IX Zjazd Krajowy Porozumienia Związków Zawodowych KADRA przeszedł do historii.

Biznesalert.pl publikuje artkuł o pracach komisji środowiska i przemysłu w Parlamencie Europejskim które przyczyniły się do złagodzenia rygorystycznego projektu przepisów o emisji metanu .                                                           Odnośnik do artykułu źródłowego zamieszczam poniżej!

 

Tekst źródłowy

Dodatkowe informacje