IX Zjazd Krajowy Porozumienia Związków Zawodowych KADRA przeszedł do historii.

Witryna businessinsider.com.pl wyjaśnia czym jest zobowiązanie podatkowe i na jakich zasadach może być przedawnione.

 

Odnośnik do artykułu źródłowego zamieszczam poniżej!

 

Artykuł źródłowy

Dodatkowe informacje