Tytuł Odsłony
Geneza Porozumienia pomiędzy ZZ a rządem RP 271
Pismo do Premiera RP 239
Pismo do parlamentarzystów 216
Odpowiedź - List do Premiera 332
Pismo do Premiera 290
Notatka ze spotkania - Postojowe w PGG 396
Stanowisko Związków Zawodowych PGG 461
Sprawozdanie ze spotkania przedstawiciela Rządu RP w dniu 21.04.2020 roku. 808
Komunikat 16.04.2020 700
Relacja z telekonferencji w dniu 14.04.2020 roku. 696
List do Prezydenta 838
Coronavirus a PGG 730
Stanowisko MZZ „Kadra” Górnictwo w sprawie planowanych zwolnień w PGG S.A. 900
Stanowisko MZZ "Kadra" Górnictwo w sprawie projektu działań restrukturyzacyjnych w Polskiej Grupie Górniczej 855
Praca w nadgodzinach 525
Powstał komitet protestacyjno-strajkowy 418
Pismo Central Związkowych do PGG 465
Spotkanie Zarządu PGG ze związkami w temacie wypłaty 14-tej pensji 431
Nowelizacji Porozumienia z 20 grudnia 2004 roku 449
MZZ „Kadra” Górnictwo pisze pismo w temacie 14-tej pensji 473
Boże Narodzenie 2019 - życzenia 457
Wielkanoc 20019 1272
Nowy Przewodniczący w Kadrze na KWK „Mysłowice-Wesoła”. 1427
Wybory w MZZ „Kadra” Górnictwo. 1244
KADRA interweniuje w PGG S.A. 1646
Czternasta pensja za 2016 i 2017 rok z Kompani Węglowej i KHW – ciąg dalszy. 1640
Czternasta pensja dla administracji – ciąg dalszy. 1670
Raport z mediacji w ramach sporu zbiorowego. 1883
Powołano Sztab Protestacyjno-Strajkowy. Groźba 2 godzinnego strajku ostrzegawczego. 1493
Sprawozdanie z Mediacji pomiędzy zarządem PGG S.A. a związkami zawodowymi z dnia 13 kwietnia – piątek. 1638
Kadra powiedziała sprawdzam - PIP w Polskiej Grupie Górniczej S.A. 1290
MZZ „Kadra” Górnictwo interweniuje w PIP. 1537
Zarząd PGG S.A. odpowiada na pismo dot. 14-tki dla administracji. 1981
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. 1839
Interwencja w sprawie pracowników etatowych PGG S.A. 1569
Interwencja w sprawie wypłaty 14 – tej pensji dla pracowników administracji. 1344
KADRA spotkała się z kierownictwem OUG w Gliwicach 1714
Obradował Zarząd MZZ „Kadra” Górnictwo 2022
25 procentowa podwyżka - załatwiona. 2122
Jest i minister 1722
Raport z frontu. 1874
Związki domagają się przyspieszenia rozmów w temacie podwyżek. 1722
MZZ "Kadra" Górnictwo w KHW. 1826
Wielkanoc 2017 - życzenia 1679
Rokowania w sprawie 14 - tej pensji. 1931
14-ta pensja c.d. 1878
14 - ta pensja, ciąg dalszy. 1927
Stanowisko związków zawodowych PGG Sp. z o.o. w temacie połączenia z KHW S.A. 1841
Odpowiedź Zarządu PGG. 1967
Raport z negocjacji w dniui 20.03.2017 r. w sprawie połączenia PGG i KHW 1928
Żądanie MZZ „Kadra ”Górnictwo w sprawie 14 – tej pensji za 2016 rok. 1925
Protest Kadry Na KWK „Piast” 1871
Realizacja biznesplanu za 2016 rok 1949
Połączenie KHW i PGG zdaniem ZZ "Kadra" 1933
Szczegóły połączenia KHW i PGG. 2068
Spotkanie w sprawie połączenia KHW i PGG 1757
Spotkanie strony społecznej z Zarządem PGG sp. z o.o. 1781
Dalszy ciąg sprawy - premia dozoru KWK Ruda Ruch "HALEMBA" 1878
Ilość dozoru a czas pracy. 1880
Kadra interweniuje w sprawie premii dozoru w KWK "Ruda" 1930
Komisja ds. Energii i Skarbu Państwa – program dla sektora górnictwa 1775
Pismo do ministra Krzysztofa Tchórzewskiego 1713
Stanowisko MZZ „Kadra” Górnictwo do propozycji zapisów ZUZP PGG Sp. z o.o. 1870
KADRA spotkała się z kierownictwem Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach 1806
Układ Zbiorowy a sytuacja PGG 3019
PGG wypowiada warunki pracy i płacy pracownikom. 2745
PGG wzywa do rokowań nad ZUZP. 2224
Związki spotkały się z Zarządem PGG. 2257
Kopalnie Zespolone, Bardzo proszę, nie nalegam. 2386
Pismo w sprawie zwolnień grupowych 2522
Notatka ze spotkania ZZ "KADRA" z kierownictwem OUG w Gliwicach 5359
Odpowiedź na pismo w sprawie obsługi prac. emerytowanych z KW S.A. przez PGG sp. z o.o. 2213
14 pensja w SRK 2655
Zwolnienia grupowe a emerytura 2521
Pismo w sprawie funduszu socjalnego 2364
Raport ze spotkania Zarządu PGG Sp. z o.o. z Związkami Zawodowymi 2563
Interwencja w sprawie 14 – tej pensji. 2416
Analiza porozumienia 2329
Porozumienie w Kompanii Węglowej podpisane. 2467
Wyniki rozmów z dnia 16 kwietnia 2016 roku 3517
Komunikat ze spotkania w dniu 11.04.2016 roku 2344
Kolejne spotkanie w ramach sporu zbiorowego bez efektów. 2071
MZZ „Kadra" Górnictwo chce rozmawiać o przyszłości ZZM. 2326
Wielkanoc 2016 - życzenia 2128
Kolejne spotkanie związkowców z Zarządem KW S.A. 2170
Spotkanie strony społecznej z Zarządem KW S.A. 2247
Kolejne rozmowy z Zarządem KW S.A. 2084
Delegaci MZZ „Kadra" Górnictwo udzielili absolutorium Zarządowi 2106
Spotkanie stron w Kompanii Węglowej S.A. 2208
Kompania przekazuje Ruch Anna do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. 2415
Spotkanie Central Związkowych 2415
Pismo do Pani Premier RP 2222
Odpowiedź PIP na zgłoszone przez Związki Zawodowe KW S.A. naruszenia przepisów Prawa Pracy. 2088
Farsa na spotkaniu w Kompanii. 2255
Obradowały związki Kompanii Węglowej S.A. 2132
Zarząd Kompanii wycofał się z wypowiedzenia porozumienia. 2158
Obradował Górniczy Zespół Trójstronny 2338
Obradowały centrale związkowe z Kompanii Węglowej. 2597
Przerwane negocjacje w Kompanii Węglowej. 2506
Zarząd KW S.A. wypowiada Porozumienie z 17 lipca 2015 r. 2716
Kadra interweniuje w temacie nazewnictwa stanowisk pracy. 2697
Związkowcy z Kompanii proszą o spotkanie z ministrem K. Tchórzewskim. 2333
PIP kontroluje Kompanię Węglową. 3197
Ministerstwo odpowiada na pismo dot. deputatów węglowych dla emerytów górniczych. 2365
MINISTER TCHÓRZEWSKI ROZMAWIAŁ ZE ZWIĄZKAMI. 2774
Boże Narodzenie 2015 2938
Kadra interweniuje w PIP 2921
Oświadczenie Rady Pracowników KW S.A. 2739
W KOMPANII WĘGLOWEJ BĘDĄ WYPŁACONE BARBÓRKI. 2830
NIE ŻYJE TADEUSZ CHWAŁKA - PRZEWODNICZĄCY FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 2718
NIE dla zmian warunków umowy o pracę pracownikom Centrali KW S.A. 3092
Co z wypłatą Barbórki ? 2722
Kadra" o bezpieczeństwie w górnictwie. 2406
Górnicy manifestowali w Rudzie Śląskiej. 2379
Protest będzie kontynuowany. 2433
MKPS: rząd chce pokazać górników w złym świetle. 2345
MKPS - stan gotowości strajkowej w górnictwie. 2401
Posiedzenie Zarządu MZZ „Kadra” Górnictwo. 2367
Komunikat po spotkaniu z Zarządem KW S.A. w dniu 24.09.2015 2311
Zaiskrzyło na linii Zarząd KW S.A. - związki zawodowe. 2439
Obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 2414
Stanowisko Rady Pracowników KW S.A. w sprawie projektu „ Planu Restrukturyzacji KW S.A.” 2134
Pismo w sprawie powstania NKW 2557
Obradował Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy. 2207
Prezes K. Sędzikowski odpowiada na artykuł w Rzeczpospolitej pt. "Plan rządu dla górnictwa sypie się. Nie ma planu B" 2131
Porozumienie kończy spór zbiorowy w Węglokoksie Kraj. 2702
W Kompanii Węglowej podpisano Porozumienie 3006
Dość oszczędzania na pracownikach 2818
NIE dla odebrania premii pracownikom Centrali KW S.A. 2832
"Kadra" Górnictwo po raz kolejny interweniuje w Węglokoksie Kraj. 2501
W dniu 23.06.2015 roku obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 2549
"Kadra" Górnictwo interweniuje w Węglokoksie Kraj. 2380
Nie dla zmian w umowach o pracę w Węglokoksie Kraj. 2379
Pomysły na rozwój Śląska są, tylko brakuje ich realizacji 2493
Bez optymizmu - górnictwo po IV miesiącach 2933
Kodeks Etyki - broszura 2614
Komunikat z dnia 2.06.2015 roku 2696
Wybrano Radę Pracowników Kompanii Węglowej S.A. 2392
Wybory Rady Pracowników 27.05.2015 2493
Stanowisko MZZ KADRA Górnictwo w sprawie „Kodeksu Etyki Kompanii Węglowej S.A." 2638
Wybory do Rady Pracowników Kompanii Węglowej S.A. – druga tura. 2379
ZZ KADRA przy KWK Piast protestuje 2560
Płace 2015 2880
Obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 2535
Wybory w organizacjach „Kadry” w Kompanii Węglowej S.A. 3204
Wybory do Rady Pracowników – 22 kwiecień 2015 r. 3056
Związki KW interweniują w sprawie funduszu płac. 2332
Kadra interweniuje w temacie funduszu płac na 2015 r. 2412
Prace nad strategią dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce. 2352
Wielkanoc 2015 - życzenia 2484
Wypowiadać, czy nie - kto da odpowiedź? 2509
Komunikat z rozmów w Kompanii Węglowej w dniu 19.03.2015 r. 2557
PORADNIK - wcześniejsze emerytury. 2855
Z Kadra Górnictwo protestuje przeciwko metodom pracy dyrekcji Centrum Usług Księgowych. 2818
Spotkanie ZZ z Zarządem KW S.A. w dniu 6 marca 2015r. 2636
Stanowisko ZZ Kompanii Węglowej dot. biznes planu Nowej Kompanii 2543
WYBORY W ZWIĄZKU „KADRA" KOMPANII WĘGLOWEJ. 2474
Zmiany w ustawie o rachunkowości w 2015 r. 2804
Kompania zbywa „Piekary" i „Brzeszcze" 2371
Kadra Kompanii Węglowej interweniuje u Prezesa. 2966
Pogotowie strajkowe w Kompanii Węglowej. 2530
Protesty górników zgodne z prawem. 2504
Ustawa górnicza przyjęta z poprawkami Senatu. 2500
To górnictwo wspomaga budżet państwa a nie odwrotnie. 2447
Wiceprezesi Kompanii Węglowej podali się do dymisji. 2408
Obradował Zarząd „Kadry" Kompanii Węglowej S.A. 2718
Oświadczenie o niewyciąganiu konsekwencji 2630
JEST POROZUMIENIE. 2543
BUM - Biuletyn Ulotny MZKPS. 2473
Kadra przeciwna pozbawieniu pracowników administracji gwarancji zatrudnienia. 3452
Stanowisko Forum Związków Zawodowych 3099
Komunikat MKPS z 11 stycznia 2015 roku 2597
Związkowcy zwyzywani – rozmowy zerwane. 2375
Strona rządowa nie przygotowana do rozmów i zawarcia porozumień 2269
Pismo Komitetu do Donalda Tuska 2299
Pismo Komitetu do Premier Ewy Kopacz 2276
Spotkanie Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego 2291
„Kadra" Kompanii Węglowej o Planie Naprawczym Spółki. 2422
Boże Narodzenie 2014 - życzenia 2376
Czas na społeczne porozumienie. 2997
Krzysztof Sędzikowski – prezes na 7 dni? 2798
Barbórka 2014 - życzenia 2584
Protest w Kompanii Węglowej zawieszony. 2481
Rządowe gwarancje ciągłości wynagrodzeń. 2422
Komunikat sztabu Protestacyjno-Strajkowego 16.11.2014 r. 2409
Komunikat sztabu Protestacyjno-Strajkowego 15.11.2014 r. 2415
Komunikat 3004
Pismo do Prezesa Zarządu KW S.A. 3417
Opinia Rady Pracowników w sprawie projektu "Planu Naprawczego Kompanii Węglowej S.A. na lata 2014-2020" 2726
VII Turniej piłki nożnej o Puchar Przewodniczącego PZZ KADRA 2522
Górnicy w Warszawie – iskierka nadziei. 3205
Obradowało Zebranie Delegatów ZZ „Kadra” KW S.A. 2812
Apel sztabu dot. KWK Kazimierz Juliusz 2789
Komunikat 15.09.2015 roku. 3136
NIE dla obniżenia premii administracji. 3273
W Warszawie o ważnych problemach górnictwa. 3108
WUG z nową strategią. 3017
Ustawa o zobowiązaniach KW S.A. podpisana przez Prezydenta. 2699
Kopalnia „Knurów - Szczygłowice" kupiona. 2821
Donald Tusk rozmawiał z górniczymi związkowcami. 2880
„Kadra" Kompanii Węglowej S.A poświęciła sztandar na X lecie związku. 3012
V Rajd Górski z KADRĄ 3269
Związki rozmawiały z nowym Zarządem Kompanii Węglowej S.A. 3137
Obradował Sztab Protestacyjno-Strajkowy 3007
Pierwsza konferencja prasowa nowego zarządu KW SA. 3094
Premier o „szczycie węglowym". 3229
Zakończył się „szczyt węglowy" w Katowicach. 2905
Posiedzenie Komisji Sejmowej odwołane. 3112
Związkowcy rozmawiali z Premierem. 3020
Petycja do Premiera Donalda Tuska 2934
Podziękowania 2909
Górnicy manifestowali w Katowicach. 2707
Związki zapraszają - Górnicza manifestacja w Katowicach. 2818
Rada Nadzorcza KW SA. wybrała nowy zarząd spółki. 3484
Komunikat z posiedzenia Sztabu Protestacyjno-Strajkowego 2738
Wielkanoc 2014 życzenia 2843
Refleksje nad lutowym porozumieniem. 3012
Co z emeryturami górniczymi? 2941
Marcowe rozmowy w KW S.A. 3282
Turniej piłkarski rozpoczął obchody X-lecia ZZ „Kadra" KW S.A. 2994
Komunikat ze spotkania w dniu 6.02.2014 roku 3306
Pismo do PIP - wypowiedzenie posiłków administracji 3741
Stanowisko ZZ KADRA KW S.A. 3206
Kadra Kompanii Węglowej nie podpisała Porozumienia. 3167
Boże Narodzenie 2013 - życzenia 3132
Barbórka 2013 - życzenia 3087
Mariusz Wakuła nowym przewodniczącym Związku Zawodowego „Kadra" Kompanii Węglowej S.A. 3527
Sztab Protestacyjno-Strajkowy 3203
Pismo do Premiera Janusza Piechocińskiego 3034
Pisma dot. odpowiedzi na postulaty ZZ 3160
Pismo do Premiera RP 3054
Wojewódzkie Targi Pracy – Katowice 2013. 3131
Co dalej z OFE ? 3196
Spotkanie z Zarządem Kompanii Węglowej. 3442
Kadra dyskutowała o sytuacji w Kompanii Węglowej 30.09.2013 roku 3023
„Kadra" o bezpieczeństwie w górnictwie. 2919
Nie dla antyspołecznej polityki Rządu i pozorowanego dialogu społecznego 2947
Kadra Kompanii Węglowej w Warszawie 2957
„Silesia" - szyb nr 2 oddany do użytku. 4042
Komunikat Zarządu 7.08.2013 3257
Dokumenty po spotkaniu Strony Społecznej z Zarządem KW S.A. w dniu 29.07.2013 roku 3914
Europejski Stół Węglowy - nowa polityka energetyczna UE do 2030 r. 3049
KADRA pomaga 3239
Informacja z posiedzenia Komitetu Monitorującego Narodowy Plan Rozwoju. 3313
Będzie plus czy minus na koniec roku w Kompanii Węglowej? 3157
Dylematy polskiego górnictwa a polityka energetyczna Unii Europejskiej 3075
Zarząd ZZ "Kadra" Kw S.A. rozmawiał o Brzeszczach i Piekarach 3396
Czy Solidarność podpisała przymierze z PIS - em ?. 3031
Podatki - zmora górnictwa 8378
Górnictwo Węgla Kamiennego w Polsce w latach 2012 i 2013 3615
Spotkanie strony społecznej z Zarządem Kompanii Węglowej 3169
Manifestacja w obronie kopalni „Brzeszcze". 3087
Zebranie Zarządu ZZ „KADRA" KW S.A w dniu 05.06.2013 r 3168
Informacja o zespole trójstronnym 3144
Tabela porównująca wykonanie za 5 miesięcy 2013 w stosunku do PTE W 2013 roku 3047
Spotkanie w OUG Gliwice 3830
Spojrzenie w „oczy" 3 spółkom węglowym wg. Tomasza Tomczykiewicza 3163
IV Raj Górski z Kadrą 4475
Skup praw do akcji Kompanii Węglowej - komu to się opłaca? 4645
Stanowisko Prezydium Sekcji Węgla Kamiennego PZZ KADRA 3226
4 Biathlon wiosenny Ślaskiej IPA Chorzów 04.05.2013 r. 3530
Uroczysta sesja sejmowej Rady Ochrony Pracy 3281
Spotkanie młodych kadr dozoru z WUG i OUG 3108
Rozmowy związków z Zarządem Kompanii Węglowej 22.04.2013r. 3439
Zebranie Zarządu ZZ „KADRA” KW S.A. 22.04.2013 r. 3330
Prawo geologiczne i górnicze bez tajemnic 4903
Zaproszenie na Plener i wernisaż 3182
Mobbing - ukryty problem 3440
Komunikat 9.04.2013 roku 3283
Węgiel kamienny - skazany na porażkę? 3238
Czy Rząd spełni żądania związków? 3050
Bat na pracowników 3441
Wielkanoc 2013 - życzenia 3237
Porozumienie płacowe w Kompanii Węglowej 3698
Czy postulaty strajkowe zostaną usłyszane przez Rząd ? 2981
Pakiet osłonowy - pismo Prezesa Piotra Rykali 19.03.2013 roku 3166
Co zamiast węgla kamiennego! 3170
Co dalej z kopalnią "Sośnica-Makoszowy"? 3645
Czwarte podejście do wskaźnika 3299
Strajk 26 marca 2013 3346
Biznes wspiera młodych 3107
Obradowała Sekcja Węgla Kamiennego 3113
Negocjacje płacowe po raz trzeci 3637
Nadchodzi strajk! 3265
Po co zmiany w schemacie zarządzania w kopalniach KHW 3448
Unia Eurpejska a węgiel kamienny 3810
Negocjacji płacowych ciąg dalszy. 4599
Dzień Kobiet 8.03.2013 roku 3586
Jest szansa na powrót wyklętego węgla 3604
Poseł Polaczek interpeluje w temacie kopalni "Piekary" - pismo do Piechocińskiego. 3304
Rozmowy w temacie wzrostu płac w 2013 r. 3660
Promować przedsięwzięcia służące rozwojowi górnictwa 3278
Wypadkowość - styczeń 2013 roku 3297
Konsultacje Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2015 2873
Pismo do Prezesa 19.02.2013 r. 3242
Spotkanie Zarządu KW S.A ze związkami zawodowymi 29.01.2013 3480
Wicepremier Janusz Piechociński o górnictwie 3665
Notatka ze spotkania w OUG Gliwice 12.12.2012 r. 3239
Spotkanie w Urzędzie Górniczym w Rybniku 27.12.2012 r. 3575
Boże Narodzenie - życzenia 3356
Kadra w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Gliwicach 12.12.2012 r. 3110
Posiedzenie Zarządu ZZ „Kadra" Kompanii Węglowej 13.12.2012 r. 3243
Posiedzenie Zespołu do spraw ujednolicenia systemu wynagradzania w KW SA 11.12.2012 r. 3475
Rozmowy w Kompanii Węglowej 11.12.2012 r. 3136
Barbara o której miano zapomnieć 3632
Życzenia Prezydenta RP dla Górników 3319
Zabawa z "KADRĄ" 29.11.2012 3577
Poparcie dla Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej 3212
Zespół Trójstronny: o bezpieczeństwie i sytuacji na rynku węgla 19.11.2012 r. 3196
KADRA MANIFESTUJE W WARSZAWIE 14.11.2012 3167
ANEKS nr 5 DO POROZUMIENIA z 20.12.2004 3910
ZESPÓŁ TRÓJSTRONNY 29.10.2012 3195
TURNIEJ SIATKARSKI 20.10.2012 r. 3425
ZEBRANIE ZARZĄDU ZZ "KADRA" 18.10.2012 r. 4163