Kadra Kompanii Węglowej interweniuje u Prezesa.

Kadra Kompanii Węglowej interweniuje u Prezesa.

Związek Zawodowy „Kadra" Kompanii Węglowej S.A. wystosował do Prezesa Kompanii Węglowej Krzysztofa Sędzikowskiego pisma w których m.in. protestuje przeciw zawirowaniom wokół premii pracowników Centrali i domaga się uchylenia uchwały przyjmującej definicję pracownika inżynieryjno-technicznego w wyniku której ponad trzykrotnie wzrosła liczba pracowników administracji.

Linki do pism.

L.dz. 57

Premia dla pracowników Centrali

Uchylenie uchwały o def. pracownika inżynieryjno-technicznego