Komunikat Sztabu 13.01.22 z rozmów w Warszawie

Udostępniamy kolejny komunikat Sztabu Protestacyjno-Strajkowego z dnia

13.01.2022 r. który jest wynikiem rozmów które odbyły się tego dnia w siedzibie

Ministerstwa AktywówPaństwowych w Warszawie pomiędzy członkami Sztabu,

zarządu PGG S.A a reprezententami resortu.

 

 Komunikat