Spotkanie Central Związkowych

W dniu 25 lutego 2016r. w reakcji na brak przystąpienia Zarządu KW S.A. do rokowań w sporze zbiorowym oraz na doniesienia medialne o zmianie Prezesa KW S.A. Centrale Związkowe wystosowały do Prezesa Zarządu pismo. Stanowisko ZZ ma na celu uzmysłowienie pracodawcy, iż brak reakcji na rozpoczęty spór zbiorowy musi doprowadzić do rozwiązań zdefiniowanych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Nikomu nie zależy na eskalacji problemu . Zależy nam na przestrzeganiu podpisanych porozumień a co za tym idzie –ustaleniu poziomu wynagrodzeń.

LINK