Wybory w organizacjach „Kadry” w Kompanii Węglowej S.A.

17 kwietnia br. w dwóch organizacjach „Kadra" działających w Kompanii Węglowej S.A. odbyły się zebrania sprawozdawczo-wyborcze, które wybrały władze związków na nową kadencję.
Zebraniu „Kadry" kopalni „Bolesław Śmiały" przewodniczył dotychczasowy przewodniczący Ryszard Rogalski, który przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu za okres kończącej się czteroletniej kadencji. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej przewodniczący kol. Andrzej Guz. Delegaci pozytywnie ocenili pracę zarządu minionej kadencji i udzielili mu absolutorium. Następnie zgodnie z przyjętym programem zebrania odbyły się wybory nowych władz związku.
Przewodniczącym związku na następną kadencję został wybrany Bogusław Koziara.
W skład Zarządu wybrani zostali także:
 Jędrzej Balcer - wiceprzewodniczący
 Tomasz Klose - wiceprzewodniczący
 Wacław Cybulski - członek prezydium
 Krzysztof Sajdok - członek prezydium
 Marian Biegański - członek zarządu
 Karol Białas - członek zarządu
 Zbigniew Sadłocha - członek zarządu
 Antoni Buczek - członek zarządu

Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali:
 Łukasz Kempny - przewodniczącym
 Bogusław Żurek - wiceprzewodniczący
 Teresa Janecko - członek komisji
 Lidia Florek-Kopiec - członek komisji
W zebraniu uczestniczyła Dyrekcja kopalni oraz przewodniczący MZZ „Kadra" Górnictwo Krzysztof Stanisławski, który podziękował ustępującemu zarządowi, w szczególności zaś jego przewodniczącemu Ryszardowi Rogalskiemu, który odszedł na emeryturę za lata owocnej współpracy i wytężonej pracy związkowej. Nowym władzom związku życzył natomiast wielu sukcesów i wytrwałości w pracy zawodowej.

W kopalni „Jankowice" odbyło się Zebranie Wyborcze Delegatów Związku Zawodowego Dozoru i Nadzoru Górniczego „Kadra" przy Kompanii Węglowej S.A. Delegaci wysłuchali i jednogłośnie przyjęli sprawozdania ustępujących władz związku i na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielili im absolutorium. W wyniku przeprowadzonych wyborów przewodniczącym związku został ponownie Andrzej Przeliorz.
Członkami zarządu zostali wybrani:
 Bogdan Zuch – wiceprzewodniczący
 Tadeusz Francuz
 Mariusz Nikel
 Marek Sobik
 Jacek Drąszczyk
 Wiesław Dziubak
 Korneliusz Jendrzejek
 Wojciech Rzaczek
 Tomasz Nasiadka
 Krystian Kowol
 Andrzej Sączek.
Komisję Rewizyjną tworzą:
 Ireneusz Guzy – przewodniczący,
 Marek Benisz
 Mirosław Tannenberg
 Arkadiusz Konsek.
Przewodniczącemu i członkom nowo wybranych władz związku życzymy zadowolenia i satysfakcji z wykonywanej pracy.

A.C.