Tytuł Odsłony
KADRA spotkała się z kierownictwem OUG w Gliwicach 152
Obradował Zarząd MZZ „Kadra” Górnictwo 504
25 procentowa podwyżka - załatwiona. 701
Jest i minister 466
Raport z frontu. 503
Związki domagają się przyspieszenia rozmów w temacie podwyżek. 467
MZZ "Kadra" Górnictwo w KHW. 604
Wielkanoc 2017 - życzenia 428
Rokowania w sprawie 14 - tej pensji. 710
14-ta pensja c.d. 595
14 - ta pensja, ciąg dalszy. 636
Stanowisko związków zawodowych PGG Sp. z o.o. w temacie połączenia z KHW S.A. 714
Odpowiedź Zarządu PGG. 701
Raport z negocjacji w dniui 20.03.2017 r. w sprawie połączenia PGG i KHW 725
Żądanie MZZ „Kadra ”Górnictwo w sprawie 14 – tej pensji za 2016 rok. 767
Protest Kadry Na KWK „Piast” 651
Realizacja biznesplanu za 2016 rok 733
Połączenie KHW i PGG zdaniem ZZ "Kadra" 717
Szczegóły połączenia KHW i PGG. 891
Spotkanie w sprawie połączenia KHW i PGG 591
Spotkanie strony społecznej z Zarządem PGG sp. z o.o. 673
Dalszy ciąg sprawy - premia dozoru KWK Ruda Ruch "HALEMBA" 609
Ilość dozoru a czas pracy. 622
Kadra interweniuje w sprawie premii dozoru w KWK "Ruda" 569
Komisja ds. Energii i Skarbu Państwa – program dla sektora górnictwa 648
Pismo do ministra Krzysztofa Tchórzewskiego 624
Stanowisko MZZ „Kadra” Górnictwo do propozycji zapisów ZUZP PGG Sp. z o.o. 764
KADRA spotkała się z kierownictwem Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach 622
Układ Zbiorowy a sytuacja PGG 1679
PGG wypowiada warunki pracy i płacy pracownikom. 1507
PGG wzywa do rokowań nad ZUZP. 1056
Związki spotkały się z Zarządem PGG. 1038
Kopalnie Zespolone, Bardzo proszę, nie nalegam. 1140
Pismo w sprawie zwolnień grupowych 1352
Notatka ze spotkania ZZ "KADRA" z kierownictwem OUG w Gliwicach 4117
Odpowiedź na pismo w sprawie obsługi prac. emerytowanych z KW S.A. przez PGG sp. z o.o. 1084
14 pensja w SRK 1340
Zwolnienia grupowe a emerytura 1332
Pismo w sprawie funduszu socjalnego 1166
Raport ze spotkania Zarządu PGG Sp. z o.o. z Związkami Zawodowymi 1334
Interwencja w sprawie 14 – tej pensji. 1158
Analiza porozumienia 1131
Porozumienie w Kompanii Węglowej podpisane. 1264
Wyniki rozmów z dnia 16 kwietnia 2016 roku 2334
Komunikat ze spotkania w dniu 11.04.2016 roku 1251
Kolejne spotkanie w ramach sporu zbiorowego bez efektów. 1033
MZZ „Kadra" Górnictwo chce rozmawiać o przyszłości ZZM. 1090
Wielkanoc 2016 - życzenia 1012
Kolejne spotkanie związkowców z Zarządem KW S.A. 1002
Spotkanie strony społecznej z Zarządem KW S.A. 1064
Kolejne rozmowy z Zarządem KW S.A. 969
Delegaci MZZ „Kadra" Górnictwo udzielili absolutorium Zarządowi 1017
Spotkanie stron w Kompanii Węglowej S.A. 1089
Kompania przekazuje Ruch Anna do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. 1273
Spotkanie Central Związkowych 1156
Pismo do Pani Premier RP 1087
Odpowiedź PIP na zgłoszone przez Związki Zawodowe KW S.A. naruszenia przepisów Prawa Pracy. 978
Farsa na spotkaniu w Kompanii. 1113
Obradowały związki Kompanii Węglowej S.A. 984
Zarząd Kompanii wycofał się z wypowiedzenia porozumienia. 1006
Obradował Górniczy Zespół Trójstronny 1202
Obradowały centrale związkowe z Kompanii Węglowej. 1548
Przerwane negocjacje w Kompanii Węglowej. 1447
Zarząd KW S.A. wypowiada Porozumienie z 17 lipca 2015 r. 1608
Kadra interweniuje w temacie nazewnictwa stanowisk pracy. 1526
Związkowcy z Kompanii proszą o spotkanie z ministrem K. Tchórzewskim. 1200
PIP kontroluje Kompanię Węglową. 1979
Ministerstwo odpowiada na pismo dot. deputatów węglowych dla emerytów górniczych. 1181
MINISTER TCHÓRZEWSKI ROZMAWIAŁ ZE ZWIĄZKAMI. 1617
Boże Narodzenie 2015 1711
Kadra interweniuje w PIP 1736
Oświadczenie Rady Pracowników KW S.A. 1633
W KOMPANII WĘGLOWEJ BĘDĄ WYPŁACONE BARBÓRKI. 1730
NIE ŻYJE TADEUSZ CHWAŁKA - PRZEWODNICZĄCY FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 1603
NIE dla zmian warunków umowy o pracę pracownikom Centrali KW S.A. 1935
Co z wypłatą Barbórki ? 1455
Kadra" o bezpieczeństwie w górnictwie. 1244
Górnicy manifestowali w Rudzie Śląskiej. 1255
Protest będzie kontynuowany. 1208
MKPS: rząd chce pokazać górników w złym świetle. 1235
MKPS - stan gotowości strajkowej w górnictwie. 1267
Posiedzenie Zarządu MZZ „Kadra” Górnictwo. 1211
Komunikat po spotkaniu z Zarządem KW S.A. w dniu 24.09.2015 1255
Zaiskrzyło na linii Zarząd KW S.A. - związki zawodowe. 1330
Obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 1305
Stanowisko Rady Pracowników KW S.A. w sprawie projektu „ Planu Restrukturyzacji KW S.A.” 1035
Pismo w sprawie powstania NKW 1435
Obradował Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy. 1167
Prezes K. Sędzikowski odpowiada na artykuł w Rzeczpospolitej pt. "Plan rządu dla górnictwa sypie się. Nie ma planu B" 1119
Porozumienie kończy spór zbiorowy w Węglokoksie Kraj. 1575
W Kompanii Węglowej podpisano Porozumienie 1811
Dość oszczędzania na pracownikach 1580
NIE dla odebrania premii pracownikom Centrali KW S.A. 1676
"Kadra" Górnictwo po raz kolejny interweniuje w Węglokoksie Kraj. 1450
W dniu 23.06.2015 roku obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 1392
"Kadra" Górnictwo interweniuje w Węglokoksie Kraj. 1322
Nie dla zmian w umowach o pracę w Węglokoksie Kraj. 1308
Pomysły na rozwój Śląska są, tylko brakuje ich realizacji 1281
Bez optymizmu - górnictwo po IV miesiącach 1749
Kodeks Etyki - broszura 1348
Komunikat z dnia 2.06.2015 roku 1528
Wybrano Radę Pracowników Kompanii Węglowej S.A. 1281
Wybory Rady Pracowników 27.05.2015 1321
Stanowisko MZZ KADRA Górnictwo w sprawie „Kodeksu Etyki Kompanii Węglowej S.A." 1477
Wybory do Rady Pracowników Kompanii Węglowej S.A. – druga tura. 1284
ZZ KADRA przy KWK Piast protestuje 1333
Płace 2015 1647
Obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 1465
Wybory w organizacjach „Kadry” w Kompanii Węglowej S.A. 1647
Wybory do Rady Pracowników – 22 kwiecień 2015 r. 1893
Związki KW interweniują w sprawie funduszu płac. 1300
Kadra interweniuje w temacie funduszu płac na 2015 r. 1330
Prace nad strategią dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce. 1208
Wielkanoc 2015 - życzenia 1297
Wypowiadać, czy nie - kto da odpowiedź? 1413
Komunikat z rozmów w Kompanii Węglowej w dniu 19.03.2015 r. 1441
PORADNIK - wcześniejsze emerytury. 1682
Z Kadra Górnictwo protestuje przeciwko metodom pracy dyrekcji Centrum Usług Księgowych. 1705
Spotkanie ZZ z Zarządem KW S.A. w dniu 6 marca 2015r. 1465
Stanowisko ZZ Kompanii Węglowej dot. biznes planu Nowej Kompanii 1428
WYBORY W ZWIĄZKU „KADRA" KOMPANII WĘGLOWEJ. 1474
Zmiany w ustawie o rachunkowości w 2015 r. 1731
Kompania zbywa „Piekary" i „Brzeszcze" 1357
Kadra Kompanii Węglowej interweniuje u Prezesa. 1877
Pogotowie strajkowe w Kompanii Węglowej. 1451
Protesty górników zgodne z prawem. 1371
Ustawa górnicza przyjęta z poprawkami Senatu. 1374
To górnictwo wspomaga budżet państwa a nie odwrotnie. 1410
Wiceprezesi Kompanii Węglowej podali się do dymisji. 1265
Obradował Zarząd „Kadry" Kompanii Węglowej S.A. 1569
Oświadczenie o niewyciąganiu konsekwencji 1393
JEST POROZUMIENIE. 1431
BUM - Biuletyn Ulotny MZKPS. 1404
Kadra przeciwna pozbawieniu pracowników administracji gwarancji zatrudnienia. 2337
Stanowisko Forum Związków Zawodowych 1936
Komunikat MKPS z 11 stycznia 2015 roku 1493
Związkowcy zwyzywani – rozmowy zerwane. 1274
Strona rządowa nie przygotowana do rozmów i zawarcia porozumień 1219
Pismo Komitetu do Donalda Tuska 1223
Pismo Komitetu do Premier Ewy Kopacz 1252
Spotkanie Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego 1220
„Kadra" Kompanii Węglowej o Planie Naprawczym Spółki. 1267
Boże Narodzenie 2014 - życzenia 1345
Czas na społeczne porozumienie. 1843
Krzysztof Sędzikowski – prezes na 7 dni? 1731
Barbórka 2014 - życzenia 1476
Protest w Kompanii Węglowej zawieszony. 1348
Rządowe gwarancje ciągłości wynagrodzeń. 1373
Komunikat sztabu Protestacyjno-Strajkowego 16.11.2014 r. 1365
Komunikat sztabu Protestacyjno-Strajkowego 15.11.2014 r. 1380
Komunikat 1842
Pismo do Prezesa Zarządu KW S.A. 2149
Opinia Rady Pracowników w sprawie projektu "Planu Naprawczego Kompanii Węglowej S.A. na lata 2014-2020" 1693
VII Turniej piłki nożnej o Puchar Przewodniczącego PZZ KADRA 1478
Górnicy w Warszawie – iskierka nadziei. 1874
Obradowało Zebranie Delegatów ZZ „Kadra” KW S.A. 1588
Apel sztabu dot. KWK Kazimierz Juliusz 1741
Komunikat 15.09.2015 roku. 2042
NIE dla obniżenia premii administracji. 1984
W Warszawie o ważnych problemach górnictwa. 1954
WUG z nową strategią. 1899
Ustawa o zobowiązaniach KW S.A. podpisana przez Prezydenta. 1659
Kopalnia „Knurów - Szczygłowice" kupiona. 1764
Donald Tusk rozmawiał z górniczymi związkowcami. 1857
„Kadra" Kompanii Węglowej S.A poświęciła sztandar na X lecie związku. 1990
V Rajd Górski z KADRĄ 2052
Związki rozmawiały z nowym Zarządem Kompanii Węglowej S.A. 2032
Obradował Sztab Protestacyjno-Strajkowy 1952
Pierwsza konferencja prasowa nowego zarządu KW SA. 2059
Premier o „szczycie węglowym". 2121
Zakończył się „szczyt węglowy" w Katowicach. 1867
Posiedzenie Komisji Sejmowej odwołane. 1916
Związkowcy rozmawiali z Premierem. 1903
Petycja do Premiera Donalda Tuska 1841
Podziękowania 1754
Górnicy manifestowali w Katowicach. 1650
Związki zapraszają - Górnicza manifestacja w Katowicach. 1654
Rada Nadzorcza KW SA. wybrała nowy zarząd spółki. 2356
Komunikat z posiedzenia Sztabu Protestacyjno-Strajkowego 1721
Wielkanoc 2014 życzenia 1813
Refleksje nad lutowym porozumieniem. 1895
Co z emeryturami górniczymi? 1914
Marcowe rozmowy w KW S.A. 2127
Turniej piłkarski rozpoczął obchody X-lecia ZZ „Kadra" KW S.A. 1913
Komunikat ze spotkania w dniu 6.02.2014 roku 2159
Pismo do PIP - wypowiedzenie posiłków administracji 2665
Stanowisko ZZ KADRA KW S.A. 2118
Kadra Kompanii Węglowej nie podpisała Porozumienia. 2070
Boże Narodzenie 2013 - życzenia 2030
Barbórka 2013 - życzenia 2022
Mariusz Wakuła nowym przewodniczącym Związku Zawodowego „Kadra" Kompanii Węglowej S.A. 2506
Sztab Protestacyjno-Strajkowy 2115
Pismo do Premiera Janusza Piechocińskiego 1897
Pisma dot. odpowiedzi na postulaty ZZ 2014
Pismo do Premiera RP 1904
Wojewódzkie Targi Pracy – Katowice 2013. 2075
Co dalej z OFE ? 1974
Spotkanie z Zarządem Kompanii Węglowej. 2295
Kadra dyskutowała o sytuacji w Kompanii Węglowej 30.09.2013 roku 1955
„Kadra" o bezpieczeństwie w górnictwie. 1819
Nie dla antyspołecznej polityki Rządu i pozorowanego dialogu społecznego 1865
Kadra Kompanii Węglowej w Warszawie 1905
„Silesia" - szyb nr 2 oddany do użytku. 2735
Komunikat Zarządu 7.08.2013 2144
Dokumenty po spotkaniu Strony Społecznej z Zarządem KW S.A. w dniu 29.07.2013 roku 2846
Europejski Stół Węglowy - nowa polityka energetyczna UE do 2030 r. 1969
KADRA pomaga 2088
Informacja z posiedzenia Komitetu Monitorującego Narodowy Plan Rozwoju. 2170
Będzie plus czy minus na koniec roku w Kompanii Węglowej? 2089
Dylematy polskiego górnictwa a polityka energetyczna Unii Europejskiej 1961
Zarząd ZZ "Kadra" Kw S.A. rozmawiał o Brzeszczach i Piekarach 2244
Czy Solidarność podpisała przymierze z PIS - em ?. 1937
Podatki - zmora górnictwa 7089
Górnictwo Węgla Kamiennego w Polsce w latach 2012 i 2013 2525
Spotkanie strony społecznej z Zarządem Kompanii Węglowej 2084
Manifestacja w obronie kopalni „Brzeszcze". 1997
Zebranie Zarządu ZZ „KADRA" KW S.A w dniu 05.06.2013 r 1968
Informacja o zespole trójstronnym 2015
Tabela porównująca wykonanie za 5 miesięcy 2013 w stosunku do PTE W 2013 roku 2017
Spotkanie w OUG Gliwice 2656
Spojrzenie w „oczy" 3 spółkom węglowym wg. Tomasza Tomczykiewicza 2093
IV Raj Górski z Kadrą 3272
Skup praw do akcji Kompanii Węglowej - komu to się opłaca? 3516
Stanowisko Prezydium Sekcji Węgla Kamiennego PZZ KADRA 2247
4 Biathlon wiosenny Ślaskiej IPA Chorzów 04.05.2013 r. 2391
Uroczysta sesja sejmowej Rady Ochrony Pracy 2135
Spotkanie młodych kadr dozoru z WUG i OUG 2028
Rozmowy związków z Zarządem Kompanii Węglowej 22.04.2013r. 2302
Zebranie Zarządu ZZ „KADRA” KW S.A. 22.04.2013 r. 2182
Prawo geologiczne i górnicze bez tajemnic 3783
Zaproszenie na Plener i wernisaż 2075
Mobbing - ukryty problem 2315
Komunikat 9.04.2013 roku 2248
Węgiel kamienny - skazany na porażkę? 2249
Czy Rząd spełni żądania związków? 1997
Bat na pracowników 2293
Wielkanoc 2013 - życzenia 2109
Porozumienie płacowe w Kompanii Węglowej 2556
Czy postulaty strajkowe zostaną usłyszane przez Rząd ? 1980
Pakiet osłonowy - pismo Prezesa Piotra Rykali 19.03.2013 roku 2133
Co zamiast węgla kamiennego! 2095
Co dalej z kopalnią "Sośnica-Makoszowy"? 2594
Czwarte podejście do wskaźnika 2221
Strajk 26 marca 2013 2270
Biznes wspiera młodych 2010
Obradowała Sekcja Węgla Kamiennego 2170
Negocjacje płacowe po raz trzeci 2529
Nadchodzi strajk! 2177
Po co zmiany w schemacie zarządzania w kopalniach KHW 2418
Unia Eurpejska a węgiel kamienny 2642
Negocjacji płacowych ciąg dalszy. 3521
Dzień Kobiet 8.03.2013 roku 2509
Jest szansa na powrót wyklętego węgla 2614
Poseł Polaczek interpeluje w temacie kopalni "Piekary" - pismo do Piechocińskiego. 2204
Rozmowy w temacie wzrostu płac w 2013 r. 2604
Promować przedsięwzięcia służące rozwojowi górnictwa 2233
Wypadkowość - styczeń 2013 roku 2294
Konsultacje Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2015 1907
Pismo do Prezesa 19.02.2013 r. 2219
Spotkanie Zarządu KW S.A ze związkami zawodowymi 29.01.2013 2412
Wicepremier Janusz Piechociński o górnictwie 2543
Notatka ze spotkania w OUG Gliwice 12.12.2012 r. 2213
Spotkanie w Urzędzie Górniczym w Rybniku 27.12.2012 r. 2506
Boże Narodzenie - życzenia 2260
Kadra w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Gliwicach 12.12.2012 r. 2053
Posiedzenie Zarządu ZZ „Kadra" Kompanii Węglowej 13.12.2012 r. 2186
Posiedzenie Zespołu do spraw ujednolicenia systemu wynagradzania w KW SA 11.12.2012 r. 2414
Rozmowy w Kompanii Węglowej 11.12.2012 r. 2157
Barbara o której miano zapomnieć 2545
Życzenia Prezydenta RP dla Górników 2240
Zabawa z "KADRĄ" 29.11.2012 2507
Poparcie dla Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej 2211
Zespół Trójstronny: o bezpieczeństwie i sytuacji na rynku węgla 19.11.2012 r. 2157
KADRA MANIFESTUJE W WARSZAWIE 14.11.2012 2167
ANEKS nr 5 DO POROZUMIENIA z 20.12.2004 2603
ZESPÓŁ TRÓJSTRONNY 29.10.2012 2191
TURNIEJ SIATKARSKI 20.10.2012 r. 2308
ZEBRANIE ZARZĄDU ZZ "KADRA" 18.10.2012 r. 2876