Tytuł Odsłony
KADRA interweniuje w PGG S.A. 352
Czternasta pensja za 2016 i 2017 rok z Kompani Węglowej i KHW – ciąg dalszy. 264
Czternasta pensja dla administracji – ciąg dalszy. 230
Raport z mediacji w ramach sporu zbiorowego. 398
Powołano Sztab Protestacyjno-Strajkowy. Groźba 2 godzinnego strajku ostrzegawczego. 209
Sprawozdanie z Mediacji pomiędzy zarządem PGG S.A. a związkami zawodowymi z dnia 13 kwietnia – piątek. 496
Kadra powiedziała sprawdzam - PIP w Polskiej Grupie Górniczej S.A. 309
MZZ „Kadra” Górnictwo interweniuje w PIP. 450
Zarząd PGG S.A. odpowiada na pismo dot. 14-tki dla administracji. 494
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. 552
Interwencja w sprawie pracowników etatowych PGG S.A. 457
Interwencja w sprawie wypłaty 14 – tej pensji dla pracowników administracji. 420
KADRA spotkała się z kierownictwem OUG w Gliwicach 750
Obradował Zarząd MZZ „Kadra” Górnictwo 1122
25 procentowa podwyżka - załatwiona. 1262
Jest i minister 985
Raport z frontu. 1101
Związki domagają się przyspieszenia rozmów w temacie podwyżek. 931
MZZ "Kadra" Górnictwo w KHW. 1066
Wielkanoc 2017 - życzenia 877
Rokowania w sprawie 14 - tej pensji. 1212
14-ta pensja c.d. 1105
14 - ta pensja, ciąg dalszy. 1102
Stanowisko związków zawodowych PGG Sp. z o.o. w temacie połączenia z KHW S.A. 1131
Odpowiedź Zarządu PGG. 1184
Raport z negocjacji w dniui 20.03.2017 r. w sprawie połączenia PGG i KHW 1207
Żądanie MZZ „Kadra ”Górnictwo w sprawie 14 – tej pensji za 2016 rok. 1238
Protest Kadry Na KWK „Piast” 1106
Realizacja biznesplanu za 2016 rok 1179
Połączenie KHW i PGG zdaniem ZZ "Kadra" 1165
Szczegóły połączenia KHW i PGG. 1348
Spotkanie w sprawie połączenia KHW i PGG 1026
Spotkanie strony społecznej z Zarządem PGG sp. z o.o. 1111
Dalszy ciąg sprawy - premia dozoru KWK Ruda Ruch "HALEMBA" 1070
Ilość dozoru a czas pracy. 1072
Kadra interweniuje w sprawie premii dozoru w KWK "Ruda" 1217
Komisja ds. Energii i Skarbu Państwa – program dla sektora górnictwa 1089
Pismo do ministra Krzysztofa Tchórzewskiego 1045
Stanowisko MZZ „Kadra” Górnictwo do propozycji zapisów ZUZP PGG Sp. z o.o. 1180
KADRA spotkała się z kierownictwem Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach 1021
Układ Zbiorowy a sytuacja PGG 2179
PGG wypowiada warunki pracy i płacy pracownikom. 1984
PGG wzywa do rokowań nad ZUZP. 1514
Związki spotkały się z Zarządem PGG. 1477
Kopalnie Zespolone, Bardzo proszę, nie nalegam. 1548
Pismo w sprawie zwolnień grupowych 1767
Notatka ze spotkania ZZ "KADRA" z kierownictwem OUG w Gliwicach 4537
Odpowiedź na pismo w sprawie obsługi prac. emerytowanych z KW S.A. przez PGG sp. z o.o. 1473
14 pensja w SRK 1835
Zwolnienia grupowe a emerytura 1771
Pismo w sprawie funduszu socjalnego 1595
Raport ze spotkania Zarządu PGG Sp. z o.o. z Związkami Zawodowymi 1818
Interwencja w sprawie 14 – tej pensji. 1594
Analiza porozumienia 1568
Porozumienie w Kompanii Węglowej podpisane. 1692
Wyniki rozmów z dnia 16 kwietnia 2016 roku 2735
Komunikat ze spotkania w dniu 11.04.2016 roku 1641
Kolejne spotkanie w ramach sporu zbiorowego bez efektów. 1418
MZZ „Kadra" Górnictwo chce rozmawiać o przyszłości ZZM. 1483
Wielkanoc 2016 - życzenia 1414
Kolejne spotkanie związkowców z Zarządem KW S.A. 1396
Spotkanie strony społecznej z Zarządem KW S.A. 1439
Kolejne rozmowy z Zarządem KW S.A. 1345
Delegaci MZZ „Kadra" Górnictwo udzielili absolutorium Zarządowi 1405
Spotkanie stron w Kompanii Węglowej S.A. 1512
Kompania przekazuje Ruch Anna do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. 1671
Spotkanie Central Związkowych 1571
Pismo do Pani Premier RP 1494
Odpowiedź PIP na zgłoszone przez Związki Zawodowe KW S.A. naruszenia przepisów Prawa Pracy. 1304
Farsa na spotkaniu w Kompanii. 1524
Obradowały związki Kompanii Węglowej S.A. 1367
Zarząd Kompanii wycofał się z wypowiedzenia porozumienia. 1390
Obradował Górniczy Zespół Trójstronny 1587
Obradowały centrale związkowe z Kompanii Węglowej. 1924
Przerwane negocjacje w Kompanii Węglowej. 1815
Zarząd KW S.A. wypowiada Porozumienie z 17 lipca 2015 r. 1985
Kadra interweniuje w temacie nazewnictwa stanowisk pracy. 1972
Związkowcy z Kompanii proszą o spotkanie z ministrem K. Tchórzewskim. 1615
PIP kontroluje Kompanię Węglową. 2438
Ministerstwo odpowiada na pismo dot. deputatów węglowych dla emerytów górniczych. 1627
MINISTER TCHÓRZEWSKI ROZMAWIAŁ ZE ZWIĄZKAMI. 2034
Boże Narodzenie 2015 2146
Kadra interweniuje w PIP 2166
Oświadczenie Rady Pracowników KW S.A. 2043
W KOMPANII WĘGLOWEJ BĘDĄ WYPŁACONE BARBÓRKI. 2143
NIE ŻYJE TADEUSZ CHWAŁKA - PRZEWODNICZĄCY FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 1993
NIE dla zmian warunków umowy o pracę pracownikom Centrali KW S.A. 2324
Co z wypłatą Barbórki ? 1887
Kadra" o bezpieczeństwie w górnictwie. 1648
Górnicy manifestowali w Rudzie Śląskiej. 1649
Protest będzie kontynuowany. 1729
MKPS: rząd chce pokazać górników w złym świetle. 1612
MKPS - stan gotowości strajkowej w górnictwie. 1663
Posiedzenie Zarządu MZZ „Kadra” Górnictwo. 1599
Komunikat po spotkaniu z Zarządem KW S.A. w dniu 24.09.2015 1632
Zaiskrzyło na linii Zarząd KW S.A. - związki zawodowe. 1706
Obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 1685
Stanowisko Rady Pracowników KW S.A. w sprawie projektu „ Planu Restrukturyzacji KW S.A.” 1380
Pismo w sprawie powstania NKW 1804
Obradował Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy. 1524
Prezes K. Sędzikowski odpowiada na artykuł w Rzeczpospolitej pt. "Plan rządu dla górnictwa sypie się. Nie ma planu B" 1466
Porozumienie kończy spór zbiorowy w Węglokoksie Kraj. 1963
W Kompanii Węglowej podpisano Porozumienie 2229
Dość oszczędzania na pracownikach 1944
NIE dla odebrania premii pracownikom Centrali KW S.A. 2068
"Kadra" Górnictwo po raz kolejny interweniuje w Węglokoksie Kraj. 1832
W dniu 23.06.2015 roku obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 1778
"Kadra" Górnictwo interweniuje w Węglokoksie Kraj. 1688
Nie dla zmian w umowach o pracę w Węglokoksie Kraj. 1676
Pomysły na rozwój Śląska są, tylko brakuje ich realizacji 1691
Bez optymizmu - górnictwo po IV miesiącach 2165
Kodeks Etyki - broszura 1773
Komunikat z dnia 2.06.2015 roku 1920
Wybrano Radę Pracowników Kompanii Węglowej S.A. 1644
Wybory Rady Pracowników 27.05.2015 1716
Stanowisko MZZ KADRA Górnictwo w sprawie „Kodeksu Etyki Kompanii Węglowej S.A." 1837
Wybory do Rady Pracowników Kompanii Węglowej S.A. – druga tura. 1669
ZZ KADRA przy KWK Piast protestuje 1716
Płace 2015 2090
Obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 1857
Wybory w organizacjach „Kadry” w Kompanii Węglowej S.A. 2157
Wybory do Rady Pracowników – 22 kwiecień 2015 r. 2352
Związki KW interweniują w sprawie funduszu płac. 1662
Kadra interweniuje w temacie funduszu płac na 2015 r. 1693
Prace nad strategią dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce. 1577
Wielkanoc 2015 - życzenia 1704
Wypowiadać, czy nie - kto da odpowiedź? 1794
Komunikat z rozmów w Kompanii Węglowej w dniu 19.03.2015 r. 1798
PORADNIK - wcześniejsze emerytury. 2122
Z Kadra Górnictwo protestuje przeciwko metodom pracy dyrekcji Centrum Usług Księgowych. 2084
Spotkanie ZZ z Zarządem KW S.A. w dniu 6 marca 2015r. 1838
Stanowisko ZZ Kompanii Węglowej dot. biznes planu Nowej Kompanii 1822
WYBORY W ZWIĄZKU „KADRA" KOMPANII WĘGLOWEJ. 1826
Zmiany w ustawie o rachunkowości w 2015 r. 2092
Kompania zbywa „Piekary" i „Brzeszcze" 1717
Kadra Kompanii Węglowej interweniuje u Prezesa. 2261
Pogotowie strajkowe w Kompanii Węglowej. 1857
Protesty górników zgodne z prawem. 1770
Ustawa górnicza przyjęta z poprawkami Senatu. 1773
To górnictwo wspomaga budżet państwa a nie odwrotnie. 1770
Wiceprezesi Kompanii Węglowej podali się do dymisji. 1641
Obradował Zarząd „Kadry" Kompanii Węglowej S.A. 1980
Oświadczenie o niewyciąganiu konsekwencji 1768
JEST POROZUMIENIE. 1838
BUM - Biuletyn Ulotny MZKPS. 1824
Kadra przeciwna pozbawieniu pracowników administracji gwarancji zatrudnienia. 2695
Stanowisko Forum Związków Zawodowych 2302
Komunikat MKPS z 11 stycznia 2015 roku 1893
Związkowcy zwyzywani – rozmowy zerwane. 1631
Strona rządowa nie przygotowana do rozmów i zawarcia porozumień 1590
Pismo Komitetu do Donalda Tuska 1604
Pismo Komitetu do Premier Ewy Kopacz 1617
Spotkanie Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego 1584
„Kadra" Kompanii Węglowej o Planie Naprawczym Spółki. 1656
Boże Narodzenie 2014 - życzenia 1722
Czas na społeczne porozumienie. 2283
Krzysztof Sędzikowski – prezes na 7 dni? 2108
Barbórka 2014 - życzenia 1868
Protest w Kompanii Węglowej zawieszony. 1712
Rządowe gwarancje ciągłości wynagrodzeń. 1740
Komunikat sztabu Protestacyjno-Strajkowego 16.11.2014 r. 1729
Komunikat sztabu Protestacyjno-Strajkowego 15.11.2014 r. 1735
Komunikat 2250
Pismo do Prezesa Zarządu KW S.A. 2601
Opinia Rady Pracowników w sprawie projektu "Planu Naprawczego Kompanii Węglowej S.A. na lata 2014-2020" 2013
VII Turniej piłki nożnej o Puchar Przewodniczącego PZZ KADRA 1833
Górnicy w Warszawie – iskierka nadziei. 2340
Obradowało Zebranie Delegatów ZZ „Kadra” KW S.A. 1991
Apel sztabu dot. KWK Kazimierz Juliusz 2106
Komunikat 15.09.2015 roku. 2423
NIE dla obniżenia premii administracji. 2353
W Warszawie o ważnych problemach górnictwa. 2327
WUG z nową strategią. 2303
Ustawa o zobowiązaniach KW S.A. podpisana przez Prezydenta. 2016
Kopalnia „Knurów - Szczygłowice" kupiona. 2123
Donald Tusk rozmawiał z górniczymi związkowcami. 2230
„Kadra" Kompanii Węglowej S.A poświęciła sztandar na X lecie związku. 2335
V Rajd Górski z KADRĄ 2479
Związki rozmawiały z nowym Zarządem Kompanii Węglowej S.A. 2381
Obradował Sztab Protestacyjno-Strajkowy 2319
Pierwsza konferencja prasowa nowego zarządu KW SA. 2411
Premier o „szczycie węglowym". 2510
Zakończył się „szczyt węglowy" w Katowicach. 2232
Posiedzenie Komisji Sejmowej odwołane. 2302
Związkowcy rozmawiali z Premierem. 2264
Petycja do Premiera Donalda Tuska 2208
Podziękowania 2195
Górnicy manifestowali w Katowicach. 2028
Związki zapraszają - Górnicza manifestacja w Katowicach. 2020
Rada Nadzorcza KW SA. wybrała nowy zarząd spółki. 2758
Komunikat z posiedzenia Sztabu Protestacyjno-Strajkowego 2079
Wielkanoc 2014 życzenia 2190
Refleksje nad lutowym porozumieniem. 2245
Co z emeryturami górniczymi? 2299
Marcowe rozmowy w KW S.A. 2557
Turniej piłkarski rozpoczął obchody X-lecia ZZ „Kadra" KW S.A. 2273
Komunikat ze spotkania w dniu 6.02.2014 roku 2542
Pismo do PIP - wypowiedzenie posiłków administracji 3020
Stanowisko ZZ KADRA KW S.A. 2488
Kadra Kompanii Węglowej nie podpisała Porozumienia. 2442
Boże Narodzenie 2013 - życzenia 2423
Barbórka 2013 - życzenia 2406
Mariusz Wakuła nowym przewodniczącym Związku Zawodowego „Kadra" Kompanii Węglowej S.A. 2871
Sztab Protestacyjno-Strajkowy 2480
Pismo do Premiera Janusza Piechocińskiego 2249
Pisma dot. odpowiedzi na postulaty ZZ 2375
Pismo do Premiera RP 2315
Wojewódzkie Targi Pracy – Katowice 2013. 2436
Co dalej z OFE ? 2367
Spotkanie z Zarządem Kompanii Węglowej. 2686
Kadra dyskutowała o sytuacji w Kompanii Węglowej 30.09.2013 roku 2314
„Kadra" o bezpieczeństwie w górnictwie. 2189
Nie dla antyspołecznej polityki Rządu i pozorowanego dialogu społecznego 2209
Kadra Kompanii Węglowej w Warszawie 2262
„Silesia" - szyb nr 2 oddany do użytku. 3132
Komunikat Zarządu 7.08.2013 2516
Dokumenty po spotkaniu Strony Społecznej z Zarządem KW S.A. w dniu 29.07.2013 roku 3193
Europejski Stół Węglowy - nowa polityka energetyczna UE do 2030 r. 2326
KADRA pomaga 2487
Informacja z posiedzenia Komitetu Monitorującego Narodowy Plan Rozwoju. 2536
Będzie plus czy minus na koniec roku w Kompanii Węglowej? 2451
Dylematy polskiego górnictwa a polityka energetyczna Unii Europejskiej 2304
Zarząd ZZ "Kadra" Kw S.A. rozmawiał o Brzeszczach i Piekarach 2613
Czy Solidarność podpisała przymierze z PIS - em ?. 2294
Podatki - zmora górnictwa 7656
Górnictwo Węgla Kamiennego w Polsce w latach 2012 i 2013 2912
Spotkanie strony społecznej z Zarządem Kompanii Węglowej 2439
Manifestacja w obronie kopalni „Brzeszcze". 2359
Zebranie Zarządu ZZ „KADRA" KW S.A w dniu 05.06.2013 r 2354
Informacja o zespole trójstronnym 2399
Tabela porównująca wykonanie za 5 miesięcy 2013 w stosunku do PTE W 2013 roku 2369
Spotkanie w OUG Gliwice 3095
Spojrzenie w „oczy" 3 spółkom węglowym wg. Tomasza Tomczykiewicza 2453
IV Raj Górski z Kadrą 3700
Skup praw do akcji Kompanii Węglowej - komu to się opłaca? 3899
Stanowisko Prezydium Sekcji Węgla Kamiennego PZZ KADRA 2585
4 Biathlon wiosenny Ślaskiej IPA Chorzów 04.05.2013 r. 2783
Uroczysta sesja sejmowej Rady Ochrony Pracy 2504
Spotkanie młodych kadr dozoru z WUG i OUG 2378
Rozmowy związków z Zarządem Kompanii Węglowej 22.04.2013r. 2683
Zebranie Zarządu ZZ „KADRA” KW S.A. 22.04.2013 r. 2533
Prawo geologiczne i górnicze bez tajemnic 4215
Zaproszenie na Plener i wernisaż 2435
Mobbing - ukryty problem 2703
Komunikat 9.04.2013 roku 2582
Węgiel kamienny - skazany na porażkę? 2583
Czy Rząd spełni żądania związków? 2352
Bat na pracowników 2670
Wielkanoc 2013 - życzenia 2472
Porozumienie płacowe w Kompanii Węglowej 2938
Czy postulaty strajkowe zostaną usłyszane przez Rząd ? 2286
Pakiet osłonowy - pismo Prezesa Piotra Rykali 19.03.2013 roku 2456
Co zamiast węgla kamiennego! 2434
Co dalej z kopalnią "Sośnica-Makoszowy"? 2945
Czwarte podejście do wskaźnika 2568
Strajk 26 marca 2013 2647
Biznes wspiera młodych 2358
Obradowała Sekcja Węgla Kamiennego 2474
Negocjacje płacowe po raz trzeci 2858
Nadchodzi strajk! 2543
Po co zmiany w schemacie zarządzania w kopalniach KHW 2743
Unia Eurpejska a węgiel kamienny 3016
Negocjacji płacowych ciąg dalszy. 3900
Dzień Kobiet 8.03.2013 roku 2863
Jest szansa na powrót wyklętego węgla 2940
Poseł Polaczek interpeluje w temacie kopalni "Piekary" - pismo do Piechocińskiego. 2504
Rozmowy w temacie wzrostu płac w 2013 r. 2964
Promować przedsięwzięcia służące rozwojowi górnictwa 2546
Wypadkowość - styczeń 2013 roku 2629
Konsultacje Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2015 2191
Pismo do Prezesa 19.02.2013 r. 2559
Spotkanie Zarządu KW S.A ze związkami zawodowymi 29.01.2013 2738
Wicepremier Janusz Piechociński o górnictwie 2924
Notatka ze spotkania w OUG Gliwice 12.12.2012 r. 2549
Spotkanie w Urzędzie Górniczym w Rybniku 27.12.2012 r. 2853
Boże Narodzenie - życzenia 2586
Kadra w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Gliwicach 12.12.2012 r. 2403
Posiedzenie Zarządu ZZ „Kadra" Kompanii Węglowej 13.12.2012 r. 2510
Posiedzenie Zespołu do spraw ujednolicenia systemu wynagradzania w KW SA 11.12.2012 r. 2758
Rozmowy w Kompanii Węglowej 11.12.2012 r. 2482
Barbara o której miano zapomnieć 2905
Życzenia Prezydenta RP dla Górników 2558
Zabawa z "KADRĄ" 29.11.2012 2865
Poparcie dla Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej 2542
Zespół Trójstronny: o bezpieczeństwie i sytuacji na rynku węgla 19.11.2012 r. 2495
KADRA MANIFESTUJE W WARSZAWIE 14.11.2012 2521
ANEKS nr 5 DO POROZUMIENIA z 20.12.2004 3073
ZESPÓŁ TRÓJSTRONNY 29.10.2012 2531
TURNIEJ SIATKARSKI 20.10.2012 r. 2676
ZEBRANIE ZARZĄDU ZZ "KADRA" 18.10.2012 r. 3278