Kadra powiedziała sprawdzam - PIP w Polskiej Grupie Górniczej S.A.

Międzyzakładowy Związek Zawodowy KADRA Górnictwo 12 marca br. zwrócił się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli w Polskiej Grupie Górniczej S.A. w zakresie zgodności z prawem:
1. decyzji o pozbawieniu 14 pensji za rok 2017 r. pracowników administracji,
2. pozbawienia w roku 2018 prawa do dodatkowego urlopu części pracowników przejętych
z Katowickiego Holdingu Węglowego S.A., którzy nie przepracowali w 2017 r. co
najmniej połowy dniówek pod ziemią.

Stosowną kontrolę w powyższych tematach Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczęła w środę 28 marca.