Tytuł Odsłony
KADRA interweniuje w PGG S.A. 629
Czternasta pensja za 2016 i 2017 rok z Kompani Węglowej i KHW – ciąg dalszy. 522
Czternasta pensja dla administracji – ciąg dalszy. 530
Raport z mediacji w ramach sporu zbiorowego. 630
Powołano Sztab Protestacyjno-Strajkowy. Groźba 2 godzinnego strajku ostrzegawczego. 387
Sprawozdanie z Mediacji pomiędzy zarządem PGG S.A. a związkami zawodowymi z dnia 13 kwietnia – piątek. 709
Kadra powiedziała sprawdzam - PIP w Polskiej Grupie Górniczej S.A. 479
MZZ „Kadra” Górnictwo interweniuje w PIP. 606
Zarząd PGG S.A. odpowiada na pismo dot. 14-tki dla administracji. 734
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. 721
Interwencja w sprawie pracowników etatowych PGG S.A. 653
Interwencja w sprawie wypłaty 14 – tej pensji dla pracowników administracji. 591
KADRA spotkała się z kierownictwem OUG w Gliwicach 949
Obradował Zarząd MZZ „Kadra” Górnictwo 1288
25 procentowa podwyżka - załatwiona. 1394
Jest i minister 1088
Raport z frontu. 1228
Związki domagają się przyspieszenia rozmów w temacie podwyżek. 1044
MZZ "Kadra" Górnictwo w KHW. 1173
Wielkanoc 2017 - życzenia 995
Rokowania w sprawie 14 - tej pensji. 1304
14-ta pensja c.d. 1201
14 - ta pensja, ciąg dalszy. 1242
Stanowisko związków zawodowych PGG Sp. z o.o. w temacie połączenia z KHW S.A. 1228
Odpowiedź Zarządu PGG. 1294
Raport z negocjacji w dniui 20.03.2017 r. w sprawie połączenia PGG i KHW 1318
Żądanie MZZ „Kadra ”Górnictwo w sprawie 14 – tej pensji za 2016 rok. 1337
Protest Kadry Na KWK „Piast” 1212
Realizacja biznesplanu za 2016 rok 1295
Połączenie KHW i PGG zdaniem ZZ "Kadra" 1297
Szczegóły połączenia KHW i PGG. 1446
Spotkanie w sprawie połączenia KHW i PGG 1141
Spotkanie strony społecznej z Zarządem PGG sp. z o.o. 1198
Dalszy ciąg sprawy - premia dozoru KWK Ruda Ruch "HALEMBA" 1184
Ilość dozoru a czas pracy. 1198
Kadra interweniuje w sprawie premii dozoru w KWK "Ruda" 1314
Komisja ds. Energii i Skarbu Państwa – program dla sektora górnictwa 1175
Pismo do ministra Krzysztofa Tchórzewskiego 1133
Stanowisko MZZ „Kadra” Górnictwo do propozycji zapisów ZUZP PGG Sp. z o.o. 1290
KADRA spotkała się z kierownictwem Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach 1144
Układ Zbiorowy a sytuacja PGG 2315
PGG wypowiada warunki pracy i płacy pracownikom. 2143
PGG wzywa do rokowań nad ZUZP. 1618
Związki spotkały się z Zarządem PGG. 1606
Kopalnie Zespolone, Bardzo proszę, nie nalegam. 1693
Pismo w sprawie zwolnień grupowych 1867
Notatka ze spotkania ZZ "KADRA" z kierownictwem OUG w Gliwicach 4673
Odpowiedź na pismo w sprawie obsługi prac. emerytowanych z KW S.A. przez PGG sp. z o.o. 1578
14 pensja w SRK 1992
Zwolnienia grupowe a emerytura 1882
Pismo w sprawie funduszu socjalnego 1693
Raport ze spotkania Zarządu PGG Sp. z o.o. z Związkami Zawodowymi 1910
Interwencja w sprawie 14 – tej pensji. 1743
Analiza porozumienia 1674
Porozumienie w Kompanii Węglowej podpisane. 1811
Wyniki rozmów z dnia 16 kwietnia 2016 roku 2843
Komunikat ze spotkania w dniu 11.04.2016 roku 1745
Kolejne spotkanie w ramach sporu zbiorowego bez efektów. 1511
MZZ „Kadra" Górnictwo chce rozmawiać o przyszłości ZZM. 1630
Wielkanoc 2016 - życzenia 1523
Kolejne spotkanie związkowców z Zarządem KW S.A. 1511
Spotkanie strony społecznej z Zarządem KW S.A. 1558
Kolejne rozmowy z Zarządem KW S.A. 1459
Delegaci MZZ „Kadra" Górnictwo udzielili absolutorium Zarządowi 1502
Spotkanie stron w Kompanii Węglowej S.A. 1606
Kompania przekazuje Ruch Anna do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. 1783
Spotkanie Central Związkowych 1702
Pismo do Pani Premier RP 1585
Odpowiedź PIP na zgłoszone przez Związki Zawodowe KW S.A. naruszenia przepisów Prawa Pracy. 1428
Farsa na spotkaniu w Kompanii. 1632
Obradowały związki Kompanii Węglowej S.A. 1489
Zarząd Kompanii wycofał się z wypowiedzenia porozumienia. 1510
Obradował Górniczy Zespół Trójstronny 1688
Obradowały centrale związkowe z Kompanii Węglowej. 2015
Przerwane negocjacje w Kompanii Węglowej. 1908
Zarząd KW S.A. wypowiada Porozumienie z 17 lipca 2015 r. 2090
Kadra interweniuje w temacie nazewnictwa stanowisk pracy. 2056
Związkowcy z Kompanii proszą o spotkanie z ministrem K. Tchórzewskim. 1715
PIP kontroluje Kompanię Węglową. 2538
Ministerstwo odpowiada na pismo dot. deputatów węglowych dla emerytów górniczych. 1732
MINISTER TCHÓRZEWSKI ROZMAWIAŁ ZE ZWIĄZKAMI. 2137
Boże Narodzenie 2015 2283
Kadra interweniuje w PIP 2280
Oświadczenie Rady Pracowników KW S.A. 2134
W KOMPANII WĘGLOWEJ BĘDĄ WYPŁACONE BARBÓRKI. 2246
NIE ŻYJE TADEUSZ CHWAŁKA - PRZEWODNICZĄCY FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 2104
NIE dla zmian warunków umowy o pracę pracownikom Centrali KW S.A. 2450
Co z wypłatą Barbórki ? 2033
Kadra" o bezpieczeństwie w górnictwie. 1742
Górnicy manifestowali w Rudzie Śląskiej. 1765
Protest będzie kontynuowany. 1840
MKPS: rząd chce pokazać górników w złym świetle. 1711
MKPS - stan gotowości strajkowej w górnictwie. 1777
Posiedzenie Zarządu MZZ „Kadra” Górnictwo. 1712
Komunikat po spotkaniu z Zarządem KW S.A. w dniu 24.09.2015 1718
Zaiskrzyło na linii Zarząd KW S.A. - związki zawodowe. 1813
Obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 1813
Stanowisko Rady Pracowników KW S.A. w sprawie projektu „ Planu Restrukturyzacji KW S.A.” 1496
Pismo w sprawie powstania NKW 1919
Obradował Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy. 1616
Prezes K. Sędzikowski odpowiada na artykuł w Rzeczpospolitej pt. "Plan rządu dla górnictwa sypie się. Nie ma planu B" 1554
Porozumienie kończy spór zbiorowy w Węglokoksie Kraj. 2065
W Kompanii Węglowej podpisano Porozumienie 2345
Dość oszczędzania na pracownikach 2065
NIE dla odebrania premii pracownikom Centrali KW S.A. 2152
"Kadra" Górnictwo po raz kolejny interweniuje w Węglokoksie Kraj. 1920
W dniu 23.06.2015 roku obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 1899
"Kadra" Górnictwo interweniuje w Węglokoksie Kraj. 1778
Nie dla zmian w umowach o pracę w Węglokoksie Kraj. 1767
Pomysły na rozwój Śląska są, tylko brakuje ich realizacji 1807
Bez optymizmu - górnictwo po IV miesiącach 2276
Kodeks Etyki - broszura 1940
Komunikat z dnia 2.06.2015 roku 2041
Wybrano Radę Pracowników Kompanii Węglowej S.A. 1749
Wybory Rady Pracowników 27.05.2015 1830
Stanowisko MZZ KADRA Górnictwo w sprawie „Kodeksu Etyki Kompanii Węglowej S.A." 1966
Wybory do Rady Pracowników Kompanii Węglowej S.A. – druga tura. 1765
ZZ KADRA przy KWK Piast protestuje 1829
Płace 2015 2195
Obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 1939
Wybory w organizacjach „Kadry” w Kompanii Węglowej S.A. 2304
Wybory do Rady Pracowników – 22 kwiecień 2015 r. 2446
Związki KW interweniują w sprawie funduszu płac. 1752
Kadra interweniuje w temacie funduszu płac na 2015 r. 1801
Prace nad strategią dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce. 1706
Wielkanoc 2015 - życzenia 1802
Wypowiadać, czy nie - kto da odpowiedź? 1893
Komunikat z rozmów w Kompanii Węglowej w dniu 19.03.2015 r. 1913
PORADNIK - wcześniejsze emerytury. 2215
Z Kadra Górnictwo protestuje przeciwko metodom pracy dyrekcji Centrum Usług Księgowych. 2206
Spotkanie ZZ z Zarządem KW S.A. w dniu 6 marca 2015r. 1978
Stanowisko ZZ Kompanii Węglowej dot. biznes planu Nowej Kompanii 1939
WYBORY W ZWIĄZKU „KADRA" KOMPANII WĘGLOWEJ. 1919
Zmiany w ustawie o rachunkowości w 2015 r. 2172
Kompania zbywa „Piekary" i „Brzeszcze" 1808
Kadra Kompanii Węglowej interweniuje u Prezesa. 2386
Pogotowie strajkowe w Kompanii Węglowej. 1950
Protesty górników zgodne z prawem. 1902
Ustawa górnicza przyjęta z poprawkami Senatu. 1892
To górnictwo wspomaga budżet państwa a nie odwrotnie. 1865
Wiceprezesi Kompanii Węglowej podali się do dymisji. 1761
Obradował Zarząd „Kadry" Kompanii Węglowej S.A. 2093
Oświadczenie o niewyciąganiu konsekwencji 1870
JEST POROZUMIENIE. 1938
BUM - Biuletyn Ulotny MZKPS. 1913
Kadra przeciwna pozbawieniu pracowników administracji gwarancji zatrudnienia. 2816
Stanowisko Forum Związków Zawodowych 2417
Komunikat MKPS z 11 stycznia 2015 roku 1989
Związkowcy zwyzywani – rozmowy zerwane. 1740
Strona rządowa nie przygotowana do rozmów i zawarcia porozumień 1680
Pismo Komitetu do Donalda Tuska 1698
Pismo Komitetu do Premier Ewy Kopacz 1710
Spotkanie Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego 1673
„Kadra" Kompanii Węglowej o Planie Naprawczym Spółki. 1783
Boże Narodzenie 2014 - życzenia 1804
Czas na społeczne porozumienie. 2364
Krzysztof Sędzikowski – prezes na 7 dni? 2194
Barbórka 2014 - życzenia 1978
Protest w Kompanii Węglowej zawieszony. 1824
Rządowe gwarancje ciągłości wynagrodzeń. 1841
Komunikat sztabu Protestacyjno-Strajkowego 16.11.2014 r. 1811
Komunikat sztabu Protestacyjno-Strajkowego 15.11.2014 r. 1843
Komunikat 2355
Pismo do Prezesa Zarządu KW S.A. 2717
Opinia Rady Pracowników w sprawie projektu "Planu Naprawczego Kompanii Węglowej S.A. na lata 2014-2020" 2124
VII Turniej piłki nożnej o Puchar Przewodniczącego PZZ KADRA 1938
Górnicy w Warszawie – iskierka nadziei. 2483
Obradowało Zebranie Delegatów ZZ „Kadra” KW S.A. 2187
Apel sztabu dot. KWK Kazimierz Juliusz 2192
Komunikat 15.09.2015 roku. 2526
NIE dla obniżenia premii administracji. 2487
W Warszawie o ważnych problemach górnictwa. 2431
WUG z nową strategią. 2408
Ustawa o zobowiązaniach KW S.A. podpisana przez Prezydenta. 2112
Kopalnia „Knurów - Szczygłowice" kupiona. 2236
Donald Tusk rozmawiał z górniczymi związkowcami. 2308
„Kadra" Kompanii Węglowej S.A poświęciła sztandar na X lecie związku. 2415
V Rajd Górski z KADRĄ 2610
Związki rozmawiały z nowym Zarządem Kompanii Węglowej S.A. 2501
Obradował Sztab Protestacyjno-Strajkowy 2414
Pierwsza konferencja prasowa nowego zarządu KW SA. 2505
Premier o „szczycie węglowym". 2613
Zakończył się „szczyt węglowy" w Katowicach. 2329
Posiedzenie Komisji Sejmowej odwołane. 2475
Związkowcy rozmawiali z Premierem. 2389
Petycja do Premiera Donalda Tuska 2335
Podziękowania 2296
Górnicy manifestowali w Katowicach. 2138
Związki zapraszają - Górnicza manifestacja w Katowicach. 2164
Rada Nadzorcza KW SA. wybrała nowy zarząd spółki. 2839
Komunikat z posiedzenia Sztabu Protestacyjno-Strajkowego 2159
Wielkanoc 2014 życzenia 2277
Refleksje nad lutowym porozumieniem. 2389
Co z emeryturami górniczymi? 2382
Marcowe rozmowy w KW S.A. 2641
Turniej piłkarski rozpoczął obchody X-lecia ZZ „Kadra" KW S.A. 2363
Komunikat ze spotkania w dniu 6.02.2014 roku 2665
Pismo do PIP - wypowiedzenie posiłków administracji 3101
Stanowisko ZZ KADRA KW S.A. 2580
Kadra Kompanii Węglowej nie podpisała Porozumienia. 2540
Boże Narodzenie 2013 - życzenia 2529
Barbórka 2013 - życzenia 2496
Mariusz Wakuła nowym przewodniczącym Związku Zawodowego „Kadra" Kompanii Węglowej S.A. 2960
Sztab Protestacyjno-Strajkowy 2598
Pismo do Premiera Janusza Piechocińskiego 2377
Pisma dot. odpowiedzi na postulaty ZZ 2501
Pismo do Premiera RP 2433
Wojewódzkie Targi Pracy – Katowice 2013. 2523
Co dalej z OFE ? 2495
Spotkanie z Zarządem Kompanii Węglowej. 2782
Kadra dyskutowała o sytuacji w Kompanii Węglowej 30.09.2013 roku 2404
„Kadra" o bezpieczeństwie w górnictwie. 2289
Nie dla antyspołecznej polityki Rządu i pozorowanego dialogu społecznego 2300
Kadra Kompanii Węglowej w Warszawie 2342
„Silesia" - szyb nr 2 oddany do użytku. 3298
Komunikat Zarządu 7.08.2013 2621
Dokumenty po spotkaniu Strony Społecznej z Zarządem KW S.A. w dniu 29.07.2013 roku 3275
Europejski Stół Węglowy - nowa polityka energetyczna UE do 2030 r. 2413
KADRA pomaga 2587
Informacja z posiedzenia Komitetu Monitorującego Narodowy Plan Rozwoju. 2646
Będzie plus czy minus na koniec roku w Kompanii Węglowej? 2539
Dylematy polskiego górnictwa a polityka energetyczna Unii Europejskiej 2415
Zarząd ZZ "Kadra" Kw S.A. rozmawiał o Brzeszczach i Piekarach 2748
Czy Solidarność podpisała przymierze z PIS - em ?. 2385
Podatki - zmora górnictwa 7749
Górnictwo Węgla Kamiennego w Polsce w latach 2012 i 2013 2996
Spotkanie strony społecznej z Zarządem Kompanii Węglowej 2531
Manifestacja w obronie kopalni „Brzeszcze". 2451
Zebranie Zarządu ZZ „KADRA" KW S.A w dniu 05.06.2013 r 2489
Informacja o zespole trójstronnym 2520
Tabela porównująca wykonanie za 5 miesięcy 2013 w stosunku do PTE W 2013 roku 2456
Spotkanie w OUG Gliwice 3210
Spojrzenie w „oczy" 3 spółkom węglowym wg. Tomasza Tomczykiewicza 2543
IV Raj Górski z Kadrą 3803
Skup praw do akcji Kompanii Węglowej - komu to się opłaca? 3996
Stanowisko Prezydium Sekcji Węgla Kamiennego PZZ KADRA 2666
4 Biathlon wiosenny Ślaskiej IPA Chorzów 04.05.2013 r. 2893
Uroczysta sesja sejmowej Rady Ochrony Pracy 2611
Spotkanie młodych kadr dozoru z WUG i OUG 2456
Rozmowy związków z Zarządem Kompanii Węglowej 22.04.2013r. 2780
Zebranie Zarządu ZZ „KADRA” KW S.A. 22.04.2013 r. 2628
Prawo geologiczne i górnicze bez tajemnic 4297
Zaproszenie na Plener i wernisaż 2526
Mobbing - ukryty problem 2808
Komunikat 9.04.2013 roku 2666
Węgiel kamienny - skazany na porażkę? 2658
Czy Rząd spełni żądania związków? 2437
Bat na pracowników 2801
Wielkanoc 2013 - życzenia 2576
Porozumienie płacowe w Kompanii Węglowej 3036
Czy postulaty strajkowe zostaną usłyszane przez Rząd ? 2382
Pakiet osłonowy - pismo Prezesa Piotra Rykali 19.03.2013 roku 2554
Co zamiast węgla kamiennego! 2524
Co dalej z kopalnią "Sośnica-Makoszowy"? 3034
Czwarte podejście do wskaźnika 2665
Strajk 26 marca 2013 2735
Biznes wspiera młodych 2473
Obradowała Sekcja Węgla Kamiennego 2543
Negocjacje płacowe po raz trzeci 2971
Nadchodzi strajk! 2672
Po co zmiany w schemacie zarządzania w kopalniach KHW 2841
Unia Eurpejska a węgiel kamienny 3108
Negocjacji płacowych ciąg dalszy. 3979
Dzień Kobiet 8.03.2013 roku 2961
Jest szansa na powrót wyklętego węgla 3015
Poseł Polaczek interpeluje w temacie kopalni "Piekary" - pismo do Piechocińskiego. 2616
Rozmowy w temacie wzrostu płac w 2013 r. 3098
Promować przedsięwzięcia służące rozwojowi górnictwa 2641
Wypadkowość - styczeń 2013 roku 2699
Konsultacje Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2015 2276
Pismo do Prezesa 19.02.2013 r. 2646
Spotkanie Zarządu KW S.A ze związkami zawodowymi 29.01.2013 2846
Wicepremier Janusz Piechociński o górnictwie 3023
Notatka ze spotkania w OUG Gliwice 12.12.2012 r. 2647
Spotkanie w Urzędzie Górniczym w Rybniku 27.12.2012 r. 2965
Boże Narodzenie - życzenia 2685
Kadra w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Gliwicach 12.12.2012 r. 2490
Posiedzenie Zarządu ZZ „Kadra" Kompanii Węglowej 13.12.2012 r. 2598
Posiedzenie Zespołu do spraw ujednolicenia systemu wynagradzania w KW SA 11.12.2012 r. 2845
Rozmowy w Kompanii Węglowej 11.12.2012 r. 2571
Barbara o której miano zapomnieć 3014
Życzenia Prezydenta RP dla Górników 2668
Zabawa z "KADRĄ" 29.11.2012 2935
Poparcie dla Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej 2626
Zespół Trójstronny: o bezpieczeństwie i sytuacji na rynku węgla 19.11.2012 r. 2593
KADRA MANIFESTUJE W WARSZAWIE 14.11.2012 2594
ANEKS nr 5 DO POROZUMIENIA z 20.12.2004 3169
ZESPÓŁ TRÓJSTRONNY 29.10.2012 2611
TURNIEJ SIATKARSKI 20.10.2012 r. 2758
ZEBRANIE ZARZĄDU ZZ "KADRA" 18.10.2012 r. 3428