Kolejne rozmowy z Zarządem KW S.A.

 

W dniu  14 marca odbyło się spotkanie strony związkowej z Zarządem Kompanii Węglowej w ramach sporu zbiorowego. W trakcie spotkania strony:

- wymieniły uwagi na temat funkcjonowania PGG,
- podjęły rozmowy w temacie PTE Polskiej Grupy Górniczej na 2016 r,
- przedyskutowały zasady realizacji funduszu płac w 2016 r.
Zarząd przekazał stronie społecznej do oceny Biznes Plan PGG.

W rozmowach ogłoszono przerwę do poniedziałku 21 marca 2016 r.