Czwarte podejście do wskaźnika

We wtorek 19 marca odbyło się czwarte spotkanie negocjacyjne w temacie wzrostu płac w 2013 roku. Rozpoczęło się nieciekawie. Już na wstępie wiceprezes Piotr Rykala oświadczył, że Zarząd Kompanii Węglowej nie wyraził zgody na propozycję związkową przedstawioną na spotkaniu 13 marca, czyli całkowitą likwidacją dysproporcji w br. oraz wypłaceniem w formie jednorazówki 1% funduszu motywacyjnego. Po takiej odpowiedzi strona związkowa poprosiła o czas dla siebie, w trakcie którego wypracowano nowe stanowisko. Wykazując zrozumienie dla trudnej sytuacji ekonomicznej spółki strona związkowa zażądała wskaźnika 0,7% na wyrównanie dysproporcji płacowych oraz wypłacenie 1% funduszu motywacyjnego w formie jednorazówki. Strona związkowa zastrzegła sobie również kontynuowanie negocjacji po I półroczu. I to stanowisko nie zyskało aprobaty Zarządu. Widząc brak dobrej woli ze strony Zarządu związkowcy zażądali by dalszej części negocjacji uczestniczyła Prezes Kompanii Joanna Strzelec-Łobodzińska. Przybycie Pani Prezes przyspieszyło negocjacje, które zakończyły się wypracowaniem wspólnego stanowiska. Niemożliwe stało się możliwe.

Ustalono:

  • przeznaczenie 0,7% na wyrównanie dysproporcji płacowych,
  • przeznaczenie 1% funduszu motywacyjnego na wypłatę jednorazówki 10 kwietnia wraz z wynagrodzeniem za marzec,
  • powrót do negocjacji po I półroczu.

Z uwagi na konieczność wykonania pewnych symulacji celem ustalenia przeciętnych wynagrodzeń strony umówiły się na podpisanie porozumienia w czwartek 21 marca.

A.C.