Tytuł Odsłony
Pismo MKPS do Komisarza UE 23
Treść porozumienia kończącego spór zbiorowy oraz określające zasady wypłaty kwoty jednorazowej 24
Pismo MKPS z wynikami referendum strajkowego 26
Komunikat Sztabu 13.01.22 z rozmów w Warszawie 36
"Wzywamy" - Pismo MKPS do ministra Jacka Sasina 39
Komunikat oraz protokół rozbieżności po rozmowach w dniu 12.01.2022 32
Komunikat Sztabu z 10.01.22 69
Biuletyn informacyjny Błyskawica - styczeń 2022 122
Kolejny komunikat Sztabu z dnia 5.01.22 115
Połączenie mediacji i rozszerzenie Sztabu Protestacyjno Strajkowego - Pisma do zarządu PGG 69
Komunikat Sztabu z dzisiaj- 5.01.2022 180
Stanowisko Forum Związków Zawodowych ws. Polskiego Ładu . 57
Zmiany podatkowe od 2022 - Obowiązkowa lektura każdego Przewodniczącego! 56
Fiasko rozmów z zarządem PGG - dalsze kroki Sztabu Protestacyjno- Strajkowego 72
Biuletyn Informacyjny - BŁYSKAWICA 84
Spór Zbiorowy - Grudzień 2021 92
Wypowiedź Krzysztofa Stanisławskiego dla portalu nett.tg 144
Pismo Związków Zawodowych do prezesa PGG z żądaniem rozpoczęcia rozmów płacowych. 157
Odpowiedź na pismo w sprawie posiłków profilaktycznych. 132
Odpowiedź na pismo w sprawie realizacji deputatu węglowego 106
Sygnatariusze Umowy Społecznej do Premiera Sasina 120
Pismo do Prezesa PGG w sprawie deputatu węglowego 152
Pismo do Ministerstwa Klimatu i Środowiska odnoszące się do projektu rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych (ekogroszku) 212
Pismo do Prezesa PGG w sprawie posiłków profilaktycznych 232
Umowa Społeczna 492
Pismo do Premiera RP i J. Sasina 494
Geneza Porozumienia pomiędzy ZZ a rządem RP 802
Pismo do Premiera RP 683
Pismo do parlamentarzystów 628
Odpowiedź - List do Premiera 747
Pismo do Premiera 655
Notatka ze spotkania - Postojowe w PGG 835
Stanowisko Związków Zawodowych PGG 882
Sprawozdanie ze spotkania przedstawiciela Rządu RP w dniu 21.04.2020 roku. 1251
Komunikat 16.04.2020 1150
Relacja z telekonferencji w dniu 14.04.2020 roku. 1196
List do Prezydenta 1306
Coronavirus a PGG 1161
Stanowisko MZZ „Kadra” Górnictwo w sprawie planowanych zwolnień w PGG S.A. 1325
Stanowisko MZZ "Kadra" Górnictwo w sprawie projektu działań restrukturyzacyjnych w Polskiej Grupie Górniczej 1141
Praca w nadgodzinach 806
Powstał komitet protestacyjno-strajkowy 639
Pismo Central Związkowych do PGG 699
Spotkanie Zarządu PGG ze związkami w temacie wypłaty 14-tej pensji 677
Nowelizacji Porozumienia z 20 grudnia 2004 roku 722
MZZ „Kadra” Górnictwo pisze pismo w temacie 14-tej pensji 749
Boże Narodzenie 2019 - życzenia 740
Wielkanoc 20019 1576
Nowy Przewodniczący w Kadrze na KWK „Mysłowice-Wesoła”. 1772
Wybory w MZZ „Kadra” Górnictwo. 1578
KADRA interweniuje w PGG S.A. 1968
Czternasta pensja za 2016 i 2017 rok z Kompani Węglowej i KHW – ciąg dalszy. 1909
Czternasta pensja dla administracji – ciąg dalszy. 1965
Raport z mediacji w ramach sporu zbiorowego. 2186
Powołano Sztab Protestacyjno-Strajkowy. Groźba 2 godzinnego strajku ostrzegawczego. 1808
Sprawozdanie z Mediacji pomiędzy zarządem PGG S.A. a związkami zawodowymi z dnia 13 kwietnia – piątek. 1931
Kadra powiedziała sprawdzam - PIP w Polskiej Grupie Górniczej S.A. 1563
MZZ „Kadra” Górnictwo interweniuje w PIP. 1828
Zarząd PGG S.A. odpowiada na pismo dot. 14-tki dla administracji. 2267
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. 2125
Interwencja w sprawie pracowników etatowych PGG S.A. 1840
Interwencja w sprawie wypłaty 14 – tej pensji dla pracowników administracji. 1641
KADRA spotkała się z kierownictwem OUG w Gliwicach 2003
Obradował Zarząd MZZ „Kadra” Górnictwo 2313
25 procentowa podwyżka - załatwiona. 2369
Jest i minister 1965
Raport z frontu. 2143
Związki domagają się przyspieszenia rozmów w temacie podwyżek. 1968
MZZ "Kadra" Górnictwo w KHW. 2078
Wielkanoc 2017 - życzenia 1947
Rokowania w sprawie 14 - tej pensji. 2196
14-ta pensja c.d. 2149
14 - ta pensja, ciąg dalszy. 2178
Stanowisko związków zawodowych PGG Sp. z o.o. w temacie połączenia z KHW S.A. 2069
Odpowiedź Zarządu PGG. 2214
Raport z negocjacji w dniui 20.03.2017 r. w sprawie połączenia PGG i KHW 2171
Żądanie MZZ „Kadra ”Górnictwo w sprawie 14 – tej pensji za 2016 rok. 2173
Protest Kadry Na KWK „Piast” 2139
Realizacja biznesplanu za 2016 rok 2201
Połączenie KHW i PGG zdaniem ZZ "Kadra" 2168
Szczegóły połączenia KHW i PGG. 2317
Spotkanie w sprawie połączenia KHW i PGG 2013
Spotkanie strony społecznej z Zarządem PGG sp. z o.o. 2024
Dalszy ciąg sprawy - premia dozoru KWK Ruda Ruch "HALEMBA" 2125
Ilość dozoru a czas pracy. 2134
Kadra interweniuje w sprawie premii dozoru w KWK "Ruda" 2166
Komisja ds. Energii i Skarbu Państwa – program dla sektora górnictwa 2025
Pismo do ministra Krzysztofa Tchórzewskiego 1955
Stanowisko MZZ „Kadra” Górnictwo do propozycji zapisów ZUZP PGG Sp. z o.o. 2127
KADRA spotkała się z kierownictwem Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach 2058
Układ Zbiorowy a sytuacja PGG 3316
PGG wypowiada warunki pracy i płacy pracownikom. 2985
PGG wzywa do rokowań nad ZUZP. 2456
Związki spotkały się z Zarządem PGG. 2502
Kopalnie Zespolone, Bardzo proszę, nie nalegam. 2632
Pismo w sprawie zwolnień grupowych 2770
Notatka ze spotkania ZZ "KADRA" z kierownictwem OUG w Gliwicach 5613
Odpowiedź na pismo w sprawie obsługi prac. emerytowanych z KW S.A. przez PGG sp. z o.o. 2465
14 pensja w SRK 2908
Zwolnienia grupowe a emerytura 2763
Pismo w sprawie funduszu socjalnego 2605
Raport ze spotkania Zarządu PGG Sp. z o.o. z Związkami Zawodowymi 2814
Interwencja w sprawie 14 – tej pensji. 2657
Analiza porozumienia 2584
Porozumienie w Kompanii Węglowej podpisane. 2722
Wyniki rozmów z dnia 16 kwietnia 2016 roku 3767
Komunikat ze spotkania w dniu 11.04.2016 roku 2588
Kolejne spotkanie w ramach sporu zbiorowego bez efektów. 2309
MZZ „Kadra" Górnictwo chce rozmawiać o przyszłości ZZM. 2570
Wielkanoc 2016 - życzenia 2368
Kolejne spotkanie związkowców z Zarządem KW S.A. 2406
Spotkanie strony społecznej z Zarządem KW S.A. 2497
Kolejne rozmowy z Zarządem KW S.A. 2335
Delegaci MZZ „Kadra" Górnictwo udzielili absolutorium Zarządowi 2354
Spotkanie stron w Kompanii Węglowej S.A. 2447
Kompania przekazuje Ruch Anna do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. 2671
Spotkanie Central Związkowych 2661
Pismo do Pani Premier RP 2462
Odpowiedź PIP na zgłoszone przez Związki Zawodowe KW S.A. naruszenia przepisów Prawa Pracy. 2333
Farsa na spotkaniu w Kompanii. 2505
Obradowały związki Kompanii Węglowej S.A. 2380
Zarząd Kompanii wycofał się z wypowiedzenia porozumienia. 2400
Obradował Górniczy Zespół Trójstronny 2582
Obradowały centrale związkowe z Kompanii Węglowej. 2837
Przerwane negocjacje w Kompanii Węglowej. 2749
Zarząd KW S.A. wypowiada Porozumienie z 17 lipca 2015 r. 2964
Kadra interweniuje w temacie nazewnictwa stanowisk pracy. 2937
Związkowcy z Kompanii proszą o spotkanie z ministrem K. Tchórzewskim. 2556
PIP kontroluje Kompanię Węglową. 3454
Ministerstwo odpowiada na pismo dot. deputatów węglowych dla emerytów górniczych. 2612
MINISTER TCHÓRZEWSKI ROZMAWIAŁ ZE ZWIĄZKAMI. 3021
Boże Narodzenie 2015 3193
Kadra interweniuje w PIP 3161
Oświadczenie Rady Pracowników KW S.A. 2970
W KOMPANII WĘGLOWEJ BĘDĄ WYPŁACONE BARBÓRKI. 3077
NIE ŻYJE TADEUSZ CHWAŁKA - PRZEWODNICZĄCY FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 2953
NIE dla zmian warunków umowy o pracę pracownikom Centrali KW S.A. 3338
Co z wypłatą Barbórki ? 2976
Kadra" o bezpieczeństwie w górnictwie. 2640
Górnicy manifestowali w Rudzie Śląskiej. 2621
Protest będzie kontynuowany. 2649
MKPS: rząd chce pokazać górników w złym świetle. 2586
MKPS - stan gotowości strajkowej w górnictwie. 2644
Posiedzenie Zarządu MZZ „Kadra” Górnictwo. 2601
Komunikat po spotkaniu z Zarządem KW S.A. w dniu 24.09.2015 2558
Zaiskrzyło na linii Zarząd KW S.A. - związki zawodowe. 2670
Obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 2661
Stanowisko Rady Pracowników KW S.A. w sprawie projektu „ Planu Restrukturyzacji KW S.A.” 2376
Pismo w sprawie powstania NKW 2790
Obradował Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy. 2437
Prezes K. Sędzikowski odpowiada na artykuł w Rzeczpospolitej pt. "Plan rządu dla górnictwa sypie się. Nie ma planu B" 2390
Porozumienie kończy spór zbiorowy w Węglokoksie Kraj. 2948
W Kompanii Węglowej podpisano Porozumienie 3288
Dość oszczędzania na pracownikach 3080
NIE dla odebrania premii pracownikom Centrali KW S.A. 3089
"Kadra" Górnictwo po raz kolejny interweniuje w Węglokoksie Kraj. 2736
W dniu 23.06.2015 roku obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 2803
"Kadra" Górnictwo interweniuje w Węglokoksie Kraj. 2623
Nie dla zmian w umowach o pracę w Węglokoksie Kraj. 2620
Pomysły na rozwój Śląska są, tylko brakuje ich realizacji 2732
Bez optymizmu - górnictwo po IV miesiącach 3175
Kodeks Etyki - broszura 2868
Komunikat z dnia 2.06.2015 roku 2949
Wybrano Radę Pracowników Kompanii Węglowej S.A. 2630
Wybory Rady Pracowników 27.05.2015 2745
Stanowisko MZZ KADRA Górnictwo w sprawie „Kodeksu Etyki Kompanii Węglowej S.A." 2883
Wybory do Rady Pracowników Kompanii Węglowej S.A. – druga tura. 2625
ZZ KADRA przy KWK Piast protestuje 2834
Płace 2015 3135
Obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 2796
Wybory w organizacjach „Kadry” w Kompanii Węglowej S.A. 3577
Wybory do Rady Pracowników – 22 kwiecień 2015 r. 3289
Związki KW interweniują w sprawie funduszu płac. 2577
Kadra interweniuje w temacie funduszu płac na 2015 r. 2652
Prace nad strategią dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce. 2606
Wielkanoc 2015 - życzenia 2744
Wypowiadać, czy nie - kto da odpowiedź? 2772
Komunikat z rozmów w Kompanii Węglowej w dniu 19.03.2015 r. 2809
PORADNIK - wcześniejsze emerytury. 3105
Z Kadra Górnictwo protestuje przeciwko metodom pracy dyrekcji Centrum Usług Księgowych. 3058
Spotkanie ZZ z Zarządem KW S.A. w dniu 6 marca 2015r. 2860
Stanowisko ZZ Kompanii Węglowej dot. biznes planu Nowej Kompanii 2771
WYBORY W ZWIĄZKU „KADRA" KOMPANII WĘGLOWEJ. 2738
Zmiany w ustawie o rachunkowości w 2015 r. 3055
Kompania zbywa „Piekary" i „Brzeszcze" 2605
Kadra Kompanii Węglowej interweniuje u Prezesa. 3210
Pogotowie strajkowe w Kompanii Węglowej. 2774
Protesty górników zgodne z prawem. 2740
Ustawa górnicza przyjęta z poprawkami Senatu. 2739
To górnictwo wspomaga budżet państwa a nie odwrotnie. 2701
Wiceprezesi Kompanii Węglowej podali się do dymisji. 2639
Obradował Zarząd „Kadry" Kompanii Węglowej S.A. 2980
Oświadczenie o niewyciąganiu konsekwencji 2978
JEST POROZUMIENIE. 2809
BUM - Biuletyn Ulotny MZKPS. 2709
Kadra przeciwna pozbawieniu pracowników administracji gwarancji zatrudnienia. 3715
Stanowisko Forum Związków Zawodowych 3355
Komunikat MKPS z 11 stycznia 2015 roku 2846
Związkowcy zwyzywani – rozmowy zerwane. 2618
Strona rządowa nie przygotowana do rozmów i zawarcia porozumień 2519
Pismo Komitetu do Donalda Tuska 2551
Pismo Komitetu do Premier Ewy Kopacz 2528
Spotkanie Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego 2527
„Kadra" Kompanii Węglowej o Planie Naprawczym Spółki. 2674
Boże Narodzenie 2014 - życzenia 2621
Czas na społeczne porozumienie. 3243
Krzysztof Sędzikowski – prezes na 7 dni? 3046
Barbórka 2014 - życzenia 2828
Protest w Kompanii Węglowej zawieszony. 2724
Rządowe gwarancje ciągłości wynagrodzeń. 2658
Komunikat sztabu Protestacyjno-Strajkowego 16.11.2014 r. 2653
Komunikat sztabu Protestacyjno-Strajkowego 15.11.2014 r. 2658
Komunikat 3258
Pismo do Prezesa Zarządu KW S.A. 3660
Opinia Rady Pracowników w sprawie projektu "Planu Naprawczego Kompanii Węglowej S.A. na lata 2014-2020" 2959
VII Turniej piłki nożnej o Puchar Przewodniczącego PZZ KADRA 2767
Górnicy w Warszawie – iskierka nadziei. 3490
Obradowało Zebranie Delegatów ZZ „Kadra” KW S.A. 3044
Apel sztabu dot. KWK Kazimierz Juliusz 3023
Komunikat 15.09.2015 roku. 3375
NIE dla obniżenia premii administracji. 3525
W Warszawie o ważnych problemach górnictwa. 3350
WUG z nową strategią. 3248
Ustawa o zobowiązaniach KW S.A. podpisana przez Prezydenta. 2931
Kopalnia „Knurów - Szczygłowice" kupiona. 3074
Donald Tusk rozmawiał z górniczymi związkowcami. 3130
„Kadra" Kompanii Węglowej S.A poświęciła sztandar na X lecie związku. 3248
V Rajd Górski z KADRĄ 3508
Związki rozmawiały z nowym Zarządem Kompanii Węglowej S.A. 3371
Obradował Sztab Protestacyjno-Strajkowy 3247
Pierwsza konferencja prasowa nowego zarządu KW SA. 3354
Premier o „szczycie węglowym". 3479
Zakończył się „szczyt węglowy" w Katowicach. 3149
Posiedzenie Komisji Sejmowej odwołane. 3354
Związkowcy rozmawiali z Premierem. 3255
Petycja do Premiera Donalda Tuska 3177
Podziękowania 3182
Górnicy manifestowali w Katowicach. 2938
Związki zapraszają - Górnicza manifestacja w Katowicach. 3071
Rada Nadzorcza KW SA. wybrała nowy zarząd spółki. 3733
Komunikat z posiedzenia Sztabu Protestacyjno-Strajkowego 2984
Wielkanoc 2014 życzenia 3092
Refleksje nad lutowym porozumieniem. 3242
Co z emeryturami górniczymi? 3180
Marcowe rozmowy w KW S.A. 3532
Turniej piłkarski rozpoczął obchody X-lecia ZZ „Kadra" KW S.A. 3268
Komunikat ze spotkania w dniu 6.02.2014 roku 3554
Pismo do PIP - wypowiedzenie posiłków administracji 3992
Stanowisko ZZ KADRA KW S.A. 3460
Kadra Kompanii Węglowej nie podpisała Porozumienia. 3421
Boże Narodzenie 2013 - życzenia 3363
Barbórka 2013 - życzenia 3341
Mariusz Wakuła nowym przewodniczącym Związku Zawodowego „Kadra" Kompanii Węglowej S.A. 3748
Sztab Protestacyjno-Strajkowy 3440
Pismo do Premiera Janusza Piechocińskiego 3301
Pisma dot. odpowiedzi na postulaty ZZ 3395
Pismo do Premiera RP 3293
Wojewódzkie Targi Pracy – Katowice 2013. 3377
Co dalej z OFE ? 3456
Spotkanie z Zarządem Kompanii Węglowej. 3683
Kadra dyskutowała o sytuacji w Kompanii Węglowej 30.09.2013 roku 3272
„Kadra" o bezpieczeństwie w górnictwie. 3154
Nie dla antyspołecznej polityki Rządu i pozorowanego dialogu społecznego 3197
Kadra Kompanii Węglowej w Warszawie 3194
„Silesia" - szyb nr 2 oddany do użytku. 4318
Komunikat Zarządu 7.08.2013 3499
Dokumenty po spotkaniu Strony Społecznej z Zarządem KW S.A. w dniu 29.07.2013 roku 4166
Europejski Stół Węglowy - nowa polityka energetyczna UE do 2030 r. 3297
KADRA pomaga 3496
Informacja z posiedzenia Komitetu Monitorującego Narodowy Plan Rozwoju. 3549
Będzie plus czy minus na koniec roku w Kompanii Węglowej? 3412
Dylematy polskiego górnictwa a polityka energetyczna Unii Europejskiej 3301
Zarząd ZZ "Kadra" Kw S.A. rozmawiał o Brzeszczach i Piekarach 3640
Czy Solidarność podpisała przymierze z PIS - em ?. 3277
Podatki - zmora górnictwa 8640
Górnictwo Węgla Kamiennego w Polsce w latach 2012 i 2013 3861
Spotkanie strony społecznej z Zarządem Kompanii Węglowej 3393
Manifestacja w obronie kopalni „Brzeszcze". 3315
Zebranie Zarządu ZZ „KADRA" KW S.A w dniu 05.06.2013 r 3408
Informacja o zespole trójstronnym 3400
Tabela porównująca wykonanie za 5 miesięcy 2013 w stosunku do PTE W 2013 roku 3293
Spotkanie w OUG Gliwice 4119
Spojrzenie w „oczy" 3 spółkom węglowym wg. Tomasza Tomczykiewicza 3403
IV Raj Górski z Kadrą 4716
Skup praw do akcji Kompanii Węglowej - komu to się opłaca? 4875
Stanowisko Prezydium Sekcji Węgla Kamiennego PZZ KADRA 3467
4 Biathlon wiosenny Ślaskiej IPA Chorzów 04.05.2013 r. 3784
Uroczysta sesja sejmowej Rady Ochrony Pracy 3538
Spotkanie młodych kadr dozoru z WUG i OUG 3341
Rozmowy związków z Zarządem Kompanii Węglowej 22.04.2013r. 3706
Zebranie Zarządu ZZ „KADRA” KW S.A. 22.04.2013 r. 3579
Prawo geologiczne i górnicze bez tajemnic 5148
Zaproszenie na Plener i wernisaż 3429
Mobbing - ukryty problem 3672
Komunikat 9.04.2013 roku 3530
Węgiel kamienny - skazany na porażkę? 3477
Czy Rząd spełni żądania związków? 3293
Bat na pracowników 3686
Wielkanoc 2013 - życzenia 3504
Porozumienie płacowe w Kompanii Węglowej 3953
Czy postulaty strajkowe zostaną usłyszane przez Rząd ? 3209
Pakiet osłonowy - pismo Prezesa Piotra Rykali 19.03.2013 roku 3428
Co zamiast węgla kamiennego! 3416
Co dalej z kopalnią "Sośnica-Makoszowy"? 3875
Czwarte podejście do wskaźnika 3539
Strajk 26 marca 2013 3607
Biznes wspiera młodych 3355
Obradowała Sekcja Węgla Kamiennego 3349
Negocjacje płacowe po raz trzeci 3889
Nadchodzi strajk! 3507
Po co zmiany w schemacie zarządzania w kopalniach KHW 3688
Unia Eurpejska a węgiel kamienny 4053
Negocjacji płacowych ciąg dalszy. 4850
Dzień Kobiet 8.03.2013 roku 3810
Jest szansa na powrót wyklętego węgla 3833
Poseł Polaczek interpeluje w temacie kopalni "Piekary" - pismo do Piechocińskiego. 3545
Rozmowy w temacie wzrostu płac w 2013 r. 3874
Promować przedsięwzięcia służące rozwojowi górnictwa 3499
Wypadkowość - styczeń 2013 roku 3544
Konsultacje Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2015 3091
Pismo do Prezesa 19.02.2013 r. 3490
Spotkanie Zarządu KW S.A ze związkami zawodowymi 29.01.2013 3751
Wicepremier Janusz Piechociński o górnictwie 3915
Notatka ze spotkania w OUG Gliwice 12.12.2012 r. 3481
Spotkanie w Urzędzie Górniczym w Rybniku 27.12.2012 r. 3825
Boże Narodzenie - życzenia 3606
Kadra w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Gliwicach 12.12.2012 r. 3351
Posiedzenie Zarządu ZZ „Kadra" Kompanii Węglowej 13.12.2012 r. 3488
Posiedzenie Zespołu do spraw ujednolicenia systemu wynagradzania w KW SA 11.12.2012 r. 3725
Rozmowy w Kompanii Węglowej 11.12.2012 r. 3367
Barbara o której miano zapomnieć 3867
Życzenia Prezydenta RP dla Górników 3570
Zabawa z "KADRĄ" 29.11.2012 3916
Poparcie dla Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej 3476
Zespół Trójstronny: o bezpieczeństwie i sytuacji na rynku węgla 19.11.2012 r. 3455
KADRA MANIFESTUJE W WARSZAWIE 14.11.2012 3412
ANEKS nr 5 DO POROZUMIENIA z 20.12.2004 4268
ZESPÓŁ TRÓJSTRONNY 29.10.2012 3438
TURNIEJ SIATKARSKI 20.10.2012 r. 3689
ZEBRANIE ZARZĄDU ZZ "KADRA" 18.10.2012 r. 4452