Tytuł Odsłony
KADRA interweniuje w PGG S.A. 212
Czternasta pensja za 2016 i 2017 rok z Kompani Węglowej i KHW – ciąg dalszy. 183
Czternasta pensja dla administracji – ciąg dalszy. 150
Raport z mediacji w ramach sporu zbiorowego. 314
Powołano Sztab Protestacyjno-Strajkowy. Groźba 2 godzinnego strajku ostrzegawczego. 146
Sprawozdanie z Mediacji pomiędzy zarządem PGG S.A. a związkami zawodowymi z dnia 13 kwietnia – piątek. 408
Kadra powiedziała sprawdzam - PIP w Polskiej Grupie Górniczej S.A. 247
MZZ „Kadra” Górnictwo interweniuje w PIP. 373
Zarząd PGG S.A. odpowiada na pismo dot. 14-tki dla administracji. 404
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. 489
Interwencja w sprawie pracowników etatowych PGG S.A. 386
Interwencja w sprawie wypłaty 14 – tej pensji dla pracowników administracji. 350
KADRA spotkała się z kierownictwem OUG w Gliwicach 655
Obradował Zarząd MZZ „Kadra” Górnictwo 1054
25 procentowa podwyżka - załatwiona. 1191
Jest i minister 929
Raport z frontu. 1012
Związki domagają się przyspieszenia rozmów w temacie podwyżek. 868
MZZ "Kadra" Górnictwo w KHW. 1017
Wielkanoc 2017 - życzenia 832
Rokowania w sprawie 14 - tej pensji. 1168
14-ta pensja c.d. 1054
14 - ta pensja, ciąg dalszy. 1051
Stanowisko związków zawodowych PGG Sp. z o.o. w temacie połączenia z KHW S.A. 1088
Odpowiedź Zarządu PGG. 1132
Raport z negocjacji w dniui 20.03.2017 r. w sprawie połączenia PGG i KHW 1155
Żądanie MZZ „Kadra ”Górnictwo w sprawie 14 – tej pensji za 2016 rok. 1196
Protest Kadry Na KWK „Piast” 1062
Realizacja biznesplanu za 2016 rok 1134
Połączenie KHW i PGG zdaniem ZZ "Kadra" 1111
Szczegóły połączenia KHW i PGG. 1305
Spotkanie w sprawie połączenia KHW i PGG 981
Spotkanie strony społecznej z Zarządem PGG sp. z o.o. 1071
Dalszy ciąg sprawy - premia dozoru KWK Ruda Ruch "HALEMBA" 1026
Ilość dozoru a czas pracy. 1031
Kadra interweniuje w sprawie premii dozoru w KWK "Ruda" 1175
Komisja ds. Energii i Skarbu Państwa – program dla sektora górnictwa 1049
Pismo do ministra Krzysztofa Tchórzewskiego 1001
Stanowisko MZZ „Kadra” Górnictwo do propozycji zapisów ZUZP PGG Sp. z o.o. 1139
KADRA spotkała się z kierownictwem Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach 979
Układ Zbiorowy a sytuacja PGG 2117
PGG wypowiada warunki pracy i płacy pracownikom. 1938
PGG wzywa do rokowań nad ZUZP. 1469
Związki spotkały się z Zarządem PGG. 1430
Kopalnie Zespolone, Bardzo proszę, nie nalegam. 1506
Pismo w sprawie zwolnień grupowych 1726
Notatka ze spotkania ZZ "KADRA" z kierownictwem OUG w Gliwicach 4488
Odpowiedź na pismo w sprawie obsługi prac. emerytowanych z KW S.A. przez PGG sp. z o.o. 1423
14 pensja w SRK 1746
Zwolnienia grupowe a emerytura 1729
Pismo w sprawie funduszu socjalnego 1554
Raport ze spotkania Zarządu PGG Sp. z o.o. z Związkami Zawodowymi 1776
Interwencja w sprawie 14 – tej pensji. 1550
Analiza porozumienia 1523
Porozumienie w Kompanii Węglowej podpisane. 1640
Wyniki rozmów z dnia 16 kwietnia 2016 roku 2688
Komunikat ze spotkania w dniu 11.04.2016 roku 1599
Kolejne spotkanie w ramach sporu zbiorowego bez efektów. 1378
MZZ „Kadra" Górnictwo chce rozmawiać o przyszłości ZZM. 1442
Wielkanoc 2016 - życzenia 1374
Kolejne spotkanie związkowców z Zarządem KW S.A. 1343
Spotkanie strony społecznej z Zarządem KW S.A. 1393
Kolejne rozmowy z Zarządem KW S.A. 1300
Delegaci MZZ „Kadra" Górnictwo udzielili absolutorium Zarządowi 1360
Spotkanie stron w Kompanii Węglowej S.A. 1468
Kompania przekazuje Ruch Anna do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. 1631
Spotkanie Central Związkowych 1527
Pismo do Pani Premier RP 1451
Odpowiedź PIP na zgłoszone przez Związki Zawodowe KW S.A. naruszenia przepisów Prawa Pracy. 1264
Farsa na spotkaniu w Kompanii. 1469
Obradowały związki Kompanii Węglowej S.A. 1326
Zarząd Kompanii wycofał się z wypowiedzenia porozumienia. 1349
Obradował Górniczy Zespół Trójstronny 1537
Obradowały centrale związkowe z Kompanii Węglowej. 1882
Przerwane negocjacje w Kompanii Węglowej. 1774
Zarząd KW S.A. wypowiada Porozumienie z 17 lipca 2015 r. 1943
Kadra interweniuje w temacie nazewnictwa stanowisk pracy. 1925
Związkowcy z Kompanii proszą o spotkanie z ministrem K. Tchórzewskim. 1571
PIP kontroluje Kompanię Węglową. 2396
Ministerstwo odpowiada na pismo dot. deputatów węglowych dla emerytów górniczych. 1577
MINISTER TCHÓRZEWSKI ROZMAWIAŁ ZE ZWIĄZKAMI. 1994
Boże Narodzenie 2015 2100
Kadra interweniuje w PIP 2125
Oświadczenie Rady Pracowników KW S.A. 2000
W KOMPANII WĘGLOWEJ BĘDĄ WYPŁACONE BARBÓRKI. 2099
NIE ŻYJE TADEUSZ CHWAŁKA - PRZEWODNICZĄCY FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 1951
NIE dla zmian warunków umowy o pracę pracownikom Centrali KW S.A. 2271
Co z wypłatą Barbórki ? 1840
Kadra" o bezpieczeństwie w górnictwie. 1606
Górnicy manifestowali w Rudzie Śląskiej. 1606
Protest będzie kontynuowany. 1629
MKPS: rząd chce pokazać górników w złym świetle. 1567
MKPS - stan gotowości strajkowej w górnictwie. 1620
Posiedzenie Zarządu MZZ „Kadra” Górnictwo. 1557
Komunikat po spotkaniu z Zarządem KW S.A. w dniu 24.09.2015 1591
Zaiskrzyło na linii Zarząd KW S.A. - związki zawodowe. 1663
Obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 1642
Stanowisko Rady Pracowników KW S.A. w sprawie projektu „ Planu Restrukturyzacji KW S.A.” 1334
Pismo w sprawie powstania NKW 1766
Obradował Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy. 1479
Prezes K. Sędzikowski odpowiada na artykuł w Rzeczpospolitej pt. "Plan rządu dla górnictwa sypie się. Nie ma planu B" 1427
Porozumienie kończy spór zbiorowy w Węglokoksie Kraj. 1922
W Kompanii Węglowej podpisano Porozumienie 2187
Dość oszczędzania na pracownikach 1904
NIE dla odebrania premii pracownikom Centrali KW S.A. 2026
"Kadra" Górnictwo po raz kolejny interweniuje w Węglokoksie Kraj. 1788
W dniu 23.06.2015 roku obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 1726
"Kadra" Górnictwo interweniuje w Węglokoksie Kraj. 1647
Nie dla zmian w umowach o pracę w Węglokoksie Kraj. 1634
Pomysły na rozwój Śląska są, tylko brakuje ich realizacji 1634
Bez optymizmu - górnictwo po IV miesiącach 2122
Kodeks Etyki - broszura 1719
Komunikat z dnia 2.06.2015 roku 1877
Wybrano Radę Pracowników Kompanii Węglowej S.A. 1604
Wybory Rady Pracowników 27.05.2015 1676
Stanowisko MZZ KADRA Górnictwo w sprawie „Kodeksu Etyki Kompanii Węglowej S.A." 1796
Wybory do Rady Pracowników Kompanii Węglowej S.A. – druga tura. 1622
ZZ KADRA przy KWK Piast protestuje 1672
Płace 2015 2041
Obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 1812
Wybory w organizacjach „Kadry” w Kompanii Węglowej S.A. 2104
Wybory do Rady Pracowników – 22 kwiecień 2015 r. 2308
Związki KW interweniują w sprawie funduszu płac. 1618
Kadra interweniuje w temacie funduszu płac na 2015 r. 1650
Prace nad strategią dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce. 1534
Wielkanoc 2015 - życzenia 1663
Wypowiadać, czy nie - kto da odpowiedź? 1750
Komunikat z rozmów w Kompanii Węglowej w dniu 19.03.2015 r. 1757
PORADNIK - wcześniejsze emerytury. 2082
Z Kadra Górnictwo protestuje przeciwko metodom pracy dyrekcji Centrum Usług Księgowych. 2021
Spotkanie ZZ z Zarządem KW S.A. w dniu 6 marca 2015r. 1789
Stanowisko ZZ Kompanii Węglowej dot. biznes planu Nowej Kompanii 1779
WYBORY W ZWIĄZKU „KADRA" KOMPANII WĘGLOWEJ. 1785
Zmiany w ustawie o rachunkowości w 2015 r. 2047
Kompania zbywa „Piekary" i „Brzeszcze" 1675
Kadra Kompanii Węglowej interweniuje u Prezesa. 2218
Pogotowie strajkowe w Kompanii Węglowej. 1812
Protesty górników zgodne z prawem. 1715
Ustawa górnicza przyjęta z poprawkami Senatu. 1730
To górnictwo wspomaga budżet państwa a nie odwrotnie. 1728
Wiceprezesi Kompanii Węglowej podali się do dymisji. 1593
Obradował Zarząd „Kadry" Kompanii Węglowej S.A. 1939
Oświadczenie o niewyciąganiu konsekwencji 1727
JEST POROZUMIENIE. 1788
BUM - Biuletyn Ulotny MZKPS. 1780
Kadra przeciwna pozbawieniu pracowników administracji gwarancji zatrudnienia. 2650
Stanowisko Forum Związków Zawodowych 2253
Komunikat MKPS z 11 stycznia 2015 roku 1830
Związkowcy zwyzywani – rozmowy zerwane. 1591
Strona rządowa nie przygotowana do rozmów i zawarcia porozumień 1547
Pismo Komitetu do Donalda Tuska 1558
Pismo Komitetu do Premier Ewy Kopacz 1567
Spotkanie Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego 1539
„Kadra" Kompanii Węglowej o Planie Naprawczym Spółki. 1610
Boże Narodzenie 2014 - życzenia 1681
Czas na społeczne porozumienie. 2241
Krzysztof Sędzikowski – prezes na 7 dni? 2067
Barbórka 2014 - życzenia 1822
Protest w Kompanii Węglowej zawieszony. 1660
Rządowe gwarancje ciągłości wynagrodzeń. 1698
Komunikat sztabu Protestacyjno-Strajkowego 16.11.2014 r. 1686
Komunikat sztabu Protestacyjno-Strajkowego 15.11.2014 r. 1694
Komunikat 2204
Pismo do Prezesa Zarządu KW S.A. 2559
Opinia Rady Pracowników w sprawie projektu "Planu Naprawczego Kompanii Węglowej S.A. na lata 2014-2020" 1971
VII Turniej piłki nożnej o Puchar Przewodniczącego PZZ KADRA 1786
Górnicy w Warszawie – iskierka nadziei. 2292
Obradowało Zebranie Delegatów ZZ „Kadra” KW S.A. 1902
Apel sztabu dot. KWK Kazimierz Juliusz 2064
Komunikat 15.09.2015 roku. 2381
NIE dla obniżenia premii administracji. 2303
W Warszawie o ważnych problemach górnictwa. 2282
WUG z nową strategią. 2257
Ustawa o zobowiązaniach KW S.A. podpisana przez Prezydenta. 1971
Kopalnia „Knurów - Szczygłowice" kupiona. 2081
Donald Tusk rozmawiał z górniczymi związkowcami. 2191
„Kadra" Kompanii Węglowej S.A poświęciła sztandar na X lecie związku. 2291
V Rajd Górski z KADRĄ 2425
Związki rozmawiały z nowym Zarządem Kompanii Węglowej S.A. 2341
Obradował Sztab Protestacyjno-Strajkowy 2273
Pierwsza konferencja prasowa nowego zarządu KW SA. 2370
Premier o „szczycie węglowym". 2471
Zakończył się „szczyt węglowy" w Katowicach. 2187
Posiedzenie Komisji Sejmowej odwołane. 2228
Związkowcy rozmawiali z Premierem. 2220
Petycja do Premiera Donalda Tuska 2162
Podziękowania 2131
Górnicy manifestowali w Katowicach. 1978
Związki zapraszają - Górnicza manifestacja w Katowicach. 1969
Rada Nadzorcza KW SA. wybrała nowy zarząd spółki. 2713
Komunikat z posiedzenia Sztabu Protestacyjno-Strajkowego 2037
Wielkanoc 2014 życzenia 2147
Refleksje nad lutowym porozumieniem. 2201
Co z emeryturami górniczymi? 2259
Marcowe rozmowy w KW S.A. 2512
Turniej piłkarski rozpoczął obchody X-lecia ZZ „Kadra" KW S.A. 2230
Komunikat ze spotkania w dniu 6.02.2014 roku 2496
Pismo do PIP - wypowiedzenie posiłków administracji 2979
Stanowisko ZZ KADRA KW S.A. 2443
Kadra Kompanii Węglowej nie podpisała Porozumienia. 2397
Boże Narodzenie 2013 - życzenia 2374
Barbórka 2013 - życzenia 2360
Mariusz Wakuła nowym przewodniczącym Związku Zawodowego „Kadra" Kompanii Węglowej S.A. 2826
Sztab Protestacyjno-Strajkowy 2436
Pismo do Premiera Janusza Piechocińskiego 2197
Pisma dot. odpowiedzi na postulaty ZZ 2328
Pismo do Premiera RP 2265
Wojewódzkie Targi Pracy – Katowice 2013. 2394
Co dalej z OFE ? 2317
Spotkanie z Zarządem Kompanii Węglowej. 2646
Kadra dyskutowała o sytuacji w Kompanii Węglowej 30.09.2013 roku 2274
„Kadra" o bezpieczeństwie w górnictwie. 2136
Nie dla antyspołecznej polityki Rządu i pozorowanego dialogu społecznego 2167
Kadra Kompanii Węglowej w Warszawie 2219
„Silesia" - szyb nr 2 oddany do użytku. 3089
Komunikat Zarządu 7.08.2013 2474
Dokumenty po spotkaniu Strony Społecznej z Zarządem KW S.A. w dniu 29.07.2013 roku 3150
Europejski Stół Węglowy - nowa polityka energetyczna UE do 2030 r. 2283
KADRA pomaga 2438
Informacja z posiedzenia Komitetu Monitorującego Narodowy Plan Rozwoju. 2491
Będzie plus czy minus na koniec roku w Kompanii Węglowej? 2408
Dylematy polskiego górnictwa a polityka energetyczna Unii Europejskiej 2261
Zarząd ZZ "Kadra" Kw S.A. rozmawiał o Brzeszczach i Piekarach 2569
Czy Solidarność podpisała przymierze z PIS - em ?. 2253
Podatki - zmora górnictwa 7612
Górnictwo Węgla Kamiennego w Polsce w latach 2012 i 2013 2872
Spotkanie strony społecznej z Zarządem Kompanii Węglowej 2399
Manifestacja w obronie kopalni „Brzeszcze". 2315
Zebranie Zarządu ZZ „KADRA" KW S.A w dniu 05.06.2013 r 2300
Informacja o zespole trójstronnym 2337
Tabela porównująca wykonanie za 5 miesięcy 2013 w stosunku do PTE W 2013 roku 2327
Spotkanie w OUG Gliwice 3040
Spojrzenie w „oczy" 3 spółkom węglowym wg. Tomasza Tomczykiewicza 2412
IV Raj Górski z Kadrą 3651
Skup praw do akcji Kompanii Węglowej - komu to się opłaca? 3859
Stanowisko Prezydium Sekcji Węgla Kamiennego PZZ KADRA 2545
4 Biathlon wiosenny Ślaskiej IPA Chorzów 04.05.2013 r. 2742
Uroczysta sesja sejmowej Rady Ochrony Pracy 2459
Spotkanie młodych kadr dozoru z WUG i OUG 2345
Rozmowy związków z Zarządem Kompanii Węglowej 22.04.2013r. 2651
Zebranie Zarządu ZZ „KADRA” KW S.A. 22.04.2013 r. 2499
Prawo geologiczne i górnicze bez tajemnic 4183
Zaproszenie na Plener i wernisaż 2394
Mobbing - ukryty problem 2662
Komunikat 9.04.2013 roku 2547
Węgiel kamienny - skazany na porażkę? 2550
Czy Rząd spełni żądania związków? 2314
Bat na pracowników 2634
Wielkanoc 2013 - życzenia 2435
Porozumienie płacowe w Kompanii Węglowej 2897
Czy postulaty strajkowe zostaną usłyszane przez Rząd ? 2255
Pakiet osłonowy - pismo Prezesa Piotra Rykali 19.03.2013 roku 2425
Co zamiast węgla kamiennego! 2400
Co dalej z kopalnią "Sośnica-Makoszowy"? 2903
Czwarte podejście do wskaźnika 2530
Strajk 26 marca 2013 2610
Biznes wspiera młodych 2321
Obradowała Sekcja Węgla Kamiennego 2442
Negocjacje płacowe po raz trzeci 2824
Nadchodzi strajk! 2499
Po co zmiany w schemacie zarządzania w kopalniach KHW 2695
Unia Eurpejska a węgiel kamienny 2975
Negocjacji płacowych ciąg dalszy. 3865
Dzień Kobiet 8.03.2013 roku 2830
Jest szansa na powrót wyklętego węgla 2909
Poseł Polaczek interpeluje w temacie kopalni "Piekary" - pismo do Piechocińskiego. 2467
Rozmowy w temacie wzrostu płac w 2013 r. 2920
Promować przedsięwzięcia służące rozwojowi górnictwa 2512
Wypadkowość - styczeń 2013 roku 2598
Konsultacje Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2015 2155
Pismo do Prezesa 19.02.2013 r. 2518
Spotkanie Zarządu KW S.A ze związkami zawodowymi 29.01.2013 2700
Wicepremier Janusz Piechociński o górnictwie 2886
Notatka ze spotkania w OUG Gliwice 12.12.2012 r. 2514
Spotkanie w Urzędzie Górniczym w Rybniku 27.12.2012 r. 2796
Boże Narodzenie - życzenia 2551
Kadra w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Gliwicach 12.12.2012 r. 2372
Posiedzenie Zarządu ZZ „Kadra" Kompanii Węglowej 13.12.2012 r. 2478
Posiedzenie Zespołu do spraw ujednolicenia systemu wynagradzania w KW SA 11.12.2012 r. 2726
Rozmowy w Kompanii Węglowej 11.12.2012 r. 2441
Barbara o której miano zapomnieć 2864
Życzenia Prezydenta RP dla Górników 2523
Zabawa z "KADRĄ" 29.11.2012 2832
Poparcie dla Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej 2504
Zespół Trójstronny: o bezpieczeństwie i sytuacji na rynku węgla 19.11.2012 r. 2446
KADRA MANIFESTUJE W WARSZAWIE 14.11.2012 2483
ANEKS nr 5 DO POROZUMIENIA z 20.12.2004 3032
ZESPÓŁ TRÓJSTRONNY 29.10.2012 2500
TURNIEJ SIATKARSKI 20.10.2012 r. 2635
ZEBRANIE ZARZĄDU ZZ "KADRA" 18.10.2012 r. 3239