Obradował Górniczy Zespół Trójstronny

 
W piątek 5 lutego w warszawskim Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" odbyło się pierwsze od trzech lat zebranie Trójstronnego Zespołu Branżowego do spraw Bezpieczeństwa Socjalnego Górników. Obrady trwały prawie 5 godzin. Stronę rządową reprezentowali m.in. minister i wiceminister ministerstwa energii – Krzysztof Tchórzewski i Grzegorz Tobiszowski. Przedstawiciele strony związkowej, rządu i pracodawców dyskutowali na temat bieżącej sytuacji sektora wydobywczego i kondycji poszczególnych spółek. W trakcie spotkania minister Tchórzewski przedstawił stronie związkowej swoją ocenę sytuacji, przedstawiciele strony społecznej prezentowali z kolei swoje argumenty, podtrzymując postulat dotyczący wycofania przez Zarząd Kompanii Węglowej decyzji o wypowiedzeniu porozumienia z lipca 2015 roku. Zdaniem ministra strona rządowa w połowie tygodnia poinformuje stronę społeczną o dalszych decyzjach resortu w tej sprawie i wtedy może dojść do kolejnego spotkania już na Śląsku. Zdaniem związkowców trudno mówić o zbliżeniu stanowisk. Obietnica udzielenia informacji w sprawie kroków jakie zamierza podjąć resort i Zarząd Kompanii rodzi pewne nadzieje. Decyzje te muszą być jednak wiążące, ponieważ strona związkowa musi wiedzieć na czym stoi.
Napięta sytuacja w Kompanii Węglowej utrzymuje się od 26 stycznia, gdy Zarząd KW zaproponował podział "czternastej pensji" na trzy raty: pierwszą (25 procent świadczenia) pracownicy mieliby otrzymać 15 lutego, drugą (50 proc. świadczenia) - 30 czerwca, a trzecią (25 proc. świadczenia) - 30 września. Związkowcy odrzucili to sprzeczne z obowiązującymi porozumieniami rozwiązanie, żądając terminowej wypłaty - do 15 lutego. Jeszcze większy niepokój wśród załóg wywołała podjęta przez Zarząd dwa dni później decyzja o wypowiedzeniu zawartego 17 lipca ubiegłego roku porozumienia ze związkami zawodowymi, które gwarantowało przejście pracowników do tak zwanej "nowej" Kompanii Węglowej (Polskiej Grupy Górniczej) na podstawie artykułu 23.1 Kodeksu pracy - a więc z zachowaniem dotychczasowych warunków zatrudnienia przez dwanaście miesięcy.
Dwie rundy rozmów przedstawicieli kompanijnych central związkowych i Zarządu Spółki z udziałem wiceministra energii Grzegorza Tobiszowskiego nie przyniosły rozstrzygnięć. Pracodawca podtrzymał decyzję o wypowiedzeniu lipcowego porozumienia. 9 lutego w kopalniach i zakładach należących do Kompanii Węglowej zostaną przeprowadzone masówki informacyjne dla załóg.
W Warszawie związkowcy zapytali także stronę rządową, czy projektowany podatek od sprzedaży detalicznej nie uderzy w sektor. Zdaniem wiceministra Tobiszowskiego „intencją rządu nie jest opodatkowanie sprzedaży węgla kamiennego". Sygnał ten jednak zostanie sprawdzony i gdyby istniała taka groźba, „to na pewno zostanie to skorygowane".