Kadra Kompanii Węglowej w Warszawie

Kadra Kompanii Węglowej w Warszawie.

W środę 11 września około trzystu członków PZZ KADRA, w tym ponad stu przedstawicieli naszego związku wzięło udział w pierwszym dniu ogólnopolskich protestów zorganizowanych przez trzy reprezentatywne centrale związkowe – Forum Związków Zawodowych, OPZZ i NSZZ „Solidarność" pod hasłem „Dość lekceważenia społeczeństwa".
Manifestacja rozpoczęła się przed Ministerstwem Gospodarki, gdzie związkowcy chcieli złożyć petycję na ręce Wicepremiera, Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego. Niestety, podobnie jak pod innymi pikietowanymi ministerstwami sztuka ta się nie udała. Petycję odebrał jedynie dyrektor gabinetu.
Przemawiając pod ministerstwem Przewodniczący Porozumienia Dariusz Trzcionka podkreślił, że jedynym sukcesem rządu jest zjednoczenie ruchu związkowego w Polsce. „Jesteśmy tu po to, żeby walczyć o miejsca pracy, żeby rządzący działali na rzecz ludzi pracy, a nie partii politycznych. Żądamy równego traktowania wszystkich pracowników, wycofania antypracowniczej ustawy o czasie pracy" –powiedział Dariusz Trzcionka. W dalszej części wystąpienia nawiązał do braku polityki rządu co do przyszłości polskiego górnictwa, braku ochrony węglowego rynku krajowego i otwarcia granic dla jego importu, głównie ze Wschodu. Na zakończenie swojego występu Dariusz Trzcionka powiedział, że jeżeli minister będzie chciał się spotkać ze związkowcami, to są oni w Warszawie przez najbliższe cztery dni.
Spod ministerstwa manifestanci udali się przed budynek Sejmu RP, gdzie wysłuchali przemówień przewodniczących central związkowych oraz relacji spod ministerstw pod którymi odbyły się pikiety, z których wynikało, że w proteście uczestniczyło ponad 20 tyś. związkowców.

 

Galeria - link