WUG z nową strategią.

WUG z nową strategią.

Jak poinformował rzecznik prasowy WUG w środę 30 lipca Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Mirosław Koziura zaakceptował do realizacji „Strategię działania urzędów górniczych na lata 2015 – 2018". Dokument zawiera osiem celów strategicznych, które uwzględniają przeobrażenia zachodzące w polskiej branży wydobywania kopalin oraz zwiększanie roli WUG i zmiany strukturalne nadzoru górniczego.
Od 2015 r. strategicznymi celami urzędów górniczych będzie:
- zwiększanie skuteczności działalności kontrolnej nadzoru górniczego w celu spadku liczby wypadków w górnictwie,
- dążenie do ograniczenia czynników powodujących katastrofy górnicze,
- ograniczanie czynników szkodliwych i uciążliwych występujących w środowisku pracy,
- utrzymanie sprawności służb ratownictwa górniczego,
- podniesienie skuteczności postępowań prowadzonych przez organy nadzoru górniczego,
- zwiększenie efektywności nadzoru nad oddziaływaniem górnictwa na środowisko,
- zapewnienie bezpieczeństwa przy wdrażaniu nowych technologii w górnictwie,
- pogłębianie dialogu społecznego w górnictwie.

AC