Zaiskrzyło na linii Zarząd KW S.A. - związki zawodowe.

W dniu 18 września miało miejsce spotkanie Związków Zawodowych z Zarządem Kompanii Węglowej S.A. reprezentowanym przez wiceprezesa Przemysława Walczaka. Tematem spotkania miała być propozycja Zarządu KW S.A. w temacie zasad wypłaty nagrody rocznej tzw. 14-tej pensji za rok 2015 i 2016.
W trakcie omawiania sytuacji w górnictwie Wiceprezes Walczak powoływał się m.in. na zapisy ostatnio podpisanego porozumienia w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Łączenie zmian zasad wypłaty 14-tej pensji z informacją o porozumieniu jastrzębskim spowodowało burzliwą reakcję.
W momencie gdy strona związkowa powzięła oficjalną informację o zobowiązaniu Dyrektorów Kopalń do informowania załóg o planowanych rozmowach ze stroną społeczną w temacie 14-tej pensji związki zażądały przerwy w obradach. Związkowcy uznali, że wiceprezes Walczak naruszył zasady prowadzenia dialogu społecznego dążąc do złamania Porozumienia z 17 lipca br.
Jednocześnie strona społeczna stwierdziła, że wszelkie rozmowy dotyczące Nowej Kompanii Węglowej zgodnie z powyższym porozumieniem będą prowadzone po jej powstaniu.
Do rozmów nie powrócono.
Po spotkaniu przedstawiciele związków zawodowych działających w Kompanii Węglowej wydali komunikat dotyczący powstałej sytuacji.

 

Komunikat - link