Tytuł Odsłony
Pismo do Premiera RP i J. Sasina 195
Geneza Porozumienia pomiędzy ZZ a rządem RP 496
Pismo do Premiera RP 409
Pismo do parlamentarzystów 369
Odpowiedź - List do Premiera 507
Pismo do Premiera 433
Notatka ze spotkania - Postojowe w PGG 588
Stanowisko Związków Zawodowych PGG 648
Sprawozdanie ze spotkania przedstawiciela Rządu RP w dniu 21.04.2020 roku. 993
Komunikat 16.04.2020 880
Relacja z telekonferencji w dniu 14.04.2020 roku. 906
List do Prezydenta 1020
Coronavirus a PGG 933
Stanowisko MZZ „Kadra” Górnictwo w sprawie planowanych zwolnień w PGG S.A. 1107
Stanowisko MZZ "Kadra" Górnictwo w sprawie projektu działań restrukturyzacyjnych w Polskiej Grupie Górniczej 986
Praca w nadgodzinach 647
Powstał komitet protestacyjno-strajkowy 514
Pismo Central Związkowych do PGG 556
Spotkanie Zarządu PGG ze związkami w temacie wypłaty 14-tej pensji 543
Nowelizacji Porozumienia z 20 grudnia 2004 roku 562
MZZ „Kadra” Górnictwo pisze pismo w temacie 14-tej pensji 588
Boże Narodzenie 2019 - życzenia 576
Wielkanoc 20019 1408
Nowy Przewodniczący w Kadrze na KWK „Mysłowice-Wesoła”. 1584
Wybory w MZZ „Kadra” Górnictwo. 1421
KADRA interweniuje w PGG S.A. 1790
Czternasta pensja za 2016 i 2017 rok z Kompani Węglowej i KHW – ciąg dalszy. 1766
Czternasta pensja dla administracji – ciąg dalszy. 1806
Raport z mediacji w ramach sporu zbiorowego. 2015
Powołano Sztab Protestacyjno-Strajkowy. Groźba 2 godzinnego strajku ostrzegawczego. 1638
Sprawozdanie z Mediacji pomiędzy zarządem PGG S.A. a związkami zawodowymi z dnia 13 kwietnia – piątek. 1766
Kadra powiedziała sprawdzam - PIP w Polskiej Grupie Górniczej S.A. 1412
MZZ „Kadra” Górnictwo interweniuje w PIP. 1663
Zarząd PGG S.A. odpowiada na pismo dot. 14-tki dla administracji. 2113
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. 1968
Interwencja w sprawie pracowników etatowych PGG S.A. 1694
Interwencja w sprawie wypłaty 14 – tej pensji dla pracowników administracji. 1477
KADRA spotkała się z kierownictwem OUG w Gliwicach 1837
Obradował Zarząd MZZ „Kadra” Górnictwo 2156
25 procentowa podwyżka - załatwiona. 2241
Jest i minister 1837
Raport z frontu. 1990
Związki domagają się przyspieszenia rozmów w temacie podwyżek. 1841
MZZ "Kadra" Górnictwo w KHW. 1943
Wielkanoc 2017 - życzenia 1810
Rokowania w sprawie 14 - tej pensji. 2059
14-ta pensja c.d. 2003
14 - ta pensja, ciąg dalszy. 2049
Stanowisko związków zawodowych PGG Sp. z o.o. w temacie połączenia z KHW S.A. 1952
Odpowiedź Zarządu PGG. 2085
Raport z negocjacji w dniui 20.03.2017 r. w sprawie połączenia PGG i KHW 2045
Żądanie MZZ „Kadra ”Górnictwo w sprawie 14 – tej pensji za 2016 rok. 2042
Protest Kadry Na KWK „Piast” 2009
Realizacja biznesplanu za 2016 rok 2071
Połączenie KHW i PGG zdaniem ZZ "Kadra" 2043
Szczegóły połączenia KHW i PGG. 2193
Spotkanie w sprawie połączenia KHW i PGG 1880
Spotkanie strony społecznej z Zarządem PGG sp. z o.o. 1892
Dalszy ciąg sprawy - premia dozoru KWK Ruda Ruch "HALEMBA" 2002
Ilość dozoru a czas pracy. 2000
Kadra interweniuje w sprawie premii dozoru w KWK "Ruda" 2040
Komisja ds. Energii i Skarbu Państwa – program dla sektora górnictwa 1894
Pismo do ministra Krzysztofa Tchórzewskiego 1828
Stanowisko MZZ „Kadra” Górnictwo do propozycji zapisów ZUZP PGG Sp. z o.o. 1986
KADRA spotkała się z kierownictwem Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach 1922
Układ Zbiorowy a sytuacja PGG 3148
PGG wypowiada warunki pracy i płacy pracownikom. 2856
PGG wzywa do rokowań nad ZUZP. 2330
Związki spotkały się z Zarządem PGG. 2377
Kopalnie Zespolone, Bardzo proszę, nie nalegam. 2508
Pismo w sprawie zwolnień grupowych 2634
Notatka ze spotkania ZZ "KADRA" z kierownictwem OUG w Gliwicach 5476
Odpowiedź na pismo w sprawie obsługi prac. emerytowanych z KW S.A. przez PGG sp. z o.o. 2329
14 pensja w SRK 2774
Zwolnienia grupowe a emerytura 2639
Pismo w sprawie funduszu socjalnego 2484
Raport ze spotkania Zarządu PGG Sp. z o.o. z Związkami Zawodowymi 2682
Interwencja w sprawie 14 – tej pensji. 2536
Analiza porozumienia 2451
Porozumienie w Kompanii Węglowej podpisane. 2592
Wyniki rozmów z dnia 16 kwietnia 2016 roku 3639
Komunikat ze spotkania w dniu 11.04.2016 roku 2456
Kolejne spotkanie w ramach sporu zbiorowego bez efektów. 2175
MZZ „Kadra" Górnictwo chce rozmawiać o przyszłości ZZM. 2446
Wielkanoc 2016 - życzenia 2241
Kolejne spotkanie związkowców z Zarządem KW S.A. 2279
Spotkanie strony społecznej z Zarządem KW S.A. 2368
Kolejne rozmowy z Zarządem KW S.A. 2214
Delegaci MZZ „Kadra" Górnictwo udzielili absolutorium Zarządowi 2222
Spotkanie stron w Kompanii Węglowej S.A. 2318
Kompania przekazuje Ruch Anna do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. 2534
Spotkanie Central Związkowych 2528
Pismo do Pani Premier RP 2342
Odpowiedź PIP na zgłoszone przez Związki Zawodowe KW S.A. naruszenia przepisów Prawa Pracy. 2209
Farsa na spotkaniu w Kompanii. 2369
Obradowały związki Kompanii Węglowej S.A. 2255
Zarząd Kompanii wycofał się z wypowiedzenia porozumienia. 2275
Obradował Górniczy Zespół Trójstronny 2457
Obradowały centrale związkowe z Kompanii Węglowej. 2718
Przerwane negocjacje w Kompanii Węglowej. 2627
Zarząd KW S.A. wypowiada Porozumienie z 17 lipca 2015 r. 2827
Kadra interweniuje w temacie nazewnictwa stanowisk pracy. 2811
Związkowcy z Kompanii proszą o spotkanie z ministrem K. Tchórzewskim. 2438
PIP kontroluje Kompanię Węglową. 3317
Ministerstwo odpowiada na pismo dot. deputatów węglowych dla emerytów górniczych. 2495
MINISTER TCHÓRZEWSKI ROZMAWIAŁ ZE ZWIĄZKAMI. 2897
Boże Narodzenie 2015 3060
Kadra interweniuje w PIP 3033
Oświadczenie Rady Pracowników KW S.A. 2844
W KOMPANII WĘGLOWEJ BĘDĄ WYPŁACONE BARBÓRKI. 2943
NIE ŻYJE TADEUSZ CHWAŁKA - PRZEWODNICZĄCY FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 2832
NIE dla zmian warunków umowy o pracę pracownikom Centrali KW S.A. 3217
Co z wypłatą Barbórki ? 2847
Kadra" o bezpieczeństwie w górnictwie. 2516
Górnicy manifestowali w Rudzie Śląskiej. 2497
Protest będzie kontynuowany. 2535
MKPS: rząd chce pokazać górników w złym świetle. 2457
MKPS - stan gotowości strajkowej w górnictwie. 2511
Posiedzenie Zarządu MZZ „Kadra” Górnictwo. 2475
Komunikat po spotkaniu z Zarządem KW S.A. w dniu 24.09.2015 2427
Zaiskrzyło na linii Zarząd KW S.A. - związki zawodowe. 2546
Obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 2528
Stanowisko Rady Pracowników KW S.A. w sprawie projektu „ Planu Restrukturyzacji KW S.A.” 2248
Pismo w sprawie powstania NKW 2662
Obradował Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy. 2318
Prezes K. Sędzikowski odpowiada na artykuł w Rzeczpospolitej pt. "Plan rządu dla górnictwa sypie się. Nie ma planu B" 2250
Porozumienie kończy spór zbiorowy w Węglokoksie Kraj. 2817
W Kompanii Węglowej podpisano Porozumienie 3137
Dość oszczędzania na pracownikach 2952
NIE dla odebrania premii pracownikom Centrali KW S.A. 2947
"Kadra" Górnictwo po raz kolejny interweniuje w Węglokoksie Kraj. 2609
W dniu 23.06.2015 roku obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 2667
"Kadra" Górnictwo interweniuje w Węglokoksie Kraj. 2490
Nie dla zmian w umowach o pracę w Węglokoksie Kraj. 2501
Pomysły na rozwój Śląska są, tylko brakuje ich realizacji 2613
Bez optymizmu - górnictwo po IV miesiącach 3052
Kodeks Etyki - broszura 2732
Komunikat z dnia 2.06.2015 roku 2821
Wybrano Radę Pracowników Kompanii Węglowej S.A. 2509
Wybory Rady Pracowników 27.05.2015 2619
Stanowisko MZZ KADRA Górnictwo w sprawie „Kodeksu Etyki Kompanii Węglowej S.A." 2751
Wybory do Rady Pracowników Kompanii Węglowej S.A. – druga tura. 2500
ZZ KADRA przy KWK Piast protestuje 2695
Płace 2015 3001
Obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 2662
Wybory w organizacjach „Kadry” w Kompanii Węglowej S.A. 3398
Wybory do Rady Pracowników – 22 kwiecień 2015 r. 3162
Związki KW interweniują w sprawie funduszu płac. 2450
Kadra interweniuje w temacie funduszu płac na 2015 r. 2527
Prace nad strategią dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce. 2468
Wielkanoc 2015 - życzenia 2609
Wypowiadać, czy nie - kto da odpowiedź? 2643
Komunikat z rozmów w Kompanii Węglowej w dniu 19.03.2015 r. 2675
PORADNIK - wcześniejsze emerytury. 2974
Z Kadra Górnictwo protestuje przeciwko metodom pracy dyrekcji Centrum Usług Księgowych. 2928
Spotkanie ZZ z Zarządem KW S.A. w dniu 6 marca 2015r. 2742
Stanowisko ZZ Kompanii Węglowej dot. biznes planu Nowej Kompanii 2644
WYBORY W ZWIĄZKU „KADRA" KOMPANII WĘGLOWEJ. 2591
Zmiany w ustawie o rachunkowości w 2015 r. 2924
Kompania zbywa „Piekary" i „Brzeszcze" 2484
Kadra Kompanii Węglowej interweniuje u Prezesa. 3078
Pogotowie strajkowe w Kompanii Węglowej. 2652
Protesty górników zgodne z prawem. 2614
Ustawa górnicza przyjęta z poprawkami Senatu. 2606
To górnictwo wspomaga budżet państwa a nie odwrotnie. 2576
Wiceprezesi Kompanii Węglowej podali się do dymisji. 2518
Obradował Zarząd „Kadry" Kompanii Węglowej S.A. 2846
Oświadczenie o niewyciąganiu konsekwencji 2795
JEST POROZUMIENIE. 2666
BUM - Biuletyn Ulotny MZKPS. 2583
Kadra przeciwna pozbawieniu pracowników administracji gwarancji zatrudnienia. 3575
Stanowisko Forum Związków Zawodowych 3226
Komunikat MKPS z 11 stycznia 2015 roku 2714
Związkowcy zwyzywani – rozmowy zerwane. 2492
Strona rządowa nie przygotowana do rozmów i zawarcia porozumień 2391
Pismo Komitetu do Donalda Tuska 2407
Pismo Komitetu do Premier Ewy Kopacz 2402
Spotkanie Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego 2396
„Kadra" Kompanii Węglowej o Planie Naprawczym Spółki. 2541
Boże Narodzenie 2014 - życzenia 2481
Czas na społeczne porozumienie. 3120
Krzysztof Sędzikowski – prezes na 7 dni? 2908
Barbórka 2014 - życzenia 2699
Protest w Kompanii Węglowej zawieszony. 2601
Rządowe gwarancje ciągłości wynagrodzeń. 2532
Komunikat sztabu Protestacyjno-Strajkowego 16.11.2014 r. 2524
Komunikat sztabu Protestacyjno-Strajkowego 15.11.2014 r. 2521
Komunikat 3115
Pismo do Prezesa Zarządu KW S.A. 3538
Opinia Rady Pracowników w sprawie projektu "Planu Naprawczego Kompanii Węglowej S.A. na lata 2014-2020" 2838
VII Turniej piłki nożnej o Puchar Przewodniczącego PZZ KADRA 2647
Górnicy w Warszawie – iskierka nadziei. 3341
Obradowało Zebranie Delegatów ZZ „Kadra” KW S.A. 2921
Apel sztabu dot. KWK Kazimierz Juliusz 2894
Komunikat 15.09.2015 roku. 3251
NIE dla obniżenia premii administracji. 3391
W Warszawie o ważnych problemach górnictwa. 3227
WUG z nową strategią. 3128
Ustawa o zobowiązaniach KW S.A. podpisana przez Prezydenta. 2807
Kopalnia „Knurów - Szczygłowice" kupiona. 2941
Donald Tusk rozmawiał z górniczymi związkowcami. 3001
„Kadra" Kompanii Węglowej S.A poświęciła sztandar na X lecie związku. 3123
V Rajd Górski z KADRĄ 3380
Związki rozmawiały z nowym Zarządem Kompanii Węglowej S.A. 3251
Obradował Sztab Protestacyjno-Strajkowy 3115
Pierwsza konferencja prasowa nowego zarządu KW SA. 3212
Premier o „szczycie węglowym". 3343
Zakończył się „szczyt węglowy" w Katowicach. 3027
Posiedzenie Komisji Sejmowej odwołane. 3222
Związkowcy rozmawiali z Premierem. 3126
Petycja do Premiera Donalda Tuska 3053
Podziękowania 3042
Górnicy manifestowali w Katowicach. 2816
Związki zapraszają - Górnicza manifestacja w Katowicach. 2945
Rada Nadzorcza KW SA. wybrała nowy zarząd spółki. 3605
Komunikat z posiedzenia Sztabu Protestacyjno-Strajkowego 2843
Wielkanoc 2014 życzenia 2962
Refleksje nad lutowym porozumieniem. 3124
Co z emeryturami górniczymi? 3057
Marcowe rozmowy w KW S.A. 3409
Turniej piłkarski rozpoczął obchody X-lecia ZZ „Kadra" KW S.A. 3121
Komunikat ze spotkania w dniu 6.02.2014 roku 3420
Pismo do PIP - wypowiedzenie posiłków administracji 3864
Stanowisko ZZ KADRA KW S.A. 3334
Kadra Kompanii Węglowej nie podpisała Porozumienia. 3293
Boże Narodzenie 2013 - życzenia 3242
Barbórka 2013 - życzenia 3213
Mariusz Wakuła nowym przewodniczącym Związku Zawodowego „Kadra" Kompanii Węglowej S.A. 3633
Sztab Protestacyjno-Strajkowy 3316
Pismo do Premiera Janusza Piechocińskiego 3154
Pisma dot. odpowiedzi na postulaty ZZ 3274
Pismo do Premiera RP 3167
Wojewódzkie Targi Pracy – Katowice 2013. 3252
Co dalej z OFE ? 3317
Spotkanie z Zarządem Kompanii Węglowej. 3564
Kadra dyskutowała o sytuacji w Kompanii Węglowej 30.09.2013 roku 3143
„Kadra" o bezpieczeństwie w górnictwie. 3027
Nie dla antyspołecznej polityki Rządu i pozorowanego dialogu społecznego 3070
Kadra Kompanii Węglowej w Warszawie 3070
„Silesia" - szyb nr 2 oddany do użytku. 4171
Komunikat Zarządu 7.08.2013 3373
Dokumenty po spotkaniu Strony Społecznej z Zarządem KW S.A. w dniu 29.07.2013 roku 4033
Europejski Stół Węglowy - nowa polityka energetyczna UE do 2030 r. 3168
KADRA pomaga 3364
Informacja z posiedzenia Komitetu Monitorującego Narodowy Plan Rozwoju. 3431
Będzie plus czy minus na koniec roku w Kompanii Węglowej? 3276
Dylematy polskiego górnictwa a polityka energetyczna Unii Europejskiej 3188
Zarząd ZZ "Kadra" Kw S.A. rozmawiał o Brzeszczach i Piekarach 3516
Czy Solidarność podpisała przymierze z PIS - em ?. 3142
Podatki - zmora górnictwa 8501
Górnictwo Węgla Kamiennego w Polsce w latach 2012 i 2013 3729
Spotkanie strony społecznej z Zarządem Kompanii Węglowej 3279
Manifestacja w obronie kopalni „Brzeszcze". 3191
Zebranie Zarządu ZZ „KADRA" KW S.A w dniu 05.06.2013 r 3281
Informacja o zespole trójstronnym 3261
Tabela porównująca wykonanie za 5 miesięcy 2013 w stosunku do PTE W 2013 roku 3158
Spotkanie w OUG Gliwice 3946
Spojrzenie w „oczy" 3 spółkom węglowym wg. Tomasza Tomczykiewicza 3278
IV Raj Górski z Kadrą 4597
Skup praw do akcji Kompanii Węglowej - komu to się opłaca? 4754
Stanowisko Prezydium Sekcji Węgla Kamiennego PZZ KADRA 3332
4 Biathlon wiosenny Ślaskiej IPA Chorzów 04.05.2013 r. 3657
Uroczysta sesja sejmowej Rady Ochrony Pracy 3404
Spotkanie młodych kadr dozoru z WUG i OUG 3217
Rozmowy związków z Zarządem Kompanii Węglowej 22.04.2013r. 3566
Zebranie Zarządu ZZ „KADRA” KW S.A. 22.04.2013 r. 3440
Prawo geologiczne i górnicze bez tajemnic 5020
Zaproszenie na Plener i wernisaż 3293
Mobbing - ukryty problem 3551
Komunikat 9.04.2013 roku 3397
Węgiel kamienny - skazany na porażkę? 3351
Czy Rząd spełni żądania związków? 3169
Bat na pracowników 3553
Wielkanoc 2013 - życzenia 3367
Porozumienie płacowe w Kompanii Węglowej 3816
Czy postulaty strajkowe zostaną usłyszane przez Rząd ? 3088
Pakiet osłonowy - pismo Prezesa Piotra Rykali 19.03.2013 roku 3283
Co zamiast węgla kamiennego! 3288
Co dalej z kopalnią "Sośnica-Makoszowy"? 3742
Czwarte podejście do wskaźnika 3414
Strajk 26 marca 2013 3465
Biznes wspiera młodych 3220
Obradowała Sekcja Węgla Kamiennego 3227
Negocjacje płacowe po raz trzeci 3753
Nadchodzi strajk! 3381
Po co zmiany w schemacie zarządzania w kopalniach KHW 3566
Unia Eurpejska a węgiel kamienny 3928
Negocjacji płacowych ciąg dalszy. 4714
Dzień Kobiet 8.03.2013 roku 3688
Jest szansa na powrót wyklętego węgla 3715
Poseł Polaczek interpeluje w temacie kopalni "Piekary" - pismo do Piechocińskiego. 3425
Rozmowy w temacie wzrostu płac w 2013 r. 3758
Promować przedsięwzięcia służące rozwojowi górnictwa 3382
Wypadkowość - styczeń 2013 roku 3408
Konsultacje Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2015 2973
Pismo do Prezesa 19.02.2013 r. 3357
Spotkanie Zarządu KW S.A ze związkami zawodowymi 29.01.2013 3597
Wicepremier Janusz Piechociński o górnictwie 3774
Notatka ze spotkania w OUG Gliwice 12.12.2012 r. 3350
Spotkanie w Urzędzie Górniczym w Rybniku 27.12.2012 r. 3700
Boże Narodzenie - życzenia 3480
Kadra w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Gliwicach 12.12.2012 r. 3222
Posiedzenie Zarządu ZZ „Kadra" Kompanii Węglowej 13.12.2012 r. 3365
Posiedzenie Zespołu do spraw ujednolicenia systemu wynagradzania w KW SA 11.12.2012 r. 3591
Rozmowy w Kompanii Węglowej 11.12.2012 r. 3241
Barbara o której miano zapomnieć 3747
Życzenia Prezydenta RP dla Górników 3424
Zabawa z "KADRĄ" 29.11.2012 3763
Poparcie dla Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej 3335
Zespół Trójstronny: o bezpieczeństwie i sytuacji na rynku węgla 19.11.2012 r. 3323
KADRA MANIFESTUJE W WARSZAWIE 14.11.2012 3283
ANEKS nr 5 DO POROZUMIENIA z 20.12.2004 4086
ZESPÓŁ TRÓJSTRONNY 29.10.2012 3306
TURNIEJ SIATKARSKI 20.10.2012 r. 3551
ZEBRANIE ZARZĄDU ZZ "KADRA" 18.10.2012 r. 4295