Tytuł Odsłony
MZZ „Kadra” Górnictwo pisze pismo w temacie 14-tej pensji 41
Boże Narodzenie 2019 - życzenia 53
Wielkanoc 20019 849
Nowy Przewodniczący w Kadrze na KWK „Mysłowice-Wesoła”. 872
Wybory w MZZ „Kadra” Górnictwo. 756
KADRA interweniuje w PGG S.A. 1220
Czternasta pensja za 2016 i 2017 rok z Kompani Węglowej i KHW – ciąg dalszy. 1187
Czternasta pensja dla administracji – ciąg dalszy. 1302
Raport z mediacji w ramach sporu zbiorowego. 1515
Powołano Sztab Protestacyjno-Strajkowy. Groźba 2 godzinnego strajku ostrzegawczego. 1118
Sprawozdanie z Mediacji pomiędzy zarządem PGG S.A. a związkami zawodowymi z dnia 13 kwietnia – piątek. 1274
Kadra powiedziała sprawdzam - PIP w Polskiej Grupie Górniczej S.A. 950
MZZ „Kadra” Górnictwo interweniuje w PIP. 1161
Zarząd PGG S.A. odpowiada na pismo dot. 14-tki dla administracji. 1613
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. 1478
Interwencja w sprawie pracowników etatowych PGG S.A. 1221
Interwencja w sprawie wypłaty 14 – tej pensji dla pracowników administracji. 992
KADRA spotkała się z kierownictwem OUG w Gliwicach 1375
Obradował Zarząd MZZ „Kadra” Górnictwo 1631
25 procentowa podwyżka - załatwiona. 1761
Jest i minister 1379
Raport z frontu. 1539
Związki domagają się przyspieszenia rozmów w temacie podwyżek. 1391
MZZ "Kadra" Górnictwo w KHW. 1500
Wielkanoc 2017 - życzenia 1316
Rokowania w sprawie 14 - tej pensji. 1574
14-ta pensja c.d. 1477
14 - ta pensja, ciąg dalszy. 1589
Stanowisko związków zawodowych PGG Sp. z o.o. w temacie połączenia z KHW S.A. 1524
Odpowiedź Zarządu PGG. 1617
Raport z negocjacji w dniui 20.03.2017 r. w sprawie połączenia PGG i KHW 1612
Żądanie MZZ „Kadra ”Górnictwo w sprawie 14 – tej pensji za 2016 rok. 1607
Protest Kadry Na KWK „Piast” 1502
Realizacja biznesplanu za 2016 rok 1620
Połączenie KHW i PGG zdaniem ZZ "Kadra" 1610
Szczegóły połączenia KHW i PGG. 1744
Spotkanie w sprawie połączenia KHW i PGG 1437
Spotkanie strony społecznej z Zarządem PGG sp. z o.o. 1467
Dalszy ciąg sprawy - premia dozoru KWK Ruda Ruch "HALEMBA" 1546
Ilość dozoru a czas pracy. 1532
Kadra interweniuje w sprawie premii dozoru w KWK "Ruda" 1613
Komisja ds. Energii i Skarbu Państwa – program dla sektora górnictwa 1456
Pismo do ministra Krzysztofa Tchórzewskiego 1402
Stanowisko MZZ „Kadra” Górnictwo do propozycji zapisów ZUZP PGG Sp. z o.o. 1568
KADRA spotkała się z kierownictwem Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach 1463
Układ Zbiorowy a sytuacja PGG 2666
PGG wypowiada warunki pracy i płacy pracownikom. 2434
PGG wzywa do rokowań nad ZUZP. 1909
Związki spotkały się z Zarządem PGG. 1925
Kopalnie Zespolone, Bardzo proszę, nie nalegam. 2071
Pismo w sprawie zwolnień grupowych 2182
Notatka ze spotkania ZZ "KADRA" z kierownictwem OUG w Gliwicach 5000
Odpowiedź na pismo w sprawie obsługi prac. emerytowanych z KW S.A. przez PGG sp. z o.o. 1872
14 pensja w SRK 2323
Zwolnienia grupowe a emerytura 2187
Pismo w sprawie funduszu socjalnego 2042
Raport ze spotkania Zarządu PGG Sp. z o.o. z Związkami Zawodowymi 2250
Interwencja w sprawie 14 – tej pensji. 2059
Analiza porozumienia 1986
Porozumienie w Kompanii Węglowej podpisane. 2094
Wyniki rozmów z dnia 16 kwietnia 2016 roku 3150
Komunikat ze spotkania w dniu 11.04.2016 roku 2040
Kolejne spotkanie w ramach sporu zbiorowego bez efektów. 1770
MZZ „Kadra" Górnictwo chce rozmawiać o przyszłości ZZM. 1963
Wielkanoc 2016 - życzenia 1815
Kolejne spotkanie związkowców z Zarządem KW S.A. 1828
Spotkanie strony społecznej z Zarządem KW S.A. 1890
Kolejne rozmowy z Zarządem KW S.A. 1748
Delegaci MZZ „Kadra" Górnictwo udzielili absolutorium Zarządowi 1773
Spotkanie stron w Kompanii Węglowej S.A. 1873
Kompania przekazuje Ruch Anna do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. 2079
Spotkanie Central Związkowych 2051
Pismo do Pani Premier RP 1886
Odpowiedź PIP na zgłoszone przez Związki Zawodowe KW S.A. naruszenia przepisów Prawa Pracy. 1759
Farsa na spotkaniu w Kompanii. 1922
Obradowały związki Kompanii Węglowej S.A. 1801
Zarząd Kompanii wycofał się z wypowiedzenia porozumienia. 1828
Obradował Górniczy Zespół Trójstronny 2013
Obradowały centrale związkowe z Kompanii Węglowej. 2277
Przerwane negocjacje w Kompanii Węglowej. 2180
Zarząd KW S.A. wypowiada Porozumienie z 17 lipca 2015 r. 2394
Kadra interweniuje w temacie nazewnictwa stanowisk pracy. 2351
Związkowcy z Kompanii proszą o spotkanie z ministrem K. Tchórzewskim. 2018
PIP kontroluje Kompanię Węglową. 2863
Ministerstwo odpowiada na pismo dot. deputatów węglowych dla emerytów górniczych. 2042
MINISTER TCHÓRZEWSKI ROZMAWIAŁ ZE ZWIĄZKAMI. 2419
Boże Narodzenie 2015 2596
Kadra interweniuje w PIP 2599
Oświadczenie Rady Pracowników KW S.A. 2425
W KOMPANII WĘGLOWEJ BĘDĄ WYPŁACONE BARBÓRKI. 2524
NIE ŻYJE TADEUSZ CHWAŁKA - PRZEWODNICZĄCY FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 2404
NIE dla zmian warunków umowy o pracę pracownikom Centrali KW S.A. 2758
Co z wypłatą Barbórki ? 2394
Kadra" o bezpieczeństwie w górnictwie. 2054
Górnicy manifestowali w Rudzie Śląskiej. 2058
Protest będzie kontynuowany. 2136
MKPS: rząd chce pokazać górników w złym świetle. 2010
MKPS - stan gotowości strajkowej w górnictwie. 2087
Posiedzenie Zarządu MZZ „Kadra” Górnictwo. 2053
Komunikat po spotkaniu z Zarządem KW S.A. w dniu 24.09.2015 2005
Zaiskrzyło na linii Zarząd KW S.A. - związki zawodowe. 2118
Obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 2098
Stanowisko Rady Pracowników KW S.A. w sprawie projektu „ Planu Restrukturyzacji KW S.A.” 1816
Pismo w sprawie powstania NKW 2239
Obradował Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy. 1907
Prezes K. Sędzikowski odpowiada na artykuł w Rzeczpospolitej pt. "Plan rządu dla górnictwa sypie się. Nie ma planu B" 1810
Porozumienie kończy spór zbiorowy w Węglokoksie Kraj. 2354
W Kompanii Węglowej podpisano Porozumienie 2648
Dość oszczędzania na pracownikach 2428
NIE dla odebrania premii pracownikom Centrali KW S.A. 2466
"Kadra" Górnictwo po raz kolejny interweniuje w Węglokoksie Kraj. 2184
W dniu 23.06.2015 roku obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 2231
"Kadra" Górnictwo interweniuje w Węglokoksie Kraj. 2041
Nie dla zmian w umowach o pracę w Węglokoksie Kraj. 2063
Pomysły na rozwój Śląska są, tylko brakuje ich realizacji 2149
Bez optymizmu - górnictwo po IV miesiącach 2596
Kodeks Etyki - broszura 2264
Komunikat z dnia 2.06.2015 roku 2343
Wybrano Radę Pracowników Kompanii Węglowej S.A. 2075
Wybory Rady Pracowników 27.05.2015 2142
Stanowisko MZZ KADRA Górnictwo w sprawie „Kodeksu Etyki Kompanii Węglowej S.A." 2326
Wybory do Rady Pracowników Kompanii Węglowej S.A. – druga tura. 2026
ZZ KADRA przy KWK Piast protestuje 2135
Płace 2015 2498
Obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 2228
Wybory w organizacjach „Kadry” w Kompanii Węglowej S.A. 2748
Wybory do Rady Pracowników – 22 kwiecień 2015 r. 2728
Związki KW interweniują w sprawie funduszu płac. 2008
Kadra interweniuje w temacie funduszu płac na 2015 r. 2092
Prace nad strategią dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce. 2024
Wielkanoc 2015 - życzenia 2121
Wypowiadać, czy nie - kto da odpowiedź? 2166
Komunikat z rozmów w Kompanii Węglowej w dniu 19.03.2015 r. 2224
PORADNIK - wcześniejsze emerytury. 2490
Z Kadra Górnictwo protestuje przeciwko metodom pracy dyrekcji Centrum Usług Księgowych. 2519
Spotkanie ZZ z Zarządem KW S.A. w dniu 6 marca 2015r. 2325
Stanowisko ZZ Kompanii Węglowej dot. biznes planu Nowej Kompanii 2230
WYBORY W ZWIĄZKU „KADRA" KOMPANII WĘGLOWEJ. 2171
Zmiany w ustawie o rachunkowości w 2015 r. 2447
Kompania zbywa „Piekary" i „Brzeszcze" 2070
Kadra Kompanii Węglowej interweniuje u Prezesa. 2684
Pogotowie strajkowe w Kompanii Węglowej. 2232
Protesty górników zgodne z prawem. 2196
Ustawa górnicza przyjęta z poprawkami Senatu. 2203
To górnictwo wspomaga budżet państwa a nie odwrotnie. 2120
Wiceprezesi Kompanii Węglowej podali się do dymisji. 2080
Obradował Zarząd „Kadry" Kompanii Węglowej S.A. 2392
Oświadczenie o niewyciąganiu konsekwencji 2182
JEST POROZUMIENIE. 2206
BUM - Biuletyn Ulotny MZKPS. 2164
Kadra przeciwna pozbawieniu pracowników administracji gwarancji zatrudnienia. 3118
Stanowisko Forum Związków Zawodowych 2749
Komunikat MKPS z 11 stycznia 2015 roku 2281
Związkowcy zwyzywani – rozmowy zerwane. 2061
Strona rządowa nie przygotowana do rozmów i zawarcia porozumień 1946
Pismo Komitetu do Donalda Tuska 1981
Pismo Komitetu do Premier Ewy Kopacz 1964
Spotkanie Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego 1967
„Kadra" Kompanii Węglowej o Planie Naprawczym Spółki. 2110
Boże Narodzenie 2014 - życzenia 2061
Czas na społeczne porozumienie. 2643
Krzysztof Sędzikowski – prezes na 7 dni? 2475
Barbórka 2014 - życzenia 2267
Protest w Kompanii Węglowej zawieszony. 2154
Rządowe gwarancje ciągłości wynagrodzeń. 2115
Komunikat sztabu Protestacyjno-Strajkowego 16.11.2014 r. 2098
Komunikat sztabu Protestacyjno-Strajkowego 15.11.2014 r. 2119
Komunikat 2666
Pismo do Prezesa Zarządu KW S.A. 3057
Opinia Rady Pracowników w sprawie projektu "Planu Naprawczego Kompanii Węglowej S.A. na lata 2014-2020" 2411
VII Turniej piłki nożnej o Puchar Przewodniczącego PZZ KADRA 2209
Górnicy w Warszawie – iskierka nadziei. 2823
Obradowało Zebranie Delegatów ZZ „Kadra” KW S.A. 2495
Apel sztabu dot. KWK Kazimierz Juliusz 2459
Komunikat 15.09.2015 roku. 2822
NIE dla obniżenia premii administracji. 2822
W Warszawie o ważnych problemach górnictwa. 2733
WUG z nową strategią. 2708
Ustawa o zobowiązaniach KW S.A. podpisana przez Prezydenta. 2385
Kopalnia „Knurów - Szczygłowice" kupiona. 2524
Donald Tusk rozmawiał z górniczymi związkowcami. 2572
„Kadra" Kompanii Węglowej S.A poświęciła sztandar na X lecie związku. 2704
V Rajd Górski z KADRĄ 2949
Związki rozmawiały z nowym Zarządem Kompanii Węglowej S.A. 2818
Obradował Sztab Protestacyjno-Strajkowy 2715
Pierwsza konferencja prasowa nowego zarządu KW SA. 2770
Premier o „szczycie węglowym". 2900
Zakończył się „szczyt węglowy" w Katowicach. 2607
Posiedzenie Komisji Sejmowej odwołane. 2803
Związkowcy rozmawiali z Premierem. 2706
Petycja do Premiera Donalda Tuska 2618
Podziękowania 2571
Górnicy manifestowali w Katowicach. 2420
Związki zapraszają - Górnicza manifestacja w Katowicach. 2493
Rada Nadzorcza KW SA. wybrała nowy zarząd spółki. 3115
Komunikat z posiedzenia Sztabu Protestacyjno-Strajkowego 2429
Wielkanoc 2014 życzenia 2529
Refleksje nad lutowym porozumieniem. 2695
Co z emeryturami górniczymi? 2633
Marcowe rozmowy w KW S.A. 2919
Turniej piłkarski rozpoczął obchody X-lecia ZZ „Kadra" KW S.A. 2653
Komunikat ze spotkania w dniu 6.02.2014 roku 2986
Pismo do PIP - wypowiedzenie posiłków administracji 3394
Stanowisko ZZ KADRA KW S.A. 2844
Kadra Kompanii Węglowej nie podpisała Porozumienia. 2824
Boże Narodzenie 2013 - życzenia 2816
Barbórka 2013 - życzenia 2760
Mariusz Wakuła nowym przewodniczącym Związku Zawodowego „Kadra" Kompanii Węglowej S.A. 3232
Sztab Protestacyjno-Strajkowy 2921
Pismo do Premiera Janusza Piechocińskiego 2704
Pisma dot. odpowiedzi na postulaty ZZ 2835
Pismo do Premiera RP 2727
Wojewódzkie Targi Pracy – Katowice 2013. 2806
Co dalej z OFE ? 2854
Spotkanie z Zarządem Kompanii Węglowej. 3114
Kadra dyskutowała o sytuacji w Kompanii Węglowej 30.09.2013 roku 2712
„Kadra" o bezpieczeństwie w górnictwie. 2608
Nie dla antyspołecznej polityki Rządu i pozorowanego dialogu społecznego 2606
Kadra Kompanii Węglowej w Warszawie 2648
„Silesia" - szyb nr 2 oddany do użytku. 3686
Komunikat Zarządu 7.08.2013 2940
Dokumenty po spotkaniu Strony Społecznej z Zarządem KW S.A. w dniu 29.07.2013 roku 3571
Europejski Stół Węglowy - nowa polityka energetyczna UE do 2030 r. 2726
KADRA pomaga 2899
Informacja z posiedzenia Komitetu Monitorującego Narodowy Plan Rozwoju. 2978
Będzie plus czy minus na koniec roku w Kompanii Węglowej? 2842
Dylematy polskiego górnictwa a polityka energetyczna Unii Europejskiej 2742
Zarząd ZZ "Kadra" Kw S.A. rozmawiał o Brzeszczach i Piekarach 3069
Czy Solidarność podpisała przymierze z PIS - em ?. 2683
Podatki - zmora górnictwa 8063
Górnictwo Węgla Kamiennego w Polsce w latach 2012 i 2013 3295
Spotkanie strony społecznej z Zarządem Kompanii Węglowej 2842
Manifestacja w obronie kopalni „Brzeszcze". 2754
Zebranie Zarządu ZZ „KADRA" KW S.A w dniu 05.06.2013 r 2841
Informacja o zespole trójstronnym 2844
Tabela porównująca wykonanie za 5 miesięcy 2013 w stosunku do PTE W 2013 roku 2740
Spotkanie w OUG Gliwice 3528
Spojrzenie w „oczy" 3 spółkom węglowym wg. Tomasza Tomczykiewicza 2851
IV Raj Górski z Kadrą 4129
Skup praw do akcji Kompanii Węglowej - komu to się opłaca? 4308
Stanowisko Prezydium Sekcji Węgla Kamiennego PZZ KADRA 2941
4 Biathlon wiosenny Ślaskiej IPA Chorzów 04.05.2013 r. 3205
Uroczysta sesja sejmowej Rady Ochrony Pracy 2948
Spotkanie młodych kadr dozoru z WUG i OUG 2778
Rozmowy związków z Zarządem Kompanii Węglowej 22.04.2013r. 3102
Zebranie Zarządu ZZ „KADRA” KW S.A. 22.04.2013 r. 2981
Prawo geologiczne i górnicze bez tajemnic 4594
Zaproszenie na Plener i wernisaż 2863
Mobbing - ukryty problem 3131
Komunikat 9.04.2013 roku 2961
Węgiel kamienny - skazany na porażkę? 2935
Czy Rząd spełni żądania związków? 2732
Bat na pracowników 3119
Wielkanoc 2013 - życzenia 2910
Porozumienie płacowe w Kompanii Węglowej 3357
Czy postulaty strajkowe zostaną usłyszane przez Rząd ? 2667
Pakiet osłonowy - pismo Prezesa Piotra Rykali 19.03.2013 roku 2852
Co zamiast węgla kamiennego! 2855
Co dalej z kopalnią "Sośnica-Makoszowy"? 3334
Czwarte podejście do wskaźnika 2977
Strajk 26 marca 2013 3015
Biznes wspiera młodych 2772
Obradowała Sekcja Węgla Kamiennego 2804
Negocjacje płacowe po raz trzeci 3296
Nadchodzi strajk! 2941
Po co zmiany w schemacie zarządzania w kopalniach KHW 3139
Unia Eurpejska a węgiel kamienny 3486
Negocjacji płacowych ciąg dalszy. 4258
Dzień Kobiet 8.03.2013 roku 3290
Jest szansa na powrót wyklętego węgla 3293
Poseł Polaczek interpeluje w temacie kopalni "Piekary" - pismo do Piechocińskiego. 2954
Rozmowy w temacie wzrostu płac w 2013 r. 3378
Promować przedsięwzięcia służące rozwojowi górnictwa 2951
Wypadkowość - styczeń 2013 roku 2973
Konsultacje Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2015 2573
Pismo do Prezesa 19.02.2013 r. 2950
Spotkanie Zarządu KW S.A ze związkami zawodowymi 29.01.2013 3149
Wicepremier Janusz Piechociński o górnictwie 3333
Notatka ze spotkania w OUG Gliwice 12.12.2012 r. 2931
Spotkanie w Urzędzie Górniczym w Rybniku 27.12.2012 r. 3271
Boże Narodzenie - życzenia 2988
Kadra w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Gliwicach 12.12.2012 r. 2787
Posiedzenie Zarządu ZZ „Kadra" Kompanii Węglowej 13.12.2012 r. 2920
Posiedzenie Zespołu do spraw ujednolicenia systemu wynagradzania w KW SA 11.12.2012 r. 3138
Rozmowy w Kompanii Węglowej 11.12.2012 r. 2841
Barbara o której miano zapomnieć 3317
Życzenia Prezydenta RP dla Górników 2998
Zabawa z "KADRĄ" 29.11.2012 3226
Poparcie dla Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej 2882
Zespół Trójstronny: o bezpieczeństwie i sytuacji na rynku węgla 19.11.2012 r. 2868
KADRA MANIFESTUJE W WARSZAWIE 14.11.2012 2854
ANEKS nr 5 DO POROZUMIENIA z 20.12.2004 3472
ZESPÓŁ TRÓJSTRONNY 29.10.2012 2884
TURNIEJ SIATKARSKI 20.10.2012 r. 3054
ZEBRANIE ZARZĄDU ZZ "KADRA" 18.10.2012 r. 3772