Tytuł Odsłony
Nowy Przewodniczący w Kadrze na KWK „Mysłowice-Wesoła”. 24
Wybory w MZZ „Kadra” Górnictwo. 22
KADRA interweniuje w PGG S.A. 752
Czternasta pensja za 2016 i 2017 rok z Kompani Węglowej i KHW – ciąg dalszy. 631
Czternasta pensja dla administracji – ciąg dalszy. 628
Raport z mediacji w ramach sporu zbiorowego. 718
Powołano Sztab Protestacyjno-Strajkowy. Groźba 2 godzinnego strajku ostrzegawczego. 459
Sprawozdanie z Mediacji pomiędzy zarządem PGG S.A. a związkami zawodowymi z dnia 13 kwietnia – piątek. 805
Kadra powiedziała sprawdzam - PIP w Polskiej Grupie Górniczej S.A. 564
MZZ „Kadra” Górnictwo interweniuje w PIP. 694
Zarząd PGG S.A. odpowiada na pismo dot. 14-tki dla administracji. 851
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. 808
Interwencja w sprawie pracowników etatowych PGG S.A. 731
Interwencja w sprawie wypłaty 14 – tej pensji dla pracowników administracji. 698
KADRA spotkała się z kierownictwem OUG w Gliwicach 1039
Obradował Zarząd MZZ „Kadra” Górnictwo 1365
25 procentowa podwyżka - załatwiona. 1467
Jest i minister 1135
Raport z frontu. 1278
Związki domagają się przyspieszenia rozmów w temacie podwyżek. 1096
MZZ "Kadra" Górnictwo w KHW. 1217
Wielkanoc 2017 - życzenia 1036
Rokowania w sprawie 14 - tej pensji. 1347
14-ta pensja c.d. 1242
14 - ta pensja, ciąg dalszy. 1304
Stanowisko związków zawodowych PGG Sp. z o.o. w temacie połączenia z KHW S.A. 1271
Odpowiedź Zarządu PGG. 1344
Raport z negocjacji w dniui 20.03.2017 r. w sprawie połączenia PGG i KHW 1378
Żądanie MZZ „Kadra ”Górnictwo w sprawie 14 – tej pensji za 2016 rok. 1376
Protest Kadry Na KWK „Piast” 1260
Realizacja biznesplanu za 2016 rok 1346
Połączenie KHW i PGG zdaniem ZZ "Kadra" 1352
Szczegóły połączenia KHW i PGG. 1496
Spotkanie w sprawie połączenia KHW i PGG 1197
Spotkanie strony społecznej z Zarządem PGG sp. z o.o. 1246
Dalszy ciąg sprawy - premia dozoru KWK Ruda Ruch "HALEMBA" 1236
Ilość dozoru a czas pracy. 1249
Kadra interweniuje w sprawie premii dozoru w KWK "Ruda" 1359
Komisja ds. Energii i Skarbu Państwa – program dla sektora górnictwa 1222
Pismo do ministra Krzysztofa Tchórzewskiego 1171
Stanowisko MZZ „Kadra” Górnictwo do propozycji zapisów ZUZP PGG Sp. z o.o. 1337
KADRA spotkała się z kierownictwem Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach 1193
Układ Zbiorowy a sytuacja PGG 2371
PGG wypowiada warunki pracy i płacy pracownikom. 2189
PGG wzywa do rokowań nad ZUZP. 1666
Związki spotkały się z Zarządem PGG. 1653
Kopalnie Zespolone, Bardzo proszę, nie nalegam. 1755
Pismo w sprawie zwolnień grupowych 1912
Notatka ze spotkania ZZ "KADRA" z kierownictwem OUG w Gliwicach 4722
Odpowiedź na pismo w sprawie obsługi prac. emerytowanych z KW S.A. przez PGG sp. z o.o. 1630
14 pensja w SRK 2045
Zwolnienia grupowe a emerytura 1924
Pismo w sprawie funduszu socjalnego 1747
Raport ze spotkania Zarządu PGG Sp. z o.o. z Związkami Zawodowymi 1967
Interwencja w sprawie 14 – tej pensji. 1796
Analiza porozumienia 1725
Porozumienie w Kompanii Węglowej podpisane. 1855
Wyniki rozmów z dnia 16 kwietnia 2016 roku 2885
Komunikat ze spotkania w dniu 11.04.2016 roku 1788
Kolejne spotkanie w ramach sporu zbiorowego bez efektów. 1548
MZZ „Kadra" Górnictwo chce rozmawiać o przyszłości ZZM. 1691
Wielkanoc 2016 - życzenia 1562
Kolejne spotkanie związkowców z Zarządem KW S.A. 1562
Spotkanie strony społecznej z Zarządem KW S.A. 1607
Kolejne rozmowy z Zarządem KW S.A. 1499
Delegaci MZZ „Kadra" Górnictwo udzielili absolutorium Zarządowi 1549
Spotkanie stron w Kompanii Węglowej S.A. 1648
Kompania przekazuje Ruch Anna do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. 1829
Spotkanie Central Związkowych 1760
Pismo do Pani Premier RP 1628
Odpowiedź PIP na zgłoszone przez Związki Zawodowe KW S.A. naruszenia przepisów Prawa Pracy. 1476
Farsa na spotkaniu w Kompanii. 1677
Obradowały związki Kompanii Węglowej S.A. 1541
Zarząd Kompanii wycofał się z wypowiedzenia porozumienia. 1554
Obradował Górniczy Zespół Trójstronny 1741
Obradowały centrale związkowe z Kompanii Węglowej. 2057
Przerwane negocjacje w Kompanii Węglowej. 1947
Zarząd KW S.A. wypowiada Porozumienie z 17 lipca 2015 r. 2135
Kadra interweniuje w temacie nazewnictwa stanowisk pracy. 2098
Związkowcy z Kompanii proszą o spotkanie z ministrem K. Tchórzewskim. 1754
PIP kontroluje Kompanię Węglową. 2583
Ministerstwo odpowiada na pismo dot. deputatów węglowych dla emerytów górniczych. 1781
MINISTER TCHÓRZEWSKI ROZMAWIAŁ ZE ZWIĄZKAMI. 2182
Boże Narodzenie 2015 2331
Kadra interweniuje w PIP 2326
Oświadczenie Rady Pracowników KW S.A. 2178
W KOMPANII WĘGLOWEJ BĘDĄ WYPŁACONE BARBÓRKI. 2293
NIE ŻYJE TADEUSZ CHWAŁKA - PRZEWODNICZĄCY FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 2152
NIE dla zmian warunków umowy o pracę pracownikom Centrali KW S.A. 2506
Co z wypłatą Barbórki ? 2090
Kadra" o bezpieczeństwie w górnictwie. 1794
Górnicy manifestowali w Rudzie Śląskiej. 1813
Protest będzie kontynuowany. 1888
MKPS: rząd chce pokazać górników w złym świetle. 1760
MKPS - stan gotowości strajkowej w górnictwie. 1821
Posiedzenie Zarządu MZZ „Kadra” Górnictwo. 1766
Komunikat po spotkaniu z Zarządem KW S.A. w dniu 24.09.2015 1763
Zaiskrzyło na linii Zarząd KW S.A. - związki zawodowe. 1867
Obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 1864
Stanowisko Rady Pracowników KW S.A. w sprawie projektu „ Planu Restrukturyzacji KW S.A.” 1550
Pismo w sprawie powstania NKW 1965
Obradował Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy. 1661
Prezes K. Sędzikowski odpowiada na artykuł w Rzeczpospolitej pt. "Plan rządu dla górnictwa sypie się. Nie ma planu B" 1591
Porozumienie kończy spór zbiorowy w Węglokoksie Kraj. 2115
W Kompanii Węglowej podpisano Porozumienie 2400
Dość oszczędzania na pracownikach 2126
NIE dla odebrania premii pracownikom Centrali KW S.A. 2195
"Kadra" Górnictwo po raz kolejny interweniuje w Węglokoksie Kraj. 1963
W dniu 23.06.2015 roku obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 1954
"Kadra" Górnictwo interweniuje w Węglokoksie Kraj. 1817
Nie dla zmian w umowach o pracę w Węglokoksie Kraj. 1808
Pomysły na rozwój Śląska są, tylko brakuje ich realizacji 1862
Bez optymizmu - górnictwo po IV miesiącach 2320
Kodeks Etyki - broszura 1993
Komunikat z dnia 2.06.2015 roku 2093
Wybrano Radę Pracowników Kompanii Węglowej S.A. 1796
Wybory Rady Pracowników 27.05.2015 1877
Stanowisko MZZ KADRA Górnictwo w sprawie „Kodeksu Etyki Kompanii Węglowej S.A." 2028
Wybory do Rady Pracowników Kompanii Węglowej S.A. – druga tura. 1807
ZZ KADRA przy KWK Piast protestuje 1881
Płace 2015 2242
Obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 1982
Wybory w organizacjach „Kadry” w Kompanii Węglowej S.A. 2374
Wybory do Rady Pracowników – 22 kwiecień 2015 r. 2495
Związki KW interweniują w sprawie funduszu płac. 1792
Kadra interweniuje w temacie funduszu płac na 2015 r. 1848
Prace nad strategią dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce. 1756
Wielkanoc 2015 - życzenia 1850
Wypowiadać, czy nie - kto da odpowiedź? 1933
Komunikat z rozmów w Kompanii Węglowej w dniu 19.03.2015 r. 1962
PORADNIK - wcześniejsze emerytury. 2254
Z Kadra Górnictwo protestuje przeciwko metodom pracy dyrekcji Centrum Usług Księgowych. 2258
Spotkanie ZZ z Zarządem KW S.A. w dniu 6 marca 2015r. 2030
Stanowisko ZZ Kompanii Węglowej dot. biznes planu Nowej Kompanii 1982
WYBORY W ZWIĄZKU „KADRA" KOMPANII WĘGLOWEJ. 1959
Zmiany w ustawie o rachunkowości w 2015 r. 2212
Kompania zbywa „Piekary" i „Brzeszcze" 1854
Kadra Kompanii Węglowej interweniuje u Prezesa. 2429
Pogotowie strajkowe w Kompanii Węglowej. 1995
Protesty górników zgodne z prawem. 1954
Ustawa górnicza przyjęta z poprawkami Senatu. 1947
To górnictwo wspomaga budżet państwa a nie odwrotnie. 1906
Wiceprezesi Kompanii Węglowej podali się do dymisji. 1809
Obradował Zarząd „Kadry" Kompanii Węglowej S.A. 2142
Oświadczenie o niewyciąganiu konsekwencji 1915
JEST POROZUMIENIE. 1978
BUM - Biuletyn Ulotny MZKPS. 1949
Kadra przeciwna pozbawieniu pracowników administracji gwarancji zatrudnienia. 2865
Stanowisko Forum Związków Zawodowych 2470
Komunikat MKPS z 11 stycznia 2015 roku 2035
Związkowcy zwyzywani – rozmowy zerwane. 1797
Strona rządowa nie przygotowana do rozmów i zawarcia porozumień 1717
Pismo Komitetu do Donalda Tuska 1741
Pismo Komitetu do Premier Ewy Kopacz 1748
Spotkanie Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego 1724
„Kadra" Kompanii Węglowej o Planie Naprawczym Spółki. 1838
Boże Narodzenie 2014 - życzenia 1846
Czas na społeczne porozumienie. 2407
Krzysztof Sędzikowski – prezes na 7 dni? 2247
Barbórka 2014 - życzenia 2020
Protest w Kompanii Węglowej zawieszony. 1883
Rządowe gwarancje ciągłości wynagrodzeń. 1882
Komunikat sztabu Protestacyjno-Strajkowego 16.11.2014 r. 1857
Komunikat sztabu Protestacyjno-Strajkowego 15.11.2014 r. 1887
Komunikat 2409
Pismo do Prezesa Zarządu KW S.A. 2770
Opinia Rady Pracowników w sprawie projektu "Planu Naprawczego Kompanii Węglowej S.A. na lata 2014-2020" 2176
VII Turniej piłki nożnej o Puchar Przewodniczącego PZZ KADRA 1990
Górnicy w Warszawie – iskierka nadziei. 2538
Obradowało Zebranie Delegatów ZZ „Kadra” KW S.A. 2233
Apel sztabu dot. KWK Kazimierz Juliusz 2235
Komunikat 15.09.2015 roku. 2575
NIE dla obniżenia premii administracji. 2544
W Warszawie o ważnych problemach górnictwa. 2482
WUG z nową strategią. 2449
Ustawa o zobowiązaniach KW S.A. podpisana przez Prezydenta. 2150
Kopalnia „Knurów - Szczygłowice" kupiona. 2281
Donald Tusk rozmawiał z górniczymi związkowcami. 2353
„Kadra" Kompanii Węglowej S.A poświęciła sztandar na X lecie związku. 2463
V Rajd Górski z KADRĄ 2671
Związki rozmawiały z nowym Zarządem Kompanii Węglowej S.A. 2553
Obradował Sztab Protestacyjno-Strajkowy 2465
Pierwsza konferencja prasowa nowego zarządu KW SA. 2541
Premier o „szczycie węglowym". 2656
Zakończył się „szczyt węglowy" w Katowicach. 2368
Posiedzenie Komisji Sejmowej odwołane. 2533
Związkowcy rozmawiali z Premierem. 2443
Petycja do Premiera Donalda Tuska 2378
Podziękowania 2340
Górnicy manifestowali w Katowicach. 2187
Związki zapraszają - Górnicza manifestacja w Katowicach. 2225
Rada Nadzorcza KW SA. wybrała nowy zarząd spółki. 2883
Komunikat z posiedzenia Sztabu Protestacyjno-Strajkowego 2202
Wielkanoc 2014 życzenia 2315
Refleksje nad lutowym porozumieniem. 2440
Co z emeryturami górniczymi? 2421
Marcowe rozmowy w KW S.A. 2683
Turniej piłkarski rozpoczął obchody X-lecia ZZ „Kadra" KW S.A. 2407
Komunikat ze spotkania w dniu 6.02.2014 roku 2724
Pismo do PIP - wypowiedzenie posiłków administracji 3142
Stanowisko ZZ KADRA KW S.A. 2618
Kadra Kompanii Węglowej nie podpisała Porozumienia. 2582
Boże Narodzenie 2013 - życzenia 2573
Barbórka 2013 - życzenia 2532
Mariusz Wakuła nowym przewodniczącym Związku Zawodowego „Kadra" Kompanii Węglowej S.A. 3006
Sztab Protestacyjno-Strajkowy 2656
Pismo do Premiera Janusza Piechocińskiego 2437
Pisma dot. odpowiedzi na postulaty ZZ 2551
Pismo do Premiera RP 2477
Wojewódzkie Targi Pracy – Katowice 2013. 2561
Co dalej z OFE ? 2551
Spotkanie z Zarządem Kompanii Węglowej. 2831
Kadra dyskutowała o sytuacji w Kompanii Węglowej 30.09.2013 roku 2450
„Kadra" o bezpieczeństwie w górnictwie. 2340
Nie dla antyspołecznej polityki Rządu i pozorowanego dialogu społecznego 2353
Kadra Kompanii Węglowej w Warszawie 2387
„Silesia" - szyb nr 2 oddany do użytku. 3359
Komunikat Zarządu 7.08.2013 2665
Dokumenty po spotkaniu Strony Społecznej z Zarządem KW S.A. w dniu 29.07.2013 roku 3314
Europejski Stół Węglowy - nowa polityka energetyczna UE do 2030 r. 2460
KADRA pomaga 2635
Informacja z posiedzenia Komitetu Monitorującego Narodowy Plan Rozwoju. 2696
Będzie plus czy minus na koniec roku w Kompanii Węglowej? 2579
Dylematy polskiego górnictwa a polityka energetyczna Unii Europejskiej 2462
Zarząd ZZ "Kadra" Kw S.A. rozmawiał o Brzeszczach i Piekarach 2797
Czy Solidarność podpisała przymierze z PIS - em ?. 2430
Podatki - zmora górnictwa 7792
Górnictwo Węgla Kamiennego w Polsce w latach 2012 i 2013 3043
Spotkanie strony społecznej z Zarządem Kompanii Węglowej 2581
Manifestacja w obronie kopalni „Brzeszcze". 2497
Zebranie Zarządu ZZ „KADRA" KW S.A w dniu 05.06.2013 r 2552
Informacja o zespole trójstronnym 2568
Tabela porównująca wykonanie za 5 miesięcy 2013 w stosunku do PTE W 2013 roku 2502
Spotkanie w OUG Gliwice 3257
Spojrzenie w „oczy" 3 spółkom węglowym wg. Tomasza Tomczykiewicza 2595
IV Raj Górski z Kadrą 3854
Skup praw do akcji Kompanii Węglowej - komu to się opłaca? 4041
Stanowisko Prezydium Sekcji Węgla Kamiennego PZZ KADRA 2709
4 Biathlon wiosenny Ślaskiej IPA Chorzów 04.05.2013 r. 2947
Uroczysta sesja sejmowej Rady Ochrony Pracy 2671
Spotkanie młodych kadr dozoru z WUG i OUG 2505
Rozmowy związków z Zarządem Kompanii Węglowej 22.04.2013r. 2826
Zebranie Zarządu ZZ „KADRA” KW S.A. 22.04.2013 r. 2670
Prawo geologiczne i górnicze bez tajemnic 4330
Zaproszenie na Plener i wernisaż 2575
Mobbing - ukryty problem 2848
Komunikat 9.04.2013 roku 2704
Węgiel kamienny - skazany na porażkę? 2688
Czy Rząd spełni żądania związków? 2476
Bat na pracowników 2842
Wielkanoc 2013 - życzenia 2622
Porozumienie płacowe w Kompanii Węglowej 3077
Czy postulaty strajkowe zostaną usłyszane przez Rząd ? 2418
Pakiet osłonowy - pismo Prezesa Piotra Rykali 19.03.2013 roku 2594
Co zamiast węgla kamiennego! 2570
Co dalej z kopalnią "Sośnica-Makoszowy"? 3072
Czwarte podejście do wskaźnika 2710
Strajk 26 marca 2013 2766
Biznes wspiera młodych 2509
Obradowała Sekcja Węgla Kamiennego 2566
Negocjacje płacowe po raz trzeci 3015
Nadchodzi strajk! 2701
Po co zmiany w schemacie zarządzania w kopalniach KHW 2875
Unia Eurpejska a węgiel kamienny 3161
Negocjacji płacowych ciąg dalszy. 4008
Dzień Kobiet 8.03.2013 roku 3006
Jest szansa na powrót wyklętego węgla 3043
Poseł Polaczek interpeluje w temacie kopalni "Piekary" - pismo do Piechocińskiego. 2663
Rozmowy w temacie wzrostu płac w 2013 r. 3137
Promować przedsięwzięcia służące rozwojowi górnictwa 2680
Wypadkowość - styczeń 2013 roku 2725
Konsultacje Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2015 2324
Pismo do Prezesa 19.02.2013 r. 2690
Spotkanie Zarządu KW S.A ze związkami zawodowymi 29.01.2013 2882
Wicepremier Janusz Piechociński o górnictwie 3062
Notatka ze spotkania w OUG Gliwice 12.12.2012 r. 2683
Spotkanie w Urzędzie Górniczym w Rybniku 27.12.2012 r. 3010
Boże Narodzenie - życzenia 2717
Kadra w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Gliwicach 12.12.2012 r. 2524
Posiedzenie Zarządu ZZ „Kadra" Kompanii Węglowej 13.12.2012 r. 2642
Posiedzenie Zespołu do spraw ujednolicenia systemu wynagradzania w KW SA 11.12.2012 r. 2886
Rozmowy w Kompanii Węglowej 11.12.2012 r. 2605
Barbara o której miano zapomnieć 3054
Życzenia Prezydenta RP dla Górników 2708
Zabawa z "KADRĄ" 29.11.2012 2969
Poparcie dla Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej 2661
Zespół Trójstronny: o bezpieczeństwie i sytuacji na rynku węgla 19.11.2012 r. 2639
KADRA MANIFESTUJE W WARSZAWIE 14.11.2012 2630
ANEKS nr 5 DO POROZUMIENIA z 20.12.2004 3208
ZESPÓŁ TRÓJSTRONNY 29.10.2012 2647
TURNIEJ SIATKARSKI 20.10.2012 r. 2798
ZEBRANIE ZARZĄDU ZZ "KADRA" 18.10.2012 r. 3480