Tytuł Odsłony
Pismo do Premiera RP 52
Pismo do parlamentarzystów 40
Odpowiedź - List do Premiera 139
Pismo do Premiera 132
Notatka ze spotkania - Postojowe w PGG 194
Stanowisko Związków Zawodowych PGG 298
Sprawozdanie ze spotkania przedstawiciela Rządu RP w dniu 21.04.2020 roku. 626
Komunikat 16.04.2020 500
Relacja z telekonferencji w dniu 14.04.2020 roku. 481
List do Prezydenta 637
Coronavirus a PGG 528
Stanowisko MZZ „Kadra” Górnictwo w sprawie planowanych zwolnień w PGG S.A. 700
Stanowisko MZZ "Kadra" Górnictwo w sprawie projektu działań restrukturyzacyjnych w Polskiej Grupie Górniczej 683
Praca w nadgodzinach 381
Powstał komitet protestacyjno-strajkowy 311
Pismo Central Związkowych do PGG 358
Spotkanie Zarządu PGG ze związkami w temacie wypłaty 14-tej pensji 320
Nowelizacji Porozumienia z 20 grudnia 2004 roku 326
MZZ „Kadra” Górnictwo pisze pismo w temacie 14-tej pensji 354
Boże Narodzenie 2019 - życzenia 326
Wielkanoc 20019 1145
Nowy Przewodniczący w Kadrze na KWK „Mysłowice-Wesoła”. 1263
Wybory w MZZ „Kadra” Górnictwo. 1102
KADRA interweniuje w PGG S.A. 1503
Czternasta pensja za 2016 i 2017 rok z Kompani Węglowej i KHW – ciąg dalszy. 1492
Czternasta pensja dla administracji – ciąg dalszy. 1548
Raport z mediacji w ramach sporu zbiorowego. 1752
Powołano Sztab Protestacyjno-Strajkowy. Groźba 2 godzinnego strajku ostrzegawczego. 1361
Sprawozdanie z Mediacji pomiędzy zarządem PGG S.A. a związkami zawodowymi z dnia 13 kwietnia – piątek. 1518
Kadra powiedziała sprawdzam - PIP w Polskiej Grupie Górniczej S.A. 1178
MZZ „Kadra” Górnictwo interweniuje w PIP. 1400
Zarząd PGG S.A. odpowiada na pismo dot. 14-tki dla administracji. 1844
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. 1703
Interwencja w sprawie pracowników etatowych PGG S.A. 1445
Interwencja w sprawie wypłaty 14 – tej pensji dla pracowników administracji. 1208
KADRA spotkała się z kierownictwem OUG w Gliwicach 1594
Obradował Zarząd MZZ „Kadra” Górnictwo 1862
25 procentowa podwyżka - załatwiona. 1993
Jest i minister 1598
Raport z frontu. 1766
Związki domagają się przyspieszenia rozmów w temacie podwyżek. 1614
MZZ "Kadra" Górnictwo w KHW. 1711
Wielkanoc 2017 - życzenia 1552
Rokowania w sprawie 14 - tej pensji. 1816
14-ta pensja c.d. 1749
14 - ta pensja, ciąg dalszy. 1812
Stanowisko związków zawodowych PGG Sp. z o.o. w temacie połączenia z KHW S.A. 1734
Odpowiedź Zarządu PGG. 1834
Raport z negocjacji w dniui 20.03.2017 r. w sprawie połączenia PGG i KHW 1807
Żądanie MZZ „Kadra ”Górnictwo w sprawie 14 – tej pensji za 2016 rok. 1811
Protest Kadry Na KWK „Piast” 1752
Realizacja biznesplanu za 2016 rok 1834
Połączenie KHW i PGG zdaniem ZZ "Kadra" 1820
Szczegóły połączenia KHW i PGG. 1959
Spotkanie w sprawie połączenia KHW i PGG 1641
Spotkanie strony społecznej z Zarządem PGG sp. z o.o. 1678
Dalszy ciąg sprawy - premia dozoru KWK Ruda Ruch "HALEMBA" 1772
Ilość dozoru a czas pracy. 1751
Kadra interweniuje w sprawie premii dozoru w KWK "Ruda" 1823
Komisja ds. Energii i Skarbu Państwa – program dla sektora górnictwa 1660
Pismo do ministra Krzysztofa Tchórzewskiego 1603
Stanowisko MZZ „Kadra” Górnictwo do propozycji zapisów ZUZP PGG Sp. z o.o. 1754
KADRA spotkała się z kierownictwem Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach 1684
Układ Zbiorowy a sytuacja PGG 2895
PGG wypowiada warunki pracy i płacy pracownikom. 2642
PGG wzywa do rokowań nad ZUZP. 2114
Związki spotkały się z Zarządem PGG. 2139
Kopalnie Zespolone, Bardzo proszę, nie nalegam. 2277
Pismo w sprawie zwolnień grupowych 2406
Notatka ze spotkania ZZ "KADRA" z kierownictwem OUG w Gliwicach 5220
Odpowiedź na pismo w sprawie obsługi prac. emerytowanych z KW S.A. przez PGG sp. z o.o. 2086
14 pensja w SRK 2552
Zwolnienia grupowe a emerytura 2397
Pismo w sprawie funduszu socjalnego 2257
Raport ze spotkania Zarządu PGG Sp. z o.o. z Związkami Zawodowymi 2449
Interwencja w sprawie 14 – tej pensji. 2281
Analiza porozumienia 2215
Porozumienie w Kompanii Węglowej podpisane. 2328
Wyniki rozmów z dnia 16 kwietnia 2016 roku 3382
Komunikat ze spotkania w dniu 11.04.2016 roku 2242
Kolejne spotkanie w ramach sporu zbiorowego bez efektów. 1965
MZZ „Kadra" Górnictwo chce rozmawiać o przyszłości ZZM. 2201
Wielkanoc 2016 - życzenia 2020
Kolejne spotkanie związkowców z Zarządem KW S.A. 2043
Spotkanie strony społecznej z Zarządem KW S.A. 2120
Kolejne rozmowy z Zarządem KW S.A. 1976
Delegaci MZZ „Kadra" Górnictwo udzielili absolutorium Zarządowi 1978
Spotkanie stron w Kompanii Węglowej S.A. 2092
Kompania przekazuje Ruch Anna do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. 2314
Spotkanie Central Związkowych 2290
Pismo do Pani Premier RP 2096
Odpowiedź PIP na zgłoszone przez Związki Zawodowe KW S.A. naruszenia przepisów Prawa Pracy. 1970
Farsa na spotkaniu w Kompanii. 2141
Obradowały związki Kompanii Węglowej S.A. 2021
Zarząd Kompanii wycofał się z wypowiedzenia porozumienia. 2027
Obradował Górniczy Zespół Trójstronny 2218
Obradowały centrale związkowe z Kompanii Węglowej. 2482
Przerwane negocjacje w Kompanii Węglowej. 2395
Zarząd KW S.A. wypowiada Porozumienie z 17 lipca 2015 r. 2608
Kadra interweniuje w temacie nazewnictwa stanowisk pracy. 2580
Związkowcy z Kompanii proszą o spotkanie z ministrem K. Tchórzewskim. 2220
PIP kontroluje Kompanię Węglową. 3077
Ministerstwo odpowiada na pismo dot. deputatów węglowych dla emerytów górniczych. 2255
MINISTER TCHÓRZEWSKI ROZMAWIAŁ ZE ZWIĄZKAMI. 2646
Boże Narodzenie 2015 2820
Kadra interweniuje w PIP 2802
Oświadczenie Rady Pracowników KW S.A. 2629
W KOMPANII WĘGLOWEJ BĘDĄ WYPŁACONE BARBÓRKI. 2717
NIE ŻYJE TADEUSZ CHWAŁKA - PRZEWODNICZĄCY FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 2616
NIE dla zmian warunków umowy o pracę pracownikom Centrali KW S.A. 2965
Co z wypłatą Barbórki ? 2601
Kadra" o bezpieczeństwie w górnictwie. 2275
Górnicy manifestowali w Rudzie Śląskiej. 2262
Protest będzie kontynuowany. 2339
MKPS: rząd chce pokazać górników w złym świetle. 2225
MKPS - stan gotowości strajkowej w górnictwie. 2296
Posiedzenie Zarządu MZZ „Kadra” Górnictwo. 2256
Komunikat po spotkaniu z Zarządem KW S.A. w dniu 24.09.2015 2203
Zaiskrzyło na linii Zarząd KW S.A. - związki zawodowe. 2326
Obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 2297
Stanowisko Rady Pracowników KW S.A. w sprawie projektu „ Planu Restrukturyzacji KW S.A.” 2016
Pismo w sprawie powstania NKW 2448
Obradował Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy. 2090
Prezes K. Sędzikowski odpowiada na artykuł w Rzeczpospolitej pt. "Plan rządu dla górnictwa sypie się. Nie ma planu B" 2017
Porozumienie kończy spór zbiorowy w Węglokoksie Kraj. 2585
W Kompanii Węglowej podpisano Porozumienie 2872
Dość oszczędzania na pracownikach 2691
NIE dla odebrania premii pracownikom Centrali KW S.A. 2701
"Kadra" Górnictwo po raz kolejny interweniuje w Węglokoksie Kraj. 2381
W dniu 23.06.2015 roku obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 2432
"Kadra" Górnictwo interweniuje w Węglokoksie Kraj. 2256
Nie dla zmian w umowach o pracę w Węglokoksie Kraj. 2262
Pomysły na rozwój Śląska są, tylko brakuje ich realizacji 2374
Bez optymizmu - górnictwo po IV miesiącach 2803
Kodeks Etyki - broszura 2490
Komunikat z dnia 2.06.2015 roku 2571
Wybrano Radę Pracowników Kompanii Węglowej S.A. 2280
Wybory Rady Pracowników 27.05.2015 2362
Stanowisko MZZ KADRA Górnictwo w sprawie „Kodeksu Etyki Kompanii Węglowej S.A." 2521
Wybory do Rady Pracowników Kompanii Węglowej S.A. – druga tura. 2262
ZZ KADRA przy KWK Piast protestuje 2413
Płace 2015 2736
Obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 2429
Wybory w organizacjach „Kadry” w Kompanii Węglowej S.A. 3030
Wybory do Rady Pracowników – 22 kwiecień 2015 r. 2932
Związki KW interweniują w sprawie funduszu płac. 2206
Kadra interweniuje w temacie funduszu płac na 2015 r. 2300
Prace nad strategią dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce. 2227
Wielkanoc 2015 - życzenia 2363
Wypowiadać, czy nie - kto da odpowiedź? 2391
Komunikat z rozmów w Kompanii Węglowej w dniu 19.03.2015 r. 2432
PORADNIK - wcześniejsze emerytury. 2721
Z Kadra Górnictwo protestuje przeciwko metodom pracy dyrekcji Centrum Usług Księgowych. 2714
Spotkanie ZZ z Zarządem KW S.A. w dniu 6 marca 2015r. 2515
Stanowisko ZZ Kompanii Węglowej dot. biznes planu Nowej Kompanii 2429
WYBORY W ZWIĄZKU „KADRA" KOMPANII WĘGLOWEJ. 2359
Zmiany w ustawie o rachunkowości w 2015 r. 2683
Kompania zbywa „Piekary" i „Brzeszcze" 2268
Kadra Kompanii Węglowej interweniuje u Prezesa. 2869
Pogotowie strajkowe w Kompanii Węglowej. 2422
Protesty górników zgodne z prawem. 2399
Ustawa górnicza przyjęta z poprawkami Senatu. 2391
To górnictwo wspomaga budżet państwa a nie odwrotnie. 2326
Wiceprezesi Kompanii Węglowej podali się do dymisji. 2290
Obradował Zarząd „Kadry" Kompanii Węglowej S.A. 2597
Oświadczenie o niewyciąganiu konsekwencji 2443
JEST POROZUMIENIE. 2436
BUM - Biuletyn Ulotny MZKPS. 2371
Kadra przeciwna pozbawieniu pracowników administracji gwarancji zatrudnienia. 3331
Stanowisko Forum Związków Zawodowych 2969
Komunikat MKPS z 11 stycznia 2015 roku 2487
Związkowcy zwyzywani – rozmowy zerwane. 2256
Strona rządowa nie przygotowana do rozmów i zawarcia porozumień 2155
Pismo Komitetu do Donalda Tuska 2190
Pismo Komitetu do Premier Ewy Kopacz 2162
Spotkanie Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego 2185
„Kadra" Kompanii Węglowej o Planie Naprawczym Spółki. 2306
Boże Narodzenie 2014 - życzenia 2257
Czas na społeczne porozumienie. 2865
Krzysztof Sędzikowski – prezes na 7 dni? 2682
Barbórka 2014 - życzenia 2472
Protest w Kompanii Węglowej zawieszony. 2356
Rządowe gwarancje ciągłości wynagrodzeń. 2307
Komunikat sztabu Protestacyjno-Strajkowego 16.11.2014 r. 2302
Komunikat sztabu Protestacyjno-Strajkowego 15.11.2014 r. 2309
Komunikat 2887
Pismo do Prezesa Zarządu KW S.A. 3303
Opinia Rady Pracowników w sprawie projektu "Planu Naprawczego Kompanii Węglowej S.A. na lata 2014-2020" 2610
VII Turniej piłki nożnej o Puchar Przewodniczącego PZZ KADRA 2399
Górnicy w Warszawie – iskierka nadziei. 3059
Obradowało Zebranie Delegatów ZZ „Kadra” KW S.A. 2706
Apel sztabu dot. KWK Kazimierz Juliusz 2690
Komunikat 15.09.2015 roku. 3026
NIE dla obniżenia premii administracji. 3020
W Warszawie o ważnych problemach górnictwa. 2965
WUG z nową strategią. 2920
Ustawa o zobowiązaniach KW S.A. podpisana przez Prezydenta. 2589
Kopalnia „Knurów - Szczygłowice" kupiona. 2720
Donald Tusk rozmawiał z górniczymi związkowcami. 2776
„Kadra" Kompanii Węglowej S.A poświęciła sztandar na X lecie związku. 2911
V Rajd Górski z KADRĄ 3154
Związki rozmawiały z nowym Zarządem Kompanii Węglowej S.A. 3013
Obradował Sztab Protestacyjno-Strajkowy 2911
Pierwsza konferencja prasowa nowego zarządu KW SA. 2984
Premier o „szczycie węglowym". 3117
Zakończył się „szczyt węglowy" w Katowicach. 2796
Posiedzenie Komisji Sejmowej odwołane. 3004
Związkowcy rozmawiali z Premierem. 2911
Petycja do Premiera Donalda Tuska 2824
Podziękowania 2791
Górnicy manifestowali w Katowicach. 2601
Związki zapraszają - Górnicza manifestacja w Katowicach. 2703
Rada Nadzorcza KW SA. wybrała nowy zarząd spółki. 3357
Komunikat z posiedzenia Sztabu Protestacyjno-Strajkowego 2638
Wielkanoc 2014 życzenia 2728
Refleksje nad lutowym porozumieniem. 2900
Co z emeryturami górniczymi? 2834
Marcowe rozmowy w KW S.A. 3156
Turniej piłkarski rozpoczął obchody X-lecia ZZ „Kadra" KW S.A. 2882
Komunikat ze spotkania w dniu 6.02.2014 roku 3185
Pismo do PIP - wypowiedzenie posiłków administracji 3618
Stanowisko ZZ KADRA KW S.A. 3071
Kadra Kompanii Węglowej nie podpisała Porozumienia. 3048
Boże Narodzenie 2013 - życzenia 3033
Barbórka 2013 - życzenia 2972
Mariusz Wakuła nowym przewodniczącym Związku Zawodowego „Kadra" Kompanii Węglowej S.A. 3430
Sztab Protestacyjno-Strajkowy 3110
Pismo do Premiera Janusza Piechocińskiego 2927
Pisma dot. odpowiedzi na postulaty ZZ 3038
Pismo do Premiera RP 2937
Wojewódzkie Targi Pracy – Katowice 2013. 3013
Co dalej z OFE ? 3081
Spotkanie z Zarządem Kompanii Węglowej. 3329
Kadra dyskutowała o sytuacji w Kompanii Węglowej 30.09.2013 roku 2913
„Kadra" o bezpieczeństwie w górnictwie. 2814
Nie dla antyspołecznej polityki Rządu i pozorowanego dialogu społecznego 2820
Kadra Kompanii Węglowej w Warszawie 2844
„Silesia" - szyb nr 2 oddany do użytku. 3907
Komunikat Zarządu 7.08.2013 3141
Dokumenty po spotkaniu Strony Społecznej z Zarządem KW S.A. w dniu 29.07.2013 roku 3790
Europejski Stół Węglowy - nowa polityka energetyczna UE do 2030 r. 2943
KADRA pomaga 3125
Informacja z posiedzenia Komitetu Monitorującego Narodowy Plan Rozwoju. 3204
Będzie plus czy minus na koniec roku w Kompanii Węglowej? 3053
Dylematy polskiego górnictwa a polityka energetyczna Unii Europejskiej 2959
Zarząd ZZ "Kadra" Kw S.A. rozmawiał o Brzeszczach i Piekarach 3281
Czy Solidarność podpisała przymierze z PIS - em ?. 2908
Podatki - zmora górnictwa 8258
Górnictwo Węgla Kamiennego w Polsce w latach 2012 i 2013 3500
Spotkanie strony społecznej z Zarządem Kompanii Węglowej 3054
Manifestacja w obronie kopalni „Brzeszcze". 2974
Zebranie Zarządu ZZ „KADRA" KW S.A w dniu 05.06.2013 r 3060
Informacja o zespole trójstronnym 3035
Tabela porównująca wykonanie za 5 miesięcy 2013 w stosunku do PTE W 2013 roku 2936
Spotkanie w OUG Gliwice 3734
Spojrzenie w „oczy" 3 spółkom węglowym wg. Tomasza Tomczykiewicza 3059
IV Raj Górski z Kadrą 4357
Skup praw do akcji Kompanii Węglowej - komu to się opłaca? 4535
Stanowisko Prezydium Sekcji Węgla Kamiennego PZZ KADRA 3121
4 Biathlon wiosenny Ślaskiej IPA Chorzów 04.05.2013 r. 3419
Uroczysta sesja sejmowej Rady Ochrony Pracy 3159
Spotkanie młodych kadr dozoru z WUG i OUG 2999
Rozmowy związków z Zarządem Kompanii Węglowej 22.04.2013r. 3315
Zebranie Zarządu ZZ „KADRA” KW S.A. 22.04.2013 r. 3215
Prawo geologiczne i górnicze bez tajemnic 4794
Zaproszenie na Plener i wernisaż 3082
Mobbing - ukryty problem 3338
Komunikat 9.04.2013 roku 3172
Węgiel kamienny - skazany na porażkę? 3141
Czy Rząd spełni żądania związków? 2944
Bat na pracowników 3333
Wielkanoc 2013 - życzenia 3137
Porozumienie płacowe w Kompanii Węglowej 3584
Czy postulaty strajkowe zostaną usłyszane przez Rząd ? 2878
Pakiet osłonowy - pismo Prezesa Piotra Rykali 19.03.2013 roku 3057
Co zamiast węgla kamiennego! 3064
Co dalej z kopalnią "Sośnica-Makoszowy"? 3538
Czwarte podejście do wskaźnika 3188
Strajk 26 marca 2013 3232
Biznes wspiera młodych 2974
Obradowała Sekcja Węgla Kamiennego 3004
Negocjacje płacowe po raz trzeci 3505
Nadchodzi strajk! 3149
Po co zmiany w schemacie zarządzania w kopalniach KHW 3343
Unia Eurpejska a węgiel kamienny 3705
Negocjacji płacowych ciąg dalszy. 4488
Dzień Kobiet 8.03.2013 roku 3488
Jest szansa na powrót wyklętego węgla 3493
Poseł Polaczek interpeluje w temacie kopalni "Piekary" - pismo do Piechocińskiego. 3184
Rozmowy w temacie wzrostu płac w 2013 r. 3564
Promować przedsięwzięcia służące rozwojowi górnictwa 3168
Wypadkowość - styczeń 2013 roku 3189
Konsultacje Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2015 2773
Pismo do Prezesa 19.02.2013 r. 3144
Spotkanie Zarządu KW S.A ze związkami zawodowymi 29.01.2013 3355
Wicepremier Janusz Piechociński o górnictwie 3540
Notatka ze spotkania w OUG Gliwice 12.12.2012 r. 3132
Spotkanie w Urzędzie Górniczym w Rybniku 27.12.2012 r. 3472
Boże Narodzenie - życzenia 3223
Kadra w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Gliwicach 12.12.2012 r. 3000
Posiedzenie Zarządu ZZ „Kadra" Kompanii Węglowej 13.12.2012 r. 3134
Posiedzenie Zespołu do spraw ujednolicenia systemu wynagradzania w KW SA 11.12.2012 r. 3351
Rozmowy w Kompanii Węglowej 11.12.2012 r. 3042
Barbara o której miano zapomnieć 3527
Życzenia Prezydenta RP dla Górników 3217
Zabawa z "KADRĄ" 29.11.2012 3450
Poparcie dla Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej 3096
Zespół Trójstronny: o bezpieczeństwie i sytuacji na rynku węgla 19.11.2012 r. 3080
KADRA MANIFESTUJE W WARSZAWIE 14.11.2012 3063
ANEKS nr 5 DO POROZUMIENIA z 20.12.2004 3759
ZESPÓŁ TRÓJSTRONNY 29.10.2012 3082
TURNIEJ SIATKARSKI 20.10.2012 r. 3302
ZEBRANIE ZARZĄDU ZZ "KADRA" 18.10.2012 r. 4020