Tytuł Odsłony
Wielkanoc 20019 774
Nowy Przewodniczący w Kadrze na KWK „Mysłowice-Wesoła”. 769
Wybory w MZZ „Kadra” Górnictwo. 680
KADRA interweniuje w PGG S.A. 1151
Czternasta pensja za 2016 i 2017 rok z Kompani Węglowej i KHW – ciąg dalszy. 1116
Czternasta pensja dla administracji – ciąg dalszy. 1235
Raport z mediacji w ramach sporu zbiorowego. 1439
Powołano Sztab Protestacyjno-Strajkowy. Groźba 2 godzinnego strajku ostrzegawczego. 1044
Sprawozdanie z Mediacji pomiędzy zarządem PGG S.A. a związkami zawodowymi z dnia 13 kwietnia – piątek. 1202
Kadra powiedziała sprawdzam - PIP w Polskiej Grupie Górniczej S.A. 879
MZZ „Kadra” Górnictwo interweniuje w PIP. 1093
Zarząd PGG S.A. odpowiada na pismo dot. 14-tki dla administracji. 1550
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. 1416
Interwencja w sprawie pracowników etatowych PGG S.A. 1158
Interwencja w sprawie wypłaty 14 – tej pensji dla pracowników administracji. 940
KADRA spotkała się z kierownictwem OUG w Gliwicach 1325
Obradował Zarząd MZZ „Kadra” Górnictwo 1577
25 procentowa podwyżka - załatwiona. 1710
Jest i minister 1329
Raport z frontu. 1487
Związki domagają się przyspieszenia rozmów w temacie podwyżek. 1334
MZZ "Kadra" Górnictwo w KHW. 1442
Wielkanoc 2017 - życzenia 1261
Rokowania w sprawie 14 - tej pensji. 1522
14-ta pensja c.d. 1426
14 - ta pensja, ciąg dalszy. 1541
Stanowisko związków zawodowych PGG Sp. z o.o. w temacie połączenia z KHW S.A. 1474
Odpowiedź Zarządu PGG. 1566
Raport z negocjacji w dniui 20.03.2017 r. w sprawie połączenia PGG i KHW 1567
Żądanie MZZ „Kadra ”Górnictwo w sprawie 14 – tej pensji za 2016 rok. 1557
Protest Kadry Na KWK „Piast” 1459
Realizacja biznesplanu za 2016 rok 1574
Połączenie KHW i PGG zdaniem ZZ "Kadra" 1562
Szczegóły połączenia KHW i PGG. 1698
Spotkanie w sprawie połączenia KHW i PGG 1394
Spotkanie strony społecznej z Zarządem PGG sp. z o.o. 1423
Dalszy ciąg sprawy - premia dozoru KWK Ruda Ruch "HALEMBA" 1494
Ilość dozoru a czas pracy. 1485
Kadra interweniuje w sprawie premii dozoru w KWK "Ruda" 1565
Komisja ds. Energii i Skarbu Państwa – program dla sektora górnictwa 1404
Pismo do ministra Krzysztofa Tchórzewskiego 1356
Stanowisko MZZ „Kadra” Górnictwo do propozycji zapisów ZUZP PGG Sp. z o.o. 1526
KADRA spotkała się z kierownictwem Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach 1417
Układ Zbiorowy a sytuacja PGG 2615
PGG wypowiada warunki pracy i płacy pracownikom. 2379
PGG wzywa do rokowań nad ZUZP. 1865
Związki spotkały się z Zarządem PGG. 1874
Kopalnie Zespolone, Bardzo proszę, nie nalegam. 2014
Pismo w sprawie zwolnień grupowych 2131
Notatka ze spotkania ZZ "KADRA" z kierownictwem OUG w Gliwicach 4949
Odpowiedź na pismo w sprawie obsługi prac. emerytowanych z KW S.A. przez PGG sp. z o.o. 1824
14 pensja w SRK 2274
Zwolnienia grupowe a emerytura 2141
Pismo w sprawie funduszu socjalnego 1991
Raport ze spotkania Zarządu PGG Sp. z o.o. z Związkami Zawodowymi 2201
Interwencja w sprawie 14 – tej pensji. 2004
Analiza porozumienia 1927
Porozumienie w Kompanii Węglowej podpisane. 2042
Wyniki rozmów z dnia 16 kwietnia 2016 roku 3096
Komunikat ze spotkania w dniu 11.04.2016 roku 1994
Kolejne spotkanie w ramach sporu zbiorowego bez efektów. 1722
MZZ „Kadra" Górnictwo chce rozmawiać o przyszłości ZZM. 1914
Wielkanoc 2016 - życzenia 1767
Kolejne spotkanie związkowców z Zarządem KW S.A. 1784
Spotkanie strony społecznej z Zarządem KW S.A. 1836
Kolejne rozmowy z Zarządem KW S.A. 1703
Delegaci MZZ „Kadra" Górnictwo udzielili absolutorium Zarządowi 1723
Spotkanie stron w Kompanii Węglowej S.A. 1826
Kompania przekazuje Ruch Anna do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. 2034
Spotkanie Central Związkowych 1998
Pismo do Pani Premier RP 1836
Odpowiedź PIP na zgłoszone przez Związki Zawodowe KW S.A. naruszenia przepisów Prawa Pracy. 1710
Farsa na spotkaniu w Kompanii. 1870
Obradowały związki Kompanii Węglowej S.A. 1752
Zarząd Kompanii wycofał się z wypowiedzenia porozumienia. 1779
Obradował Górniczy Zespół Trójstronny 1963
Obradowały centrale związkowe z Kompanii Węglowej. 2229
Przerwane negocjacje w Kompanii Węglowej. 2130
Zarząd KW S.A. wypowiada Porozumienie z 17 lipca 2015 r. 2340
Kadra interweniuje w temacie nazewnictwa stanowisk pracy. 2305
Związkowcy z Kompanii proszą o spotkanie z ministrem K. Tchórzewskim. 1970
PIP kontroluje Kompanię Węglową. 2813
Ministerstwo odpowiada na pismo dot. deputatów węglowych dla emerytów górniczych. 1996
MINISTER TCHÓRZEWSKI ROZMAWIAŁ ZE ZWIĄZKAMI. 2375
Boże Narodzenie 2015 2545
Kadra interweniuje w PIP 2552
Oświadczenie Rady Pracowników KW S.A. 2377
W KOMPANII WĘGLOWEJ BĘDĄ WYPŁACONE BARBÓRKI. 2481
NIE ŻYJE TADEUSZ CHWAŁKA - PRZEWODNICZĄCY FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 2353
NIE dla zmian warunków umowy o pracę pracownikom Centrali KW S.A. 2708
Co z wypłatą Barbórki ? 2339
Kadra" o bezpieczeństwie w górnictwie. 2010
Górnicy manifestowali w Rudzie Śląskiej. 2012
Protest będzie kontynuowany. 2089
MKPS: rząd chce pokazać górników w złym świetle. 1961
MKPS - stan gotowości strajkowej w górnictwie. 2038
Posiedzenie Zarządu MZZ „Kadra” Górnictwo. 2004
Komunikat po spotkaniu z Zarządem KW S.A. w dniu 24.09.2015 1956
Zaiskrzyło na linii Zarząd KW S.A. - związki zawodowe. 2071
Obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 2052
Stanowisko Rady Pracowników KW S.A. w sprawie projektu „ Planu Restrukturyzacji KW S.A.” 1771
Pismo w sprawie powstania NKW 2184
Obradował Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy. 1859
Prezes K. Sędzikowski odpowiada na artykuł w Rzeczpospolitej pt. "Plan rządu dla górnictwa sypie się. Nie ma planu B" 1762
Porozumienie kończy spór zbiorowy w Węglokoksie Kraj. 2302
W Kompanii Węglowej podpisano Porozumienie 2594
Dość oszczędzania na pracownikach 2373
NIE dla odebrania premii pracownikom Centrali KW S.A. 2409
"Kadra" Górnictwo po raz kolejny interweniuje w Węglokoksie Kraj. 2138
W dniu 23.06.2015 roku obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 2180
"Kadra" Górnictwo interweniuje w Węglokoksie Kraj. 1993
Nie dla zmian w umowach o pracę w Węglokoksie Kraj. 2011
Pomysły na rozwój Śląska są, tylko brakuje ich realizacji 2092
Bez optymizmu - górnictwo po IV miesiącach 2544
Kodeks Etyki - broszura 2213
Komunikat z dnia 2.06.2015 roku 2291
Wybrano Radę Pracowników Kompanii Węglowej S.A. 2027
Wybory Rady Pracowników 27.05.2015 2093
Stanowisko MZZ KADRA Górnictwo w sprawie „Kodeksu Etyki Kompanii Węglowej S.A." 2281
Wybory do Rady Pracowników Kompanii Węglowej S.A. – druga tura. 1982
ZZ KADRA przy KWK Piast protestuje 2076
Płace 2015 2451
Obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 2180
Wybory w organizacjach „Kadry” w Kompanii Węglowej S.A. 2676
Wybory do Rady Pracowników – 22 kwiecień 2015 r. 2680
Związki KW interweniują w sprawie funduszu płac. 1957
Kadra interweniuje w temacie funduszu płac na 2015 r. 2039
Prace nad strategią dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce. 1980
Wielkanoc 2015 - życzenia 2071
Wypowiadać, czy nie - kto da odpowiedź? 2118
Komunikat z rozmów w Kompanii Węglowej w dniu 19.03.2015 r. 2172
PORADNIK - wcześniejsze emerytury. 2443
Z Kadra Górnictwo protestuje przeciwko metodom pracy dyrekcji Centrum Usług Księgowych. 2471
Spotkanie ZZ z Zarządem KW S.A. w dniu 6 marca 2015r. 2277
Stanowisko ZZ Kompanii Węglowej dot. biznes planu Nowej Kompanii 2183
WYBORY W ZWIĄZKU „KADRA" KOMPANII WĘGLOWEJ. 2124
Zmiany w ustawie o rachunkowości w 2015 r. 2391
Kompania zbywa „Piekary" i „Brzeszcze" 2028
Kadra Kompanii Węglowej interweniuje u Prezesa. 2635
Pogotowie strajkowe w Kompanii Węglowej. 2185
Protesty górników zgodne z prawem. 2145
Ustawa górnicza przyjęta z poprawkami Senatu. 2154
To górnictwo wspomaga budżet państwa a nie odwrotnie. 2075
Wiceprezesi Kompanii Węglowej podali się do dymisji. 2033
Obradował Zarząd „Kadry" Kompanii Węglowej S.A. 2343
Oświadczenie o niewyciąganiu konsekwencji 2129
JEST POROZUMIENIE. 2157
BUM - Biuletyn Ulotny MZKPS. 2117
Kadra przeciwna pozbawieniu pracowników administracji gwarancji zatrudnienia. 3064
Stanowisko Forum Związków Zawodowych 2699
Komunikat MKPS z 11 stycznia 2015 roku 2233
Związkowcy zwyzywani – rozmowy zerwane. 2006
Strona rządowa nie przygotowana do rozmów i zawarcia porozumień 1897
Pismo Komitetu do Donalda Tuska 1932
Pismo Komitetu do Premier Ewy Kopacz 1919
Spotkanie Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego 1913
„Kadra" Kompanii Węglowej o Planie Naprawczym Spółki. 2066
Boże Narodzenie 2014 - życzenia 2014
Czas na społeczne porozumienie. 2592
Krzysztof Sędzikowski – prezes na 7 dni? 2420
Barbórka 2014 - życzenia 2218
Protest w Kompanii Węglowej zawieszony. 2106
Rządowe gwarancje ciągłości wynagrodzeń. 2060
Komunikat sztabu Protestacyjno-Strajkowego 16.11.2014 r. 2046
Komunikat sztabu Protestacyjno-Strajkowego 15.11.2014 r. 2071
Komunikat 2619
Pismo do Prezesa Zarządu KW S.A. 3005
Opinia Rady Pracowników w sprawie projektu "Planu Naprawczego Kompanii Węglowej S.A. na lata 2014-2020" 2369
VII Turniej piłki nożnej o Puchar Przewodniczącego PZZ KADRA 2165
Górnicy w Warszawie – iskierka nadziei. 2775
Obradowało Zebranie Delegatów ZZ „Kadra” KW S.A. 2441
Apel sztabu dot. KWK Kazimierz Juliusz 2411
Komunikat 15.09.2015 roku. 2769
NIE dla obniżenia premii administracji. 2773
W Warszawie o ważnych problemach górnictwa. 2680
WUG z nową strategią. 2660
Ustawa o zobowiązaniach KW S.A. podpisana przez Prezydenta. 2337
Kopalnia „Knurów - Szczygłowice" kupiona. 2473
Donald Tusk rozmawiał z górniczymi związkowcami. 2526
„Kadra" Kompanii Węglowej S.A poświęciła sztandar na X lecie związku. 2651
V Rajd Górski z KADRĄ 2900
Związki rozmawiały z nowym Zarządem Kompanii Węglowej S.A. 2762
Obradował Sztab Protestacyjno-Strajkowy 2663
Pierwsza konferencja prasowa nowego zarządu KW SA. 2718
Premier o „szczycie węglowym". 2854
Zakończył się „szczyt węglowy" w Katowicach. 2558
Posiedzenie Komisji Sejmowej odwołane. 2752
Związkowcy rozmawiali z Premierem. 2657
Petycja do Premiera Donalda Tuska 2574
Podziękowania 2523
Górnicy manifestowali w Katowicach. 2375
Związki zapraszają - Górnicza manifestacja w Katowicach. 2445
Rada Nadzorcza KW SA. wybrała nowy zarząd spółki. 3066
Komunikat z posiedzenia Sztabu Protestacyjno-Strajkowego 2383
Wielkanoc 2014 życzenia 2483
Refleksje nad lutowym porozumieniem. 2648
Co z emeryturami górniczymi? 2589
Marcowe rozmowy w KW S.A. 2868
Turniej piłkarski rozpoczął obchody X-lecia ZZ „Kadra" KW S.A. 2603
Komunikat ze spotkania w dniu 6.02.2014 roku 2940
Pismo do PIP - wypowiedzenie posiłków administracji 3325
Stanowisko ZZ KADRA KW S.A. 2795
Kadra Kompanii Węglowej nie podpisała Porozumienia. 2769
Boże Narodzenie 2013 - życzenia 2760
Barbórka 2013 - życzenia 2704
Mariusz Wakuła nowym przewodniczącym Związku Zawodowego „Kadra" Kompanii Węglowej S.A. 3182
Sztab Protestacyjno-Strajkowy 2865
Pismo do Premiera Janusza Piechocińskiego 2643
Pisma dot. odpowiedzi na postulaty ZZ 2784
Pismo do Premiera RP 2675
Wojewódzkie Targi Pracy – Katowice 2013. 2760
Co dalej z OFE ? 2803
Spotkanie z Zarządem Kompanii Węglowej. 3060
Kadra dyskutowała o sytuacji w Kompanii Węglowej 30.09.2013 roku 2654
„Kadra" o bezpieczeństwie w górnictwie. 2554
Nie dla antyspołecznej polityki Rządu i pozorowanego dialogu społecznego 2555
Kadra Kompanii Węglowej w Warszawie 2595
„Silesia" - szyb nr 2 oddany do użytku. 3628
Komunikat Zarządu 7.08.2013 2889
Dokumenty po spotkaniu Strony Społecznej z Zarządem KW S.A. w dniu 29.07.2013 roku 3522
Europejski Stół Węglowy - nowa polityka energetyczna UE do 2030 r. 2668
KADRA pomaga 2844
Informacja z posiedzenia Komitetu Monitorującego Narodowy Plan Rozwoju. 2924
Będzie plus czy minus na koniec roku w Kompanii Węglowej? 2791
Dylematy polskiego górnictwa a polityka energetyczna Unii Europejskiej 2689
Zarząd ZZ "Kadra" Kw S.A. rozmawiał o Brzeszczach i Piekarach 3018
Czy Solidarność podpisała przymierze z PIS - em ?. 2630
Podatki - zmora górnictwa 8009
Górnictwo Węgla Kamiennego w Polsce w latach 2012 i 2013 3245
Spotkanie strony społecznej z Zarządem Kompanii Węglowej 2787
Manifestacja w obronie kopalni „Brzeszcze". 2705
Zebranie Zarządu ZZ „KADRA" KW S.A w dniu 05.06.2013 r 2793
Informacja o zespole trójstronnym 2798
Tabela porównująca wykonanie za 5 miesięcy 2013 w stosunku do PTE W 2013 roku 2689
Spotkanie w OUG Gliwice 3480
Spojrzenie w „oczy" 3 spółkom węglowym wg. Tomasza Tomczykiewicza 2803
IV Raj Górski z Kadrą 4081
Skup praw do akcji Kompanii Węglowej - komu to się opłaca? 4259
Stanowisko Prezydium Sekcji Węgla Kamiennego PZZ KADRA 2893
4 Biathlon wiosenny Ślaskiej IPA Chorzów 04.05.2013 r. 3158
Uroczysta sesja sejmowej Rady Ochrony Pracy 2897
Spotkanie młodych kadr dozoru z WUG i OUG 2724
Rozmowy związków z Zarządem Kompanii Węglowej 22.04.2013r. 3051
Zebranie Zarządu ZZ „KADRA” KW S.A. 22.04.2013 r. 2923
Prawo geologiczne i górnicze bez tajemnic 4537
Zaproszenie na Plener i wernisaż 2801
Mobbing - ukryty problem 3074
Komunikat 9.04.2013 roku 2907
Węgiel kamienny - skazany na porażkę? 2878
Czy Rząd spełni żądania związków? 2677
Bat na pracowników 3072
Wielkanoc 2013 - życzenia 2856
Porozumienie płacowe w Kompanii Węglowej 3306
Czy postulaty strajkowe zostaną usłyszane przez Rząd ? 2612
Pakiet osłonowy - pismo Prezesa Piotra Rykali 19.03.2013 roku 2800
Co zamiast węgla kamiennego! 2802
Co dalej z kopalnią "Sośnica-Makoszowy"? 3286
Czwarte podejście do wskaźnika 2919
Strajk 26 marca 2013 2965
Biznes wspiera młodych 2722
Obradowała Sekcja Węgla Kamiennego 2755
Negocjacje płacowe po raz trzeci 3250
Nadchodzi strajk! 2890
Po co zmiany w schemacie zarządzania w kopalniach KHW 3090
Unia Eurpejska a węgiel kamienny 3421
Negocjacji płacowych ciąg dalszy. 4204
Dzień Kobiet 8.03.2013 roku 3240
Jest szansa na powrót wyklętego węgla 3242
Poseł Polaczek interpeluje w temacie kopalni "Piekary" - pismo do Piechocińskiego. 2906
Rozmowy w temacie wzrostu płac w 2013 r. 3328
Promować przedsięwzięcia służące rozwojowi górnictwa 2898
Wypadkowość - styczeń 2013 roku 2923
Konsultacje Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2015 2527
Pismo do Prezesa 19.02.2013 r. 2901
Spotkanie Zarządu KW S.A ze związkami zawodowymi 29.01.2013 3094
Wicepremier Janusz Piechociński o górnictwie 3282
Notatka ze spotkania w OUG Gliwice 12.12.2012 r. 2880
Spotkanie w Urzędzie Górniczym w Rybniku 27.12.2012 r. 3220
Boże Narodzenie - życzenia 2937
Kadra w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Gliwicach 12.12.2012 r. 2735
Posiedzenie Zarządu ZZ „Kadra" Kompanii Węglowej 13.12.2012 r. 2867
Posiedzenie Zespołu do spraw ujednolicenia systemu wynagradzania w KW SA 11.12.2012 r. 3089
Rozmowy w Kompanii Węglowej 11.12.2012 r. 2796
Barbara o której miano zapomnieć 3267
Życzenia Prezydenta RP dla Górników 2941
Zabawa z "KADRĄ" 29.11.2012 3171
Poparcie dla Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej 2836
Zespół Trójstronny: o bezpieczeństwie i sytuacji na rynku węgla 19.11.2012 r. 2819
KADRA MANIFESTUJE W WARSZAWIE 14.11.2012 2803
ANEKS nr 5 DO POROZUMIENIA z 20.12.2004 3411
ZESPÓŁ TRÓJSTRONNY 29.10.2012 2836
TURNIEJ SIATKARSKI 20.10.2012 r. 2999
ZEBRANIE ZARZĄDU ZZ "KADRA" 18.10.2012 r. 3719