PGG wzywa do rokowań nad ZUZP.

Zarząd Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. nawiązując do zapisów Porozumienia z dnia 19 kwietnia 2016 r. poinformował zakładowe organizacje związkowe dziłające w strukturze Polskiej Grupy Górniczej o zamiarze wszczęcia – zgodnie z art. 242² Kp., procedury rokowań mających na celu zawarcie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o.

W związku z powyższym Międzyzakładowy Związek Zawodowy „Kadra" Górnictwo w oparciu o art. 241²⁵ § 1 i § 2 Kp., złożył na piśmie akces przystąpienia do rokowań nad układem zbiorowym oraz przedłożył stosowne pełnomocnictwa dla osób reprezentujących związek w rokowaniach.

MZZ „Kadra" Górnictwo w negocjacjach reprezentować będą: Przewodniczący Krzysztof Stanisławski oraz Wiceprzewodniczący: Marek Gacka i Andrzej Przeliorz.

Zarząd Polskiej Grupy Górniczej wyznaczył datę rozpoczęcia rokowań na 5 września br.