Związki KW interweniują w sprawie funduszu płac.

W ślad za naszym pismem skierowanym w dniu 1 kwietnia do Zarządu Kompanii Węglowej S.A. w temacie zasad realizacji funduszu płac w 2015 roku wszystkie organizacje związkowe działające w Kompanii Węglowej skierowały 7 kwietnia do Zarządu KW S.A. pismo w którym domagają podjęcia decyzji umożliwiającej dyrektorom poszczególnych jednostek organizacyjnych w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi działającymi w tych jednostkach realizację funduszu płac bez innych ograniczeń, niż średnia płaca obowiązująca w tych jednostkach.

Pismo - link