Tytuł Odsłony
" Skończy się wcześniejszą likwidacją górnictwa? " - Krzysztof Stanisławski dla netTG.pl 37
Pismo Związków Zawodowych do Prezesa Jarosława Kaczyńskiego 30
Administracja - to nie pracownicy gorszego sortu!!! 111
Jest porozumienie z zarządem PGG !!! 171
Środowe rozmowy zakończyły się bez porozumienia . 83
Pismo Związków Zawodowych PGG do Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina 57
Przewodniczący MZZ KADRA Górnictwo Krzysztof Stanisławski dla netTG.pl 89
Pismo Związków Zawodowych działających w PGG domagających się pilnego spotkania z zarządem . 130
Komentarz Przewodniczącego MZZ KADRA Górnictwo Krzysztofa Stanisławskiego wraz z pismem skierowanym do prezesa PGG przez Związki Zawodowe. 205
Nowelizacja Prawa geologicznego i górniczego oraz ustawy emerytalnej . 102
Boju, o godne wynagrodzenie dozoru ciąg dalszy! 267
Wyniki kontroli PIP w PGG S.A . 405
Aneks zmieniający treść Umowy Społecznej 207
MZZ KADRA Górnictwo a dopłaty do dniówki - ciąg dalszy 280
Pismo do Pełnomocnika Rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego Piotra Pyzika 635
MZZ KADRA Górnictwo a dopłaty do dniówki 422
Aneks do porozumienia z 2018 r. który nie został podpisany przez MZZ KADRA Górnictwo 279
Porozumienie płacowe podpisane przez MZZ KADRA Górnictwo dzisiaj tj. 22.02.2022 r. 558
Notatka ze spotkania płacowego z zarządem PGG S.A 510
Pismo przewodniczącego MZZ KADRA Górnictwo do zarządu PGG S.A. 338
Pismo MKPS do Komisarza UE 294
Treść porozumienia kończącego spór zbiorowy oraz określające zasady wypłaty kwoty jednorazowej 266
Pismo MKPS z wynikami referendum strajkowego 266
Komunikat Sztabu 13.01.22 z rozmów w Warszawie 321
"Wzywamy" - Pismo MKPS do ministra Jacka Sasina 228
Komunikat oraz protokół rozbieżności po rozmowach w dniu 12.01.2022 228
Komunikat Sztabu z 10.01.22 296
Biuletyn informacyjny Błyskawica - styczeń 2022 601
Kolejny komunikat Sztabu z dnia 5.01.22 505
Połączenie mediacji i rozszerzenie Sztabu Protestacyjno Strajkowego - Pisma do zarządu PGG 239
Komunikat Sztabu z dzisiaj- 5.01.2022 555
Stanowisko Forum Związków Zawodowych ws. Polskiego Ładu . 221
Zmiany podatkowe od 2022 - Obowiązkowa lektura każdego Przewodniczącego! 360
Fiasko rozmów z zarządem PGG - dalsze kroki Sztabu Protestacyjno- Strajkowego 213
Biuletyn Informacyjny - BŁYSKAWICA 198
Spór Zbiorowy - Grudzień 2021 229
Wypowiedź Krzysztofa Stanisławskiego dla portalu nett.tg 311
Pismo Związków Zawodowych do prezesa PGG z żądaniem rozpoczęcia rozmów płacowych. 287
Odpowiedź na pismo w sprawie posiłków profilaktycznych. 255
Odpowiedź na pismo w sprawie realizacji deputatu węglowego 223
Sygnatariusze Umowy Społecznej do Premiera Sasina 239
Pismo do Prezesa PGG w sprawie deputatu węglowego 273
Pismo do Ministerstwa Klimatu i Środowiska odnoszące się do projektu rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych (ekogroszku) 351
Pismo do Prezesa PGG w sprawie posiłków profilaktycznych 363
Umowa Społeczna 901
Pismo do Premiera RP i J. Sasina 615
Geneza Porozumienia pomiędzy ZZ a rządem RP 945
Pismo do Premiera RP 798
Pismo do parlamentarzystów 727
Odpowiedź - List do Premiera 859
Pismo do Premiera 757
Notatka ze spotkania - Postojowe w PGG 952
Stanowisko Związków Zawodowych PGG 993
Sprawozdanie ze spotkania przedstawiciela Rządu RP w dniu 21.04.2020 roku. 1368
Komunikat 16.04.2020 1273
Relacja z telekonferencji w dniu 14.04.2020 roku. 1314
List do Prezydenta 1438
Coronavirus a PGG 1310
Stanowisko MZZ „Kadra” Górnictwo w sprawie planowanych zwolnień w PGG S.A. 1439
Stanowisko MZZ "Kadra" Górnictwo w sprawie projektu działań restrukturyzacyjnych w Polskiej Grupie Górniczej 1258
Praca w nadgodzinach 904
Powstał komitet protestacyjno-strajkowy 720
Pismo Central Związkowych do PGG 790
Spotkanie Zarządu PGG ze związkami w temacie wypłaty 14-tej pensji 770
Nowelizacji Porozumienia z 20 grudnia 2004 roku 828
MZZ „Kadra” Górnictwo pisze pismo w temacie 14-tej pensji 835
Boże Narodzenie 2019 - życzenia 857
Wielkanoc 20019 1684
Nowy Przewodniczący w Kadrze na KWK „Mysłowice-Wesoła”. 1919
Wybory w MZZ „Kadra” Górnictwo. 1691
KADRA interweniuje w PGG S.A. 2137
Czternasta pensja za 2016 i 2017 rok z Kompani Węglowej i KHW – ciąg dalszy. 1995
Czternasta pensja dla administracji – ciąg dalszy. 2057
Raport z mediacji w ramach sporu zbiorowego. 2293
Powołano Sztab Protestacyjno-Strajkowy. Groźba 2 godzinnego strajku ostrzegawczego. 1897
Sprawozdanie z Mediacji pomiędzy zarządem PGG S.A. a związkami zawodowymi z dnia 13 kwietnia – piątek. 2026
Kadra powiedziała sprawdzam - PIP w Polskiej Grupie Górniczej S.A. 1665
MZZ „Kadra” Górnictwo interweniuje w PIP. 1921
Zarząd PGG S.A. odpowiada na pismo dot. 14-tki dla administracji. 2359
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. 2223
Interwencja w sprawie pracowników etatowych PGG S.A. 1965
Interwencja w sprawie wypłaty 14 – tej pensji dla pracowników administracji. 1730
KADRA spotkała się z kierownictwem OUG w Gliwicach 2101
Obradował Zarząd MZZ „Kadra” Górnictwo 2400
25 procentowa podwyżka - załatwiona. 2462
Jest i minister 2054
Raport z frontu. 2232
Związki domagają się przyspieszenia rozmów w temacie podwyżek. 2049
MZZ "Kadra" Górnictwo w KHW. 2158
Wielkanoc 2017 - życzenia 2036
Rokowania w sprawie 14 - tej pensji. 2302
14-ta pensja c.d. 2296
14 - ta pensja, ciąg dalszy. 2269
Stanowisko związków zawodowych PGG Sp. z o.o. w temacie połączenia z KHW S.A. 2155
Odpowiedź Zarządu PGG. 2300
Raport z negocjacji w dniui 20.03.2017 r. w sprawie połączenia PGG i KHW 2266
Żądanie MZZ „Kadra ”Górnictwo w sprawie 14 – tej pensji za 2016 rok. 2260
Protest Kadry Na KWK „Piast” 2225
Realizacja biznesplanu za 2016 rok 2289
Połączenie KHW i PGG zdaniem ZZ "Kadra" 2270
Szczegóły połączenia KHW i PGG. 2398
Spotkanie w sprawie połączenia KHW i PGG 2109
Spotkanie strony społecznej z Zarządem PGG sp. z o.o. 2124
Dalszy ciąg sprawy - premia dozoru KWK Ruda Ruch "HALEMBA" 2221
Ilość dozoru a czas pracy. 2230
Kadra interweniuje w sprawie premii dozoru w KWK "Ruda" 2258
Komisja ds. Energii i Skarbu Państwa – program dla sektora górnictwa 2111
Pismo do ministra Krzysztofa Tchórzewskiego 2057
Stanowisko MZZ „Kadra” Górnictwo do propozycji zapisów ZUZP PGG Sp. z o.o. 2253
KADRA spotkała się z kierownictwem Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach 2164
Układ Zbiorowy a sytuacja PGG 3429
PGG wypowiada warunki pracy i płacy pracownikom. 3073
PGG wzywa do rokowań nad ZUZP. 2545
Związki spotkały się z Zarządem PGG. 2595
Kopalnie Zespolone, Bardzo proszę, nie nalegam. 2719
Pismo w sprawie zwolnień grupowych 2853
Notatka ze spotkania ZZ "KADRA" z kierownictwem OUG w Gliwicach 5702
Odpowiedź na pismo w sprawie obsługi prac. emerytowanych z KW S.A. przez PGG sp. z o.o. 2647
14 pensja w SRK 2998
Zwolnienia grupowe a emerytura 2855
Pismo w sprawie funduszu socjalnego 2690
Raport ze spotkania Zarządu PGG Sp. z o.o. z Związkami Zawodowymi 2892
Interwencja w sprawie 14 – tej pensji. 2741
Analiza porozumienia 2680
Porozumienie w Kompanii Węglowej podpisane. 2806
Wyniki rozmów z dnia 16 kwietnia 2016 roku 3845
Komunikat ze spotkania w dniu 11.04.2016 roku 2673
Kolejne spotkanie w ramach sporu zbiorowego bez efektów. 2388
MZZ „Kadra" Górnictwo chce rozmawiać o przyszłości ZZM. 2649
Wielkanoc 2016 - życzenia 2450
Kolejne spotkanie związkowców z Zarządem KW S.A. 2491
Spotkanie strony społecznej z Zarządem KW S.A. 2575
Kolejne rozmowy z Zarządem KW S.A. 2418
Delegaci MZZ „Kadra" Górnictwo udzielili absolutorium Zarządowi 2437
Spotkanie stron w Kompanii Węglowej S.A. 2534
Kompania przekazuje Ruch Anna do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. 2773
Spotkanie Central Związkowych 2759
Pismo do Pani Premier RP 2547
Odpowiedź PIP na zgłoszone przez Związki Zawodowe KW S.A. naruszenia przepisów Prawa Pracy. 2422
Farsa na spotkaniu w Kompanii. 2599
Obradowały związki Kompanii Węglowej S.A. 2458
Zarząd Kompanii wycofał się z wypowiedzenia porozumienia. 2493
Obradował Górniczy Zespół Trójstronny 2673
Obradowały centrale związkowe z Kompanii Węglowej. 2912
Przerwane negocjacje w Kompanii Węglowej. 2824
Zarząd KW S.A. wypowiada Porozumienie z 17 lipca 2015 r. 3051
Kadra interweniuje w temacie nazewnictwa stanowisk pracy. 3031
Związkowcy z Kompanii proszą o spotkanie z ministrem K. Tchórzewskim. 2638
PIP kontroluje Kompanię Węglową. 3541
Ministerstwo odpowiada na pismo dot. deputatów węglowych dla emerytów górniczych. 2698
MINISTER TCHÓRZEWSKI ROZMAWIAŁ ZE ZWIĄZKAMI. 3104
Boże Narodzenie 2015 3279
Kadra interweniuje w PIP 3236
Oświadczenie Rady Pracowników KW S.A. 3056
W KOMPANII WĘGLOWEJ BĘDĄ WYPŁACONE BARBÓRKI. 3155
NIE ŻYJE TADEUSZ CHWAŁKA - PRZEWODNICZĄCY FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 3038
NIE dla zmian warunków umowy o pracę pracownikom Centrali KW S.A. 3422
Co z wypłatą Barbórki ? 3058
Kadra" o bezpieczeństwie w górnictwie. 2722
Górnicy manifestowali w Rudzie Śląskiej. 2694
Protest będzie kontynuowany. 2727
MKPS: rząd chce pokazać górników w złym świetle. 2671
MKPS - stan gotowości strajkowej w górnictwie. 2725
Posiedzenie Zarządu MZZ „Kadra” Górnictwo. 2693
Komunikat po spotkaniu z Zarządem KW S.A. w dniu 24.09.2015 2640
Zaiskrzyło na linii Zarząd KW S.A. - związki zawodowe. 2758
Obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 2747
Stanowisko Rady Pracowników KW S.A. w sprawie projektu „ Planu Restrukturyzacji KW S.A.” 2461
Pismo w sprawie powstania NKW 2875
Obradował Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy. 2512
Prezes K. Sędzikowski odpowiada na artykuł w Rzeczpospolitej pt. "Plan rządu dla górnictwa sypie się. Nie ma planu B" 2483
Porozumienie kończy spór zbiorowy w Węglokoksie Kraj. 3032
W Kompanii Węglowej podpisano Porozumienie 3400
Dość oszczędzania na pracownikach 3195
NIE dla odebrania premii pracownikom Centrali KW S.A. 3285
"Kadra" Górnictwo po raz kolejny interweniuje w Węglokoksie Kraj. 2821
W dniu 23.06.2015 roku obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 2893
"Kadra" Górnictwo interweniuje w Węglokoksie Kraj. 2710
Nie dla zmian w umowach o pracę w Węglokoksie Kraj. 2703
Pomysły na rozwój Śląska są, tylko brakuje ich realizacji 2822
Bez optymizmu - górnictwo po IV miesiącach 3258
Kodeks Etyki - broszura 2960
Komunikat z dnia 2.06.2015 roku 3032
Wybrano Radę Pracowników Kompanii Węglowej S.A. 2721
Wybory Rady Pracowników 27.05.2015 2822
Stanowisko MZZ KADRA Górnictwo w sprawie „Kodeksu Etyki Kompanii Węglowej S.A." 2972
Wybory do Rady Pracowników Kompanii Węglowej S.A. – druga tura. 2713
ZZ KADRA przy KWK Piast protestuje 2921
Płace 2015 3222
Obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 2906
Wybory w organizacjach „Kadry” w Kompanii Węglowej S.A. 3714
Wybory do Rady Pracowników – 22 kwiecień 2015 r. 3375
Związki KW interweniują w sprawie funduszu płac. 2664
Kadra interweniuje w temacie funduszu płac na 2015 r. 2743
Prace nad strategią dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce. 2692
Wielkanoc 2015 - życzenia 2826
Wypowiadać, czy nie - kto da odpowiedź? 2869
Komunikat z rozmów w Kompanii Węglowej w dniu 19.03.2015 r. 2896
PORADNIK - wcześniejsze emerytury. 3199
Z Kadra Górnictwo protestuje przeciwko metodom pracy dyrekcji Centrum Usług Księgowych. 3152
Spotkanie ZZ z Zarządem KW S.A. w dniu 6 marca 2015r. 2949
Stanowisko ZZ Kompanii Węglowej dot. biznes planu Nowej Kompanii 2862
WYBORY W ZWIĄZKU „KADRA" KOMPANII WĘGLOWEJ. 2826
Zmiany w ustawie o rachunkowości w 2015 r. 3142
Kompania zbywa „Piekary" i „Brzeszcze" 2710
Kadra Kompanii Węglowej interweniuje u Prezesa. 3287
Pogotowie strajkowe w Kompanii Węglowej. 2858
Protesty górników zgodne z prawem. 2832
Ustawa górnicza przyjęta z poprawkami Senatu. 2830
To górnictwo wspomaga budżet państwa a nie odwrotnie. 2787
Wiceprezesi Kompanii Węglowej podali się do dymisji. 2728
Obradował Zarząd „Kadry" Kompanii Węglowej S.A. 3067
Oświadczenie o niewyciąganiu konsekwencji 3124
JEST POROZUMIENIE. 2906
BUM - Biuletyn Ulotny MZKPS. 2795
Kadra przeciwna pozbawieniu pracowników administracji gwarancji zatrudnienia. 3800
Stanowisko Forum Związków Zawodowych 3445
Komunikat MKPS z 11 stycznia 2015 roku 2926
Związkowcy zwyzywani – rozmowy zerwane. 2703
Strona rządowa nie przygotowana do rozmów i zawarcia porozumień 2594
Pismo Komitetu do Donalda Tuska 2631
Pismo Komitetu do Premier Ewy Kopacz 2613
Spotkanie Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego 2610
„Kadra" Kompanii Węglowej o Planie Naprawczym Spółki. 2773
Boże Narodzenie 2014 - życzenia 2707
Czas na społeczne porozumienie. 3329
Krzysztof Sędzikowski – prezes na 7 dni? 3134
Barbórka 2014 - życzenia 2907
Protest w Kompanii Węglowej zawieszony. 2854
Rządowe gwarancje ciągłości wynagrodzeń. 2747
Komunikat sztabu Protestacyjno-Strajkowego 16.11.2014 r. 2737
Komunikat sztabu Protestacyjno-Strajkowego 15.11.2014 r. 2746
Komunikat 3348
Pismo do Prezesa Zarządu KW S.A. 3772
Opinia Rady Pracowników w sprawie projektu "Planu Naprawczego Kompanii Węglowej S.A. na lata 2014-2020" 3110
VII Turniej piłki nożnej o Puchar Przewodniczącego PZZ KADRA 2853
Górnicy w Warszawie – iskierka nadziei. 3576
Obradowało Zebranie Delegatów ZZ „Kadra” KW S.A. 3127
Apel sztabu dot. KWK Kazimierz Juliusz 3109
Komunikat 15.09.2015 roku. 3467
NIE dla obniżenia premii administracji. 3612
W Warszawie o ważnych problemach górnictwa. 3439
WUG z nową strategią. 3336
Ustawa o zobowiązaniach KW S.A. podpisana przez Prezydenta. 3018
Kopalnia „Knurów - Szczygłowice" kupiona. 3165
Donald Tusk rozmawiał z górniczymi związkowcami. 3225
„Kadra" Kompanii Węglowej S.A poświęciła sztandar na X lecie związku. 3330
V Rajd Górski z KADRĄ 3597
Związki rozmawiały z nowym Zarządem Kompanii Węglowej S.A. 3459
Obradował Sztab Protestacyjno-Strajkowy 3336
Pierwsza konferencja prasowa nowego zarządu KW SA. 3444
Premier o „szczycie węglowym". 3568
Zakończył się „szczyt węglowy" w Katowicach. 3234
Posiedzenie Komisji Sejmowej odwołane. 3436
Związkowcy rozmawiali z Premierem. 3346
Petycja do Premiera Donalda Tuska 3252
Podziękowania 3259
Górnicy manifestowali w Katowicach. 3023
Związki zapraszają - Górnicza manifestacja w Katowicach. 3150
Rada Nadzorcza KW SA. wybrała nowy zarząd spółki. 3813
Komunikat z posiedzenia Sztabu Protestacyjno-Strajkowego 3062
Wielkanoc 2014 życzenia 3177
Refleksje nad lutowym porozumieniem. 3332
Co z emeryturami górniczymi? 3263
Marcowe rozmowy w KW S.A. 3622
Turniej piłkarski rozpoczął obchody X-lecia ZZ „Kadra" KW S.A. 3361
Komunikat ze spotkania w dniu 6.02.2014 roku 3636
Pismo do PIP - wypowiedzenie posiłków administracji 4071
Stanowisko ZZ KADRA KW S.A. 3551
Kadra Kompanii Węglowej nie podpisała Porozumienia. 3515
Boże Narodzenie 2013 - życzenia 3464
Barbórka 2013 - życzenia 3423
Mariusz Wakuła nowym przewodniczącym Związku Zawodowego „Kadra" Kompanii Węglowej S.A. 3842
Sztab Protestacyjno-Strajkowy 3529
Pismo do Premiera Janusza Piechocińskiego 3406
Pisma dot. odpowiedzi na postulaty ZZ 3474
Pismo do Premiera RP 3376
Wojewódzkie Targi Pracy – Katowice 2013. 3511
Co dalej z OFE ? 3550
Spotkanie z Zarządem Kompanii Węglowej. 3762
Kadra dyskutowała o sytuacji w Kompanii Węglowej 30.09.2013 roku 3350
„Kadra" o bezpieczeństwie w górnictwie. 3230
Nie dla antyspołecznej polityki Rządu i pozorowanego dialogu społecznego 3275
Kadra Kompanii Węglowej w Warszawie 3278
„Silesia" - szyb nr 2 oddany do użytku. 4415
Komunikat Zarządu 7.08.2013 3581
Dokumenty po spotkaniu Strony Społecznej z Zarządem KW S.A. w dniu 29.07.2013 roku 4239
Europejski Stół Węglowy - nowa polityka energetyczna UE do 2030 r. 3376
KADRA pomaga 3588
Informacja z posiedzenia Komitetu Monitorującego Narodowy Plan Rozwoju. 3636
Będzie plus czy minus na koniec roku w Kompanii Węglowej? 3498
Dylematy polskiego górnictwa a polityka energetyczna Unii Europejskiej 3391
Zarząd ZZ "Kadra" Kw S.A. rozmawiał o Brzeszczach i Piekarach 3737
Czy Solidarność podpisała przymierze z PIS - em ?. 3362
Podatki - zmora górnictwa 8729
Górnictwo Węgla Kamiennego w Polsce w latach 2012 i 2013 3943
Spotkanie strony społecznej z Zarządem Kompanii Węglowej 3478
Manifestacja w obronie kopalni „Brzeszcze". 3403
Zebranie Zarządu ZZ „KADRA" KW S.A w dniu 05.06.2013 r 3495
Informacja o zespole trójstronnym 3488
Tabela porównująca wykonanie za 5 miesięcy 2013 w stosunku do PTE W 2013 roku 3387
Spotkanie w OUG Gliwice 4217
Spojrzenie w „oczy" 3 spółkom węglowym wg. Tomasza Tomczykiewicza 3484
IV Raj Górski z Kadrą 4808
Skup praw do akcji Kompanii Węglowej - komu to się opłaca? 4968
Stanowisko Prezydium Sekcji Węgla Kamiennego PZZ KADRA 3554
4 Biathlon wiosenny Ślaskiej IPA Chorzów 04.05.2013 r. 3868
Uroczysta sesja sejmowej Rady Ochrony Pracy 3623
Spotkanie młodych kadr dozoru z WUG i OUG 3419
Rozmowy związków z Zarządem Kompanii Węglowej 22.04.2013r. 3806
Zebranie Zarządu ZZ „KADRA” KW S.A. 22.04.2013 r. 3670
Prawo geologiczne i górnicze bez tajemnic 5250
Zaproszenie na Plener i wernisaż 3508
Mobbing - ukryty problem 3750
Komunikat 9.04.2013 roku 3610
Węgiel kamienny - skazany na porażkę? 3570
Czy Rząd spełni żądania związków? 3394
Bat na pracowników 3785
Wielkanoc 2013 - życzenia 3589
Porozumienie płacowe w Kompanii Węglowej 4035
Czy postulaty strajkowe zostaną usłyszane przez Rząd ? 3305
Pakiet osłonowy - pismo Prezesa Piotra Rykali 19.03.2013 roku 3513
Co zamiast węgla kamiennego! 3505
Co dalej z kopalnią "Sośnica-Makoszowy"? 3969
Czwarte podejście do wskaźnika 3627
Strajk 26 marca 2013 3695
Biznes wspiera młodych 3434
Obradowała Sekcja Węgla Kamiennego 3499
Negocjacje płacowe po raz trzeci 3980
Nadchodzi strajk! 3595
Po co zmiany w schemacie zarządzania w kopalniach KHW 3779
Unia Eurpejska a węgiel kamienny 4139
Negocjacji płacowych ciąg dalszy. 4936
Dzień Kobiet 8.03.2013 roku 3893
Jest szansa na powrót wyklętego węgla 3921
Poseł Polaczek interpeluje w temacie kopalni "Piekary" - pismo do Piechocińskiego. 3634
Rozmowy w temacie wzrostu płac w 2013 r. 3969
Promować przedsięwzięcia służące rozwojowi górnictwa 3586
Wypadkowość - styczeń 2013 roku 3619
Konsultacje Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2015 3181
Pismo do Prezesa 19.02.2013 r. 3570
Spotkanie Zarządu KW S.A ze związkami zawodowymi 29.01.2013 3857
Wicepremier Janusz Piechociński o górnictwie 4008
Notatka ze spotkania w OUG Gliwice 12.12.2012 r. 3570
Spotkanie w Urzędzie Górniczym w Rybniku 27.12.2012 r. 3907
Boże Narodzenie - życzenia 3693
Kadra w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Gliwicach 12.12.2012 r. 3439
Posiedzenie Zarządu ZZ „Kadra" Kompanii Węglowej 13.12.2012 r. 3571
Posiedzenie Zespołu do spraw ujednolicenia systemu wynagradzania w KW SA 11.12.2012 r. 3814
Rozmowy w Kompanii Węglowej 11.12.2012 r. 3460
Barbara o której miano zapomnieć 3981
Życzenia Prezydenta RP dla Górników 3660
Zabawa z "KADRĄ" 29.11.2012 4013
Poparcie dla Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej 3548
Zespół Trójstronny: o bezpieczeństwie i sytuacji na rynku węgla 19.11.2012 r. 3535
KADRA MANIFESTUJE W WARSZAWIE 14.11.2012 3494
ANEKS nr 5 DO POROZUMIENIA z 20.12.2004 4439
ZESPÓŁ TRÓJSTRONNY 29.10.2012 3524
TURNIEJ SIATKARSKI 20.10.2012 r. 3871
ZEBRANIE ZARZĄDU ZZ "KADRA" 18.10.2012 r. 4570

Dodatkowe informacje