Czternasta pensja za 2016 i 2017 rok z Kompani Węglowej i KHW – ciąg dalszy.

Międzyzakładowy Związek Zawodowy „Kadra" Górnictwo przypomina, że od dnia 17 lutego 2017 roku rozpoczął działania celem odzyskania części czternastej pensji za rok 2016-ty. Uprawnienia do 14 –ki zostały zabrane porozumieniem, którego podpisanie zostało na nas wymuszone. Porozumienie podpisane przez strony w kwietniu 2016 roku zabiera uprawnienia do tyły, czyli od początku roku. Już przy podpisywaniu wskazywaliśmy na problem praw nabytych, niestety pracodawcy to nie obchodziło. Analogiczna sytuacja powtórzyła się przy przejmowaniu kopalń byłego KHW.
W chwili obecnej, jako MZZ „Kadra" Górnictwo jesteśmy w sporze zbiorowym z pracodawcą. Spór zawiesiliśmy do czasu rozstrzygnięcia spraw sądowych toczonych w tej materii. Do tej pory nie wiadomo nam o zakończeniu jakiejkolwiek sprawy związanej z tym tematem. W związku z obecną sytuacją i brakiem wyroków sądowych podejmiemy działania prawne, których celem będzie jednoznaczna odpowiedź na pytanie, czy można porozumieniem odebrać pracownikowi część płacy za czas przepracowany. Działamy spokojnie, roszczenia finansowe przedawniają się po trzech latach.
W przygotowaniu jest pozew sądowy pracownika. W przypadku pomyślnego wyroku będziemy dążyć do ugody. Nie ma potrzeby organizowania wielkiej akcji. Na razie.
/ Korespondencja z zarządem, protokół z rokowań w ramach sporu zbiorowego dostępne są na naszej stronie http://kadrakw.org /

Przewodniczący MZZ „Kadra" Górnictwo
Krzysztof Stanislawski