Tytuł Odsłony
Geneza Porozumienia pomiędzy ZZ a rządem RP 180
Pismo do Premiera RP 163
Pismo do parlamentarzystów 139
Odpowiedź - List do Premiera 256
Pismo do Premiera 226
Notatka ze spotkania - Postojowe w PGG 307
Stanowisko Związków Zawodowych PGG 402
Sprawozdanie ze spotkania przedstawiciela Rządu RP w dniu 21.04.2020 roku. 743
Komunikat 16.04.2020 616
Relacja z telekonferencji w dniu 14.04.2020 roku. 625
List do Prezydenta 753
Coronavirus a PGG 647
Stanowisko MZZ „Kadra” Górnictwo w sprawie planowanych zwolnień w PGG S.A. 819
Stanowisko MZZ "Kadra" Górnictwo w sprawie projektu działań restrukturyzacyjnych w Polskiej Grupie Górniczej 787
Praca w nadgodzinach 476
Powstał komitet protestacyjno-strajkowy 379
Pismo Central Związkowych do PGG 424
Spotkanie Zarządu PGG ze związkami w temacie wypłaty 14-tej pensji 388
Nowelizacji Porozumienia z 20 grudnia 2004 roku 399
MZZ „Kadra” Górnictwo pisze pismo w temacie 14-tej pensji 422
Boże Narodzenie 2019 - życzenia 407
Wielkanoc 20019 1231
Nowy Przewodniczący w Kadrze na KWK „Mysłowice-Wesoła”. 1369
Wybory w MZZ „Kadra” Górnictwo. 1195
KADRA interweniuje w PGG S.A. 1589
Czternasta pensja za 2016 i 2017 rok z Kompani Węglowej i KHW – ciąg dalszy. 1583
Czternasta pensja dla administracji – ciąg dalszy. 1628
Raport z mediacji w ramach sporu zbiorowego. 1835
Powołano Sztab Protestacyjno-Strajkowy. Groźba 2 godzinnego strajku ostrzegawczego. 1438
Sprawozdanie z Mediacji pomiędzy zarządem PGG S.A. a związkami zawodowymi z dnia 13 kwietnia – piątek. 1590
Kadra powiedziała sprawdzam - PIP w Polskiej Grupie Górniczej S.A. 1243
MZZ „Kadra” Górnictwo interweniuje w PIP. 1491
Zarząd PGG S.A. odpowiada na pismo dot. 14-tki dla administracji. 1929
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. 1788
Interwencja w sprawie pracowników etatowych PGG S.A. 1521
Interwencja w sprawie wypłaty 14 – tej pensji dla pracowników administracji. 1295
KADRA spotkała się z kierownictwem OUG w Gliwicach 1667
Obradował Zarząd MZZ „Kadra” Górnictwo 1970
25 procentowa podwyżka - załatwiona. 2075
Jest i minister 1674
Raport z frontu. 1832
Związki domagają się przyspieszenia rozmów w temacie podwyżek. 1687
MZZ "Kadra" Górnictwo w KHW. 1785
Wielkanoc 2017 - życzenia 1632
Rokowania w sprawie 14 - tej pensji. 1886
14-ta pensja c.d. 1828
14 - ta pensja, ciąg dalszy. 1887
Stanowisko związków zawodowych PGG Sp. z o.o. w temacie połączenia z KHW S.A. 1796
Odpowiedź Zarządu PGG. 1920
Raport z negocjacji w dniui 20.03.2017 r. w sprawie połączenia PGG i KHW 1883
Żądanie MZZ „Kadra ”Górnictwo w sprawie 14 – tej pensji za 2016 rok. 1882
Protest Kadry Na KWK „Piast” 1828
Realizacja biznesplanu za 2016 rok 1905
Połączenie KHW i PGG zdaniem ZZ "Kadra" 1892
Szczegóły połączenia KHW i PGG. 2023
Spotkanie w sprawie połączenia KHW i PGG 1716
Spotkanie strony społecznej z Zarządem PGG sp. z o.o. 1744
Dalszy ciąg sprawy - premia dozoru KWK Ruda Ruch "HALEMBA" 1839
Ilość dozoru a czas pracy. 1834
Kadra interweniuje w sprawie premii dozoru w KWK "Ruda" 1894
Komisja ds. Energii i Skarbu Państwa – program dla sektora górnictwa 1734
Pismo do ministra Krzysztofa Tchórzewskiego 1671
Stanowisko MZZ „Kadra” Górnictwo do propozycji zapisów ZUZP PGG Sp. z o.o. 1823
KADRA spotkała się z kierownictwem Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach 1765
Układ Zbiorowy a sytuacja PGG 2976
PGG wypowiada warunki pracy i płacy pracownikom. 2707
PGG wzywa do rokowań nad ZUZP. 2176
Związki spotkały się z Zarządem PGG. 2214
Kopalnie Zespolone, Bardzo proszę, nie nalegam. 2342
Pismo w sprawie zwolnień grupowych 2477
Notatka ze spotkania ZZ "KADRA" z kierownictwem OUG w Gliwicach 5313
Odpowiedź na pismo w sprawie obsługi prac. emerytowanych z KW S.A. przez PGG sp. z o.o. 2168
14 pensja w SRK 2612
Zwolnienia grupowe a emerytura 2477
Pismo w sprawie funduszu socjalnego 2319
Raport ze spotkania Zarządu PGG Sp. z o.o. z Związkami Zawodowymi 2520
Interwencja w sprawie 14 – tej pensji. 2373
Analiza porozumienia 2284
Porozumienie w Kompanii Węglowej podpisane. 2419
Wyniki rozmów z dnia 16 kwietnia 2016 roku 3471
Komunikat ze spotkania w dniu 11.04.2016 roku 2303
Kolejne spotkanie w ramach sporu zbiorowego bez efektów. 2030
MZZ „Kadra" Górnictwo chce rozmawiać o przyszłości ZZM. 2281
Wielkanoc 2016 - życzenia 2085
Kolejne spotkanie związkowców z Zarządem KW S.A. 2128
Spotkanie strony społecznej z Zarządem KW S.A. 2208
Kolejne rozmowy z Zarządem KW S.A. 2040
Delegaci MZZ „Kadra" Górnictwo udzielili absolutorium Zarządowi 2063
Spotkanie stron w Kompanii Węglowej S.A. 2169
Kompania przekazuje Ruch Anna do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. 2374
Spotkanie Central Związkowych 2371
Pismo do Pani Premier RP 2182
Odpowiedź PIP na zgłoszone przez Związki Zawodowe KW S.A. naruszenia przepisów Prawa Pracy. 2046
Farsa na spotkaniu w Kompanii. 2213
Obradowały związki Kompanii Węglowej S.A. 2095
Zarząd Kompanii wycofał się z wypowiedzenia porozumienia. 2120
Obradował Górniczy Zespół Trójstronny 2298
Obradowały centrale związkowe z Kompanii Węglowej. 2561
Przerwane negocjacje w Kompanii Węglowej. 2464
Zarząd KW S.A. wypowiada Porozumienie z 17 lipca 2015 r. 2677
Kadra interweniuje w temacie nazewnictwa stanowisk pracy. 2649
Związkowcy z Kompanii proszą o spotkanie z ministrem K. Tchórzewskim. 2290
PIP kontroluje Kompanię Węglową. 3156
Ministerstwo odpowiada na pismo dot. deputatów węglowych dla emerytów górniczych. 2322
MINISTER TCHÓRZEWSKI ROZMAWIAŁ ZE ZWIĄZKAMI. 2736
Boże Narodzenie 2015 2900
Kadra interweniuje w PIP 2881
Oświadczenie Rady Pracowników KW S.A. 2694
W KOMPANII WĘGLOWEJ BĘDĄ WYPŁACONE BARBÓRKI. 2784
NIE ŻYJE TADEUSZ CHWAŁKA - PRZEWODNICZĄCY FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 2681
NIE dla zmian warunków umowy o pracę pracownikom Centrali KW S.A. 3048
Co z wypłatą Barbórki ? 2682
Kadra" o bezpieczeństwie w górnictwie. 2364
Górnicy manifestowali w Rudzie Śląskiej. 2339
Protest będzie kontynuowany. 2394
MKPS: rząd chce pokazać górników w złym świetle. 2305
MKPS - stan gotowości strajkowej w górnictwie. 2362
Posiedzenie Zarządu MZZ „Kadra” Górnictwo. 2327
Komunikat po spotkaniu z Zarządem KW S.A. w dniu 24.09.2015 2275
Zaiskrzyło na linii Zarząd KW S.A. - związki zawodowe. 2399
Obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 2370
Stanowisko Rady Pracowników KW S.A. w sprawie projektu „ Planu Restrukturyzacji KW S.A.” 2086
Pismo w sprawie powstania NKW 2524
Obradował Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy. 2164
Prezes K. Sędzikowski odpowiada na artykuł w Rzeczpospolitej pt. "Plan rządu dla górnictwa sypie się. Nie ma planu B" 2095
Porozumienie kończy spór zbiorowy w Węglokoksie Kraj. 2660
W Kompanii Węglowej podpisano Porozumienie 2954
Dość oszczędzania na pracownikach 2765
NIE dla odebrania premii pracownikom Centrali KW S.A. 2783
"Kadra" Górnictwo po raz kolejny interweniuje w Węglokoksie Kraj. 2462
W dniu 23.06.2015 roku obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 2508
"Kadra" Górnictwo interweniuje w Węglokoksie Kraj. 2339
Nie dla zmian w umowach o pracę w Węglokoksie Kraj. 2348
Pomysły na rozwój Śląska są, tylko brakuje ich realizacji 2453
Bez optymizmu - górnictwo po IV miesiącach 2895
Kodeks Etyki - broszura 2572
Komunikat z dnia 2.06.2015 roku 2653
Wybrano Radę Pracowników Kompanii Węglowej S.A. 2350
Wybory Rady Pracowników 27.05.2015 2450
Stanowisko MZZ KADRA Górnictwo w sprawie „Kodeksu Etyki Kompanii Węglowej S.A." 2599
Wybory do Rady Pracowników Kompanii Węglowej S.A. – druga tura. 2337
ZZ KADRA przy KWK Piast protestuje 2515
Płace 2015 2837
Obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 2494
Wybory w organizacjach „Kadry” w Kompanii Węglowej S.A. 3144
Wybory do Rady Pracowników – 22 kwiecień 2015 r. 3020
Związki KW interweniują w sprawie funduszu płac. 2288
Kadra interweniuje w temacie funduszu płac na 2015 r. 2373
Prace nad strategią dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce. 2305
Wielkanoc 2015 - życzenia 2441
Wypowiadać, czy nie - kto da odpowiedź? 2473
Komunikat z rozmów w Kompanii Węglowej w dniu 19.03.2015 r. 2515
PORADNIK - wcześniejsze emerytury. 2815
Z Kadra Górnictwo protestuje przeciwko metodom pracy dyrekcji Centrum Usług Księgowych. 2779
Spotkanie ZZ z Zarządem KW S.A. w dniu 6 marca 2015r. 2598
Stanowisko ZZ Kompanii Węglowej dot. biznes planu Nowej Kompanii 2502
WYBORY W ZWIĄZKU „KADRA" KOMPANII WĘGLOWEJ. 2434
Zmiany w ustawie o rachunkowości w 2015 r. 2764
Kompania zbywa „Piekary" i „Brzeszcze" 2327
Kadra Kompanii Węglowej interweniuje u Prezesa. 2930
Pogotowie strajkowe w Kompanii Węglowej. 2491
Protesty górników zgodne z prawem. 2466
Ustawa górnicza przyjęta z poprawkami Senatu. 2463
To górnictwo wspomaga budżet państwa a nie odwrotnie. 2403
Wiceprezesi Kompanii Węglowej podali się do dymisji. 2362
Obradował Zarząd „Kadry" Kompanii Węglowej S.A. 2672
Oświadczenie o niewyciąganiu konsekwencji 2582
JEST POROZUMIENIE. 2504
BUM - Biuletyn Ulotny MZKPS. 2431
Kadra przeciwna pozbawieniu pracowników administracji gwarancji zatrudnienia. 3409
Stanowisko Forum Związków Zawodowych 3054
Komunikat MKPS z 11 stycznia 2015 roku 2553
Związkowcy zwyzywani – rozmowy zerwane. 2335
Strona rządowa nie przygotowana do rozmów i zawarcia porozumień 2233
Pismo Komitetu do Donalda Tuska 2258
Pismo Komitetu do Premier Ewy Kopacz 2235
Spotkanie Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego 2251
„Kadra" Kompanii Węglowej o Planie Naprawczym Spółki. 2381
Boże Narodzenie 2014 - życzenia 2336
Czas na społeczne porozumienie. 2951
Krzysztof Sędzikowski – prezes na 7 dni? 2755
Barbórka 2014 - życzenia 2546
Protest w Kompanii Węglowej zawieszony. 2436
Rządowe gwarancje ciągłości wynagrodzeń. 2376
Komunikat sztabu Protestacyjno-Strajkowego 16.11.2014 r. 2373
Komunikat sztabu Protestacyjno-Strajkowego 15.11.2014 r. 2374
Komunikat 2963
Pismo do Prezesa Zarządu KW S.A. 3378
Opinia Rady Pracowników w sprawie projektu "Planu Naprawczego Kompanii Węglowej S.A. na lata 2014-2020" 2689
VII Turniej piłki nożnej o Puchar Przewodniczącego PZZ KADRA 2477
Górnicy w Warszawie – iskierka nadziei. 3159
Obradowało Zebranie Delegatów ZZ „Kadra” KW S.A. 2771
Apel sztabu dot. KWK Kazimierz Juliusz 2744
Komunikat 15.09.2015 roku. 3095
NIE dla obniżenia premii administracji. 3233
W Warszawie o ważnych problemach górnictwa. 3071
WUG z nową strategią. 2980
Ustawa o zobowiązaniach KW S.A. podpisana przez Prezydenta. 2658
Kopalnia „Knurów - Szczygłowice" kupiona. 2782
Donald Tusk rozmawiał z górniczymi związkowcami. 2841
„Kadra" Kompanii Węglowej S.A poświęciła sztandar na X lecie związku. 2975
V Rajd Górski z KADRĄ 3229
Związki rozmawiały z nowym Zarządem Kompanii Węglowej S.A. 3093
Obradował Sztab Protestacyjno-Strajkowy 2968
Pierwsza konferencja prasowa nowego zarządu KW SA. 3049
Premier o „szczycie węglowym". 3186
Zakończył się „szczyt węglowy" w Katowicach. 2860
Posiedzenie Komisji Sejmowej odwołane. 3070
Związkowcy rozmawiali z Premierem. 2977
Petycja do Premiera Donalda Tuska 2899
Podziękowania 2865
Górnicy manifestowali w Katowicach. 2669
Związki zapraszają - Górnicza manifestacja w Katowicach. 2775
Rada Nadzorcza KW SA. wybrała nowy zarząd spółki. 3441
Komunikat z posiedzenia Sztabu Protestacyjno-Strajkowego 2702
Wielkanoc 2014 życzenia 2798
Refleksje nad lutowym porozumieniem. 2967
Co z emeryturami górniczymi? 2899
Marcowe rozmowy w KW S.A. 3242
Turniej piłkarski rozpoczął obchody X-lecia ZZ „Kadra" KW S.A. 2954
Komunikat ze spotkania w dniu 6.02.2014 roku 3264
Pismo do PIP - wypowiedzenie posiłków administracji 3700
Stanowisko ZZ KADRA KW S.A. 3161
Kadra Kompanii Węglowej nie podpisała Porozumienia. 3125
Boże Narodzenie 2013 - życzenia 3091
Barbórka 2013 - życzenia 3046
Mariusz Wakuła nowym przewodniczącym Związku Zawodowego „Kadra" Kompanii Węglowej S.A. 3490
Sztab Protestacyjno-Strajkowy 3164
Pismo do Premiera Janusza Piechocińskiego 2993
Pisma dot. odpowiedzi na postulaty ZZ 3115
Pismo do Premiera RP 3009
Wojewódzkie Targi Pracy – Katowice 2013. 3090
Co dalej z OFE ? 3156
Spotkanie z Zarządem Kompanii Węglowej. 3403
Kadra dyskutowała o sytuacji w Kompanii Węglowej 30.09.2013 roku 2982
„Kadra" o bezpieczeństwie w górnictwie. 2882
Nie dla antyspołecznej polityki Rządu i pozorowanego dialogu społecznego 2904
Kadra Kompanii Węglowej w Warszawie 2912
„Silesia" - szyb nr 2 oddany do użytku. 3999
Komunikat Zarządu 7.08.2013 3213
Dokumenty po spotkaniu Strony Społecznej z Zarządem KW S.A. w dniu 29.07.2013 roku 3870
Europejski Stół Węglowy - nowa polityka energetyczna UE do 2030 r. 3012
KADRA pomaga 3198
Informacja z posiedzenia Komitetu Monitorującego Narodowy Plan Rozwoju. 3266
Będzie plus czy minus na koniec roku w Kompanii Węglowej? 3116
Dylematy polskiego górnictwa a polityka energetyczna Unii Europejskiej 3037
Zarząd ZZ "Kadra" Kw S.A. rozmawiał o Brzeszczach i Piekarach 3356
Czy Solidarność podpisała przymierze z PIS - em ?. 2989
Podatki - zmora górnictwa 8335
Górnictwo Węgla Kamiennego w Polsce w latach 2012 i 2013 3575
Spotkanie strony społecznej z Zarządem Kompanii Węglowej 3132
Manifestacja w obronie kopalni „Brzeszcze". 3050
Zebranie Zarządu ZZ „KADRA" KW S.A w dniu 05.06.2013 r 3130
Informacja o zespole trójstronnym 3106
Tabela porównująca wykonanie za 5 miesięcy 2013 w stosunku do PTE W 2013 roku 3006
Spotkanie w OUG Gliwice 3789
Spojrzenie w „oczy" 3 spółkom węglowym wg. Tomasza Tomczykiewicza 3124
IV Raj Górski z Kadrą 4429
Skup praw do akcji Kompanii Węglowej - komu to się opłaca? 4604
Stanowisko Prezydium Sekcji Węgla Kamiennego PZZ KADRA 3188
4 Biathlon wiosenny Ślaskiej IPA Chorzów 04.05.2013 r. 3494
Uroczysta sesja sejmowej Rady Ochrony Pracy 3244
Spotkanie młodych kadr dozoru z WUG i OUG 3065
Rozmowy związków z Zarządem Kompanii Węglowej 22.04.2013r. 3386
Zebranie Zarządu ZZ „KADRA” KW S.A. 22.04.2013 r. 3289
Prawo geologiczne i górnicze bez tajemnic 4863
Zaproszenie na Plener i wernisaż 3143
Mobbing - ukryty problem 3400
Komunikat 9.04.2013 roku 3244
Węgiel kamienny - skazany na porażkę? 3202
Czy Rząd spełni żądania związków? 3012
Bat na pracowników 3402
Wielkanoc 2013 - życzenia 3203
Porozumienie płacowe w Kompanii Węglowej 3656
Czy postulaty strajkowe zostaną usłyszane przez Rząd ? 2945
Pakiet osłonowy - pismo Prezesa Piotra Rykali 19.03.2013 roku 3129
Co zamiast węgla kamiennego! 3136
Co dalej z kopalnią "Sośnica-Makoszowy"? 3601
Czwarte podejście do wskaźnika 3257
Strajk 26 marca 2013 3304
Biznes wspiera młodych 3058
Obradowała Sekcja Węgla Kamiennego 3072
Negocjacje płacowe po raz trzeci 3590
Nadchodzi strajk! 3225
Po co zmiany w schemacie zarządzania w kopalniach KHW 3408
Unia Eurpejska a węgiel kamienny 3775
Negocjacji płacowych ciąg dalszy. 4559
Dzień Kobiet 8.03.2013 roku 3542
Jest szansa na powrót wyklętego węgla 3559
Poseł Polaczek interpeluje w temacie kopalni "Piekary" - pismo do Piechocińskiego. 3260
Rozmowy w temacie wzrostu płac w 2013 r. 3624
Promować przedsięwzięcia służące rozwojowi górnictwa 3241
Wypadkowość - styczeń 2013 roku 3257
Konsultacje Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2015 2833
Pismo do Prezesa 19.02.2013 r. 3203
Spotkanie Zarządu KW S.A ze związkami zawodowymi 29.01.2013 3434
Wicepremier Janusz Piechociński o górnictwie 3615
Notatka ze spotkania w OUG Gliwice 12.12.2012 r. 3203
Spotkanie w Urzędzie Górniczym w Rybniku 27.12.2012 r. 3533
Boże Narodzenie - życzenia 3311
Kadra w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Gliwicach 12.12.2012 r. 3072
Posiedzenie Zarządu ZZ „Kadra" Kompanii Węglowej 13.12.2012 r. 3202
Posiedzenie Zespołu do spraw ujednolicenia systemu wynagradzania w KW SA 11.12.2012 r. 3428
Rozmowy w Kompanii Węglowej 11.12.2012 r. 3098
Barbara o której miano zapomnieć 3590
Życzenia Prezydenta RP dla Górników 3282
Zabawa z "KADRĄ" 29.11.2012 3522
Poparcie dla Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej 3173
Zespół Trójstronny: o bezpieczeństwie i sytuacji na rynku węgla 19.11.2012 r. 3149
KADRA MANIFESTUJE W WARSZAWIE 14.11.2012 3125
ANEKS nr 5 DO POROZUMIENIA z 20.12.2004 3861
ZESPÓŁ TRÓJSTRONNY 29.10.2012 3153
TURNIEJ SIATKARSKI 20.10.2012 r. 3381
ZEBRANIE ZARZĄDU ZZ "KADRA" 18.10.2012 r. 4116