Powstał komitet protestacyjno-strajkowy

Związki powołały Sztab Protestacyjno-Strajkowy.

W poniedziałek 27 stycznia organizacje związkowe w Polskiej Grupie Górniczej powołały wspólny Sztab Protestacyjno-Strajkowy w następujących tematach:
- wysokość wypłaty 14-tej pensji za 2019 r. (brak zgody na propozycję Zarządu),
- podwyżki wynagrodzeń na 2020 r.,
- brakiem przychodów z zakontraktowanego węgla przez Spółki Energetyczne,
- próbą cichej likwidacji kopalń.
O swoich decyzjach związki poinformowały pisemnie Zarząd PGG S.A.
Wydano również komunikat do załogi.

 

Komunikat

Pismo do PGG