Powołano Sztab Protestacyjno-Strajkowy. Groźba 2 godzinnego strajku ostrzegawczego.

 

W związku z brakiem rozstrzygnięć w rozmowach dotyczących podwyżek płac w 2018 r. i niepowodzeniem mediacji centrale związkowe powołały w dniu 16 kwietnia w PGG sztab protestacyjno-strajkowy, a w przypadku fiaska rozmów w dniu 23 kwietnia zagroziły 2 godzinnym strajkiem ostrzegawczym w środę 25 kwietnia.

O swojej decyzji sztab poinformował stosownymi pismami Zarząd PGG S.A.
W załączeniu:
- Pisma do Zarządu PGG S.A.,
- Komunikat Sztabu Protestacyjno-Strajkowego PGG S.A i informacja dla Pracowników PGG S.A.