Tytuł Odsłony
Wielkanoc 20019 723
Nowy Przewodniczący w Kadrze na KWK „Mysłowice-Wesoła”. 715
Wybory w MZZ „Kadra” Górnictwo. 635
KADRA interweniuje w PGG S.A. 1099
Czternasta pensja za 2016 i 2017 rok z Kompani Węglowej i KHW – ciąg dalszy. 1067
Czternasta pensja dla administracji – ciąg dalszy. 1193
Raport z mediacji w ramach sporu zbiorowego. 1376
Powołano Sztab Protestacyjno-Strajkowy. Groźba 2 godzinnego strajku ostrzegawczego. 998
Sprawozdanie z Mediacji pomiędzy zarządem PGG S.A. a związkami zawodowymi z dnia 13 kwietnia – piątek. 1152
Kadra powiedziała sprawdzam - PIP w Polskiej Grupie Górniczej S.A. 830
MZZ „Kadra” Górnictwo interweniuje w PIP. 1050
Zarząd PGG S.A. odpowiada na pismo dot. 14-tki dla administracji. 1504
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. 1368
Interwencja w sprawie pracowników etatowych PGG S.A. 1114
Interwencja w sprawie wypłaty 14 – tej pensji dla pracowników administracji. 905
KADRA spotkała się z kierownictwem OUG w Gliwicach 1288
Obradował Zarząd MZZ „Kadra” Górnictwo 1542
25 procentowa podwyżka - załatwiona. 1671
Jest i minister 1293
Raport z frontu. 1450
Związki domagają się przyspieszenia rozmów w temacie podwyżek. 1295
MZZ "Kadra" Górnictwo w KHW. 1406
Wielkanoc 2017 - życzenia 1225
Rokowania w sprawie 14 - tej pensji. 1487
14-ta pensja c.d. 1388
14 - ta pensja, ciąg dalszy. 1503
Stanowisko związków zawodowych PGG Sp. z o.o. w temacie połączenia z KHW S.A. 1437
Odpowiedź Zarządu PGG. 1528
Raport z negocjacji w dniui 20.03.2017 r. w sprawie połączenia PGG i KHW 1539
Żądanie MZZ „Kadra ”Górnictwo w sprawie 14 – tej pensji za 2016 rok. 1523
Protest Kadry Na KWK „Piast” 1428
Realizacja biznesplanu za 2016 rok 1536
Połączenie KHW i PGG zdaniem ZZ "Kadra" 1531
Szczegóły połączenia KHW i PGG. 1667
Spotkanie w sprawie połączenia KHW i PGG 1364
Spotkanie strony społecznej z Zarządem PGG sp. z o.o. 1391
Dalszy ciąg sprawy - premia dozoru KWK Ruda Ruch "HALEMBA" 1454
Ilość dozoru a czas pracy. 1444
Kadra interweniuje w sprawie premii dozoru w KWK "Ruda" 1533
Komisja ds. Energii i Skarbu Państwa – program dla sektora górnictwa 1370
Pismo do ministra Krzysztofa Tchórzewskiego 1321
Stanowisko MZZ „Kadra” Górnictwo do propozycji zapisów ZUZP PGG Sp. z o.o. 1495
KADRA spotkała się z kierownictwem Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach 1382
Układ Zbiorowy a sytuacja PGG 2583
PGG wypowiada warunki pracy i płacy pracownikom. 2345
PGG wzywa do rokowań nad ZUZP. 1831
Związki spotkały się z Zarządem PGG. 1839
Kopalnie Zespolone, Bardzo proszę, nie nalegam. 1977
Pismo w sprawie zwolnień grupowych 2093
Notatka ze spotkania ZZ "KADRA" z kierownictwem OUG w Gliwicach 4916
Odpowiedź na pismo w sprawie obsługi prac. emerytowanych z KW S.A. przez PGG sp. z o.o. 1788
14 pensja w SRK 2239
Zwolnienia grupowe a emerytura 2103
Pismo w sprawie funduszu socjalnego 1954
Raport ze spotkania Zarządu PGG Sp. z o.o. z Związkami Zawodowymi 2168
Interwencja w sprawie 14 – tej pensji. 1961
Analiza porozumienia 1895
Porozumienie w Kompanii Węglowej podpisane. 2008
Wyniki rozmów z dnia 16 kwietnia 2016 roku 3066
Komunikat ze spotkania w dniu 11.04.2016 roku 1962
Kolejne spotkanie w ramach sporu zbiorowego bez efektów. 1689
MZZ „Kadra" Górnictwo chce rozmawiać o przyszłości ZZM. 1880
Wielkanoc 2016 - życzenia 1728
Kolejne spotkanie związkowców z Zarządem KW S.A. 1745
Spotkanie strony społecznej z Zarządem KW S.A. 1801
Kolejne rozmowy z Zarządem KW S.A. 1665
Delegaci MZZ „Kadra" Górnictwo udzielili absolutorium Zarządowi 1693
Spotkanie stron w Kompanii Węglowej S.A. 1791
Kompania przekazuje Ruch Anna do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. 2000
Spotkanie Central Związkowych 1961
Pismo do Pani Premier RP 1795
Odpowiedź PIP na zgłoszone przez Związki Zawodowe KW S.A. naruszenia przepisów Prawa Pracy. 1672
Farsa na spotkaniu w Kompanii. 1833
Obradowały związki Kompanii Węglowej S.A. 1721
Zarząd Kompanii wycofał się z wypowiedzenia porozumienia. 1748
Obradował Górniczy Zespół Trójstronny 1931
Obradowały centrale związkowe z Kompanii Węglowej. 2197
Przerwane negocjacje w Kompanii Węglowej. 2091
Zarząd KW S.A. wypowiada Porozumienie z 17 lipca 2015 r. 2303
Kadra interweniuje w temacie nazewnictwa stanowisk pracy. 2272
Związkowcy z Kompanii proszą o spotkanie z ministrem K. Tchórzewskim. 1929
PIP kontroluje Kompanię Węglową. 2774
Ministerstwo odpowiada na pismo dot. deputatów węglowych dla emerytów górniczych. 1959
MINISTER TCHÓRZEWSKI ROZMAWIAŁ ZE ZWIĄZKAMI. 2342
Boże Narodzenie 2015 2514
Kadra interweniuje w PIP 2512
Oświadczenie Rady Pracowników KW S.A. 2343
W KOMPANII WĘGLOWEJ BĘDĄ WYPŁACONE BARBÓRKI. 2447
NIE ŻYJE TADEUSZ CHWAŁKA - PRZEWODNICZĄCY FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 2319
NIE dla zmian warunków umowy o pracę pracownikom Centrali KW S.A. 2672
Co z wypłatą Barbórki ? 2304
Kadra" o bezpieczeństwie w górnictwie. 1970
Górnicy manifestowali w Rudzie Śląskiej. 1979
Protest będzie kontynuowany. 2053
MKPS: rząd chce pokazać górników w złym świetle. 1925
MKPS - stan gotowości strajkowej w górnictwie. 2001
Posiedzenie Zarządu MZZ „Kadra” Górnictwo. 1966
Komunikat po spotkaniu z Zarządem KW S.A. w dniu 24.09.2015 1923
Zaiskrzyło na linii Zarząd KW S.A. - związki zawodowe. 2032
Obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 2017
Stanowisko Rady Pracowników KW S.A. w sprawie projektu „ Planu Restrukturyzacji KW S.A.” 1737
Pismo w sprawie powstania NKW 2150
Obradował Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy. 1823
Prezes K. Sędzikowski odpowiada na artykuł w Rzeczpospolitej pt. "Plan rządu dla górnictwa sypie się. Nie ma planu B" 1730
Porozumienie kończy spór zbiorowy w Węglokoksie Kraj. 2266
W Kompanii Węglowej podpisano Porozumienie 2562
Dość oszczędzania na pracownikach 2333
NIE dla odebrania premii pracownikom Centrali KW S.A. 2368
"Kadra" Górnictwo po raz kolejny interweniuje w Węglokoksie Kraj. 2105
W dniu 23.06.2015 roku obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 2140
"Kadra" Górnictwo interweniuje w Węglokoksie Kraj. 1959
Nie dla zmian w umowach o pracę w Węglokoksie Kraj. 1976
Pomysły na rozwój Śląska są, tylko brakuje ich realizacji 2054
Bez optymizmu - górnictwo po IV miesiącach 2507
Kodeks Etyki - broszura 2178
Komunikat z dnia 2.06.2015 roku 2263
Wybrano Radę Pracowników Kompanii Węglowej S.A. 1993
Wybory Rady Pracowników 27.05.2015 2058
Stanowisko MZZ KADRA Górnictwo w sprawie „Kodeksu Etyki Kompanii Węglowej S.A." 2254
Wybory do Rady Pracowników Kompanii Węglowej S.A. – druga tura. 1950
ZZ KADRA przy KWK Piast protestuje 2040
Płace 2015 2413
Obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 2147
Wybory w organizacjach „Kadry” w Kompanii Węglowej S.A. 2626
Wybory do Rady Pracowników – 22 kwiecień 2015 r. 2644
Związki KW interweniują w sprawie funduszu płac. 1927
Kadra interweniuje w temacie funduszu płac na 2015 r. 2003
Prace nad strategią dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce. 1946
Wielkanoc 2015 - życzenia 2030
Wypowiadać, czy nie - kto da odpowiedź? 2089
Komunikat z rozmów w Kompanii Węglowej w dniu 19.03.2015 r. 2133
PORADNIK - wcześniejsze emerytury. 2406
Z Kadra Górnictwo protestuje przeciwko metodom pracy dyrekcji Centrum Usług Księgowych. 2436
Spotkanie ZZ z Zarządem KW S.A. w dniu 6 marca 2015r. 2239
Stanowisko ZZ Kompanii Węglowej dot. biznes planu Nowej Kompanii 2148
WYBORY W ZWIĄZKU „KADRA" KOMPANII WĘGLOWEJ. 2095
Zmiany w ustawie o rachunkowości w 2015 r. 2354
Kompania zbywa „Piekary" i „Brzeszcze" 1993
Kadra Kompanii Węglowej interweniuje u Prezesa. 2603
Pogotowie strajkowe w Kompanii Węglowej. 2153
Protesty górników zgodne z prawem. 2113
Ustawa górnicza przyjęta z poprawkami Senatu. 2121
To górnictwo wspomaga budżet państwa a nie odwrotnie. 2046
Wiceprezesi Kompanii Węglowej podali się do dymisji. 1997
Obradował Zarząd „Kadry" Kompanii Węglowej S.A. 2312
Oświadczenie o niewyciąganiu konsekwencji 2097
JEST POROZUMIENIE. 2122
BUM - Biuletyn Ulotny MZKPS. 2083
Kadra przeciwna pozbawieniu pracowników administracji gwarancji zatrudnienia. 3036
Stanowisko Forum Związków Zawodowych 2661
Komunikat MKPS z 11 stycznia 2015 roku 2194
Związkowcy zwyzywani – rozmowy zerwane. 1971
Strona rządowa nie przygotowana do rozmów i zawarcia porozumień 1860
Pismo Komitetu do Donalda Tuska 1897
Pismo Komitetu do Premier Ewy Kopacz 1887
Spotkanie Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego 1877
„Kadra" Kompanii Węglowej o Planie Naprawczym Spółki. 2033
Boże Narodzenie 2014 - życzenia 1978
Czas na społeczne porozumienie. 2555
Krzysztof Sędzikowski – prezes na 7 dni? 2388
Barbórka 2014 - życzenia 2184
Protest w Kompanii Węglowej zawieszony. 2068
Rządowe gwarancje ciągłości wynagrodzeń. 2029
Komunikat sztabu Protestacyjno-Strajkowego 16.11.2014 r. 2008
Komunikat sztabu Protestacyjno-Strajkowego 15.11.2014 r. 2039
Komunikat 2580
Pismo do Prezesa Zarządu KW S.A. 2965
Opinia Rady Pracowników w sprawie projektu "Planu Naprawczego Kompanii Węglowej S.A. na lata 2014-2020" 2334
VII Turniej piłki nożnej o Puchar Przewodniczącego PZZ KADRA 2136
Górnicy w Warszawie – iskierka nadziei. 2739
Obradowało Zebranie Delegatów ZZ „Kadra” KW S.A. 2405
Apel sztabu dot. KWK Kazimierz Juliusz 2374
Komunikat 15.09.2015 roku. 2737
NIE dla obniżenia premii administracji. 2739
W Warszawie o ważnych problemach górnictwa. 2646
WUG z nową strategią. 2621
Ustawa o zobowiązaniach KW S.A. podpisana przez Prezydenta. 2303
Kopalnia „Knurów - Szczygłowice" kupiona. 2440
Donald Tusk rozmawiał z górniczymi związkowcami. 2491
„Kadra" Kompanii Węglowej S.A poświęciła sztandar na X lecie związku. 2615
V Rajd Górski z KADRĄ 2865
Związki rozmawiały z nowym Zarządem Kompanii Węglowej S.A. 2727
Obradował Sztab Protestacyjno-Strajkowy 2630
Pierwsza konferencja prasowa nowego zarządu KW SA. 2680
Premier o „szczycie węglowym". 2817
Zakończył się „szczyt węglowy" w Katowicach. 2519
Posiedzenie Komisji Sejmowej odwołane. 2715
Związkowcy rozmawiali z Premierem. 2621
Petycja do Premiera Donalda Tuska 2537
Podziękowania 2489
Górnicy manifestowali w Katowicach. 2345
Związki zapraszają - Górnicza manifestacja w Katowicach. 2412
Rada Nadzorcza KW SA. wybrała nowy zarząd spółki. 3030
Komunikat z posiedzenia Sztabu Protestacyjno-Strajkowego 2348
Wielkanoc 2014 życzenia 2449
Refleksje nad lutowym porozumieniem. 2616
Co z emeryturami górniczymi? 2562
Marcowe rozmowy w KW S.A. 2830
Turniej piłkarski rozpoczął obchody X-lecia ZZ „Kadra" KW S.A. 2559
Komunikat ze spotkania w dniu 6.02.2014 roku 2904
Pismo do PIP - wypowiedzenie posiłków administracji 3287
Stanowisko ZZ KADRA KW S.A. 2757
Kadra Kompanii Węglowej nie podpisała Porozumienia. 2731
Boże Narodzenie 2013 - życzenia 2723
Barbórka 2013 - życzenia 2672
Mariusz Wakuła nowym przewodniczącym Związku Zawodowego „Kadra" Kompanii Węglowej S.A. 3149
Sztab Protestacyjno-Strajkowy 2835
Pismo do Premiera Janusza Piechocińskiego 2608
Pisma dot. odpowiedzi na postulaty ZZ 2744
Pismo do Premiera RP 2638
Wojewódzkie Targi Pracy – Katowice 2013. 2726
Co dalej z OFE ? 2762
Spotkanie z Zarządem Kompanii Węglowej. 3020
Kadra dyskutowała o sytuacji w Kompanii Węglowej 30.09.2013 roku 2618
„Kadra" o bezpieczeństwie w górnictwie. 2517
Nie dla antyspołecznej polityki Rządu i pozorowanego dialogu społecznego 2521
Kadra Kompanii Węglowej w Warszawie 2563
„Silesia" - szyb nr 2 oddany do użytku. 3586
Komunikat Zarządu 7.08.2013 2854
Dokumenty po spotkaniu Strony Społecznej z Zarządem KW S.A. w dniu 29.07.2013 roku 3482
Europejski Stół Węglowy - nowa polityka energetyczna UE do 2030 r. 2632
KADRA pomaga 2805
Informacja z posiedzenia Komitetu Monitorującego Narodowy Plan Rozwoju. 2890
Będzie plus czy minus na koniec roku w Kompanii Węglowej? 2753
Dylematy polskiego górnictwa a polityka energetyczna Unii Europejskiej 2648
Zarząd ZZ "Kadra" Kw S.A. rozmawiał o Brzeszczach i Piekarach 2981
Czy Solidarność podpisała przymierze z PIS - em ?. 2594
Podatki - zmora górnictwa 7979
Górnictwo Węgla Kamiennego w Polsce w latach 2012 i 2013 3208
Spotkanie strony społecznej z Zarządem Kompanii Węglowej 2751
Manifestacja w obronie kopalni „Brzeszcze". 2667
Zebranie Zarządu ZZ „KADRA" KW S.A w dniu 05.06.2013 r 2757
Informacja o zespole trójstronnym 2768
Tabela porównująca wykonanie za 5 miesięcy 2013 w stosunku do PTE W 2013 roku 2662
Spotkanie w OUG Gliwice 3446
Spojrzenie w „oczy" 3 spółkom węglowym wg. Tomasza Tomczykiewicza 2767
IV Raj Górski z Kadrą 4045
Skup praw do akcji Kompanii Węglowej - komu to się opłaca? 4225
Stanowisko Prezydium Sekcji Węgla Kamiennego PZZ KADRA 2865
4 Biathlon wiosenny Ślaskiej IPA Chorzów 04.05.2013 r. 3127
Uroczysta sesja sejmowej Rady Ochrony Pracy 2866
Spotkanie młodych kadr dozoru z WUG i OUG 2686
Rozmowy związków z Zarządem Kompanii Węglowej 22.04.2013r. 3012
Zebranie Zarządu ZZ „KADRA” KW S.A. 22.04.2013 r. 2884
Prawo geologiczne i górnicze bez tajemnic 4496
Zaproszenie na Plener i wernisaż 2764
Mobbing - ukryty problem 3034
Komunikat 9.04.2013 roku 2872
Węgiel kamienny - skazany na porażkę? 2841
Czy Rząd spełni żądania związków? 2640
Bat na pracowników 3036
Wielkanoc 2013 - życzenia 2815
Porozumienie płacowe w Kompanii Węglowej 3271
Czy postulaty strajkowe zostaną usłyszane przez Rząd ? 2582
Pakiet osłonowy - pismo Prezesa Piotra Rykali 19.03.2013 roku 2766
Co zamiast węgla kamiennego! 2768
Co dalej z kopalnią "Sośnica-Makoszowy"? 3249
Czwarte podejście do wskaźnika 2881
Strajk 26 marca 2013 2924
Biznes wspiera młodych 2687
Obradowała Sekcja Węgla Kamiennego 2721
Negocjacje płacowe po raz trzeci 3214
Nadchodzi strajk! 2860
Po co zmiany w schemacie zarządzania w kopalniach KHW 3054
Unia Eurpejska a węgiel kamienny 3373
Negocjacji płacowych ciąg dalszy. 4167
Dzień Kobiet 8.03.2013 roku 3207
Jest szansa na powrót wyklętego węgla 3204
Poseł Polaczek interpeluje w temacie kopalni "Piekary" - pismo do Piechocińskiego. 2872
Rozmowy w temacie wzrostu płac w 2013 r. 3298
Promować przedsięwzięcia służące rozwojowi górnictwa 2865
Wypadkowość - styczeń 2013 roku 2885
Konsultacje Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2015 2494
Pismo do Prezesa 19.02.2013 r. 2867
Spotkanie Zarządu KW S.A ze związkami zawodowymi 29.01.2013 3060
Wicepremier Janusz Piechociński o górnictwie 3248
Notatka ze spotkania w OUG Gliwice 12.12.2012 r. 2846
Spotkanie w Urzędzie Górniczym w Rybniku 27.12.2012 r. 3188
Boże Narodzenie - życzenia 2899
Kadra w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Gliwicach 12.12.2012 r. 2696
Posiedzenie Zarządu ZZ „Kadra" Kompanii Węglowej 13.12.2012 r. 2832
Posiedzenie Zespołu do spraw ujednolicenia systemu wynagradzania w KW SA 11.12.2012 r. 3056
Rozmowy w Kompanii Węglowej 11.12.2012 r. 2756
Barbara o której miano zapomnieć 3232
Życzenia Prezydenta RP dla Górników 2898
Zabawa z "KADRĄ" 29.11.2012 3135
Poparcie dla Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej 2798
Zespół Trójstronny: o bezpieczeństwie i sytuacji na rynku węgla 19.11.2012 r. 2783
KADRA MANIFESTUJE W WARSZAWIE 14.11.2012 2768
ANEKS nr 5 DO POROZUMIENIA z 20.12.2004 3373
ZESPÓŁ TRÓJSTRONNY 29.10.2012 2801
TURNIEJ SIATKARSKI 20.10.2012 r. 2956
ZEBRANIE ZARZĄDU ZZ "KADRA" 18.10.2012 r. 3681