Witryna biznesalert.pl przytacza wypowiedź ministra funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda dotyczącą zakończeniu rozmów z Komisją Europejską o programie Fundusze Unii Europejskiej dla Śląskiego 2021-2027 .

Odnośnik do artykułu źródłowego zamieszczam poniżej!  

 

Artykuł źródłowy

Dodatkowe informacje