Spotkanie ZZ z Zarządem KW S.A. w dniu 6 marca 2015r.

W dniu 6 marca 2015r. odbyło się spotkanie ZZ z Zarządem KW S.A. w sprawie realizacji funduszu płac w roku 2015.
Strony nie uzgodniły stanowiska. Zarząd zobowiązał się do przedstawienia konkretnej propozycji, tak aby problem został rozwiązany do dnia 20 marca 2015r.
Przed tym terminem należy się spodziewać następnego spotkania.

Strona społeczna przedstawiła wspólne stanowisko odnośnie uwag co do realizacji Porozumienia z dnia 17 stycznia 2015 r. pomiędzy stroną rządową, społeczną oraz pracodawcami.

Wspólne stanowisko zostało przekazane Zarządom SRK S.A i KW S.A.


Stanowisko ZZ - link

Krzysztof Stanisławski