Tytuł Odsłony
KADRA interweniuje w PGG S.A. 97
Czternasta pensja za 2016 i 2017 rok z Kompani Węglowej i KHW – ciąg dalszy. 109
Czternasta pensja dla administracji – ciąg dalszy. 77
Raport z mediacji w ramach sporu zbiorowego. 239
Powołano Sztab Protestacyjno-Strajkowy. Groźba 2 godzinnego strajku ostrzegawczego. 88
Sprawozdanie z Mediacji pomiędzy zarządem PGG S.A. a związkami zawodowymi z dnia 13 kwietnia – piątek. 193
Kadra powiedziała sprawdzam - PIP w Polskiej Grupie Górniczej S.A. 191
MZZ „Kadra” Górnictwo interweniuje w PIP. 313
Zarząd PGG S.A. odpowiada na pismo dot. 14-tki dla administracji. 343
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. 418
Interwencja w sprawie pracowników etatowych PGG S.A. 326
Interwencja w sprawie wypłaty 14 – tej pensji dla pracowników administracji. 294
KADRA spotkała się z kierownictwem OUG w Gliwicach 592
Obradował Zarząd MZZ „Kadra” Górnictwo 994
25 procentowa podwyżka - załatwiona. 1154
Jest i minister 883
Raport z frontu. 964
Związki domagają się przyspieszenia rozmów w temacie podwyżek. 830
MZZ "Kadra" Górnictwo w KHW. 979
Wielkanoc 2017 - życzenia 794
Rokowania w sprawie 14 - tej pensji. 1134
14-ta pensja c.d. 1007
14 - ta pensja, ciąg dalszy. 1015
Stanowisko związków zawodowych PGG Sp. z o.o. w temacie połączenia z KHW S.A. 1052
Odpowiedź Zarządu PGG. 1091
Raport z negocjacji w dniui 20.03.2017 r. w sprawie połączenia PGG i KHW 1118
Żądanie MZZ „Kadra ”Górnictwo w sprawie 14 – tej pensji za 2016 rok. 1160
Protest Kadry Na KWK „Piast” 1024
Realizacja biznesplanu za 2016 rok 1098
Połączenie KHW i PGG zdaniem ZZ "Kadra" 1075
Szczegóły połączenia KHW i PGG. 1270
Spotkanie w sprawie połączenia KHW i PGG 942
Spotkanie strony społecznej z Zarządem PGG sp. z o.o. 1035
Dalszy ciąg sprawy - premia dozoru KWK Ruda Ruch "HALEMBA" 993
Ilość dozoru a czas pracy. 997
Kadra interweniuje w sprawie premii dozoru w KWK "Ruda" 1141
Komisja ds. Energii i Skarbu Państwa – program dla sektora górnictwa 1014
Pismo do ministra Krzysztofa Tchórzewskiego 968
Stanowisko MZZ „Kadra” Górnictwo do propozycji zapisów ZUZP PGG Sp. z o.o. 1104
KADRA spotkała się z kierownictwem Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach 946
Układ Zbiorowy a sytuacja PGG 2085
PGG wypowiada warunki pracy i płacy pracownikom. 1904
PGG wzywa do rokowań nad ZUZP. 1435
Związki spotkały się z Zarządem PGG. 1393
Kopalnie Zespolone, Bardzo proszę, nie nalegam. 1473
Pismo w sprawie zwolnień grupowych 1691
Notatka ze spotkania ZZ "KADRA" z kierownictwem OUG w Gliwicach 4456
Odpowiedź na pismo w sprawie obsługi prac. emerytowanych z KW S.A. przez PGG sp. z o.o. 1394
14 pensja w SRK 1698
Zwolnienia grupowe a emerytura 1698
Pismo w sprawie funduszu socjalnego 1522
Raport ze spotkania Zarządu PGG Sp. z o.o. z Związkami Zawodowymi 1741
Interwencja w sprawie 14 – tej pensji. 1517
Analiza porozumienia 1490
Porozumienie w Kompanii Węglowej podpisane. 1606
Wyniki rozmów z dnia 16 kwietnia 2016 roku 2656
Komunikat ze spotkania w dniu 11.04.2016 roku 1568
Kolejne spotkanie w ramach sporu zbiorowego bez efektów. 1346
MZZ „Kadra" Górnictwo chce rozmawiać o przyszłości ZZM. 1410
Wielkanoc 2016 - życzenia 1339
Kolejne spotkanie związkowców z Zarządem KW S.A. 1312
Spotkanie strony społecznej z Zarządem KW S.A. 1358
Kolejne rozmowy z Zarządem KW S.A. 1267
Delegaci MZZ „Kadra" Górnictwo udzielili absolutorium Zarządowi 1326
Spotkanie stron w Kompanii Węglowej S.A. 1435
Kompania przekazuje Ruch Anna do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. 1599
Spotkanie Central Związkowych 1495
Pismo do Pani Premier RP 1417
Odpowiedź PIP na zgłoszone przez Związki Zawodowe KW S.A. naruszenia przepisów Prawa Pracy. 1235
Farsa na spotkaniu w Kompanii. 1437
Obradowały związki Kompanii Węglowej S.A. 1290
Zarząd Kompanii wycofał się z wypowiedzenia porozumienia. 1313
Obradował Górniczy Zespół Trójstronny 1504
Obradowały centrale związkowe z Kompanii Węglowej. 1849
Przerwane negocjacje w Kompanii Węglowej. 1741
Zarząd KW S.A. wypowiada Porozumienie z 17 lipca 2015 r. 1910
Kadra interweniuje w temacie nazewnictwa stanowisk pracy. 1893
Związkowcy z Kompanii proszą o spotkanie z ministrem K. Tchórzewskim. 1533
PIP kontroluje Kompanię Węglową. 2363
Ministerstwo odpowiada na pismo dot. deputatów węglowych dla emerytów górniczych. 1548
MINISTER TCHÓRZEWSKI ROZMAWIAŁ ZE ZWIĄZKAMI. 1962
Boże Narodzenie 2015 2060
Kadra interweniuje w PIP 2090
Oświadczenie Rady Pracowników KW S.A. 1964
W KOMPANII WĘGLOWEJ BĘDĄ WYPŁACONE BARBÓRKI. 2063
NIE ŻYJE TADEUSZ CHWAŁKA - PRZEWODNICZĄCY FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 1913
NIE dla zmian warunków umowy o pracę pracownikom Centrali KW S.A. 2239
Co z wypłatą Barbórki ? 1802
Kadra" o bezpieczeństwie w górnictwie. 1574
Górnicy manifestowali w Rudzie Śląskiej. 1574
Protest będzie kontynuowany. 1595
MKPS: rząd chce pokazać górników w złym świetle. 1534
MKPS - stan gotowości strajkowej w górnictwie. 1585
Posiedzenie Zarządu MZZ „Kadra” Górnictwo. 1526
Komunikat po spotkaniu z Zarządem KW S.A. w dniu 24.09.2015 1558
Zaiskrzyło na linii Zarząd KW S.A. - związki zawodowe. 1631
Obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 1607
Stanowisko Rady Pracowników KW S.A. w sprawie projektu „ Planu Restrukturyzacji KW S.A.” 1303
Pismo w sprawie powstania NKW 1734
Obradował Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy. 1445
Prezes K. Sędzikowski odpowiada na artykuł w Rzeczpospolitej pt. "Plan rządu dla górnictwa sypie się. Nie ma planu B" 1393
Porozumienie kończy spór zbiorowy w Węglokoksie Kraj. 1888
W Kompanii Węglowej podpisano Porozumienie 2154
Dość oszczędzania na pracownikach 1870
NIE dla odebrania premii pracownikom Centrali KW S.A. 1993
"Kadra" Górnictwo po raz kolejny interweniuje w Węglokoksie Kraj. 1755
W dniu 23.06.2015 roku obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 1690
"Kadra" Górnictwo interweniuje w Węglokoksie Kraj. 1613
Nie dla zmian w umowach o pracę w Węglokoksie Kraj. 1596
Pomysły na rozwój Śląska są, tylko brakuje ich realizacji 1600
Bez optymizmu - górnictwo po IV miesiącach 2088
Kodeks Etyki - broszura 1679
Komunikat z dnia 2.06.2015 roku 1843
Wybrano Radę Pracowników Kompanii Węglowej S.A. 1572
Wybory Rady Pracowników 27.05.2015 1644
Stanowisko MZZ KADRA Górnictwo w sprawie „Kodeksu Etyki Kompanii Węglowej S.A." 1765
Wybory do Rady Pracowników Kompanii Węglowej S.A. – druga tura. 1590
ZZ KADRA przy KWK Piast protestuje 1638
Płace 2015 1998
Obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 1778
Wybory w organizacjach „Kadry” w Kompanii Węglowej S.A. 2069
Wybory do Rady Pracowników – 22 kwiecień 2015 r. 2274
Związki KW interweniują w sprawie funduszu płac. 1585
Kadra interweniuje w temacie funduszu płac na 2015 r. 1616
Prace nad strategią dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce. 1498
Wielkanoc 2015 - życzenia 1628
Wypowiadać, czy nie - kto da odpowiedź? 1713
Komunikat z rozmów w Kompanii Węglowej w dniu 19.03.2015 r. 1722
PORADNIK - wcześniejsze emerytury. 2046
Z Kadra Górnictwo protestuje przeciwko metodom pracy dyrekcji Centrum Usług Księgowych. 1988
Spotkanie ZZ z Zarządem KW S.A. w dniu 6 marca 2015r. 1755
Stanowisko ZZ Kompanii Węglowej dot. biznes planu Nowej Kompanii 1743
WYBORY W ZWIĄZKU „KADRA" KOMPANII WĘGLOWEJ. 1751
Zmiany w ustawie o rachunkowości w 2015 r. 2014
Kompania zbywa „Piekary" i „Brzeszcze" 1641
Kadra Kompanii Węglowej interweniuje u Prezesa. 2184
Pogotowie strajkowe w Kompanii Węglowej. 1779
Protesty górników zgodne z prawem. 1677
Ustawa górnicza przyjęta z poprawkami Senatu. 1696
To górnictwo wspomaga budżet państwa a nie odwrotnie. 1693
Wiceprezesi Kompanii Węglowej podali się do dymisji. 1556
Obradował Zarząd „Kadry" Kompanii Węglowej S.A. 1905
Oświadczenie o niewyciąganiu konsekwencji 1693
JEST POROZUMIENIE. 1747
BUM - Biuletyn Ulotny MZKPS. 1745
Kadra przeciwna pozbawieniu pracowników administracji gwarancji zatrudnienia. 2615
Stanowisko Forum Związków Zawodowych 2219
Komunikat MKPS z 11 stycznia 2015 roku 1794
Związkowcy zwyzywani – rozmowy zerwane. 1554
Strona rządowa nie przygotowana do rozmów i zawarcia porozumień 1511
Pismo Komitetu do Donalda Tuska 1523
Pismo Komitetu do Premier Ewy Kopacz 1532
Spotkanie Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego 1506
„Kadra" Kompanii Węglowej o Planie Naprawczym Spółki. 1576
Boże Narodzenie 2014 - życzenia 1647
Czas na społeczne porozumienie. 2207
Krzysztof Sędzikowski – prezes na 7 dni? 2033
Barbórka 2014 - życzenia 1782
Protest w Kompanii Węglowej zawieszony. 1628
Rządowe gwarancje ciągłości wynagrodzeń. 1665
Komunikat sztabu Protestacyjno-Strajkowego 16.11.2014 r. 1651
Komunikat sztabu Protestacyjno-Strajkowego 15.11.2014 r. 1662
Komunikat 2161
Pismo do Prezesa Zarządu KW S.A. 2527
Opinia Rady Pracowników w sprawie projektu "Planu Naprawczego Kompanii Węglowej S.A. na lata 2014-2020" 1940
VII Turniej piłki nożnej o Puchar Przewodniczącego PZZ KADRA 1753
Górnicy w Warszawie – iskierka nadziei. 2250
Obradowało Zebranie Delegatów ZZ „Kadra” KW S.A. 1870
Apel sztabu dot. KWK Kazimierz Juliusz 2031
Komunikat 15.09.2015 roku. 2348
NIE dla obniżenia premii administracji. 2271
W Warszawie o ważnych problemach górnictwa. 2251
WUG z nową strategią. 2217
Ustawa o zobowiązaniach KW S.A. podpisana przez Prezydenta. 1937
Kopalnia „Knurów - Szczygłowice" kupiona. 2049
Donald Tusk rozmawiał z górniczymi związkowcami. 2159
„Kadra" Kompanii Węglowej S.A poświęciła sztandar na X lecie związku. 2257
V Rajd Górski z KADRĄ 2384
Związki rozmawiały z nowym Zarządem Kompanii Węglowej S.A. 2308
Obradował Sztab Protestacyjno-Strajkowy 2241
Pierwsza konferencja prasowa nowego zarządu KW SA. 2336
Premier o „szczycie węglowym". 2438
Zakończył się „szczyt węglowy" w Katowicach. 2156
Posiedzenie Komisji Sejmowej odwołane. 2194
Związkowcy rozmawiali z Premierem. 2187
Petycja do Premiera Donalda Tuska 2130
Podziękowania 2088
Górnicy manifestowali w Katowicach. 1946
Związki zapraszają - Górnicza manifestacja w Katowicach. 1937
Rada Nadzorcza KW SA. wybrała nowy zarząd spółki. 2680
Komunikat z posiedzenia Sztabu Protestacyjno-Strajkowego 2005
Wielkanoc 2014 życzenia 2111
Refleksje nad lutowym porozumieniem. 2167
Co z emeryturami górniczymi? 2225
Marcowe rozmowy w KW S.A. 2479
Turniej piłkarski rozpoczął obchody X-lecia ZZ „Kadra" KW S.A. 2196
Komunikat ze spotkania w dniu 6.02.2014 roku 2459
Pismo do PIP - wypowiedzenie posiłków administracji 2946
Stanowisko ZZ KADRA KW S.A. 2411
Kadra Kompanii Węglowej nie podpisała Porozumienia. 2365
Boże Narodzenie 2013 - życzenia 2340
Barbórka 2013 - życzenia 2315
Mariusz Wakuła nowym przewodniczącym Związku Zawodowego „Kadra" Kompanii Węglowej S.A. 2794
Sztab Protestacyjno-Strajkowy 2402
Pismo do Premiera Janusza Piechocińskiego 2162
Pisma dot. odpowiedzi na postulaty ZZ 2294
Pismo do Premiera RP 2221
Wojewódzkie Targi Pracy – Katowice 2013. 2358
Co dalej z OFE ? 2274
Spotkanie z Zarządem Kompanii Węglowej. 2614
Kadra dyskutowała o sytuacji w Kompanii Węglowej 30.09.2013 roku 2241
„Kadra" o bezpieczeństwie w górnictwie. 2104
Nie dla antyspołecznej polityki Rządu i pozorowanego dialogu społecznego 2132
Kadra Kompanii Węglowej w Warszawie 2184
„Silesia" - szyb nr 2 oddany do użytku. 3051
Komunikat Zarządu 7.08.2013 2440
Dokumenty po spotkaniu Strony Społecznej z Zarządem KW S.A. w dniu 29.07.2013 roku 3119
Europejski Stół Węglowy - nowa polityka energetyczna UE do 2030 r. 2250
KADRA pomaga 2398
Informacja z posiedzenia Komitetu Monitorującego Narodowy Plan Rozwoju. 2459
Będzie plus czy minus na koniec roku w Kompanii Węglowej? 2375
Dylematy polskiego górnictwa a polityka energetyczna Unii Europejskiej 2229
Zarząd ZZ "Kadra" Kw S.A. rozmawiał o Brzeszczach i Piekarach 2536
Czy Solidarność podpisała przymierze z PIS - em ?. 2221
Podatki - zmora górnictwa 7577
Górnictwo Węgla Kamiennego w Polsce w latach 2012 i 2013 2838
Spotkanie strony społecznej z Zarządem Kompanii Węglowej 2366
Manifestacja w obronie kopalni „Brzeszcze". 2281
Zebranie Zarządu ZZ „KADRA" KW S.A w dniu 05.06.2013 r 2265
Informacja o zespole trójstronnym 2301
Tabela porównująca wykonanie za 5 miesięcy 2013 w stosunku do PTE W 2013 roku 2291
Spotkanie w OUG Gliwice 3003
Spojrzenie w „oczy" 3 spółkom węglowym wg. Tomasza Tomczykiewicza 2377
IV Raj Górski z Kadrą 3609
Skup praw do akcji Kompanii Węglowej - komu to się opłaca? 3823
Stanowisko Prezydium Sekcji Węgla Kamiennego PZZ KADRA 2513
4 Biathlon wiosenny Ślaskiej IPA Chorzów 04.05.2013 r. 2710
Uroczysta sesja sejmowej Rady Ochrony Pracy 2425
Spotkanie młodych kadr dozoru z WUG i OUG 2319
Rozmowy związków z Zarządem Kompanii Węglowej 22.04.2013r. 2620
Zebranie Zarządu ZZ „KADRA” KW S.A. 22.04.2013 r. 2472
Prawo geologiczne i górnicze bez tajemnic 4156
Zaproszenie na Plener i wernisaż 2365
Mobbing - ukryty problem 2626
Komunikat 9.04.2013 roku 2520
Węgiel kamienny - skazany na porażkę? 2522
Czy Rząd spełni żądania związków? 2286
Bat na pracowników 2602
Wielkanoc 2013 - życzenia 2409
Porozumienie płacowe w Kompanii Węglowej 2872
Czy postulaty strajkowe zostaną usłyszane przez Rząd ? 2227
Pakiet osłonowy - pismo Prezesa Piotra Rykali 19.03.2013 roku 2398
Co zamiast węgla kamiennego! 2374
Co dalej z kopalnią "Sośnica-Makoszowy"? 2877
Czwarte podejście do wskaźnika 2504
Strajk 26 marca 2013 2575
Biznes wspiera młodych 2287
Obradowała Sekcja Węgla Kamiennego 2417
Negocjacje płacowe po raz trzeci 2799
Nadchodzi strajk! 2462
Po co zmiany w schemacie zarządzania w kopalniach KHW 2667
Unia Eurpejska a węgiel kamienny 2948
Negocjacji płacowych ciąg dalszy. 3839
Dzień Kobiet 8.03.2013 roku 2801
Jest szansa na powrót wyklętego węgla 2882
Poseł Polaczek interpeluje w temacie kopalni "Piekary" - pismo do Piechocińskiego. 2445
Rozmowy w temacie wzrostu płac w 2013 r. 2894
Promować przedsięwzięcia służące rozwojowi górnictwa 2483
Wypadkowość - styczeń 2013 roku 2573
Konsultacje Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2015 2133
Pismo do Prezesa 19.02.2013 r. 2492
Spotkanie Zarządu KW S.A ze związkami zawodowymi 29.01.2013 2672
Wicepremier Janusz Piechociński o górnictwie 2858
Notatka ze spotkania w OUG Gliwice 12.12.2012 r. 2490
Spotkanie w Urzędzie Górniczym w Rybniku 27.12.2012 r. 2771
Boże Narodzenie - życzenia 2523
Kadra w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Gliwicach 12.12.2012 r. 2343
Posiedzenie Zarządu ZZ „Kadra" Kompanii Węglowej 13.12.2012 r. 2453
Posiedzenie Zespołu do spraw ujednolicenia systemu wynagradzania w KW SA 11.12.2012 r. 2705
Rozmowy w Kompanii Węglowej 11.12.2012 r. 2414
Barbara o której miano zapomnieć 2834
Życzenia Prezydenta RP dla Górników 2496
Zabawa z "KADRĄ" 29.11.2012 2807
Poparcie dla Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej 2475
Zespół Trójstronny: o bezpieczeństwie i sytuacji na rynku węgla 19.11.2012 r. 2417
KADRA MANIFESTUJE W WARSZAWIE 14.11.2012 2456
ANEKS nr 5 DO POROZUMIENIA z 20.12.2004 3002
ZESPÓŁ TRÓJSTRONNY 29.10.2012 2472
TURNIEJ SIATKARSKI 20.10.2012 r. 2596
ZEBRANIE ZARZĄDU ZZ "KADRA" 18.10.2012 r. 3201