Wybrano Radę Pracowników Kompanii Węglowej S.A.

Zakończyła się druga tura wyborów do Rady Pracowników Kompanii Węglowej S.A. Dziękuję załodze KW S.A. która wzięła udział w wyborach. Szczególnie dziękuję tym, którzy swój głos oddali na kandydatów ze wspólnej listy Związków Zawodowych. Były to głosy w obronie praw pracowniczych.

Członkami Rady Pracowników zostali:

 Jerzy Demski,
 Bogusław Hutek
 Dariusz Potyrała
 Jerzy Sawczuk
 Przemysław Skupin
 Krzysztof Stanisławski
 Waldemar Stelmach

Dzięki Waszym głosom strona związkowa będzie miała dostęp do informacji, które pozwolą jej szybciej i skuteczniej reagować na ewentualne próby pozbawienia pracowników naszej firmy posiadanych uprawnień w związku z procesem przekształcania „starej" Kompanii w „nową".

Krzysztof Stanisławski