Tytuł Odsłony
List do Prezydenta 16
Coronavirus a PGG 174
Stanowisko MZZ „Kadra” Górnictwo w sprawie planowanych zwolnień w PGG S.A. 409
Stanowisko MZZ "Kadra" Górnictwo w sprawie projektu działań restrukturyzacyjnych w Polskiej Grupie Górniczej 397
Praca w nadgodzinach 142
Powstał komitet protestacyjno-strajkowy 115
Pismo Central Związkowych do PGG 134
Spotkanie Zarządu PGG ze związkami w temacie wypłaty 14-tej pensji 115
Nowelizacji Porozumienia z 20 grudnia 2004 roku 124
MZZ „Kadra” Górnictwo pisze pismo w temacie 14-tej pensji 156
Boże Narodzenie 2019 - życzenia 152
Wielkanoc 20019 959
Nowy Przewodniczący w Kadrze na KWK „Mysłowice-Wesoła”. 1021
Wybory w MZZ „Kadra” Górnictwo. 873
KADRA interweniuje w PGG S.A. 1325
Czternasta pensja za 2016 i 2017 rok z Kompani Węglowej i KHW – ciąg dalszy. 1316
Czternasta pensja dla administracji – ciąg dalszy. 1393
Raport z mediacji w ramach sporu zbiorowego. 1584
Powołano Sztab Protestacyjno-Strajkowy. Groźba 2 godzinnego strajku ostrzegawczego. 1185
Sprawozdanie z Mediacji pomiędzy zarządem PGG S.A. a związkami zawodowymi z dnia 13 kwietnia – piątek. 1348
Kadra powiedziała sprawdzam - PIP w Polskiej Grupie Górniczej S.A. 1020
MZZ „Kadra” Górnictwo interweniuje w PIP. 1216
Zarząd PGG S.A. odpowiada na pismo dot. 14-tki dla administracji. 1683
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. 1536
Interwencja w sprawie pracowników etatowych PGG S.A. 1288
Interwencja w sprawie wypłaty 14 – tej pensji dla pracowników administracji. 1045
KADRA spotkała się z kierownictwem OUG w Gliwicach 1420
Obradował Zarząd MZZ „Kadra” Górnictwo 1682
25 procentowa podwyżka - załatwiona. 1822
Jest i minister 1429
Raport z frontu. 1597
Związki domagają się przyspieszenia rozmów w temacie podwyżek. 1449
MZZ "Kadra" Górnictwo w KHW. 1558
Wielkanoc 2017 - życzenia 1378
Rokowania w sprawie 14 - tej pensji. 1638
14-ta pensja c.d. 1543
14 - ta pensja, ciąg dalszy. 1649
Stanowisko związków zawodowych PGG Sp. z o.o. w temacie połączenia z KHW S.A. 1584
Odpowiedź Zarządu PGG. 1675
Raport z negocjacji w dniui 20.03.2017 r. w sprawie połączenia PGG i KHW 1654
Żądanie MZZ „Kadra ”Górnictwo w sprawie 14 – tej pensji za 2016 rok. 1658
Protest Kadry Na KWK „Piast” 1558
Realizacja biznesplanu za 2016 rok 1670
Połączenie KHW i PGG zdaniem ZZ "Kadra" 1663
Szczegóły połączenia KHW i PGG. 1795
Spotkanie w sprawie połączenia KHW i PGG 1482
Spotkanie strony społecznej z Zarządem PGG sp. z o.o. 1511
Dalszy ciąg sprawy - premia dozoru KWK Ruda Ruch "HALEMBA" 1609
Ilość dozoru a czas pracy. 1583
Kadra interweniuje w sprawie premii dozoru w KWK "Ruda" 1662
Komisja ds. Energii i Skarbu Państwa – program dla sektora górnictwa 1510
Pismo do ministra Krzysztofa Tchórzewskiego 1454
Stanowisko MZZ „Kadra” Górnictwo do propozycji zapisów ZUZP PGG Sp. z o.o. 1615
KADRA spotkała się z kierownictwem Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach 1519
Układ Zbiorowy a sytuacja PGG 2715
PGG wypowiada warunki pracy i płacy pracownikom. 2488
PGG wzywa do rokowań nad ZUZP. 1963
Związki spotkały się z Zarządem PGG. 1983
Kopalnie Zespolone, Bardzo proszę, nie nalegam. 2131
Pismo w sprawie zwolnień grupowych 2238
Notatka ze spotkania ZZ "KADRA" z kierownictwem OUG w Gliwicach 5049
Odpowiedź na pismo w sprawie obsługi prac. emerytowanych z KW S.A. przez PGG sp. z o.o. 1926
14 pensja w SRK 2380
Zwolnienia grupowe a emerytura 2236
Pismo w sprawie funduszu socjalnego 2101
Raport ze spotkania Zarządu PGG Sp. z o.o. z Związkami Zawodowymi 2301
Interwencja w sprawie 14 – tej pensji. 2120
Analiza porozumienia 2048
Porozumienie w Kompanii Węglowej podpisane. 2143
Wyniki rozmów z dnia 16 kwietnia 2016 roku 3205
Komunikat ze spotkania w dniu 11.04.2016 roku 2091
Kolejne spotkanie w ramach sporu zbiorowego bez efektów. 1818
MZZ „Kadra" Górnictwo chce rozmawiać o przyszłości ZZM. 2012
Wielkanoc 2016 - życzenia 1874
Kolejne spotkanie związkowców z Zarządem KW S.A. 1874
Spotkanie strony społecznej z Zarządem KW S.A. 1948
Kolejne rozmowy z Zarządem KW S.A. 1805
Delegaci MZZ „Kadra" Górnictwo udzielili absolutorium Zarządowi 1822
Spotkanie stron w Kompanii Węglowej S.A. 1932
Kompania przekazuje Ruch Anna do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. 2140
Spotkanie Central Związkowych 2105
Pismo do Pani Premier RP 1937
Odpowiedź PIP na zgłoszone przez Związki Zawodowe KW S.A. naruszenia przepisów Prawa Pracy. 1815
Farsa na spotkaniu w Kompanii. 1978
Obradowały związki Kompanii Węglowej S.A. 1847
Zarząd Kompanii wycofał się z wypowiedzenia porozumienia. 1878
Obradował Górniczy Zespół Trójstronny 2062
Obradowały centrale związkowe z Kompanii Węglowej. 2331
Przerwane negocjacje w Kompanii Węglowej. 2235
Zarząd KW S.A. wypowiada Porozumienie z 17 lipca 2015 r. 2451
Kadra interweniuje w temacie nazewnictwa stanowisk pracy. 2407
Związkowcy z Kompanii proszą o spotkanie z ministrem K. Tchórzewskim. 2074
PIP kontroluje Kompanię Węglową. 2923
Ministerstwo odpowiada na pismo dot. deputatów węglowych dla emerytów górniczych. 2098
MINISTER TCHÓRZEWSKI ROZMAWIAŁ ZE ZWIĄZKAMI. 2467
Boże Narodzenie 2015 2654
Kadra interweniuje w PIP 2651
Oświadczenie Rady Pracowników KW S.A. 2482
W KOMPANII WĘGLOWEJ BĘDĄ WYPŁACONE BARBÓRKI. 2572
NIE ŻYJE TADEUSZ CHWAŁKA - PRZEWODNICZĄCY FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 2462
NIE dla zmian warunków umowy o pracę pracownikom Centrali KW S.A. 2812
Co z wypłatą Barbórki ? 2448
Kadra" o bezpieczeństwie w górnictwie. 2108
Górnicy manifestowali w Rudzie Śląskiej. 2111
Protest będzie kontynuowany. 2187
MKPS: rząd chce pokazać górników w złym świetle. 2073
MKPS - stan gotowości strajkowej w górnictwie. 2143
Posiedzenie Zarządu MZZ „Kadra” Górnictwo. 2108
Komunikat po spotkaniu z Zarządem KW S.A. w dniu 24.09.2015 2053
Zaiskrzyło na linii Zarząd KW S.A. - związki zawodowe. 2172
Obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 2148
Stanowisko Rady Pracowników KW S.A. w sprawie projektu „ Planu Restrukturyzacji KW S.A.” 1869
Pismo w sprawie powstania NKW 2291
Obradował Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy. 1950
Prezes K. Sędzikowski odpowiada na artykuł w Rzeczpospolitej pt. "Plan rządu dla górnictwa sypie się. Nie ma planu B" 1863
Porozumienie kończy spór zbiorowy w Węglokoksie Kraj. 2422
W Kompanii Węglowej podpisano Porozumienie 2708
Dość oszczędzania na pracownikach 2493
NIE dla odebrania premii pracownikom Centrali KW S.A. 2525
"Kadra" Górnictwo po raz kolejny interweniuje w Węglokoksie Kraj. 2235
W dniu 23.06.2015 roku obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 2284
"Kadra" Górnictwo interweniuje w Węglokoksie Kraj. 2097
Nie dla zmian w umowach o pracę w Węglokoksie Kraj. 2115
Pomysły na rozwój Śląska są, tylko brakuje ich realizacji 2212
Bez optymizmu - górnictwo po IV miesiącach 2647
Kodeks Etyki - broszura 2309
Komunikat z dnia 2.06.2015 roku 2387
Wybrano Radę Pracowników Kompanii Węglowej S.A. 2128
Wybory Rady Pracowników 27.05.2015 2193
Stanowisko MZZ KADRA Górnictwo w sprawie „Kodeksu Etyki Kompanii Węglowej S.A." 2369
Wybory do Rady Pracowników Kompanii Węglowej S.A. – druga tura. 2074
ZZ KADRA przy KWK Piast protestuje 2194
Płace 2015 2557
Obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 2279
Wybory w organizacjach „Kadry” w Kompanii Węglowej S.A. 2818
Wybory do Rady Pracowników – 22 kwiecień 2015 r. 2774
Związki KW interweniują w sprawie funduszu płac. 2060
Kadra interweniuje w temacie funduszu płac na 2015 r. 2144
Prace nad strategią dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce. 2072
Wielkanoc 2015 - życzenia 2176
Wypowiadać, czy nie - kto da odpowiedź? 2214
Komunikat z rozmów w Kompanii Węglowej w dniu 19.03.2015 r. 2277
PORADNIK - wcześniejsze emerytury. 2538
Z Kadra Górnictwo protestuje przeciwko metodom pracy dyrekcji Centrum Usług Księgowych. 2568
Spotkanie ZZ z Zarządem KW S.A. w dniu 6 marca 2015r. 2371
Stanowisko ZZ Kompanii Węglowej dot. biznes planu Nowej Kompanii 2278
WYBORY W ZWIĄZKU „KADRA" KOMPANII WĘGLOWEJ. 2212
Zmiany w ustawie o rachunkowości w 2015 r. 2512
Kompania zbywa „Piekary" i „Brzeszcze" 2119
Kadra Kompanii Węglowej interweniuje u Prezesa. 2730
Pogotowie strajkowe w Kompanii Węglowej. 2280
Protesty górników zgodne z prawem. 2250
Ustawa górnicza przyjęta z poprawkami Senatu. 2246
To górnictwo wspomaga budżet państwa a nie odwrotnie. 2160
Wiceprezesi Kompanii Węglowej podali się do dymisji. 2136
Obradował Zarząd „Kadry" Kompanii Węglowej S.A. 2447
Oświadczenie o niewyciąganiu konsekwencji 2241
JEST POROZUMIENIE. 2260
BUM - Biuletyn Ulotny MZKPS. 2206
Kadra przeciwna pozbawieniu pracowników administracji gwarancji zatrudnienia. 3170
Stanowisko Forum Związków Zawodowych 2806
Komunikat MKPS z 11 stycznia 2015 roku 2331
Związkowcy zwyzywani – rozmowy zerwane. 2107
Strona rządowa nie przygotowana do rozmów i zawarcia porozumień 1996
Pismo Komitetu do Donalda Tuska 2038
Pismo Komitetu do Premier Ewy Kopacz 2007
Spotkanie Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego 2027
„Kadra" Kompanii Węglowej o Planie Naprawczym Spółki. 2154
Boże Narodzenie 2014 - życzenia 2110
Czas na społeczne porozumienie. 2698
Krzysztof Sędzikowski – prezes na 7 dni? 2528
Barbórka 2014 - życzenia 2311
Protest w Kompanii Węglowej zawieszony. 2206
Rządowe gwarancje ciągłości wynagrodzeń. 2161
Komunikat sztabu Protestacyjno-Strajkowego 16.11.2014 r. 2153
Komunikat sztabu Protestacyjno-Strajkowego 15.11.2014 r. 2163
Komunikat 2721
Pismo do Prezesa Zarządu KW S.A. 3118
Opinia Rady Pracowników w sprawie projektu "Planu Naprawczego Kompanii Węglowej S.A. na lata 2014-2020" 2462
VII Turniej piłki nożnej o Puchar Przewodniczącego PZZ KADRA 2248
Górnicy w Warszawie – iskierka nadziei. 2885
Obradowało Zebranie Delegatów ZZ „Kadra” KW S.A. 2552
Apel sztabu dot. KWK Kazimierz Juliusz 2513
Komunikat 15.09.2015 roku. 2877
NIE dla obniżenia premii administracji. 2871
W Warszawie o ważnych problemach górnictwa. 2786
WUG z nową strategią. 2761
Ustawa o zobowiązaniach KW S.A. podpisana przez Prezydenta. 2434
Kopalnia „Knurów - Szczygłowice" kupiona. 2567
Donald Tusk rozmawiał z górniczymi związkowcami. 2622
„Kadra" Kompanii Węglowej S.A poświęciła sztandar na X lecie związku. 2759
V Rajd Górski z KADRĄ 2997
Związki rozmawiały z nowym Zarządem Kompanii Węglowej S.A. 2867
Obradował Sztab Protestacyjno-Strajkowy 2763
Pierwsza konferencja prasowa nowego zarządu KW SA. 2821
Premier o „szczycie węglowym". 2954
Zakończył się „szczyt węglowy" w Katowicach. 2656
Posiedzenie Komisji Sejmowej odwołane. 2854
Związkowcy rozmawiali z Premierem. 2759
Petycja do Premiera Donalda Tuska 2668
Podziękowania 2612
Górnicy manifestowali w Katowicach. 2462
Związki zapraszają - Górnicza manifestacja w Katowicach. 2546
Rada Nadzorcza KW SA. wybrała nowy zarząd spółki. 3168
Komunikat z posiedzenia Sztabu Protestacyjno-Strajkowego 2488
Wielkanoc 2014 życzenia 2577
Refleksje nad lutowym porozumieniem. 2746
Co z emeryturami górniczymi? 2675
Marcowe rozmowy w KW S.A. 2972
Turniej piłkarski rozpoczął obchody X-lecia ZZ „Kadra" KW S.A. 2711
Komunikat ze spotkania w dniu 6.02.2014 roku 3030
Pismo do PIP - wypowiedzenie posiłków administracji 3450
Stanowisko ZZ KADRA KW S.A. 2895
Kadra Kompanii Węglowej nie podpisała Porozumienia. 2877
Boże Narodzenie 2013 - życzenia 2872
Barbórka 2013 - życzenia 2815
Mariusz Wakuła nowym przewodniczącym Związku Zawodowego „Kadra" Kompanii Węglowej S.A. 3286
Sztab Protestacyjno-Strajkowy 2971
Pismo do Premiera Janusza Piechocińskiego 2761
Pisma dot. odpowiedzi na postulaty ZZ 2882
Pismo do Premiera RP 2774
Wojewódzkie Targi Pracy – Katowice 2013. 2857
Co dalej z OFE ? 2912
Spotkanie z Zarządem Kompanii Węglowej. 3167
Kadra dyskutowała o sytuacji w Kompanii Węglowej 30.09.2013 roku 2767
„Kadra" o bezpieczeństwie w górnictwie. 2671
Nie dla antyspołecznej polityki Rządu i pozorowanego dialogu społecznego 2661
Kadra Kompanii Węglowej w Warszawie 2696
„Silesia" - szyb nr 2 oddany do użytku. 3749
Komunikat Zarządu 7.08.2013 2994
Dokumenty po spotkaniu Strony Społecznej z Zarządem KW S.A. w dniu 29.07.2013 roku 3631
Europejski Stół Węglowy - nowa polityka energetyczna UE do 2030 r. 2782
KADRA pomaga 2949
Informacja z posiedzenia Komitetu Monitorującego Narodowy Plan Rozwoju. 3034
Będzie plus czy minus na koniec roku w Kompanii Węglowej? 2900
Dylematy polskiego górnictwa a polityka energetyczna Unii Europejskiej 2800
Zarząd ZZ "Kadra" Kw S.A. rozmawiał o Brzeszczach i Piekarach 3121
Czy Solidarność podpisała przymierze z PIS - em ?. 2742
Podatki - zmora górnictwa 8109
Górnictwo Węgla Kamiennego w Polsce w latach 2012 i 2013 3353
Spotkanie strony społecznej z Zarządem Kompanii Węglowej 2903
Manifestacja w obronie kopalni „Brzeszcze". 2812
Zebranie Zarządu ZZ „KADRA" KW S.A w dniu 05.06.2013 r 2891
Informacja o zespole trójstronnym 2891
Tabela porównująca wykonanie za 5 miesięcy 2013 w stosunku do PTE W 2013 roku 2791
Spotkanie w OUG Gliwice 3578
Spojrzenie w „oczy" 3 spółkom węglowym wg. Tomasza Tomczykiewicza 2907
IV Raj Górski z Kadrą 4182
Skup praw do akcji Kompanii Węglowej - komu to się opłaca? 4364
Stanowisko Prezydium Sekcji Węgla Kamiennego PZZ KADRA 2982
4 Biathlon wiosenny Ślaskiej IPA Chorzów 04.05.2013 r. 3259
Uroczysta sesja sejmowej Rady Ochrony Pracy 2991
Spotkanie młodych kadr dozoru z WUG i OUG 2830
Rozmowy związków z Zarządem Kompanii Węglowej 22.04.2013r. 3152
Zebranie Zarządu ZZ „KADRA” KW S.A. 22.04.2013 r. 3039
Prawo geologiczne i górnicze bez tajemnic 4641
Zaproszenie na Plener i wernisaż 2927
Mobbing - ukryty problem 3181
Komunikat 9.04.2013 roku 3016
Węgiel kamienny - skazany na porażkę? 2988
Czy Rząd spełni żądania związków? 2788
Bat na pracowników 3166
Wielkanoc 2013 - życzenia 2964
Porozumienie płacowe w Kompanii Węglowej 3416
Czy postulaty strajkowe zostaną usłyszane przez Rząd ? 2721
Pakiet osłonowy - pismo Prezesa Piotra Rykali 19.03.2013 roku 2903
Co zamiast węgla kamiennego! 2909
Co dalej z kopalnią "Sośnica-Makoszowy"? 3389
Czwarte podejście do wskaźnika 3030
Strajk 26 marca 2013 3067
Biznes wspiera młodych 2819
Obradowała Sekcja Węgla Kamiennego 2854
Negocjacje płacowe po raz trzeci 3344
Nadchodzi strajk! 2990
Po co zmiany w schemacie zarządzania w kopalniach KHW 3189
Unia Eurpejska a węgiel kamienny 3549
Negocjacji płacowych ciąg dalszy. 4316
Dzień Kobiet 8.03.2013 roku 3343
Jest szansa na powrót wyklętego węgla 3348
Poseł Polaczek interpeluje w temacie kopalni "Piekary" - pismo do Piechocińskiego. 3013
Rozmowy w temacie wzrostu płac w 2013 r. 3421
Promować przedsięwzięcia służące rozwojowi górnictwa 3008
Wypadkowość - styczeń 2013 roku 3029
Konsultacje Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2015 2627
Pismo do Prezesa 19.02.2013 r. 2992
Spotkanie Zarządu KW S.A ze związkami zawodowymi 29.01.2013 3200
Wicepremier Janusz Piechociński o górnictwie 3381
Notatka ze spotkania w OUG Gliwice 12.12.2012 r. 2981
Spotkanie w Urzędzie Górniczym w Rybniku 27.12.2012 r. 3322
Boże Narodzenie - życzenia 3044
Kadra w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Gliwicach 12.12.2012 r. 2840
Posiedzenie Zarządu ZZ „Kadra" Kompanii Węglowej 13.12.2012 r. 2974
Posiedzenie Zespołu do spraw ujednolicenia systemu wynagradzania w KW SA 11.12.2012 r. 3189
Rozmowy w Kompanii Węglowej 11.12.2012 r. 2891
Barbara o której miano zapomnieć 3372
Życzenia Prezydenta RP dla Górników 3058
Zabawa z "KADRĄ" 29.11.2012 3287
Poparcie dla Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej 2933
Zespół Trójstronny: o bezpieczeństwie i sytuacji na rynku węgla 19.11.2012 r. 2924
KADRA MANIFESTUJE W WARSZAWIE 14.11.2012 2913
ANEKS nr 5 DO POROZUMIENIA z 20.12.2004 3536
ZESPÓŁ TRÓJSTRONNY 29.10.2012 2931
TURNIEJ SIATKARSKI 20.10.2012 r. 3119
ZEBRANIE ZARZĄDU ZZ "KADRA" 18.10.2012 r. 3835