Tytuł Odsłony
KADRA interweniuje w PGG S.A. 477
Czternasta pensja za 2016 i 2017 rok z Kompani Węglowej i KHW – ciąg dalszy. 374
Czternasta pensja dla administracji – ciąg dalszy. 395
Raport z mediacji w ramach sporu zbiorowego. 496
Powołano Sztab Protestacyjno-Strajkowy. Groźba 2 godzinnego strajku ostrzegawczego. 285
Sprawozdanie z Mediacji pomiędzy zarządem PGG S.A. a związkami zawodowymi z dnia 13 kwietnia – piątek. 593
Kadra powiedziała sprawdzam - PIP w Polskiej Grupie Górniczej S.A. 377
MZZ „Kadra” Górnictwo interweniuje w PIP. 514
Zarząd PGG S.A. odpowiada na pismo dot. 14-tki dla administracji. 605
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. 622
Interwencja w sprawie pracowników etatowych PGG S.A. 539
Interwencja w sprawie wypłaty 14 – tej pensji dla pracowników administracji. 489
KADRA spotkała się z kierownictwem OUG w Gliwicach 842
Obradował Zarząd MZZ „Kadra” Górnictwo 1193
25 procentowa podwyżka - załatwiona. 1325
Jest i minister 1028
Raport z frontu. 1159
Związki domagają się przyspieszenia rozmów w temacie podwyżek. 976
MZZ "Kadra" Górnictwo w KHW. 1105
Wielkanoc 2017 - życzenia 932
Rokowania w sprawie 14 - tej pensji. 1252
14-ta pensja c.d. 1143
14 - ta pensja, ciąg dalszy. 1160
Stanowisko związków zawodowych PGG Sp. z o.o. w temacie połączenia z KHW S.A. 1175
Odpowiedź Zarządu PGG. 1230
Raport z negocjacji w dniui 20.03.2017 r. w sprawie połączenia PGG i KHW 1251
Żądanie MZZ „Kadra ”Górnictwo w sprawie 14 – tej pensji za 2016 rok. 1282
Protest Kadry Na KWK „Piast” 1146
Realizacja biznesplanu za 2016 rok 1230
Połączenie KHW i PGG zdaniem ZZ "Kadra" 1236
Szczegóły połączenia KHW i PGG. 1382
Spotkanie w sprawie połączenia KHW i PGG 1066
Spotkanie strony społecznej z Zarządem PGG sp. z o.o. 1143
Dalszy ciąg sprawy - premia dozoru KWK Ruda Ruch "HALEMBA" 1110
Ilość dozoru a czas pracy. 1129
Kadra interweniuje w sprawie premii dozoru w KWK "Ruda" 1253
Komisja ds. Energii i Skarbu Państwa – program dla sektora górnictwa 1121
Pismo do ministra Krzysztofa Tchórzewskiego 1081
Stanowisko MZZ „Kadra” Górnictwo do propozycji zapisów ZUZP PGG Sp. z o.o. 1221
KADRA spotkała się z kierownictwem Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach 1068
Układ Zbiorowy a sytuacja PGG 2236
PGG wypowiada warunki pracy i płacy pracownikom. 2075
PGG wzywa do rokowań nad ZUZP. 1548
Związki spotkały się z Zarządem PGG. 1535
Kopalnie Zespolone, Bardzo proszę, nie nalegam. 1608
Pismo w sprawie zwolnień grupowych 1804
Notatka ze spotkania ZZ "KADRA" z kierownictwem OUG w Gliwicach 4599
Odpowiedź na pismo w sprawie obsługi prac. emerytowanych z KW S.A. przez PGG sp. z o.o. 1513
14 pensja w SRK 1912
Zwolnienia grupowe a emerytura 1821
Pismo w sprawie funduszu socjalnego 1630
Raport ze spotkania Zarządu PGG Sp. z o.o. z Związkami Zawodowymi 1850
Interwencja w sprawie 14 – tej pensji. 1671
Analiza porozumienia 1603
Porozumienie w Kompanii Węglowej podpisane. 1741
Wyniki rozmów z dnia 16 kwietnia 2016 roku 2776
Komunikat ze spotkania w dniu 11.04.2016 roku 1679
Kolejne spotkanie w ramach sporu zbiorowego bez efektów. 1450
MZZ „Kadra" Górnictwo chce rozmawiać o przyszłości ZZM. 1541
Wielkanoc 2016 - życzenia 1460
Kolejne spotkanie związkowców z Zarządem KW S.A. 1433
Spotkanie strony społecznej z Zarządem KW S.A. 1492
Kolejne rozmowy z Zarządem KW S.A. 1401
Delegaci MZZ „Kadra" Górnictwo udzielili absolutorium Zarządowi 1441
Spotkanie stron w Kompanii Węglowej S.A. 1545
Kompania przekazuje Ruch Anna do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. 1721
Spotkanie Central Związkowych 1634
Pismo do Pani Premier RP 1526
Odpowiedź PIP na zgłoszone przez Związki Zawodowe KW S.A. naruszenia przepisów Prawa Pracy. 1355
Farsa na spotkaniu w Kompanii. 1569
Obradowały związki Kompanii Węglowej S.A. 1418
Zarząd Kompanii wycofał się z wypowiedzenia porozumienia. 1446
Obradował Górniczy Zespół Trójstronny 1616
Obradowały centrale związkowe z Kompanii Węglowej. 1962
Przerwane negocjacje w Kompanii Węglowej. 1847
Zarząd KW S.A. wypowiada Porozumienie z 17 lipca 2015 r. 2019
Kadra interweniuje w temacie nazewnictwa stanowisk pracy. 2004
Związkowcy z Kompanii proszą o spotkanie z ministrem K. Tchórzewskim. 1648
PIP kontroluje Kompanię Węglową. 2481
Ministerstwo odpowiada na pismo dot. deputatów węglowych dla emerytów górniczych. 1670
MINISTER TCHÓRZEWSKI ROZMAWIAŁ ZE ZWIĄZKAMI. 2071
Boże Narodzenie 2015 2219
Kadra interweniuje w PIP 2217
Oświadczenie Rady Pracowników KW S.A. 2073
W KOMPANII WĘGLOWEJ BĘDĄ WYPŁACONE BARBÓRKI. 2181
NIE ŻYJE TADEUSZ CHWAŁKA - PRZEWODNICZĄCY FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 2035
NIE dla zmian warunków umowy o pracę pracownikom Centrali KW S.A. 2379
Co z wypłatą Barbórki ? 1953
Kadra" o bezpieczeństwie w górnictwie. 1685
Górnicy manifestowali w Rudzie Śląskiej. 1704
Protest będzie kontynuowany. 1767
MKPS: rząd chce pokazać górników w złym świetle. 1650
MKPS - stan gotowości strajkowej w górnictwie. 1711
Posiedzenie Zarządu MZZ „Kadra” Górnictwo. 1638
Komunikat po spotkaniu z Zarządem KW S.A. w dniu 24.09.2015 1661
Zaiskrzyło na linii Zarząd KW S.A. - związki zawodowe. 1753
Obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 1741
Stanowisko Rady Pracowników KW S.A. w sprawie projektu „ Planu Restrukturyzacji KW S.A.” 1419
Pismo w sprawie powstania NKW 1852
Obradował Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy. 1559
Prezes K. Sędzikowski odpowiada na artykuł w Rzeczpospolitej pt. "Plan rządu dla górnictwa sypie się. Nie ma planu B" 1502
Porozumienie kończy spór zbiorowy w Węglokoksie Kraj. 1998
W Kompanii Węglowej podpisano Porozumienie 2276
Dość oszczędzania na pracownikach 1994
NIE dla odebrania premii pracownikom Centrali KW S.A. 2097
"Kadra" Górnictwo po raz kolejny interweniuje w Węglokoksie Kraj. 1862
W dniu 23.06.2015 roku obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 1820
"Kadra" Górnictwo interweniuje w Węglokoksie Kraj. 1719
Nie dla zmian w umowach o pracę w Węglokoksie Kraj. 1707
Pomysły na rozwój Śląska są, tylko brakuje ich realizacji 1743
Bez optymizmu - górnictwo po IV miesiącach 2207
Kodeks Etyki - broszura 1861
Komunikat z dnia 2.06.2015 roku 1964
Wybrano Radę Pracowników Kompanii Węglowej S.A. 1680
Wybory Rady Pracowników 27.05.2015 1759
Stanowisko MZZ KADRA Górnictwo w sprawie „Kodeksu Etyki Kompanii Węglowej S.A." 1883
Wybory do Rady Pracowników Kompanii Węglowej S.A. – druga tura. 1698
ZZ KADRA przy KWK Piast protestuje 1763
Płace 2015 2129
Obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 1889
Wybory w organizacjach „Kadry” w Kompanii Węglowej S.A. 2224
Wybory do Rady Pracowników – 22 kwiecień 2015 r. 2380
Związki KW interweniują w sprawie funduszu płac. 1691
Kadra interweniuje w temacie funduszu płac na 2015 r. 1728
Prace nad strategią dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce. 1637
Wielkanoc 2015 - życzenia 1747
Wypowiadać, czy nie - kto da odpowiedź? 1828
Komunikat z rozmów w Kompanii Węglowej w dniu 19.03.2015 r. 1842
PORADNIK - wcześniejsze emerytury. 2155
Z Kadra Górnictwo protestuje przeciwko metodom pracy dyrekcji Centrum Usług Księgowych. 2131
Spotkanie ZZ z Zarządem KW S.A. w dniu 6 marca 2015r. 1900
Stanowisko ZZ Kompanii Węglowej dot. biznes planu Nowej Kompanii 1873
WYBORY W ZWIĄZKU „KADRA" KOMPANII WĘGLOWEJ. 1859
Zmiany w ustawie o rachunkowości w 2015 r. 2121
Kompania zbywa „Piekary" i „Brzeszcze" 1747
Kadra Kompanii Węglowej interweniuje u Prezesa. 2320
Pogotowie strajkowe w Kompanii Węglowej. 1894
Protesty górników zgodne z prawem. 1832
Ustawa górnicza przyjęta z poprawkami Senatu. 1819
To górnictwo wspomaga budżet państwa a nie odwrotnie. 1808
Wiceprezesi Kompanii Węglowej podali się do dymisji. 1689
Obradował Zarząd „Kadry" Kompanii Węglowej S.A. 2032
Oświadczenie o niewyciąganiu konsekwencji 1808
JEST POROZUMIENIE. 1882
BUM - Biuletyn Ulotny MZKPS. 1857
Kadra przeciwna pozbawieniu pracowników administracji gwarancji zatrudnienia. 2744
Stanowisko Forum Związków Zawodowych 2351
Komunikat MKPS z 11 stycznia 2015 roku 1938
Związkowcy zwyzywani – rozmowy zerwane. 1676
Strona rządowa nie przygotowana do rozmów i zawarcia porozumień 1624
Pismo Komitetu do Donalda Tuska 1642
Pismo Komitetu do Premier Ewy Kopacz 1652
Spotkanie Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego 1618
„Kadra" Kompanii Węglowej o Planie Naprawczym Spółki. 1712
Boże Narodzenie 2014 - życzenia 1755
Czas na społeczne porozumienie. 2313
Krzysztof Sędzikowski – prezes na 7 dni? 2141
Barbórka 2014 - życzenia 1914
Protest w Kompanii Węglowej zawieszony. 1750
Rządowe gwarancje ciągłości wynagrodzeń. 1776
Komunikat sztabu Protestacyjno-Strajkowego 16.11.2014 r. 1761
Komunikat sztabu Protestacyjno-Strajkowego 15.11.2014 r. 1780
Komunikat 2291
Pismo do Prezesa Zarządu KW S.A. 2648
Opinia Rady Pracowników w sprawie projektu "Planu Naprawczego Kompanii Węglowej S.A. na lata 2014-2020" 2051
VII Turniej piłki nożnej o Puchar Przewodniczącego PZZ KADRA 1868
Górnicy w Warszawie – iskierka nadziei. 2403
Obradowało Zebranie Delegatów ZZ „Kadra” KW S.A. 2124
Apel sztabu dot. KWK Kazimierz Juliusz 2137
Komunikat 15.09.2015 roku. 2464
NIE dla obniżenia premii administracji. 2405
W Warszawie o ważnych problemach górnictwa. 2367
WUG z nową strategią. 2347
Ustawa o zobowiązaniach KW S.A. podpisana przez Prezydenta. 2053
Kopalnia „Knurów - Szczygłowice" kupiona. 2172
Donald Tusk rozmawiał z górniczymi związkowcami. 2260
„Kadra" Kompanii Węglowej S.A poświęciła sztandar na X lecie związku. 2365
V Rajd Górski z KADRĄ 2533
Związki rozmawiały z nowym Zarządem Kompanii Węglowej S.A. 2433
Obradował Sztab Protestacyjno-Strajkowy 2356
Pierwsza konferencja prasowa nowego zarządu KW SA. 2444
Premier o „szczycie węglowym". 2551
Zakończył się „szczyt węglowy" w Katowicach. 2270
Posiedzenie Komisji Sejmowej odwołane. 2396
Związkowcy rozmawiali z Premierem. 2324
Petycja do Premiera Donalda Tuska 2276
Podziękowania 2238
Górnicy manifestowali w Katowicach. 2073
Związki zapraszają - Górnicza manifestacja w Katowicach. 2090
Rada Nadzorcza KW SA. wybrała nowy zarząd spółki. 2789
Komunikat z posiedzenia Sztabu Protestacyjno-Strajkowego 2110
Wielkanoc 2014 życzenia 2226
Refleksje nad lutowym porozumieniem. 2319
Co z emeryturami górniczymi? 2331
Marcowe rozmowy w KW S.A. 2587
Turniej piłkarski rozpoczął obchody X-lecia ZZ „Kadra" KW S.A. 2307
Komunikat ze spotkania w dniu 6.02.2014 roku 2599
Pismo do PIP - wypowiedzenie posiłków administracji 3049
Stanowisko ZZ KADRA KW S.A. 2520
Kadra Kompanii Węglowej nie podpisała Porozumienia. 2476
Boże Narodzenie 2013 - życzenia 2464
Barbórka 2013 - życzenia 2443
Mariusz Wakuła nowym przewodniczącym Związku Zawodowego „Kadra" Kompanii Węglowej S.A. 2903
Sztab Protestacyjno-Strajkowy 2528
Pismo do Premiera Janusza Piechocińskiego 2301
Pisma dot. odpowiedzi na postulaty ZZ 2437
Pismo do Premiera RP 2374
Wojewódzkie Targi Pracy – Katowice 2013. 2472
Co dalej z OFE ? 2412
Spotkanie z Zarządem Kompanii Węglowej. 2718
Kadra dyskutowała o sytuacji w Kompanii Węglowej 30.09.2013 roku 2346
„Kadra" o bezpieczeństwie w górnictwie. 2233
Nie dla antyspołecznej polityki Rządu i pozorowanego dialogu społecznego 2243
Kadra Kompanii Węglowej w Warszawie 2295
„Silesia" - szyb nr 2 oddany do użytku. 3222
Komunikat Zarządu 7.08.2013 2559
Dokumenty po spotkaniu Strony Społecznej z Zarządem KW S.A. w dniu 29.07.2013 roku 3225
Europejski Stół Węglowy - nowa polityka energetyczna UE do 2030 r. 2359
KADRA pomaga 2522
Informacja z posiedzenia Komitetu Monitorującego Narodowy Plan Rozwoju. 2580
Będzie plus czy minus na koniec roku w Kompanii Węglowej? 2485
Dylematy polskiego górnictwa a polityka energetyczna Unii Europejskiej 2348
Zarząd ZZ "Kadra" Kw S.A. rozmawiał o Brzeszczach i Piekarach 2687
Czy Solidarność podpisała przymierze z PIS - em ?. 2327
Podatki - zmora górnictwa 7688
Górnictwo Węgla Kamiennego w Polsce w latach 2012 i 2013 2944
Spotkanie strony społecznej z Zarządem Kompanii Węglowej 2470
Manifestacja w obronie kopalni „Brzeszcze". 2391
Zebranie Zarządu ZZ „KADRA" KW S.A w dniu 05.06.2013 r 2397
Informacja o zespole trójstronnym 2447
Tabela porównująca wykonanie za 5 miesięcy 2013 w stosunku do PTE W 2013 roku 2398
Spotkanie w OUG Gliwice 3141
Spojrzenie w „oczy" 3 spółkom węglowym wg. Tomasza Tomczykiewicza 2486
IV Raj Górski z Kadrą 3742
Skup praw do akcji Kompanii Węglowej - komu to się opłaca? 3931
Stanowisko Prezydium Sekcji Węgla Kamiennego PZZ KADRA 2618
4 Biathlon wiosenny Ślaskiej IPA Chorzów 04.05.2013 r. 2826
Uroczysta sesja sejmowej Rady Ochrony Pracy 2550
Spotkanie młodych kadr dozoru z WUG i OUG 2409
Rozmowy związków z Zarządem Kompanii Węglowej 22.04.2013r. 2721
Zebranie Zarządu ZZ „KADRA” KW S.A. 22.04.2013 r. 2574
Prawo geologiczne i górnicze bez tajemnic 4248
Zaproszenie na Plener i wernisaż 2464
Mobbing - ukryty problem 2751
Komunikat 9.04.2013 roku 2618
Węgiel kamienny - skazany na porażkę? 2613
Czy Rząd spełni żądania związków? 2385
Bat na pracowników 2741
Wielkanoc 2013 - życzenia 2519
Porozumienie płacowe w Kompanii Węglowej 2980
Czy postulaty strajkowe zostaną usłyszane przez Rząd ? 2323
Pakiet osłonowy - pismo Prezesa Piotra Rykali 19.03.2013 roku 2494
Co zamiast węgla kamiennego! 2465
Co dalej z kopalnią "Sośnica-Makoszowy"? 2981
Czwarte podejście do wskaźnika 2613
Strajk 26 marca 2013 2685
Biznes wspiera młodych 2408
Obradowała Sekcja Węgla Kamiennego 2500
Negocjacje płacowe po raz trzeci 2896
Nadchodzi strajk! 2623
Po co zmiany w schemacie zarządzania w kopalniach KHW 2785
Unia Eurpejska a węgiel kamienny 3048
Negocjacji płacowych ciąg dalszy. 3926
Dzień Kobiet 8.03.2013 roku 2901
Jest szansa na powrót wyklętego węgla 2965
Poseł Polaczek interpeluje w temacie kopalni "Piekary" - pismo do Piechocińskiego. 2544
Rozmowy w temacie wzrostu płac w 2013 r. 3041
Promować przedsięwzięcia służące rozwojowi górnictwa 2584
Wypadkowość - styczeń 2013 roku 2655
Konsultacje Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2015 2216
Pismo do Prezesa 19.02.2013 r. 2591
Spotkanie Zarządu KW S.A ze związkami zawodowymi 29.01.2013 2782
Wicepremier Janusz Piechociński o górnictwie 2972
Notatka ze spotkania w OUG Gliwice 12.12.2012 r. 2590
Spotkanie w Urzędzie Górniczym w Rybniku 27.12.2012 r. 2908
Boże Narodzenie - życzenia 2631
Kadra w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Gliwicach 12.12.2012 r. 2444
Posiedzenie Zarządu ZZ „Kadra" Kompanii Węglowej 13.12.2012 r. 2541
Posiedzenie Zespołu do spraw ujednolicenia systemu wynagradzania w KW SA 11.12.2012 r. 2785
Rozmowy w Kompanii Węglowej 11.12.2012 r. 2521
Barbara o której miano zapomnieć 2954
Życzenia Prezydenta RP dla Górników 2612
Zabawa z "KADRĄ" 29.11.2012 2891
Poparcie dla Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej 2576
Zespół Trójstronny: o bezpieczeństwie i sytuacji na rynku węgla 19.11.2012 r. 2539
KADRA MANIFESTUJE W WARSZAWIE 14.11.2012 2545
ANEKS nr 5 DO POROZUMIENIA z 20.12.2004 3100
ZESPÓŁ TRÓJSTRONNY 29.10.2012 2558
TURNIEJ SIATKARSKI 20.10.2012 r. 2707
ZEBRANIE ZARZĄDU ZZ "KADRA" 18.10.2012 r. 3355