ZEBRANIE ZARZĄDU ZZ "KADRA" 18.10.2012 r.

 

Obradował Zarząd „Kadry” Kompanii Węglowej S.A.

 

         18 października w Knurowie odbyło się posiedzenie Zarządu ZZ „Kadra” Kompanii Węglowej S.A. Organizatorem spotkania była organizacja Kadry kopalni „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów. W zarządzie udział wzięli: Aleksander Wardas – Dyrektor Kopalni, Roland Bobek – Dyrektor ds. Produkcji oraz Roman Noga – Dyrektor ds. Pracy. W trakcie posiedzenia członkowie Zarządu zapoznali się z historią, teraźniejszością i przyszłością kopalni. Z tematów związkowych:

-       omówiono Porozumienie podpisane w dniu 5 października w temacie wskaźnika wzrostu plac na 2012 r. Członkowie wyrazili zadowolenie z podpisanego porozumienia.

-       wysłuchano relacji z przebiegu prac zespołu do opracowania jednolitego systemu wynagrodzeń w Kompanii Węglowej. Zebrani stwierdzili, że dotychczasowe wyniki pracy zespołu są krzywdzące dla osób dozoru. Sankcjonują bowiem dotychczasowe patologie płacowe występujące w Kompani, a w niektórych przypadkach jeszcze je pogłębiają. Niedopuszczalny zdaniem członków Zarządu jest także sposób prowadzenia prac zespołu polegający na głosowaniu poszczególnych propozycji, a nie na próbie szukania kompromisu. Zobowiązano przedstawiciela Kadry w zespole do wpisywania w protokołach w przypadku rozbieżności zdania odrębnego. Ze względu na brak odpowiedzi Zarządu na pismo z dnia 29 września dot. prac ww. zespołu uzgodniono, że związek wystosuje kolejne pismo w tym temacie,

-       omówiono przebieg alokacji pracowników księgowości do CUK oraz działania związku w tym temacie.

 

            Przewodniczący Grzegorz Herwy przedstawił aktualną sytuację w Kompanii Węglowej oraz przekazał, że dobiegają końca prace związane z uruchomieniem strony internetowej „Kadry” Kompanii Węglowej oraz zaapelował o częstsze korzystanie przez członków Zarządu z facebooka Porozumienia i zamieszczanie w nim swoich komentarzy i uwag, podkreślając, że jest to jeden ze sposobów budowania wizerunku związku.

 

 

 

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg 16.jpg 17.jpg