Tytuł Odsłony
Wielkanoc 20019 128
Nowy Przewodniczący w Kadrze na KWK „Mysłowice-Wesoła”. 194
Wybory w MZZ „Kadra” Górnictwo. 209
KADRA interweniuje w PGG S.A. 938
Czternasta pensja za 2016 i 2017 rok z Kompani Węglowej i KHW – ciąg dalszy. 838
Czternasta pensja dla administracji – ciąg dalszy. 803
Raport z mediacji w ramach sporu zbiorowego. 888
Powołano Sztab Protestacyjno-Strajkowy. Groźba 2 godzinnego strajku ostrzegawczego. 589
Sprawozdanie z Mediacji pomiędzy zarządem PGG S.A. a związkami zawodowymi z dnia 13 kwietnia – piątek. 981
Kadra powiedziała sprawdzam - PIP w Polskiej Grupie Górniczej S.A. 686
MZZ „Kadra” Górnictwo interweniuje w PIP. 833
Zarząd PGG S.A. odpowiada na pismo dot. 14-tki dla administracji. 1029
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. 959
Interwencja w sprawie pracowników etatowych PGG S.A. 861
Interwencja w sprawie wypłaty 14 – tej pensji dla pracowników administracji. 820
KADRA spotkała się z kierownictwem OUG w Gliwicach 1170
Obradował Zarząd MZZ „Kadra” Górnictwo 1450
25 procentowa podwyżka - załatwiona. 1567
Jest i minister 1221
Raport z frontu. 1374
Związki domagają się przyspieszenia rozmów w temacie podwyżek. 1193
MZZ "Kadra" Górnictwo w KHW. 1315
Wielkanoc 2017 - życzenia 1128
Rokowania w sprawie 14 - tej pensji. 1425
14-ta pensja c.d. 1324
14 - ta pensja, ciąg dalszy. 1421
Stanowisko związków zawodowych PGG Sp. z o.o. w temacie połączenia z KHW S.A. 1346
Odpowiedź Zarządu PGG. 1434
Raport z negocjacji w dniui 20.03.2017 r. w sprawie połączenia PGG i KHW 1468
Żądanie MZZ „Kadra ”Górnictwo w sprawie 14 – tej pensji za 2016 rok. 1452
Protest Kadry Na KWK „Piast” 1359
Realizacja biznesplanu za 2016 rok 1438
Połączenie KHW i PGG zdaniem ZZ "Kadra" 1438
Szczegóły połączenia KHW i PGG. 1577
Spotkanie w sprawie połączenia KHW i PGG 1298
Spotkanie strony społecznej z Zarządem PGG sp. z o.o. 1322
Dalszy ciąg sprawy - premia dozoru KWK Ruda Ruch "HALEMBA" 1351
Ilość dozoru a czas pracy. 1340
Kadra interweniuje w sprawie premii dozoru w KWK "Ruda" 1440
Komisja ds. Energii i Skarbu Państwa – program dla sektora górnictwa 1299
Pismo do ministra Krzysztofa Tchórzewskiego 1248
Stanowisko MZZ „Kadra” Górnictwo do propozycji zapisów ZUZP PGG Sp. z o.o. 1427
KADRA spotkała się z kierownictwem Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach 1287
Układ Zbiorowy a sytuacja PGG 2487
PGG wypowiada warunki pracy i płacy pracownikom. 2275
PGG wzywa do rokowań nad ZUZP. 1762
Związki spotkały się z Zarządem PGG. 1764
Kopalnie Zespolone, Bardzo proszę, nie nalegam. 1870
Pismo w sprawie zwolnień grupowych 1997
Notatka ze spotkania ZZ "KADRA" z kierownictwem OUG w Gliwicach 4821
Odpowiedź na pismo w sprawie obsługi prac. emerytowanych z KW S.A. przez PGG sp. z o.o. 1717
14 pensja w SRK 2156
Zwolnienia grupowe a emerytura 2006
Pismo w sprawie funduszu socjalnego 1846
Raport ze spotkania Zarządu PGG Sp. z o.o. z Związkami Zawodowymi 2067
Interwencja w sprawie 14 – tej pensji. 1888
Analiza porozumienia 1821
Porozumienie w Kompanii Węglowej podpisane. 1937
Wyniki rozmów z dnia 16 kwietnia 2016 roku 2975
Komunikat ze spotkania w dniu 11.04.2016 roku 1865
Kolejne spotkanie w ramach sporu zbiorowego bez efektów. 1622
MZZ „Kadra" Górnictwo chce rozmawiać o przyszłości ZZM. 1797
Wielkanoc 2016 - życzenia 1653
Kolejne spotkanie związkowców z Zarządem KW S.A. 1653
Spotkanie strony społecznej z Zarządem KW S.A. 1702
Kolejne rozmowy z Zarządem KW S.A. 1571
Delegaci MZZ „Kadra" Górnictwo udzielili absolutorium Zarządowi 1626
Spotkanie stron w Kompanii Węglowej S.A. 1722
Kompania przekazuje Ruch Anna do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. 1909
Spotkanie Central Związkowych 1861
Pismo do Pani Premier RP 1703
Odpowiedź PIP na zgłoszone przez Związki Zawodowe KW S.A. naruszenia przepisów Prawa Pracy. 1588
Farsa na spotkaniu w Kompanii. 1759
Obradowały związki Kompanii Węglowej S.A. 1643
Zarząd Kompanii wycofał się z wypowiedzenia porozumienia. 1653
Obradował Górniczy Zespół Trójstronny 1836
Obradowały centrale związkowe z Kompanii Węglowej. 2131
Przerwane negocjacje w Kompanii Węglowej. 2024
Zarząd KW S.A. wypowiada Porozumienie z 17 lipca 2015 r. 2228
Kadra interweniuje w temacie nazewnictwa stanowisk pracy. 2185
Związkowcy z Kompanii proszą o spotkanie z ministrem K. Tchórzewskim. 1837
PIP kontroluje Kompanię Węglową. 2677
Ministerstwo odpowiada na pismo dot. deputatów węglowych dla emerytów górniczych. 1883
MINISTER TCHÓRZEWSKI ROZMAWIAŁ ZE ZWIĄZKAMI. 2273
Boże Narodzenie 2015 2421
Kadra interweniuje w PIP 2416
Oświadczenie Rady Pracowników KW S.A. 2257
W KOMPANII WĘGLOWEJ BĘDĄ WYPŁACONE BARBÓRKI. 2379
NIE ŻYJE TADEUSZ CHWAŁKA - PRZEWODNICZĄCY FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 2248
NIE dla zmian warunków umowy o pracę pracownikom Centrali KW S.A. 2593
Co z wypłatą Barbórki ? 2193
Kadra" o bezpieczeństwie w górnictwie. 1879
Górnicy manifestowali w Rudzie Śląskiej. 1911
Protest będzie kontynuowany. 1981
MKPS: rząd chce pokazać górników w złym świetle. 1848
MKPS - stan gotowości strajkowej w górnictwie. 1903
Posiedzenie Zarządu MZZ „Kadra” Górnictwo. 1864
Komunikat po spotkaniu z Zarządem KW S.A. w dniu 24.09.2015 1837
Zaiskrzyło na linii Zarząd KW S.A. - związki zawodowe. 1954
Obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 1946
Stanowisko Rady Pracowników KW S.A. w sprawie projektu „ Planu Restrukturyzacji KW S.A.” 1637
Pismo w sprawie powstania NKW 2058
Obradował Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy. 1739
Prezes K. Sędzikowski odpowiada na artykuł w Rzeczpospolitej pt. "Plan rządu dla górnictwa sypie się. Nie ma planu B" 1661
Porozumienie kończy spór zbiorowy w Węglokoksie Kraj. 2191
W Kompanii Węglowej podpisano Porozumienie 2489
Dość oszczędzania na pracownikach 2235
NIE dla odebrania premii pracownikom Centrali KW S.A. 2271
"Kadra" Górnictwo po raz kolejny interweniuje w Węglokoksie Kraj. 2042
W dniu 23.06.2015 roku obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 2058
"Kadra" Górnictwo interweniuje w Węglokoksie Kraj. 1889
Nie dla zmian w umowach o pracę w Węglokoksie Kraj. 1885
Pomysły na rozwój Śląska są, tylko brakuje ich realizacji 1956
Bez optymizmu - górnictwo po IV miesiącach 2412
Kodeks Etyki - broszura 2102
Komunikat z dnia 2.06.2015 roku 2181
Wybrano Radę Pracowników Kompanii Węglowej S.A. 1897
Wybory Rady Pracowników 27.05.2015 1964
Stanowisko MZZ KADRA Górnictwo w sprawie „Kodeksu Etyki Kompanii Węglowej S.A." 2147
Wybory do Rady Pracowników Kompanii Węglowej S.A. – druga tura. 1882
ZZ KADRA przy KWK Piast protestuje 1968
Płace 2015 2339
Obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 2056
Wybory w organizacjach „Kadry” w Kompanii Węglowej S.A. 2509
Wybory do Rady Pracowników – 22 kwiecień 2015 r. 2577
Związki KW interweniują w sprawie funduszu płac. 1864
Kadra interweniuje w temacie funduszu płac na 2015 r. 1931
Prace nad strategią dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce. 1854
Wielkanoc 2015 - życzenia 1937
Wypowiadać, czy nie - kto da odpowiedź? 2007
Komunikat z rozmów w Kompanii Węglowej w dniu 19.03.2015 r. 2054
PORADNIK - wcześniejsze emerytury. 2336
Z Kadra Górnictwo protestuje przeciwko metodom pracy dyrekcji Centrum Usług Księgowych. 2349
Spotkanie ZZ z Zarządem KW S.A. w dniu 6 marca 2015r. 2143
Stanowisko ZZ Kompanii Węglowej dot. biznes planu Nowej Kompanii 2067
WYBORY W ZWIĄZKU „KADRA" KOMPANII WĘGLOWEJ. 2035
Zmiany w ustawie o rachunkowości w 2015 r. 2291
Kompania zbywa „Piekary" i „Brzeszcze" 1927
Kadra Kompanii Węglowej interweniuje u Prezesa. 2527
Pogotowie strajkowe w Kompanii Węglowej. 2073
Protesty górników zgodne z prawem. 2043
Ustawa górnicza przyjęta z poprawkami Senatu. 2040
To górnictwo wspomaga budżet państwa a nie odwrotnie. 1983
Wiceprezesi Kompanii Węglowej podali się do dymisji. 1909
Obradował Zarząd „Kadry" Kompanii Węglowej S.A. 2233
Oświadczenie o niewyciąganiu konsekwencji 2016
JEST POROZUMIENIE. 2059
BUM - Biuletyn Ulotny MZKPS. 2022
Kadra przeciwna pozbawieniu pracowników administracji gwarancji zatrudnienia. 2962
Stanowisko Forum Związków Zawodowych 2576
Komunikat MKPS z 11 stycznia 2015 roku 2117
Związkowcy zwyzywani – rozmowy zerwane. 1895
Strona rządowa nie przygotowana do rozmów i zawarcia porozumień 1792
Pismo Komitetu do Donalda Tuska 1825
Pismo Komitetu do Premier Ewy Kopacz 1822
Spotkanie Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego 1800
„Kadra" Kompanii Węglowej o Planie Naprawczym Spółki. 1950
Boże Narodzenie 2014 - życzenia 1914
Czas na społeczne porozumienie. 2481
Krzysztof Sędzikowski – prezes na 7 dni? 2322
Barbórka 2014 - życzenia 2104
Protest w Kompanii Węglowej zawieszony. 1987
Rządowe gwarancje ciągłości wynagrodzeń. 1962
Komunikat sztabu Protestacyjno-Strajkowego 16.11.2014 r. 1933
Komunikat sztabu Protestacyjno-Strajkowego 15.11.2014 r. 1964
Komunikat 2504
Pismo do Prezesa Zarządu KW S.A. 2882
Opinia Rady Pracowników w sprawie projektu "Planu Naprawczego Kompanii Węglowej S.A. na lata 2014-2020" 2267
VII Turniej piłki nożnej o Puchar Przewodniczącego PZZ KADRA 2066
Górnicy w Warszawie – iskierka nadziei. 2659
Obradowało Zebranie Delegatów ZZ „Kadra” KW S.A. 2325
Apel sztabu dot. KWK Kazimierz Juliusz 2306
Komunikat 15.09.2015 roku. 2667
NIE dla obniżenia premii administracji. 2658
W Warszawie o ważnych problemach górnictwa. 2576
WUG z nową strategią. 2546
Ustawa o zobowiązaniach KW S.A. podpisana przez Prezydenta. 2229
Kopalnia „Knurów - Szczygłowice" kupiona. 2367
Donald Tusk rozmawiał z górniczymi związkowcami. 2425
„Kadra" Kompanii Węglowej S.A poświęciła sztandar na X lecie związku. 2540
V Rajd Górski z KADRĄ 2783
Związki rozmawiały z nowym Zarządem Kompanii Węglowej S.A. 2651
Obradował Sztab Protestacyjno-Strajkowy 2555
Pierwsza konferencja prasowa nowego zarządu KW SA. 2615
Premier o „szczycie węglowym". 2741
Zakończył się „szczyt węglowy" w Katowicach. 2451
Posiedzenie Komisji Sejmowej odwołane. 2640
Związkowcy rozmawiali z Premierem. 2544
Petycja do Premiera Donalda Tuska 2462
Podziękowania 2420
Górnicy manifestowali w Katowicach. 2277
Związki zapraszają - Górnicza manifestacja w Katowicach. 2335
Rada Nadzorcza KW SA. wybrała nowy zarząd spółki. 2959
Komunikat z posiedzenia Sztabu Protestacyjno-Strajkowego 2275
Wielkanoc 2014 życzenia 2384
Refleksje nad lutowym porozumieniem. 2543
Co z emeryturami górniczymi? 2497
Marcowe rozmowy w KW S.A. 2757
Turniej piłkarski rozpoczął obchody X-lecia ZZ „Kadra" KW S.A. 2481
Komunikat ze spotkania w dniu 6.02.2014 roku 2827
Pismo do PIP - wypowiedzenie posiłków administracji 3211
Stanowisko ZZ KADRA KW S.A. 2690
Kadra Kompanii Węglowej nie podpisała Porozumienia. 2664
Boże Narodzenie 2013 - życzenia 2653
Barbórka 2013 - życzenia 2607
Mariusz Wakuła nowym przewodniczącym Związku Zawodowego „Kadra" Kompanii Węglowej S.A. 3077
Sztab Protestacyjno-Strajkowy 2753
Pismo do Premiera Janusza Piechocińskiego 2535
Pisma dot. odpowiedzi na postulaty ZZ 2652
Pismo do Premiera RP 2550
Wojewódzkie Targi Pracy – Katowice 2013. 2639
Co dalej z OFE ? 2660
Spotkanie z Zarządem Kompanii Węglowej. 2924
Kadra dyskutowała o sytuacji w Kompanii Węglowej 30.09.2013 roku 2527
„Kadra" o bezpieczeństwie w górnictwie. 2423
Nie dla antyspołecznej polityki Rządu i pozorowanego dialogu społecznego 2432
Kadra Kompanii Węglowej w Warszawie 2473
„Silesia" - szyb nr 2 oddany do użytku. 3475
Komunikat Zarządu 7.08.2013 2753
Dokumenty po spotkaniu Strony Społecznej z Zarządem KW S.A. w dniu 29.07.2013 roku 3389
Europejski Stół Węglowy - nowa polityka energetyczna UE do 2030 r. 2541
KADRA pomaga 2715
Informacja z posiedzenia Komitetu Monitorującego Narodowy Plan Rozwoju. 2788
Będzie plus czy minus na koniec roku w Kompanii Węglowej? 2659
Dylematy polskiego górnictwa a polityka energetyczna Unii Europejskiej 2550
Zarząd ZZ "Kadra" Kw S.A. rozmawiał o Brzeszczach i Piekarach 2885
Czy Solidarność podpisała przymierze z PIS - em ?. 2508
Podatki - zmora górnictwa 7888
Górnictwo Węgla Kamiennego w Polsce w latach 2012 i 2013 3118
Spotkanie strony społecznej z Zarządem Kompanii Węglowej 2658
Manifestacja w obronie kopalni „Brzeszcze". 2576
Zebranie Zarządu ZZ „KADRA" KW S.A w dniu 05.06.2013 r 2656
Informacja o zespole trójstronnym 2679
Tabela porównująca wykonanie za 5 miesięcy 2013 w stosunku do PTE W 2013 roku 2577
Spotkanie w OUG Gliwice 3354
Spojrzenie w „oczy" 3 spółkom węglowym wg. Tomasza Tomczykiewicza 2670
IV Raj Górski z Kadrą 3947
Skup praw do akcji Kompanii Węglowej - komu to się opłaca? 4128
Stanowisko Prezydium Sekcji Węgla Kamiennego PZZ KADRA 2779
4 Biathlon wiosenny Ślaskiej IPA Chorzów 04.05.2013 r. 3033
Uroczysta sesja sejmowej Rady Ochrony Pracy 2765
Spotkanie młodych kadr dozoru z WUG i OUG 2580
Rozmowy związków z Zarządem Kompanii Węglowej 22.04.2013r. 2911
Zebranie Zarządu ZZ „KADRA” KW S.A. 22.04.2013 r. 2780
Prawo geologiczne i górnicze bez tajemnic 4401
Zaproszenie na Plener i wernisaż 2659
Mobbing - ukryty problem 2942
Komunikat 9.04.2013 roku 2782
Węgiel kamienny - skazany na porażkę? 2755
Czy Rząd spełni żądania związków? 2546
Bat na pracowników 2946
Wielkanoc 2013 - życzenia 2710
Porozumienie płacowe w Kompanii Węglowej 3170
Czy postulaty strajkowe zostaną usłyszane przez Rząd ? 2489
Pakiet osłonowy - pismo Prezesa Piotra Rykali 19.03.2013 roku 2678
Co zamiast węgla kamiennego! 2665
Co dalej z kopalnią "Sośnica-Makoszowy"? 3148
Czwarte podejście do wskaźnika 2787
Strajk 26 marca 2013 2829
Biznes wspiera młodych 2592
Obradowała Sekcja Węgla Kamiennego 2636
Negocjacje płacowe po raz trzeci 3111
Nadchodzi strajk! 2769
Po co zmiany w schemacie zarządzania w kopalniach KHW 2964
Unia Eurpejska a węgiel kamienny 3268
Negocjacji płacowych ciąg dalszy. 4074
Dzień Kobiet 8.03.2013 roku 3100
Jest szansa na powrót wyklętego węgla 3112
Poseł Polaczek interpeluje w temacie kopalni "Piekary" - pismo do Piechocińskiego. 2765
Rozmowy w temacie wzrostu płac w 2013 r. 3211
Promować przedsięwzięcia służące rozwojowi górnictwa 2769
Wypadkowość - styczeń 2013 roku 2790
Konsultacje Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2015 2399
Pismo do Prezesa 19.02.2013 r. 2774
Spotkanie Zarządu KW S.A ze związkami zawodowymi 29.01.2013 2960
Wicepremier Janusz Piechociński o górnictwie 3149
Notatka ze spotkania w OUG Gliwice 12.12.2012 r. 2757
Spotkanie w Urzędzie Górniczym w Rybniku 27.12.2012 r. 3096
Boże Narodzenie - życzenia 2801
Kadra w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Gliwicach 12.12.2012 r. 2600
Posiedzenie Zarządu ZZ „Kadra" Kompanii Węglowej 13.12.2012 r. 2728
Posiedzenie Zespołu do spraw ujednolicenia systemu wynagradzania w KW SA 11.12.2012 r. 2970
Rozmowy w Kompanii Węglowej 11.12.2012 r. 2669
Barbara o której miano zapomnieć 3139
Życzenia Prezydenta RP dla Górników 2795
Zabawa z "KADRĄ" 29.11.2012 3042
Poparcie dla Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej 2724
Zespół Trójstronny: o bezpieczeństwie i sytuacji na rynku węgla 19.11.2012 r. 2713
KADRA MANIFESTUJE W WARSZAWIE 14.11.2012 2692
ANEKS nr 5 DO POROZUMIENIA z 20.12.2004 3302
ZESPÓŁ TRÓJSTRONNY 29.10.2012 2726
TURNIEJ SIATKARSKI 20.10.2012 r. 2871
ZEBRANIE ZARZĄDU ZZ "KADRA" 18.10.2012 r. 3591