Tytuł Odsłony
Notatka ze spotkania - Postojowe w PGG 66
Stanowisko Związków Zawodowych PGG 177
Sprawozdanie ze spotkania przedstawiciela Rządu RP w dniu 21.04.2020 roku. 472
Komunikat 16.04.2020 362
Relacja z telekonferencji w dniu 14.04.2020 roku. 333
List do Prezydenta 489
Coronavirus a PGG 383
Stanowisko MZZ „Kadra” Górnictwo w sprawie planowanych zwolnień w PGG S.A. 581
Stanowisko MZZ "Kadra" Górnictwo w sprawie projektu działań restrukturyzacyjnych w Polskiej Grupie Górniczej 538
Praca w nadgodzinach 256
Powstał komitet protestacyjno-strajkowy 209
Pismo Central Związkowych do PGG 240
Spotkanie Zarządu PGG ze związkami w temacie wypłaty 14-tej pensji 234
Nowelizacji Porozumienia z 20 grudnia 2004 roku 233
MZZ „Kadra” Górnictwo pisze pismo w temacie 14-tej pensji 268
Boże Narodzenie 2019 - życzenia 235
Wielkanoc 20019 1044
Nowy Przewodniczący w Kadrze na KWK „Mysłowice-Wesoła”. 1157
Wybory w MZZ „Kadra” Górnictwo. 991
KADRA interweniuje w PGG S.A. 1411
Czternasta pensja za 2016 i 2017 rok z Kompani Węglowej i KHW – ciąg dalszy. 1411
Czternasta pensja dla administracji – ciąg dalszy. 1462
Raport z mediacji w ramach sporu zbiorowego. 1667
Powołano Sztab Protestacyjno-Strajkowy. Groźba 2 godzinnego strajku ostrzegawczego. 1272
Sprawozdanie z Mediacji pomiędzy zarządem PGG S.A. a związkami zawodowymi z dnia 13 kwietnia – piątek. 1434
Kadra powiedziała sprawdzam - PIP w Polskiej Grupie Górniczej S.A. 1098
MZZ „Kadra” Górnictwo interweniuje w PIP. 1306
Zarząd PGG S.A. odpowiada na pismo dot. 14-tki dla administracji. 1762
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. 1614
Interwencja w sprawie pracowników etatowych PGG S.A. 1364
Interwencja w sprawie wypłaty 14 – tej pensji dla pracowników administracji. 1126
KADRA spotkała się z kierownictwem OUG w Gliwicach 1500
Obradował Zarząd MZZ „Kadra” Górnictwo 1760
25 procentowa podwyżka - załatwiona. 1903
Jest i minister 1501
Raport z frontu. 1675
Związki domagają się przyspieszenia rozmów w temacie podwyżek. 1531
MZZ "Kadra" Górnictwo w KHW. 1633
Wielkanoc 2017 - życzenia 1466
Rokowania w sprawie 14 - tej pensji. 1726
14-ta pensja c.d. 1640
14 - ta pensja, ciąg dalszy. 1726
Stanowisko związków zawodowych PGG Sp. z o.o. w temacie połączenia z KHW S.A. 1660
Odpowiedź Zarządu PGG. 1758
Raport z negocjacji w dniui 20.03.2017 r. w sprawie połączenia PGG i KHW 1723
Żądanie MZZ „Kadra ”Górnictwo w sprawie 14 – tej pensji za 2016 rok. 1734
Protest Kadry Na KWK „Piast” 1650
Realizacja biznesplanu za 2016 rok 1749
Połączenie KHW i PGG zdaniem ZZ "Kadra" 1736
Szczegóły połączenia KHW i PGG. 1871
Spotkanie w sprawie połączenia KHW i PGG 1555
Spotkanie strony społecznej z Zarządem PGG sp. z o.o. 1584
Dalszy ciąg sprawy - premia dozoru KWK Ruda Ruch "HALEMBA" 1688
Ilość dozoru a czas pracy. 1665
Kadra interweniuje w sprawie premii dozoru w KWK "Ruda" 1737
Komisja ds. Energii i Skarbu Państwa – program dla sektora górnictwa 1584
Pismo do ministra Krzysztofa Tchórzewskiego 1530
Stanowisko MZZ „Kadra” Górnictwo do propozycji zapisów ZUZP PGG Sp. z o.o. 1682
KADRA spotkała się z kierownictwem Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach 1598
Układ Zbiorowy a sytuacja PGG 2790
PGG wypowiada warunki pracy i płacy pracownikom. 2563
PGG wzywa do rokowań nad ZUZP. 2038
Związki spotkały się z Zarządem PGG. 2058
Kopalnie Zespolone, Bardzo proszę, nie nalegam. 2204
Pismo w sprawie zwolnień grupowych 2322
Notatka ze spotkania ZZ "KADRA" z kierownictwem OUG w Gliwicach 5133
Odpowiedź na pismo w sprawie obsługi prac. emerytowanych z KW S.A. przez PGG sp. z o.o. 2003
14 pensja w SRK 2459
Zwolnienia grupowe a emerytura 2311
Pismo w sprawie funduszu socjalnego 2180
Raport ze spotkania Zarządu PGG Sp. z o.o. z Związkami Zawodowymi 2376
Interwencja w sprawie 14 – tej pensji. 2194
Analiza porozumienia 2118
Porozumienie w Kompanii Węglowej podpisane. 2227
Wyniki rozmów z dnia 16 kwietnia 2016 roku 3285
Komunikat ze spotkania w dniu 11.04.2016 roku 2163
Kolejne spotkanie w ramach sporu zbiorowego bez efektów. 1888
MZZ „Kadra" Górnictwo chce rozmawiać o przyszłości ZZM. 2104
Wielkanoc 2016 - życzenia 1952
Kolejne spotkanie związkowców z Zarządem KW S.A. 1962
Spotkanie strony społecznej z Zarządem KW S.A. 2022
Kolejne rozmowy z Zarządem KW S.A. 1895
Delegaci MZZ „Kadra" Górnictwo udzielili absolutorium Zarządowi 1894
Spotkanie stron w Kompanii Węglowej S.A. 2009
Kompania przekazuje Ruch Anna do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. 2228
Spotkanie Central Związkowych 2192
Pismo do Pani Premier RP 2017
Odpowiedź PIP na zgłoszone przez Związki Zawodowe KW S.A. naruszenia przepisów Prawa Pracy. 1889
Farsa na spotkaniu w Kompanii. 2058
Obradowały związki Kompanii Węglowej S.A. 1931
Zarząd Kompanii wycofał się z wypowiedzenia porozumienia. 1951
Obradował Górniczy Zespół Trójstronny 2136
Obradowały centrale związkowe z Kompanii Węglowej. 2398
Przerwane negocjacje w Kompanii Węglowej. 2311
Zarząd KW S.A. wypowiada Porozumienie z 17 lipca 2015 r. 2531
Kadra interweniuje w temacie nazewnictwa stanowisk pracy. 2487
Związkowcy z Kompanii proszą o spotkanie z ministrem K. Tchórzewskim. 2149
PIP kontroluje Kompanię Węglową. 2997
Ministerstwo odpowiada na pismo dot. deputatów węglowych dla emerytów górniczych. 2173
MINISTER TCHÓRZEWSKI ROZMAWIAŁ ZE ZWIĄZKAMI. 2548
Boże Narodzenie 2015 2733
Kadra interweniuje w PIP 2727
Oświadczenie Rady Pracowników KW S.A. 2551
W KOMPANII WĘGLOWEJ BĘDĄ WYPŁACONE BARBÓRKI. 2642
NIE ŻYJE TADEUSZ CHWAŁKA - PRZEWODNICZĄCY FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 2540
NIE dla zmian warunków umowy o pracę pracownikom Centrali KW S.A. 2881
Co z wypłatą Barbórki ? 2518
Kadra" o bezpieczeństwie w górnictwie. 2193
Górnicy manifestowali w Rudzie Śląskiej. 2179
Protest będzie kontynuowany. 2266
MKPS: rząd chce pokazać górników w złym świetle. 2147
MKPS - stan gotowości strajkowej w górnictwie. 2219
Posiedzenie Zarządu MZZ „Kadra” Górnictwo. 2177
Komunikat po spotkaniu z Zarządem KW S.A. w dniu 24.09.2015 2129
Zaiskrzyło na linii Zarząd KW S.A. - związki zawodowe. 2246
Obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 2219
Stanowisko Rady Pracowników KW S.A. w sprawie projektu „ Planu Restrukturyzacji KW S.A.” 1940
Pismo w sprawie powstania NKW 2366
Obradował Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy. 2019
Prezes K. Sędzikowski odpowiada na artykuł w Rzeczpospolitej pt. "Plan rządu dla górnictwa sypie się. Nie ma planu B" 1937
Porozumienie kończy spór zbiorowy w Węglokoksie Kraj. 2498
W Kompanii Węglowej podpisano Porozumienie 2792
Dość oszczędzania na pracownikach 2601
NIE dla odebrania premii pracownikom Centrali KW S.A. 2606
"Kadra" Górnictwo po raz kolejny interweniuje w Węglokoksie Kraj. 2302
W dniu 23.06.2015 roku obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 2355
"Kadra" Górnictwo interweniuje w Węglokoksie Kraj. 2175
Nie dla zmian w umowach o pracę w Węglokoksie Kraj. 2186
Pomysły na rozwój Śląska są, tylko brakuje ich realizacji 2290
Bez optymizmu - górnictwo po IV miesiącach 2721
Kodeks Etyki - broszura 2396
Komunikat z dnia 2.06.2015 roku 2478
Wybrano Radę Pracowników Kompanii Węglowej S.A. 2204
Wybory Rady Pracowników 27.05.2015 2282
Stanowisko MZZ KADRA Górnictwo w sprawie „Kodeksu Etyki Kompanii Węglowej S.A." 2434
Wybory do Rady Pracowników Kompanii Węglowej S.A. – druga tura. 2163
ZZ KADRA przy KWK Piast protestuje 2299
Płace 2015 2643
Obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 2351
Wybory w organizacjach „Kadry” w Kompanii Węglowej S.A. 2926
Wybory do Rady Pracowników – 22 kwiecień 2015 r. 2852
Związki KW interweniują w sprawie funduszu płac. 2130
Kadra interweniuje w temacie funduszu płac na 2015 r. 2217
Prace nad strategią dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce. 2150
Wielkanoc 2015 - życzenia 2272
Wypowiadać, czy nie - kto da odpowiedź? 2298
Komunikat z rozmów w Kompanii Węglowej w dniu 19.03.2015 r. 2348
PORADNIK - wcześniejsze emerytury. 2630
Z Kadra Górnictwo protestuje przeciwko metodom pracy dyrekcji Centrum Usług Księgowych. 2640
Spotkanie ZZ z Zarządem KW S.A. w dniu 6 marca 2015r. 2444
Stanowisko ZZ Kompanii Węglowej dot. biznes planu Nowej Kompanii 2352
WYBORY W ZWIĄZKU „KADRA" KOMPANII WĘGLOWEJ. 2282
Zmiany w ustawie o rachunkowości w 2015 r. 2595
Kompania zbywa „Piekary" i „Brzeszcze" 2188
Kadra Kompanii Węglowej interweniuje u Prezesa. 2793
Pogotowie strajkowe w Kompanii Węglowej. 2343
Protesty górników zgodne z prawem. 2321
Ustawa górnicza przyjęta z poprawkami Senatu. 2316
To górnictwo wspomaga budżet państwa a nie odwrotnie. 2239
Wiceprezesi Kompanii Węglowej podali się do dymisji. 2213
Obradował Zarząd „Kadry" Kompanii Węglowej S.A. 2518
Oświadczenie o niewyciąganiu konsekwencji 2349
JEST POROZUMIENIE. 2346
BUM - Biuletyn Ulotny MZKPS. 2291
Kadra przeciwna pozbawieniu pracowników administracji gwarancji zatrudnienia. 3245
Stanowisko Forum Związków Zawodowych 2890
Komunikat MKPS z 11 stycznia 2015 roku 2410
Związkowcy zwyzywani – rozmowy zerwane. 2177
Strona rządowa nie przygotowana do rozmów i zawarcia porozumień 2075
Pismo Komitetu do Donalda Tuska 2111
Pismo Komitetu do Premier Ewy Kopacz 2073
Spotkanie Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego 2102
„Kadra" Kompanii Węglowej o Planie Naprawczym Spółki. 2225
Boże Narodzenie 2014 - życzenia 2182
Czas na społeczne porozumienie. 2776
Krzysztof Sędzikowski – prezes na 7 dni? 2599
Barbórka 2014 - życzenia 2385
Protest w Kompanii Węglowej zawieszony. 2283
Rządowe gwarancje ciągłości wynagrodzeń. 2227
Komunikat sztabu Protestacyjno-Strajkowego 16.11.2014 r. 2224
Komunikat sztabu Protestacyjno-Strajkowego 15.11.2014 r. 2234
Komunikat 2797
Pismo do Prezesa Zarządu KW S.A. 3208
Opinia Rady Pracowników w sprawie projektu "Planu Naprawczego Kompanii Węglowej S.A. na lata 2014-2020" 2532
VII Turniej piłki nożnej o Puchar Przewodniczącego PZZ KADRA 2314
Górnicy w Warszawie – iskierka nadziei. 2966
Obradowało Zebranie Delegatów ZZ „Kadra” KW S.A. 2634
Apel sztabu dot. KWK Kazimierz Juliusz 2598
Komunikat 15.09.2015 roku. 2951
NIE dla obniżenia premii administracji. 2939
W Warszawie o ważnych problemach górnictwa. 2876
WUG z nową strategią. 2837
Ustawa o zobowiązaniach KW S.A. podpisana przez Prezydenta. 2512
Kopalnia „Knurów - Szczygłowice" kupiona. 2634
Donald Tusk rozmawiał z górniczymi związkowcami. 2699
„Kadra" Kompanii Węglowej S.A poświęciła sztandar na X lecie związku. 2833
V Rajd Górski z KADRĄ 3071
Związki rozmawiały z nowym Zarządem Kompanii Węglowej S.A. 2936
Obradował Sztab Protestacyjno-Strajkowy 2834
Pierwsza konferencja prasowa nowego zarządu KW SA. 2895
Premier o „szczycie węglowym". 3030
Zakończył się „szczyt węglowy" w Katowicach. 2728
Posiedzenie Komisji Sejmowej odwołane. 2929
Związkowcy rozmawiali z Premierem. 2829
Petycja do Premiera Donalda Tuska 2744
Podziękowania 2687
Górnicy manifestowali w Katowicach. 2528
Związki zapraszają - Górnicza manifestacja w Katowicach. 2621
Rada Nadzorcza KW SA. wybrała nowy zarząd spółki. 3258
Komunikat z posiedzenia Sztabu Protestacyjno-Strajkowego 2560
Wielkanoc 2014 życzenia 2651
Refleksje nad lutowym porozumieniem. 2815
Co z emeryturami górniczymi? 2748
Marcowe rozmowy w KW S.A. 3057
Turniej piłkarski rozpoczął obchody X-lecia ZZ „Kadra" KW S.A. 2802
Komunikat ze spotkania w dniu 6.02.2014 roku 3103
Pismo do PIP - wypowiedzenie posiłków administracji 3523
Stanowisko ZZ KADRA KW S.A. 2975
Kadra Kompanii Węglowej nie podpisała Porozumienia. 2958
Boże Narodzenie 2013 - życzenia 2949
Barbórka 2013 - życzenia 2885
Mariusz Wakuła nowym przewodniczącym Związku Zawodowego „Kadra" Kompanii Węglowej S.A. 3352
Sztab Protestacyjno-Strajkowy 3039
Pismo do Premiera Janusza Piechocińskiego 2837
Pisma dot. odpowiedzi na postulaty ZZ 2962
Pismo do Premiera RP 2845
Wojewódzkie Targi Pracy – Katowice 2013. 2929
Co dalej z OFE ? 2993
Spotkanie z Zarządem Kompanii Węglowej. 3245
Kadra dyskutowała o sytuacji w Kompanii Węglowej 30.09.2013 roku 2836
„Kadra" o bezpieczeństwie w górnictwie. 2741
Nie dla antyspołecznej polityki Rządu i pozorowanego dialogu społecznego 2732
Kadra Kompanii Węglowej w Warszawie 2770
„Silesia" - szyb nr 2 oddany do użytku. 3825
Komunikat Zarządu 7.08.2013 3064
Dokumenty po spotkaniu Strony Społecznej z Zarządem KW S.A. w dniu 29.07.2013 roku 3709
Europejski Stół Węglowy - nowa polityka energetyczna UE do 2030 r. 2854
KADRA pomaga 3028
Informacja z posiedzenia Komitetu Monitorującego Narodowy Plan Rozwoju. 3113
Będzie plus czy minus na koniec roku w Kompanii Węglowej? 2973
Dylematy polskiego górnictwa a polityka energetyczna Unii Europejskiej 2875
Zarząd ZZ "Kadra" Kw S.A. rozmawiał o Brzeszczach i Piekarach 3201
Czy Solidarność podpisała przymierze z PIS - em ?. 2815
Podatki - zmora górnictwa 8173
Górnictwo Węgla Kamiennego w Polsce w latach 2012 i 2013 3425
Spotkanie strony społecznej z Zarządem Kompanii Węglowej 2978
Manifestacja w obronie kopalni „Brzeszcze". 2887
Zebranie Zarządu ZZ „KADRA" KW S.A w dniu 05.06.2013 r 2975
Informacja o zespole trójstronnym 2955
Tabela porównująca wykonanie za 5 miesięcy 2013 w stosunku do PTE W 2013 roku 2854
Spotkanie w OUG Gliwice 3653
Spojrzenie w „oczy" 3 spółkom węglowym wg. Tomasza Tomczykiewicza 2982
IV Raj Górski z Kadrą 4267
Skup praw do akcji Kompanii Węglowej - komu to się opłaca? 4445
Stanowisko Prezydium Sekcji Węgla Kamiennego PZZ KADRA 3044
4 Biathlon wiosenny Ślaskiej IPA Chorzów 04.05.2013 r. 3338
Uroczysta sesja sejmowej Rady Ochrony Pracy 3071
Spotkanie młodych kadr dozoru z WUG i OUG 2907
Rozmowy związków z Zarządem Kompanii Węglowej 22.04.2013r. 3225
Zebranie Zarządu ZZ „KADRA” KW S.A. 22.04.2013 r. 3117
Prawo geologiczne i górnicze bez tajemnic 4713
Zaproszenie na Plener i wernisaż 3002
Mobbing - ukryty problem 3255
Komunikat 9.04.2013 roku 3087
Węgiel kamienny - skazany na porażkę? 3056
Czy Rząd spełni żądania związków? 2861
Bat na pracowników 3245
Wielkanoc 2013 - życzenia 3045
Porozumienie płacowe w Kompanii Węglowej 3499
Czy postulaty strajkowe zostaną usłyszane przez Rząd ? 2795
Pakiet osłonowy - pismo Prezesa Piotra Rykali 19.03.2013 roku 2978
Co zamiast węgla kamiennego! 2981
Co dalej z kopalnią "Sośnica-Makoszowy"? 3462
Czwarte podejście do wskaźnika 3103
Strajk 26 marca 2013 3141
Biznes wspiera młodych 2891
Obradowała Sekcja Węgla Kamiennego 2923
Negocjacje płacowe po raz trzeci 3420
Nadchodzi strajk! 3054
Po co zmiany w schemacie zarządzania w kopalniach KHW 3261
Unia Eurpejska a węgiel kamienny 3616
Negocjacji płacowych ciąg dalszy. 4393
Dzień Kobiet 8.03.2013 roku 3415
Jest szansa na powrót wyklętego węgla 3424
Poseł Polaczek interpeluje w temacie kopalni "Piekary" - pismo do Piechocińskiego. 3099
Rozmowy w temacie wzrostu płac w 2013 r. 3484
Promować przedsięwzięcia służące rozwojowi górnictwa 3088
Wypadkowość - styczeń 2013 roku 3103
Konsultacje Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2015 2702
Pismo do Prezesa 19.02.2013 r. 3065
Spotkanie Zarządu KW S.A ze związkami zawodowymi 29.01.2013 3274
Wicepremier Janusz Piechociński o górnictwie 3454
Notatka ze spotkania w OUG Gliwice 12.12.2012 r. 3050
Spotkanie w Urzędzie Górniczym w Rybniku 27.12.2012 r. 3392
Boże Narodzenie - życzenia 3126
Kadra w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Gliwicach 12.12.2012 r. 2911
Posiedzenie Zarządu ZZ „Kadra" Kompanii Węglowej 13.12.2012 r. 3051
Posiedzenie Zespołu do spraw ujednolicenia systemu wynagradzania w KW SA 11.12.2012 r. 3270
Rozmowy w Kompanii Węglowej 11.12.2012 r. 2968
Barbara o której miano zapomnieć 3442
Życzenia Prezydenta RP dla Górników 3139
Zabawa z "KADRĄ" 29.11.2012 3366
Poparcie dla Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej 3005
Zespół Trójstronny: o bezpieczeństwie i sytuacji na rynku węgla 19.11.2012 r. 2997
KADRA MANIFESTUJE W WARSZAWIE 14.11.2012 2982
ANEKS nr 5 DO POROZUMIENIA z 20.12.2004 3647
ZESPÓŁ TRÓJSTRONNY 29.10.2012 3002
TURNIEJ SIATKARSKI 20.10.2012 r. 3206
ZEBRANIE ZARZĄDU ZZ "KADRA" 18.10.2012 r. 3926