MZZ KADRA GÓRNICTWO

   Związek Zawodowy „Kadra” Kompanii Węglowej S.A. powstał w październiku 2004 roku i reprezentuje wszystkich pracowników, a w szczególności pracowników dozoru i administracji Kompanii Węglowej S.A. Powstanie związku było odpowiedzią na zmiany organizacyjne jakie w 2003 roku zaszły w polskim górnictwie związane z powstaniem Kompanii Węglowej S.A – największego producenta węgla kamiennego w Europie.

 

 
   

 
 

  ZZ "KADRA" Kadry Zarzadzającej i Wykonawczej Przy PGG                                   ZZ "KADRA" Przy KWK "Ziemowit"      ZZ "KADRA" Pracowników Centrali i Administracji PGG                            ZZ "KADRA" Przy KWK"Mysłowice-Wesoła"      ZZ "Nasza KADRA" KWK "Rydułtowy-Anna"                                 ZZ "KADRA" "Wujek-Śląsk"KHW S.A KWK "Wujek""    ZZ "KADRA" Przy KWK Piast                  ZZ "KADRA"  KWK Murcki-Staszic                    ZZ KADRA KWK "Chwałowice"       ZZ "KADRA" Przy KWK Ruda                                       ZZ Pracowników Etatowych "KADRA" KWK "Rydułtowy-Anna"       ZZ "KADRA" Przy KWK "Brzeszcze"  ZZ "KADRA" KWK Sośnica   ZZ Dozoru i Nadzoru Górniczego KADRA Przy PGGbudynek  ZZ"KADRA"Pracowników Kopalń Rudzkich KWK Ruda w Rudzie Śląskiej                    ZZ"KADRA"Przy KWK "Staszic"       ZZ "KADRA" KWK "BOBREK"                    ZZ "KADRA" Przy Zakładzie Górniczych Robót Inwestycyjnych w Bieruniu       MZZ "KADRA" Węglokoks Kraj SP. Z O.O. KWK "PIEKARY"                                   ZZ "KADRA" KWK Bolesław Śmiały       ZZ Pracowników Informatyki i Telekomunikacji "KADRA"                         ZZ "KADRA" KHW S.A. KWK "WIECZOREK"     ZZ "KADRA" Zakład Elektrociepłownie w Rybniku                   ZZ "KADRA" Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.             

 

 

 

Potrzeba zabezpieczenia i obrony interesów grupowych i indywidualnych pracowników etatowych w toczących się negocjacjach nad Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy wymusiła potrzebę skonsolidowania związków Kadra działających w poszczególnych kopalniach i powołanie jednego reprezentatywnego  zakładowego związku zawodowego Kadra w KW S.A. Związek nasz był pierwszą zakładową organizacją związkową w Kompanii Węglowej S.A, a jednocześnie organizacją reprezentatywną z wszystkimi konsekwencjami i przywilejami wynikającymi z zapisów Kodeksu Pracy i Ustawy o związkach zawodowych. Dzięki temu związek obejmuje ochroną związkową swoich członków z poszczególnych kopalń i zakładów KW S.A. Jako organizacja zakładowa zostaliśmy stroną podpisanego 20 grudnia 2004 r. Porozumienia płacowego pomiędzy Zarządem Kompanii Węglowej S.A. a organizacjami związków zawodowych i do dziś aktywnie uczestniczymy w pracach zespołu negocjacyjnego. Nie jesteśmy łatwym partnerem w rozmowach, czemu nie raz daliśmy wyraz nie podpisując porozumień niekorzystnych dla reprezentowanych przez nas grup pracowniczych. Byliśmy głównym inicjatorem powołania w Kompanii  Węglowej Rady Pracowników, w której posiadamy 2 swoich przedstawicieli. Związek posiada również swoich przedstawicieli we wszystkich zespołach programowych działających w Kompanii Węglowej oraz Radzie Nadzorczej Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej.

        Jako organizacja związkowa jesteśmy członkiem Porozumienia Związków Zawodowych KADRA – reprezentatywnej organizacji związkowej na szczeblu krajowym, gdzie związek posiada swoich przedstawicieli w Zarządzie Głównym i Prezydium. Dzięki członkostwu w Porozumieniu nasi członkowie mają profesjonalną opiekę prawną, mogą korzystać z różnych form szkoleń i seminariów organizowanych przez PZZ KADRA i Forum Związków Zawodowych. 

Powrót na stronę główną