ANEKS nr 5 DO POROZUMIENIA z 20.12.2004

 

            5 listopada br. w w trakcie rozmów strony związkowej z Zarządem Kompanii Węglowej podpisano Aneks nr 5 do „Porozumienia zawartego w dniu 20 grudnia 2004 r. pomiędzy Zarządem Kompanii Węglowej S.A. a organizacjami związków zawodowych – tekst jednolity na dzień 19 grudnia 2011 r.”, który definiuje okres pracy od którego zależy uprawnienie do specjalnego wynagrodzenia z Karty Górnika dla pracowników Kompanii Węglowej oraz zmienia zapisy § 3 ust. 1 załącznika nr 14 (węgiel emerycki).

Aneks nr 5  - link pdf