo w KHW. 521
Wielkanoc 2017 - życzenia 354
Rokowania w sprawie 14 - tej pensji. 571
14-ta pensja c.d. 477
14 - ta pensja, ciąg dalszy. 554
Stanowisko związków zawodowych PGG Sp. z o.o. w temacie połączenia z KHW S.A. 630
Odpowiedź Zarządu PGG. 599
Raport z negocjacji w dniui 20.03.2017 r. w sprawie połączenia PGG i KHW 624
Żądanie MZZ „Kadra ”Górnictwo w sprawie 14 – tej pensji za 2016 rok. 654
Protest Kadry Na KWK „Piast” 559
Realizacja biznesplanu za 2016 rok 655
Połączenie KHW i PGG zdaniem ZZ "Kadra" 646
Szczegóły połączenia KHW i PGG. 809
Spotkanie w sprawie połączenia KHW i PGG 507
Spotkanie strony społecznej z Zarządem PGG sp. z o.o. 585
Dalszy ciąg sprawy - premia dozoru KWK Ruda Ruch "HALEMBA" 514
Ilość dozoru a czas pracy. 530
Kadra interweniuje w sprawie premii dozoru w KWK "Ruda" 490
Komisja ds. Energii i Skarbu Państwa – program dla sektora górnictwa 559
Pismo do ministra Krzysztofa Tchórzewskiego 539
Stanowisko MZZ „Kadra” Górnictwo do propozycji zapisów ZUZP PGG Sp. z o.o. 674
KADRA spotkała się z kierownictwem Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach 544
Układ Zbiorowy a sytuacja PGG 1571
PGG wypowiada warunki pracy i płacy pracownikom. 1386
PGG wzywa do rokowań nad ZUZP. 964
Związki spotkały się z Zarządem PGG. 952
Kopalnie Zespolone, Bardzo proszę, nie nalegam. 1046
Pismo w sprawie zwolnień grupowych 1255
Notatka ze spotkania ZZ "KADRA" z kierownictwem OUG w Gliwicach 4015
Odpowiedź na pismo w sprawie obsługi prac. emerytowanych z KW S.A. przez PGG sp. z o.o. 1007
14 pensja w SRK 1254
Zwolnienia grupowe a emerytura 1267
Pismo w sprawie funduszu socjalnego 1092
Raport ze spotkania Zarządu PGG Sp. z o.o. z Związkami Zawodowymi 1226
Interwencja w sprawie 14 – tej pensji. 1084
Analiza porozumienia 1042
Porozumienie w Kompanii Węglowej podpisane. 1187
Wyniki rozmów z dnia 16 kwietnia 2016 roku 2252
Komunikat ze spotkania w dniu 11.04.2016 roku 1182
Kolejne spotkanie w ramach sporu zbiorowego bez efektów. 955
MZZ „Kadra" Górnictwo chce rozmawiać o przyszłości ZZM. 1006
Wielkanoc 2016 - życzenia 924
Kolejne spotkanie związkowców z Zarządem KW S.A. 939
Spotkanie strony społecznej z Zarządem KW S.A. 993
Kolejne rozmowy z Zarządem KW S.A. 901
Delegaci MZZ „Kadra" Górnictwo udzielili absolutorium Zarządowi 952
Spotkanie stron w Kompanii Węglowej S.A. 1017
Kompania przekazuje Ruch Anna do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. 1206
Spotkanie Central Związkowych 1081
Pismo do Pani Premier RP 1023
Odpowiedź PIP na zgłoszone przez Związki Zawodowe KW S.A. naruszenia przepisów Prawa Pracy. 932
Farsa na spotkaniu w Kompanii. 1053
Obradowały związki Kompanii Węglowej S.A. 915
Zarząd Kompanii wycofał się z wypowiedzenia porozumienia. 931
Obradował Górniczy Zespół Trójstronny 1133
Obradowały centrale związkowe z Kompanii Węglowej. 1486
Przerwane negocjacje w Kompanii Węglowej. 1385
Zarząd KW S.A. wypowiada Porozumienie z 17 lipca 2015 r. 1543
Kadra interweniuje w temacie nazewnictwa stanowisk pracy. 1463
Związkowcy z Kompanii proszą o spotkanie z ministrem K. Tchórzewskim. 1131
PIP kontroluje Kompanię Węglową. 1906
Ministerstwo odpowiada na pismo dot. deputatów węglowych dla emerytów górniczych. 1087
MINISTER TCHÓRZEWSKI ROZMAWIAŁ ZE ZWIĄZKAMI. 1547
Boże Narodzenie 2015 1647
Kadra interweniuje w PIP 1670
Oświadczenie Rady Pracowników KW S.A. 1567
W KOMPANII WĘGLOWEJ BĘDĄ WYPŁACONE BARBÓRKI. 1660
NIE ŻYJE TADEUSZ CHWAŁKA - PRZEWODNICZĄCY FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 1539
NIE dla zmian warunków umowy o pracę pracownikom Centrali KW S.A. 1866
Co z wypłatą Barbórki ? 1375
Kadra" o bezpieczeństwie w górnictwie. 1173
Górnicy manifestowali w Rudzie Śląskiej. 1179
Protest będzie kontynuowany. 1122
MKPS: rząd chce pokazać górników w złym świetle. 1166
MKPS - stan gotowości strajkowej w górnictwie. 1192
Posiedzenie Zarządu MZZ „Kadra” Górnictwo. 1145
Komunikat po spotkaniu z Zarządem KW S.A. w dniu 24.09.2015 1184
Zaiskrzyło na linii Zarząd KW S.A. - związki zawodowe. 1261
Obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 1235
Stanowisko Rady Pracowników KW S.A. w sprawie projektu „ Planu Restrukturyzacji KW S.A.” 974
Pismo w sprawie powstania NKW 1338
Obradował Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy. 1089
Prezes K. Sędzikowski odpowiada na artykuł w Rzeczpospolitej pt. "Plan rządu dla górnictwa sypie się. Nie ma planu B" 1045
Porozumienie kończy spór zbiorowy w Węglokoksie Kraj. 1503
W Kompanii Węglowej podpisano Porozumienie 1707
Dość oszczędzania na pracownikach 1519
NIE dla odebrania premii pracownikom Centrali KW S.A. 1605
"Kadra" Górnictwo po raz kolejny interweniuje w Węglokoksie Kraj. 1383
W dniu 23.06.2015 roku obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 1327
"Kadra" Górnictwo interweniuje w Węglokoksie Kraj. 1255
Nie dla zmian w umowach o pracę w Węglokoksie Kraj. 1250
Pomysły na rozwój Śląska są, tylko brakuje ich realizacji 1216
Bez optymizmu - górnictwo po IV miesiącach 1674
Kodeks Etyki - broszura 1279
Komunikat z dnia 2.06.2015 roku 1464
Wybrano Radę Pracowników Kompanii Węglowej S.A. 1216
Wybory Rady Pracowników 27.05.2015 1254
Stanowisko MZZ KADRA Górnictwo w sprawie „Kodeksu Etyki Kompanii Węglowej S.A." 1409
Wybory do Rady Pracowników Kompanii Węglowej S.A. – druga tura. 1221
ZZ KADRA przy KWK Piast protestuje 1262
Płace 2015 1583
Obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 1402
Wybory w organizacjach „Kadry” w Kompanii Węglowej S.A. 1536
Wybory do Rady Pracowników – 22 kwiecień 2015 r. 1809
Związki KW interweniują w sprawie funduszu płac. 1243
Kadra interweniuje w temacie funduszu płac na 2015 r. 1271
Prace nad strategią dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce. 1135
Wielkanoc 2015 - życzenia 1227
Wypowiadać, czy nie - kto da odpowiedź? 1344
Komunikat z rozmów w Kompanii Węglowej w dniu 19.03.2015 r. 1380
PORADNIK - wcześniejsze emerytury. 1573
Z Kadra Górnictwo protestuje przeciwko metodom pracy dyrekcji Centrum Usług Księgowych. 1653
Spotkanie ZZ z Zarządem KW S.A. w dniu 6 marca 2015r. 1400
Stanowisko ZZ Kompanii Węglowej dot. biznes planu Nowej Kompanii 1366
WYBORY W ZWIĄZKU „KADRA" KOMPANII WĘGLOWEJ. 1409
Zmiany w ustawie o rachunkowości w 2015 r. 1646
Kompania zbywa „Piekary" i „Brzeszcze" 1294
Kadra Kompanii Węglowej interweniuje u Prezesa. 1814
Pogotowie strajkowe w Kompanii Węglowej. 1390
Protesty górników zgodne z prawem. 1303
Ustawa górnicza przyjęta z poprawkami Senatu. 1306
To górnictwo wspomaga budżet państwa a nie odwrotnie. 1347
Wiceprezesi Kompanii Węglowej podali się do dymisji. 1208
Obradował Zarząd „Kadry" Kompanii Węglowej S.A. 1498
Oświadczenie o niewyciąganiu konsekwencji 1320
JEST POROZUMIENIE. 1367
BUM - Biuletyn Ulotny MZKPS. 1339
Kadra przeciwna pozbawieniu pracowników administracji gwarancji zatrudnienia. 2281
Stanowisko Forum Związków Zawodowych 1872
Komunikat MKPS z 11 stycznia 2015 roku 1435
Związkowcy zwyzywani – rozmowy zerwane. 1217
Strona rządowa nie przygotowana do rozmów i zawarcia porozumień 1157
Pismo Komitetu do Donalda Tuska 1160
Pismo Komitetu do Premier Ewy Kopacz 1190
Spotkanie Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego 1163
„Kadra" Kompanii Węglowej o Planie Naprawczym Spółki. 1204
Boże Narodzenie 2014 - życzenia 1284
Czas na społeczne porozumienie. 1734
Krzysztof Sędzikowski – prezes na 7 dni? 1669
Barbórka 2014 - życzenia 1411
Protest w Kompanii Węglowej zawieszony. 1286
Rządowe gwarancje ciągłości wynagrodzeń. 1310
Komunikat sztabu Protestacyjno-Strajkowego 16.11.2014 r. 1300
Komunikat sztabu Protestacyjno-Strajkowego 15.11.2014 r. 1316
Komunikat 1786
Pismo do Prezesa Zarządu KW S.A. 2060
Opinia Rady Pracowników w sprawie projektu "Planu Naprawczego Kompanii Węglowej S.A. na lata 2014-2020" 1638
VII Turniej piłki nożnej o Puchar Przewodniczącego PZZ KADRA 1417
Górnicy w Warszawie – iskierka nadziei. 1765
Obradowało Zebranie Delegatów ZZ „Kadra” KW S.A. 1517
Apel sztabu dot. KWK Kazimierz Juliusz 1672
Komunikat 15.09.2015 roku. 1981
NIE dla obniżenia premii administracji. 1924
W Warszawie o ważnych problemach górnictwa. 1892
WUG z nową strategią. 1843
Ustawa o zobowiązaniach KW S.A. podpisana przez Prezydenta. 1597
Kopalnia „Knurów - Szczygłowice" kupiona. 1703
Donald Tusk rozmawiał z górniczymi związkowcami. 1794
„Kadra" Kompanii Węglowej S.A poświęciła sztandar na X lecie związku. 1932
V Rajd Górski z KADRĄ 1990
Związki rozmawiały z nowym Zarządem Kompanii Węglowej S.A. 1971
Obradował Sztab Protestacyjno-Strajkowy 1889
Pierwsza konferencja prasowa nowego zarządu KW SA. 1996
Premier o „szczycie węglowym". 2051
Zakończył się „szczyt węglowy" w Katowicach. 1800
Posiedzenie Komisji Sejmowej odwołane. 1852
Związkowcy rozmawiali z Premierem. 1839
Petycja do Premiera Donalda Tuska 1781
Podziękowania 1686
Górnicy manifestowali w Katowicach. 1588
Związki zapraszają - Górnicza manifestacja w Katowicach. 1588
Rada Nadzorcza KW SA. wybrała nowy zarząd spółki. 2285
Komunikat z posiedzenia Sztabu Protestacyjno-Strajkowego 1658
Wielkanoc 2014 życzenia 1749
Refleksje nad lutowym porozumieniem. 1828
Co z emeryturami górniczymi? 1848
Marcowe rozmowy w KW S.A. 2057
Turniej piłkarski rozpoczął obchody X-lecia ZZ „Kadra" KW S.A. 1849
Komunikat ze spotkania w dniu 6.02.2014 roku 2084
Pismo do PIP - wypowiedzenie posiłków administracji 2598
Stanowisko ZZ KADRA KW S.A. 2056
Kadra Kompanii Węglowej nie podpisała Porozumienia. 2001
Boże Narodzenie 2013 - życzenia 1964
Barbórka 2013 - życzenia 1959
Mariusz Wakuła nowym przewodniczącym Związku Zawodowego „Kadra" Kompanii Węglowej S.A. 2448
Sztab Protestacyjno-Strajkowy 2052
Pismo do Premiera Janusza Piechocińskiego 1835
Pisma dot. odpowiedzi na postulaty ZZ 1941
Pismo do Premiera RP 1841
Wojewódzkie Targi Pracy – Katowice 2013. 2013
Co dalej z OFE ? 1909
Spotkanie z Zarządem Kompanii Węglowej. 2227
Kadra dyskutowała o sytuacji w Kompanii Węglowej 30.09.2013 roku 1896
„Kadra" o bezpieczeństwie w górnictwie. 1754
Nie dla antyspołecznej polityki Rządu i pozorowanego dialogu społecznego 1804
Kadra Kompanii Węglowej w Warszawie 1840
„Silesia" - szyb nr 2 oddany do użytku. 2648
Komunikat Zarządu 7.08.2013 2073
Dokumenty po spotkaniu Strony Społecznej z Zarządem KW S.A. w dniu 29.07.2013 roku 2786
Europejski Stół Węglowy - nowa polityka energetyczna UE do 2030 r. 1909
KADRA pomaga 2025
Informacja z posiedzenia Komitetu Monitorującego Narodowy Plan Rozwoju. 2102
Będzie plus czy minus na koniec roku w Kompanii Węglowej? 2029
Dylematy polskiego górnictwa a polityka energetyczna Unii Europejskiej 1892
Zarząd ZZ "Kadra" Kw S.A. rozmawiał o Brzeszczach i Piekarach 2176
Czy Solidarność podpisała przymierze z PIS - em ?. 1871
Podatki - zmora górnictwa 6920
Górnictwo Węgla Kamiennego w Polsce w latach 2012 i 2013 2448
Spotkanie strony społecznej z Zarządem Kompanii Węglowej 2025
Manifestacja w obronie kopalni „Brzeszcze". 1932
Zebranie Zarządu ZZ „KADRA" KW S.A w dniu 05.06.2013 r 1907
Informacja o zespole trójstronnym 1956
Tabela porównująca wykonanie za 5 miesięcy 2013 w stosunku do PTE W 2013 roku 1959
Spotkanie w OUG Gliwice 2569
Spojrzenie w „oczy" 3 spółkom węglowym wg. Tomasza Tomczykiewicza 2027
IV Raj Górski z Kadrą 3202
Skup praw do akcji Kompanii Węglowej - komu to się opłaca? 3446
Stanowisko Prezydium Sekcji Węgla Kamiennego PZZ KADRA 2178
4 Biathlon wiosenny Ślaskiej IPA Chorzów 04.05.2013 r. 2327
Uroczysta sesja sejmowej Rady Ochrony Pracy 2067
Spotkanie młodych kadr dozoru z WUG i OUG 1951
Rozmowy związków z Zarządem Kompanii Węglowej 22.04.2013r. 2222
Zebranie Zarządu ZZ „KADRA” KW S.A. 22.04.2013 r. 2115
Prawo geologiczne i górnicze bez tajemnic 3683
Zaproszenie na Plener i wernisaż 2013
Mobbing - ukryty problem 2256
Komunikat 9.04.2013 roku 2187
Węgiel kamienny - skazany na porażkę? 2184
Czy Rząd spełni żądania związków? 1937
Bat na pracowników 2227
Wielkanoc 2013 - życzenia 2040
Porozumienie płacowe w Kompanii Węglowej 2485
Czy postulaty strajkowe zostaną usłyszane przez Rząd ? 1927
Pakiet osłonowy - pismo Prezesa Piotra Rykali 19.03.2013 roku 2065
Co zamiast węgla kamiennego! 2031
Co dalej z kopalnią "Sośnica-Makoszowy"? 2521
Czwarte podejście do wskaźnika 2164
Strajk 26 marca 2013 2209
Biznes wspiera młodych 1951
Obradowała Sekcja Węgla Kamiennego 2115
Negocjacje płacowe po raz trzeci 2470
Nadchodzi strajk! 2117
Po co zmiany w schemacie zarządzania w kopalniach KHW 2353
Unia Eurpejska a węgiel kamienny 2577
Negocjacji płacowych ciąg dalszy. 3449
Dzień Kobiet 8.03.2013 roku 2442
Jest szansa na powrót wyklętego węgla 2544
Poseł Polaczek interpeluje w temacie kopalni "Piekary" - pismo do Piechocińskiego. 2146
Rozmowy w temacie wzrostu płac w 2013 r. 2537
Promować przedsięwzięcia służące rozwojowi górnictwa 2168
Wypadkowość - styczeń 2013 roku 2232
Konsultacje Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2015 1862
Pismo do Prezesa 19.02.2013 r. 2152
Spotkanie Zarządu KW S.A ze związkami zawodowymi 29.01.2013 2344
Wicepremier Janusz Piechociński o górnictwie 2444
Notatka ze spotkania w OUG Gliwice 12.12.2012 r. 2148
Spotkanie w Urzędzie Górniczym w Rybniku 27.12.2012 r. 2440
Boże Narodzenie - życzenia 2195
Kadra w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Gliwicach 12.12.2012 r. 1989
Posiedzenie Zarządu ZZ „Kadra" Kompanii Węglowej 13.12.2012 r. 2130
Posiedzenie Zespołu do spraw ujednolicenia systemu wynagradzania w KW SA 11.12.2012 r. 2351
Rozmowy w Kompanii Węglowej 11.12.2012 r. 2097
Barbara o której miano zapomnieć 2469
Życzenia Prezydenta RP dla Górników 2179
Zabawa z "KADRĄ" 29.11.2012 2441
Poparcie dla Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej 2153
Zespół Trójstronny: o bezpieczeństwie i sytuacji na rynku węgla 19.11.2012 r. 2095
KADRA MANIFESTUJE W WARSZAWIE 14.11.2012 2100
ANEKS nr 5 DO POROZUMIENIA z 20.12.2004 2498
ZESPÓŁ TRÓJSTRONNY 29.10.2012 2127
TURNIEJ SIATKARSKI 20.10.2012 r. 2221
ZEBRANIE ZARZĄDU ZZ "KADRA" 18.10.2012 r. 2811