Tytuł Odsłony
Wielkanoc 20019 61
Nowy Przewodniczący w Kadrze na KWK „Mysłowice-Wesoła”. 128
Wybory w MZZ „Kadra” Górnictwo. 128
KADRA interweniuje w PGG S.A. 841
Czternasta pensja za 2016 i 2017 rok z Kompani Węglowej i KHW – ciąg dalszy. 744
Czternasta pensja dla administracji – ciąg dalszy. 716
Raport z mediacji w ramach sporu zbiorowego. 800
Powołano Sztab Protestacyjno-Strajkowy. Groźba 2 godzinnego strajku ostrzegawczego. 518
Sprawozdanie z Mediacji pomiędzy zarządem PGG S.A. a związkami zawodowymi z dnia 13 kwietnia – piątek. 886
Kadra powiedziała sprawdzam - PIP w Polskiej Grupie Górniczej S.A. 624
MZZ „Kadra” Górnictwo interweniuje w PIP. 763
Zarząd PGG S.A. odpowiada na pismo dot. 14-tki dla administracji. 942
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. 882
Interwencja w sprawie pracowników etatowych PGG S.A. 792
Interwencja w sprawie wypłaty 14 – tej pensji dla pracowników administracji. 762
KADRA spotkała się z kierownictwem OUG w Gliwicach 1099
Obradował Zarząd MZZ „Kadra” Górnictwo 1404
25 procentowa podwyżka - załatwiona. 1517
Jest i minister 1175
Raport z frontu. 1324
Związki domagają się przyspieszenia rozmów w temacie podwyżek. 1140
MZZ "Kadra" Górnictwo w KHW. 1259
Wielkanoc 2017 - życzenia 1081
Rokowania w sprawie 14 - tej pensji. 1384
14-ta pensja c.d. 1282
14 - ta pensja, ciąg dalszy. 1358
Stanowisko związków zawodowych PGG Sp. z o.o. w temacie połączenia z KHW S.A. 1309
Odpowiedź Zarządu PGG. 1387
Raport z negocjacji w dniui 20.03.2017 r. w sprawie połączenia PGG i KHW 1419
Żądanie MZZ „Kadra ”Górnictwo w sprawie 14 – tej pensji za 2016 rok. 1411
Protest Kadry Na KWK „Piast” 1305
Realizacja biznesplanu za 2016 rok 1392
Połączenie KHW i PGG zdaniem ZZ "Kadra" 1389
Szczegóły połączenia KHW i PGG. 1532
Spotkanie w sprawie połączenia KHW i PGG 1246
Spotkanie strony społecznej z Zarządem PGG sp. z o.o. 1283
Dalszy ciąg sprawy - premia dozoru KWK Ruda Ruch "HALEMBA" 1291
Ilość dozoru a czas pracy. 1295
Kadra interweniuje w sprawie premii dozoru w KWK "Ruda" 1398
Komisja ds. Energii i Skarbu Państwa – program dla sektora górnictwa 1261
Pismo do ministra Krzysztofa Tchórzewskiego 1205
Stanowisko MZZ „Kadra” Górnictwo do propozycji zapisów ZUZP PGG Sp. z o.o. 1384
KADRA spotkała się z kierownictwem Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach 1237
Układ Zbiorowy a sytuacja PGG 2421
PGG wypowiada warunki pracy i płacy pracownikom. 2232
PGG wzywa do rokowań nad ZUZP. 1709
Związki spotkały się z Zarządem PGG. 1707
Kopalnie Zespolone, Bardzo proszę, nie nalegam. 1810
Pismo w sprawie zwolnień grupowych 1951
Notatka ze spotkania ZZ "KADRA" z kierownictwem OUG w Gliwicach 4770
Odpowiedź na pismo w sprawie obsługi prac. emerytowanych z KW S.A. przez PGG sp. z o.o. 1674
14 pensja w SRK 2100
Zwolnienia grupowe a emerytura 1966
Pismo w sprawie funduszu socjalnego 1792
Raport ze spotkania Zarządu PGG Sp. z o.o. z Związkami Zawodowymi 2011
Interwencja w sprawie 14 – tej pensji. 1841
Analiza porozumienia 1769
Porozumienie w Kompanii Węglowej podpisane. 1893
Wyniki rozmów z dnia 16 kwietnia 2016 roku 2928
Komunikat ze spotkania w dniu 11.04.2016 roku 1828
Kolejne spotkanie w ramach sporu zbiorowego bez efektów. 1583
MZZ „Kadra" Górnictwo chce rozmawiać o przyszłości ZZM. 1744
Wielkanoc 2016 - życzenia 1606
Kolejne spotkanie związkowców z Zarządem KW S.A. 1607
Spotkanie strony społecznej z Zarządem KW S.A. 1652
Kolejne rozmowy z Zarządem KW S.A. 1535
Delegaci MZZ „Kadra" Górnictwo udzielili absolutorium Zarządowi 1586
Spotkanie stron w Kompanii Węglowej S.A. 1683
Kompania przekazuje Ruch Anna do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. 1870
Spotkanie Central Związkowych 1809
Pismo do Pani Premier RP 1663
Odpowiedź PIP na zgłoszone przez Związki Zawodowe KW S.A. naruszenia przepisów Prawa Pracy. 1531
Farsa na spotkaniu w Kompanii. 1714
Obradowały związki Kompanii Węglowej S.A. 1587
Zarząd Kompanii wycofał się z wypowiedzenia porozumienia. 1602
Obradował Górniczy Zespół Trójstronny 1788
Obradowały centrale związkowe z Kompanii Węglowej. 2093
Przerwane negocjacje w Kompanii Węglowej. 1984
Zarząd KW S.A. wypowiada Porozumienie z 17 lipca 2015 r. 2182
Kadra interweniuje w temacie nazewnictwa stanowisk pracy. 2142
Związkowcy z Kompanii proszą o spotkanie z ministrem K. Tchórzewskim. 1796
PIP kontroluje Kompanię Węglową. 2629
Ministerstwo odpowiada na pismo dot. deputatów węglowych dla emerytów górniczych. 1831
MINISTER TCHÓRZEWSKI ROZMAWIAŁ ZE ZWIĄZKAMI. 2224
Boże Narodzenie 2015 2376
Kadra interweniuje w PIP 2367
Oświadczenie Rady Pracowników KW S.A. 2216
W KOMPANII WĘGLOWEJ BĘDĄ WYPŁACONE BARBÓRKI. 2334
NIE ŻYJE TADEUSZ CHWAŁKA - PRZEWODNICZĄCY FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 2201
NIE dla zmian warunków umowy o pracę pracownikom Centrali KW S.A. 2547
Co z wypłatą Barbórki ? 2142
Kadra" o bezpieczeństwie w górnictwie. 1832
Górnicy manifestowali w Rudzie Śląskiej. 1855
Protest będzie kontynuowany. 1935
MKPS: rząd chce pokazać górników w złym świetle. 1803
MKPS - stan gotowości strajkowej w górnictwie. 1857
Posiedzenie Zarządu MZZ „Kadra” Górnictwo. 1813
Komunikat po spotkaniu z Zarządem KW S.A. w dniu 24.09.2015 1796
Zaiskrzyło na linii Zarząd KW S.A. - związki zawodowe. 1911
Obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 1906
Stanowisko Rady Pracowników KW S.A. w sprawie projektu „ Planu Restrukturyzacji KW S.A.” 1596
Pismo w sprawie powstania NKW 2010
Obradował Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy. 1699
Prezes K. Sędzikowski odpowiada na artykuł w Rzeczpospolitej pt. "Plan rządu dla górnictwa sypie się. Nie ma planu B" 1622
Porozumienie kończy spór zbiorowy w Węglokoksie Kraj. 2155
W Kompanii Węglowej podpisano Porozumienie 2439
Dość oszczędzania na pracownikach 2176
NIE dla odebrania premii pracownikom Centrali KW S.A. 2233
"Kadra" Górnictwo po raz kolejny interweniuje w Węglokoksie Kraj. 1998
W dniu 23.06.2015 roku obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 2000
"Kadra" Górnictwo interweniuje w Węglokoksie Kraj. 1853
Nie dla zmian w umowach o pracę w Węglokoksie Kraj. 1841
Pomysły na rozwój Śląska są, tylko brakuje ich realizacji 1907
Bez optymizmu - górnictwo po IV miesiącach 2361
Kodeks Etyki - broszura 2046
Komunikat z dnia 2.06.2015 roku 2135
Wybrano Radę Pracowników Kompanii Węglowej S.A. 1843
Wybory Rady Pracowników 27.05.2015 1920
Stanowisko MZZ KADRA Górnictwo w sprawie „Kodeksu Etyki Kompanii Węglowej S.A." 2086
Wybory do Rady Pracowników Kompanii Węglowej S.A. – druga tura. 1842
ZZ KADRA przy KWK Piast protestuje 1916
Płace 2015 2287
Obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 2019
Wybory w organizacjach „Kadry” w Kompanii Węglowej S.A. 2430
Wybory do Rady Pracowników – 22 kwiecień 2015 r. 2530
Związki KW interweniują w sprawie funduszu płac. 1826
Kadra interweniuje w temacie funduszu płac na 2015 r. 1887
Prace nad strategią dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce. 1803
Wielkanoc 2015 - życzenia 1888
Wypowiadać, czy nie - kto da odpowiedź? 1964
Komunikat z rozmów w Kompanii Węglowej w dniu 19.03.2015 r. 2004
PORADNIK - wcześniejsze emerytury. 2289
Z Kadra Górnictwo protestuje przeciwko metodom pracy dyrekcji Centrum Usług Księgowych. 2301
Spotkanie ZZ z Zarządem KW S.A. w dniu 6 marca 2015r. 2085
Stanowisko ZZ Kompanii Węglowej dot. biznes planu Nowej Kompanii 2024
WYBORY W ZWIĄZKU „KADRA" KOMPANII WĘGLOWEJ. 1994
Zmiany w ustawie o rachunkowości w 2015 r. 2250
Kompania zbywa „Piekary" i „Brzeszcze" 1889
Kadra Kompanii Węglowej interweniuje u Prezesa. 2475
Pogotowie strajkowe w Kompanii Węglowej. 2032
Protesty górników zgodne z prawem. 1995
Ustawa górnicza przyjęta z poprawkami Senatu. 1992
To górnictwo wspomaga budżet państwa a nie odwrotnie. 1942
Wiceprezesi Kompanii Węglowej podali się do dymisji. 1856
Obradował Zarząd „Kadry" Kompanii Węglowej S.A. 2185
Oświadczenie o niewyciąganiu konsekwencji 1966
JEST POROZUMIENIE. 2017
BUM - Biuletyn Ulotny MZKPS. 1982
Kadra przeciwna pozbawieniu pracowników administracji gwarancji zatrudnienia. 2911
Stanowisko Forum Związków Zawodowych 2522
Komunikat MKPS z 11 stycznia 2015 roku 2073
Związkowcy zwyzywani – rozmowy zerwane. 1841
Strona rządowa nie przygotowana do rozmów i zawarcia porozumień 1753
Pismo Komitetu do Donalda Tuska 1783
Pismo Komitetu do Premier Ewy Kopacz 1780
Spotkanie Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego 1760
„Kadra" Kompanii Węglowej o Planie Naprawczym Spółki. 1892
Boże Narodzenie 2014 - życzenia 1879
Czas na społeczne porozumienie. 2441
Krzysztof Sędzikowski – prezes na 7 dni? 2281
Barbórka 2014 - życzenia 2061
Protest w Kompanii Węglowej zawieszony. 1930
Rządowe gwarancje ciągłości wynagrodzeń. 1921
Komunikat sztabu Protestacyjno-Strajkowego 16.11.2014 r. 1893
Komunikat sztabu Protestacyjno-Strajkowego 15.11.2014 r. 1925
Komunikat 2453
Pismo do Prezesa Zarządu KW S.A. 2824
Opinia Rady Pracowników w sprawie projektu "Planu Naprawczego Kompanii Węglowej S.A. na lata 2014-2020" 2221
VII Turniej piłki nożnej o Puchar Przewodniczącego PZZ KADRA 2025
Górnicy w Warszawie – iskierka nadziei. 2593
Obradowało Zebranie Delegatów ZZ „Kadra” KW S.A. 2278
Apel sztabu dot. KWK Kazimierz Juliusz 2268
Komunikat 15.09.2015 roku. 2614
NIE dla obniżenia premii administracji. 2600
W Warszawie o ważnych problemach górnictwa. 2527
WUG z nową strategią. 2494
Ustawa o zobowiązaniach KW S.A. podpisana przez Prezydenta. 2188
Kopalnia „Knurów - Szczygłowice" kupiona. 2319
Donald Tusk rozmawiał z górniczymi związkowcami. 2388
„Kadra" Kompanii Węglowej S.A poświęciła sztandar na X lecie związku. 2499
V Rajd Górski z KADRĄ 2725
Związki rozmawiały z nowym Zarządem Kompanii Węglowej S.A. 2601
Obradował Sztab Protestacyjno-Strajkowy 2509
Pierwsza konferencja prasowa nowego zarządu KW SA. 2576
Premier o „szczycie węglowym". 2697
Zakończył się „szczyt węglowy" w Katowicach. 2412
Posiedzenie Komisji Sejmowej odwołane. 2586
Związkowcy rozmawiali z Premierem. 2491
Petycja do Premiera Donalda Tuska 2420
Podziękowania 2380
Górnicy manifestowali w Katowicach. 2228
Związki zapraszają - Górnicza manifestacja w Katowicach. 2278
Rada Nadzorcza KW SA. wybrała nowy zarząd spółki. 2918
Komunikat z posiedzenia Sztabu Protestacyjno-Strajkowego 2237
Wielkanoc 2014 życzenia 2349
Refleksje nad lutowym porozumieniem. 2493
Co z emeryturami górniczymi? 2460
Marcowe rozmowy w KW S.A. 2718
Turniej piłkarski rozpoczął obchody X-lecia ZZ „Kadra" KW S.A. 2441
Komunikat ze spotkania w dniu 6.02.2014 roku 2773
Pismo do PIP - wypowiedzenie posiłków administracji 3177
Stanowisko ZZ KADRA KW S.A. 2650
Kadra Kompanii Węglowej nie podpisała Porozumienia. 2619
Boże Narodzenie 2013 - życzenia 2609
Barbórka 2013 - życzenia 2568
Mariusz Wakuła nowym przewodniczącym Związku Zawodowego „Kadra" Kompanii Węglowej S.A. 3039
Sztab Protestacyjno-Strajkowy 2702
Pismo do Premiera Janusza Piechocińskiego 2483
Pisma dot. odpowiedzi na postulaty ZZ 2599
Pismo do Premiera RP 2512
Wojewódzkie Targi Pracy – Katowice 2013. 2594
Co dalej z OFE ? 2607
Spotkanie z Zarządem Kompanii Węglowej. 2873
Kadra dyskutowała o sytuacji w Kompanii Węglowej 30.09.2013 roku 2484
„Kadra" o bezpieczeństwie w górnictwie. 2379
Nie dla antyspołecznej polityki Rządu i pozorowanego dialogu społecznego 2389
Kadra Kompanii Węglowej w Warszawie 2427
„Silesia" - szyb nr 2 oddany do użytku. 3413
Komunikat Zarządu 7.08.2013 2705
Dokumenty po spotkaniu Strony Społecznej z Zarządem KW S.A. w dniu 29.07.2013 roku 3348
Europejski Stół Węglowy - nowa polityka energetyczna UE do 2030 r. 2499
KADRA pomaga 2670
Informacja z posiedzenia Komitetu Monitorującego Narodowy Plan Rozwoju. 2741
Będzie plus czy minus na koniec roku w Kompanii Węglowej? 2615
Dylematy polskiego górnictwa a polityka energetyczna Unii Europejskiej 2503
Zarząd ZZ "Kadra" Kw S.A. rozmawiał o Brzeszczach i Piekarach 2838
Czy Solidarność podpisała przymierze z PIS - em ?. 2466
Podatki - zmora górnictwa 7835
Górnictwo Węgla Kamiennego w Polsce w latach 2012 i 2013 3079
Spotkanie strony społecznej z Zarządem Kompanii Węglowej 2618
Manifestacja w obronie kopalni „Brzeszcze". 2536
Zebranie Zarządu ZZ „KADRA" KW S.A w dniu 05.06.2013 r 2600
Informacja o zespole trójstronnym 2618
Tabela porównująca wykonanie za 5 miesięcy 2013 w stosunku do PTE W 2013 roku 2535
Spotkanie w OUG Gliwice 3306
Spojrzenie w „oczy" 3 spółkom węglowym wg. Tomasza Tomczykiewicza 2632
IV Raj Górski z Kadrą 3899
Skup praw do akcji Kompanii Węglowej - komu to się opłaca? 4081
Stanowisko Prezydium Sekcji Węgla Kamiennego PZZ KADRA 2742
4 Biathlon wiosenny Ślaskiej IPA Chorzów 04.05.2013 r. 2985
Uroczysta sesja sejmowej Rady Ochrony Pracy 2710
Spotkanie młodych kadr dozoru z WUG i OUG 2538
Rozmowy związków z Zarządem Kompanii Węglowej 22.04.2013r. 2862
Zebranie Zarządu ZZ „KADRA” KW S.A. 22.04.2013 r. 2709
Prawo geologiczne i górnicze bez tajemnic 4361
Zaproszenie na Plener i wernisaż 2613
Mobbing - ukryty problem 2884
Komunikat 9.04.2013 roku 2737
Węgiel kamienny - skazany na porażkę? 2717
Czy Rząd spełni żądania związków? 2505
Bat na pracowników 2886
Wielkanoc 2013 - życzenia 2662
Porozumienie płacowe w Kompanii Węglowej 3116
Czy postulaty strajkowe zostaną usłyszane przez Rząd ? 2452
Pakiet osłonowy - pismo Prezesa Piotra Rykali 19.03.2013 roku 2629
Co zamiast węgla kamiennego! 2609
Co dalej z kopalnią "Sośnica-Makoszowy"? 3103
Czwarte podejście do wskaźnika 2742
Strajk 26 marca 2013 2794
Biznes wspiera młodych 2547
Obradowała Sekcja Węgla Kamiennego 2596
Negocjacje płacowe po raz trzeci 3058
Nadchodzi strajk! 2731
Po co zmiany w schemacie zarządzania w kopalniach KHW 2915
Unia Eurpejska a węgiel kamienny 3207
Negocjacji płacowych ciąg dalszy. 4035
Dzień Kobiet 8.03.2013 roku 3051
Jest szansa na powrót wyklętego węgla 3073
Poseł Polaczek interpeluje w temacie kopalni "Piekary" - pismo do Piechocińskiego. 2708
Rozmowy w temacie wzrostu płac w 2013 r. 3169
Promować przedsięwzięcia służące rozwojowi górnictwa 2717
Wypadkowość - styczeń 2013 roku 2753
Konsultacje Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2015 2354
Pismo do Prezesa 19.02.2013 r. 2724
Spotkanie Zarządu KW S.A ze związkami zawodowymi 29.01.2013 2915
Wicepremier Janusz Piechociński o górnictwie 3101
Notatka ze spotkania w OUG Gliwice 12.12.2012 r. 2718
Spotkanie w Urzędzie Górniczym w Rybniku 27.12.2012 r. 3051
Boże Narodzenie - życzenia 2751
Kadra w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Gliwicach 12.12.2012 r. 2556
Posiedzenie Zarządu ZZ „Kadra" Kompanii Węglowej 13.12.2012 r. 2682
Posiedzenie Zespołu do spraw ujednolicenia systemu wynagradzania w KW SA 11.12.2012 r. 2920
Rozmowy w Kompanii Węglowej 11.12.2012 r. 2635
Barbara o której miano zapomnieć 3088
Życzenia Prezydenta RP dla Górników 2744
Zabawa z "KADRĄ" 29.11.2012 2997
Poparcie dla Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej 2688
Zespół Trójstronny: o bezpieczeństwie i sytuacji na rynku węgla 19.11.2012 r. 2671
KADRA MANIFESTUJE W WARSZAWIE 14.11.2012 2656
ANEKS nr 5 DO POROZUMIENIA z 20.12.2004 3247
ZESPÓŁ TRÓJSTRONNY 29.10.2012 2678
TURNIEJ SIATKARSKI 20.10.2012 r. 2831
ZEBRANIE ZARZĄDU ZZ "KADRA" 18.10.2012 r. 3528