Rządowe gwarancje ciągłości wynagrodzeń.

18 listopada 2014 r.

Rządowe gwarancje ciągłości wynagrodzeń.

W trakcie rozmów na temat przyszłości Kompanii Węglowej S.A. związkowcy usłyszeli z ust premier Ewy Kopacz zapewnienie, że ani grudniowe wynagrodzenie, ani „barbórka" czy 14-ta pensja nie są zagrożone.
W spotkaniu, które odbyło się w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog" w Warszawie stronę rządową reprezentowali także: wicepremier Janusz Piechociński, przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów Jan Krzysztof Bielecki, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jakub Jaworowski, wiceminister skarbu Rafał Baniak oraz nowy pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego Wojciech Kowalczyk. Obecna była również rzecznik rządu pani Iwona Sulik.
Pani premier przyjęła zaproszenie strony społecznej do kontynuacji rozpoczętego jeszcze za urzędowania premiera Donalda Tuska dialogu na temat przyszłości górnictwa. Rozmowy miałyby się odbyć na Śląsku w ciągu najbliższych kilkunastu dni.
Związkowcy pozytywnie ocenili powołanie pełnomocnika rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, którym został dziś Wojciech Kowalczyk, dotychczasowy wiceminister skarbu. Zgodnie z komunikatem Centrum Informacyjnego Rządu, do zadań pełnomocnika będzie należało inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie działań wynikających z restrukturyzacji sektora węgla kamiennego. Tym samym za sektor przestał odpowiadać krytykowany przez stronę związkową niemal od początku wiceminister gospodarki Tomasz Tomczykiewicz, którego odwołania domagali się górnicy okupujący siedzibę Kompanii Węglowej.
Nowy pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa zobowiązał się, że w ciągu najbliższych dwóch tygodni przygotuje nowy program naprawczy dla Kompanii, który następnie zostanie poddany konsultacjom ze związkami zawodowymi.
Po powrocie związkowej delegacji do Katowic zbierze się Sztab Protestacyjno-Strajkowy KW, który podejmie decyzje co do dalszych działań. W tym miejscu należy przypomnieć, że w siedzibie Zarządu KW od ubiegłego czwartku trwa rotacyjny protest górników obawiających się o swoje wynagrodzenia, a w dalszej perspektywie - również miejsca pracy. Tego dnia kierownictwo Spółki poinformowało stronę społeczną o braku środków na wypłatę wynagrodzeń i o tym, że nie udało się pozyskać środków na sfinansowanie kluczowych elementów programu naprawczego dla KW. Przedstawionym przez pracodawcę rozwiązaniem alternatywnym było zamknięcie kilku kopalń i zwolnienie ich załóg.
A.C.