Tytuł Odsłony
Jacek Zając - Przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego FZZ województwa Śląskiego!!! 111
Pismo Krzysztofa Stanisławskiego do prezesa PGG w sprawie regulaminu wynagradzania. 154
Wspólna deklaracja europosłów różnych opcji politycznych na rzecz rozwiązań które sprawią, że rozporządzenie w sprawie emisji metanu nie zostanie wprowadzone w życie. 85
Wspólne stanowisko największych Central Związkowych dotyczące projektu rozporządzenia o redukcji emisji metanu w sektorze energetycznym. 124
Porozumienie płacowe na I połowę 2023 r. 123
Porozumienie w sprawie wynagrodzeń w PGG w 2023 r. 225
Zaświadczenie o reprezentatywności. 175
Porozumienie dotyczące przejścia zakładów pracy dokonywanych w ramach przygotowania procesu transformacji 336
"Umowa społeczna dotycząca transformacji sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego" została podpisana! 170
Pismo Pomocniczego Zespołu Sterującego PGG S.A. do ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina 180
Ulga podatkowa z tytułu wpłaconych składek na związki zawodowe zaczyna obowiązywać od 2022 roku.!!! 218
Porozumienie dotyczące kwoty trzeciej wypłaty jednorazowej 325
"Najważniejszą kwestią powinno być zatwierdzenie umowy społecznej" Krzysztof Stanisławski dla witryny nettg.pl 215
Posiłki profilaktyczne dla administracji - jest podpisane porozumienie ! 446
Krzysztof Stanisławski dla netTG.pl : " Przejście kopalń na własny rozrachunek to dobra decyzja " 399
Krzysztof Stanisławski dla netTG.PL 263
" Skończy się wcześniejszą likwidacją górnictwa? " - Krzysztof Stanisławski dla netTG.pl 949
Pismo Związków Zawodowych do Prezesa Jarosława Kaczyńskiego 920
Administracja - to nie pracownicy gorszego sortu!!! 960
Jest porozumienie z zarządem PGG !!! 971
Środowe rozmowy zakończyły się bez porozumienia . 772
Pismo Związków Zawodowych PGG do Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina 750
Przewodniczący MZZ KADRA Górnictwo Krzysztof Stanisławski dla netTG.pl 1007
Pismo Związków Zawodowych działających w PGG domagających się pilnego spotkania z zarządem . 943
Komentarz Przewodniczącego MZZ KADRA Górnictwo Krzysztofa Stanisławskiego wraz z pismem skierowanym do prezesa PGG przez Związki Zawodowe. 921
Nowelizacja Prawa geologicznego i górniczego oraz ustawy emerytalnej . 768
Boju, o godne wynagrodzenie dozoru ciąg dalszy! 905
Wyniki kontroli PIP w PGG S.A . 1457
Aneks zmieniający treść Umowy Społecznej 1092
MZZ KADRA Górnictwo a dopłaty do dniówki - ciąg dalszy 1203
Pismo do Pełnomocnika Rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego Piotra Pyzika 1264
MZZ KADRA Górnictwo a dopłaty do dniówki 752
Aneks do porozumienia z 2018 r. który nie został podpisany przez MZZ KADRA Górnictwo 571
Porozumienie płacowe podpisane przez MZZ KADRA Górnictwo dzisiaj tj. 22.02.2022 r. 1055
Notatka ze spotkania płacowego z zarządem PGG S.A 1006
Pismo przewodniczącego MZZ KADRA Górnictwo do zarządu PGG S.A. 771
Pismo MKPS do Komisarza UE 604
Treść porozumienia kończącego spór zbiorowy oraz określające zasady wypłaty kwoty jednorazowej 569
Pismo MKPS z wynikami referendum strajkowego 697
Komunikat Sztabu 13.01.22 z rozmów w Warszawie 784
"Wzywamy" - Pismo MKPS do ministra Jacka Sasina 656
Komunikat oraz protokół rozbieżności po rozmowach w dniu 12.01.2022 562
Komunikat Sztabu z 10.01.22 642
Biuletyn informacyjny Błyskawica - styczeń 2022 1263
Kolejny komunikat Sztabu z dnia 5.01.22 1157
Połączenie mediacji i rozszerzenie Sztabu Protestacyjno Strajkowego - Pisma do zarządu PGG 679
Komunikat Sztabu z dzisiaj- 5.01.2022 1098
Stanowisko Forum Związków Zawodowych ws. Polskiego Ładu . 526
Zmiany podatkowe od 2022 - Obowiązkowa lektura każdego Przewodniczącego! 782
Fiasko rozmów z zarządem PGG - dalsze kroki Sztabu Protestacyjno- Strajkowego 669
Biuletyn Informacyjny - BŁYSKAWICA 622
Spór Zbiorowy - Grudzień 2021 541
Wypowiedź Krzysztofa Stanisławskiego dla portalu nett.tg 699
Pismo Związków Zawodowych do prezesa PGG z żądaniem rozpoczęcia rozmów płacowych. 547
Odpowiedź na pismo w sprawie posiłków profilaktycznych. 670
Odpowiedź na pismo w sprawie realizacji deputatu węglowego 607
Sygnatariusze Umowy Społecznej do Premiera Sasina 658
Pismo do Prezesa PGG w sprawie deputatu węglowego 599
Pismo do Ministerstwa Klimatu i Środowiska odnoszące się do projektu rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych (ekogroszku) 665
Pismo do Prezesa PGG w sprawie posiłków profilaktycznych 777
Umowa Społeczna 1315
Pismo do Premiera RP i J. Sasina 945
Geneza Porozumienia pomiędzy ZZ a rządem RP 1281
Pismo do Premiera RP 1079
Pismo do parlamentarzystów 1014
Odpowiedź - List do Premiera 1235
Pismo do Premiera 1128
Notatka ze spotkania - Postojowe w PGG 1291
Stanowisko Związków Zawodowych PGG 1282
Sprawozdanie ze spotkania przedstawiciela Rządu RP w dniu 21.04.2020 roku. 1712
Komunikat 16.04.2020 1636
Relacja z telekonferencji w dniu 14.04.2020 roku. 1692
List do Prezydenta 1817
Coronavirus a PGG 1608
Stanowisko MZZ „Kadra” Górnictwo w sprawie planowanych zwolnień w PGG S.A. 1738
Stanowisko MZZ "Kadra" Górnictwo w sprawie projektu działań restrukturyzacyjnych w Polskiej Grupie Górniczej 1614
Praca w nadgodzinach 1308
Powstał komitet protestacyjno-strajkowy 1040
Pismo Central Związkowych do PGG 1080
Spotkanie Zarządu PGG ze związkami w temacie wypłaty 14-tej pensji 1089
Nowelizacji Porozumienia z 20 grudnia 2004 roku 1131
MZZ „Kadra” Górnictwo pisze pismo w temacie 14-tej pensji 1175
Boże Narodzenie 2019 - życzenia 1174
Wielkanoc 20019 1956
Nowy Przewodniczący w Kadrze na KWK „Mysłowice-Wesoła”. 2332
Wybory w MZZ „Kadra” Górnictwo. 2019
KADRA interweniuje w PGG S.A. 2539
Czternasta pensja za 2016 i 2017 rok z Kompani Węglowej i KHW – ciąg dalszy. 2339
Czternasta pensja dla administracji – ciąg dalszy. 2402
Raport z mediacji w ramach sporu zbiorowego. 2637
Powołano Sztab Protestacyjno-Strajkowy. Groźba 2 godzinnego strajku ostrzegawczego. 2182
Sprawozdanie z Mediacji pomiędzy zarządem PGG S.A. a związkami zawodowymi z dnia 13 kwietnia – piątek. 2377
Kadra powiedziała sprawdzam - PIP w Polskiej Grupie Górniczej S.A. 1964
MZZ „Kadra” Górnictwo interweniuje w PIP. 2254
Zarząd PGG S.A. odpowiada na pismo dot. 14-tki dla administracji. 2681
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. 2529
Interwencja w sprawie pracowników etatowych PGG S.A. 2238
Interwencja w sprawie wypłaty 14 – tej pensji dla pracowników administracji. 2102
KADRA spotkała się z kierownictwem OUG w Gliwicach 2427
Obradował Zarząd MZZ „Kadra” Górnictwo 2683
25 procentowa podwyżka - załatwiona. 2742
Jest i minister 2322
Raport z frontu. 2529
Związki domagają się przyspieszenia rozmów w temacie podwyżek. 2373
MZZ "Kadra" Górnictwo w KHW. 2441
Wielkanoc 2017 - życzenia 2280
Rokowania w sprawie 14 - tej pensji. 2580
14-ta pensja c.d. 2632
14 - ta pensja, ciąg dalszy. 2537
Stanowisko związków zawodowych PGG Sp. z o.o. w temacie połączenia z KHW S.A. 2427
Odpowiedź Zarządu PGG. 2565
Raport z negocjacji w dniui 20.03.2017 r. w sprawie połączenia PGG i KHW 2566
Żądanie MZZ „Kadra ”Górnictwo w sprawie 14 – tej pensji za 2016 rok. 2536
Protest Kadry Na KWK „Piast” 2545
Realizacja biznesplanu za 2016 rok 2609
Połączenie KHW i PGG zdaniem ZZ "Kadra" 2557
Szczegóły połączenia KHW i PGG. 2661
Spotkanie w sprawie połączenia KHW i PGG 2390
Spotkanie strony społecznej z Zarządem PGG sp. z o.o. 2472
Dalszy ciąg sprawy - premia dozoru KWK Ruda Ruch "HALEMBA" 2524
Ilość dozoru a czas pracy. 2544
Kadra interweniuje w sprawie premii dozoru w KWK "Ruda" 2513
Komisja ds. Energii i Skarbu Państwa – program dla sektora górnictwa 2382
Pismo do ministra Krzysztofa Tchórzewskiego 2348
Stanowisko MZZ „Kadra” Górnictwo do propozycji zapisów ZUZP PGG Sp. z o.o. 2536
KADRA spotkała się z kierownictwem Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach 2474
Układ Zbiorowy a sytuacja PGG 3701
PGG wypowiada warunki pracy i płacy pracownikom. 3347
PGG wzywa do rokowań nad ZUZP. 2805
Związki spotkały się z Zarządem PGG. 2897
Kopalnie Zespolone, Bardzo proszę, nie nalegam. 3016
Pismo w sprawie zwolnień grupowych 3106
Notatka ze spotkania ZZ "KADRA" z kierownictwem OUG w Gliwicach 5974
Odpowiedź na pismo w sprawie obsługi prac. emerytowanych z KW S.A. przez PGG sp. z o.o. 3039
14 pensja w SRK 3340
Zwolnienia grupowe a emerytura 3193
Pismo w sprawie funduszu socjalnego 3028
Raport ze spotkania Zarządu PGG Sp. z o.o. z Związkami Zawodowymi 3151
Interwencja w sprawie 14 – tej pensji. 3049
Analiza porozumienia 3001
Porozumienie w Kompanii Węglowej podpisane. 3092
Wyniki rozmów z dnia 16 kwietnia 2016 roku 4128
Komunikat ze spotkania w dniu 11.04.2016 roku 2930
Kolejne spotkanie w ramach sporu zbiorowego bez efektów. 2629
MZZ „Kadra" Górnictwo chce rozmawiać o przyszłości ZZM. 2895
Wielkanoc 2016 - życzenia 2741
Kolejne spotkanie związkowców z Zarządem KW S.A. 2787
Spotkanie strony społecznej z Zarządem KW S.A. 2819
Kolejne rozmowy z Zarządem KW S.A. 2657
Delegaci MZZ „Kadra" Górnictwo udzielili absolutorium Zarządowi 2673
Spotkanie stron w Kompanii Węglowej S.A. 2793
Kompania przekazuje Ruch Anna do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. 3063
Spotkanie Central Związkowych 3039
Pismo do Pani Premier RP 2803
Odpowiedź PIP na zgłoszone przez Związki Zawodowe KW S.A. naruszenia przepisów Prawa Pracy. 2702
Farsa na spotkaniu w Kompanii. 2901
Obradowały związki Kompanii Węglowej S.A. 2748
Zarząd Kompanii wycofał się z wypowiedzenia porozumienia. 2747
Obradował Górniczy Zespół Trójstronny 2928
Obradowały centrale związkowe z Kompanii Węglowej. 3160
Przerwane negocjacje w Kompanii Węglowej. 3077
Zarząd KW S.A. wypowiada Porozumienie z 17 lipca 2015 r. 3342
Kadra interweniuje w temacie nazewnictwa stanowisk pracy. 3312
Związkowcy z Kompanii proszą o spotkanie z ministrem K. Tchórzewskim. 2885
PIP kontroluje Kompanię Węglową. 3776
Ministerstwo odpowiada na pismo dot. deputatów węglowych dla emerytów górniczych. 3003
MINISTER TCHÓRZEWSKI ROZMAWIAŁ ZE ZWIĄZKAMI. 3369
Boże Narodzenie 2015 3544
Kadra interweniuje w PIP 3531
Oświadczenie Rady Pracowników KW S.A. 3328
W KOMPANII WĘGLOWEJ BĘDĄ WYPŁACONE BARBÓRKI. 3410
NIE ŻYJE TADEUSZ CHWAŁKA - PRZEWODNICZĄCY FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 3314
NIE dla zmian warunków umowy o pracę pracownikom Centrali KW S.A. 3744
Co z wypłatą Barbórki ? 3330
Kadra" o bezpieczeństwie w górnictwie. 2982
Górnicy manifestowali w Rudzie Śląskiej. 2952
Protest będzie kontynuowany. 2987
MKPS: rząd chce pokazać górników w złym świetle. 3032
MKPS - stan gotowości strajkowej w górnictwie. 3024
Posiedzenie Zarządu MZZ „Kadra” Górnictwo. 2972
Komunikat po spotkaniu z Zarządem KW S.A. w dniu 24.09.2015 2883
Zaiskrzyło na linii Zarząd KW S.A. - związki zawodowe. 3030
Obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 3016
Stanowisko Rady Pracowników KW S.A. w sprawie projektu „ Planu Restrukturyzacji KW S.A.” 2724
Pismo w sprawie powstania NKW 3144
Obradował Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy. 2748
Prezes K. Sędzikowski odpowiada na artykuł w Rzeczpospolitej pt. "Plan rządu dla górnictwa sypie się. Nie ma planu B" 2747
Porozumienie kończy spór zbiorowy w Węglokoksie Kraj. 3303
W Kompanii Węglowej podpisano Porozumienie 3763
Dość oszczędzania na pracownikach 3626
NIE dla odebrania premii pracownikom Centrali KW S.A. 3608
"Kadra" Górnictwo po raz kolejny interweniuje w Węglokoksie Kraj. 3069
W dniu 23.06.2015 roku obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 3157
"Kadra" Górnictwo interweniuje w Węglokoksie Kraj. 2984
Nie dla zmian w umowach o pracę w Węglokoksie Kraj. 3003
Pomysły na rozwój Śląska są, tylko brakuje ich realizacji 3098
Bez optymizmu - górnictwo po IV miesiącach 3510
Kodeks Etyki - broszura 3208
Komunikat z dnia 2.06.2015 roku 3303
Wybrano Radę Pracowników Kompanii Węglowej S.A. 2993
Wybory Rady Pracowników 27.05.2015 3082
Stanowisko MZZ KADRA Górnictwo w sprawie „Kodeksu Etyki Kompanii Węglowej S.A." 3227
Wybory do Rady Pracowników Kompanii Węglowej S.A. – druga tura. 2961
ZZ KADRA przy KWK Piast protestuje 3202
Płace 2015 3500
Obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 3215
Wybory w organizacjach „Kadry” w Kompanii Węglowej S.A. 4117
Wybory do Rady Pracowników – 22 kwiecień 2015 r. 3633
Związki KW interweniują w sprawie funduszu płac. 2921
Kadra interweniuje w temacie funduszu płac na 2015 r. 3041
Prace nad strategią dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce. 2979
Wielkanoc 2015 - życzenia 3069
Wypowiadać, czy nie - kto da odpowiedź? 3140
Komunikat z rozmów w Kompanii Węglowej w dniu 19.03.2015 r. 3135
PORADNIK - wcześniejsze emerytury. 3491
Z Kadra Górnictwo protestuje przeciwko metodom pracy dyrekcji Centrum Usług Księgowych. 3421
Spotkanie ZZ z Zarządem KW S.A. w dniu 6 marca 2015r. 3235
Stanowisko ZZ Kompanii Węglowej dot. biznes planu Nowej Kompanii 3141
WYBORY W ZWIĄZKU „KADRA" KOMPANII WĘGLOWEJ. 3121
Zmiany w ustawie o rachunkowości w 2015 r. 3442
Kompania zbywa „Piekary" i „Brzeszcze" 3004
Kadra Kompanii Węglowej interweniuje u Prezesa. 3568
Pogotowie strajkowe w Kompanii Węglowej. 3134
Protesty górników zgodne z prawem. 3130
Ustawa górnicza przyjęta z poprawkami Senatu. 3086
To górnictwo wspomaga budżet państwa a nie odwrotnie. 3088
Wiceprezesi Kompanii Węglowej podali się do dymisji. 3030
Obradował Zarząd „Kadry" Kompanii Węglowej S.A. 3336
Oświadczenie o niewyciąganiu konsekwencji 3463
JEST POROZUMIENIE. 3187
BUM - Biuletyn Ulotny MZKPS. 3154
Kadra przeciwna pozbawieniu pracowników administracji gwarancji zatrudnienia. 4098
Stanowisko Forum Związków Zawodowych 3741
Komunikat MKPS z 11 stycznia 2015 roku 3177
Związkowcy zwyzywani – rozmowy zerwane. 2956
Strona rządowa nie przygotowana do rozmów i zawarcia porozumień 2825
Pismo Komitetu do Donalda Tuska 2932
Pismo Komitetu do Premier Ewy Kopacz 2899
Spotkanie Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego 2894
„Kadra" Kompanii Węglowej o Planie Naprawczym Spółki. 3081
Boże Narodzenie 2014 - życzenia 3012
Czas na społeczne porozumienie. 3622
Krzysztof Sędzikowski – prezes na 7 dni? 3477
Barbórka 2014 - życzenia 3172
Protest w Kompanii Węglowej zawieszony. 3147
Rządowe gwarancje ciągłości wynagrodzeń. 3051
Komunikat sztabu Protestacyjno-Strajkowego 16.11.2014 r. 3029
Komunikat sztabu Protestacyjno-Strajkowego 15.11.2014 r. 3040
Komunikat 3688
Pismo do Prezesa Zarządu KW S.A. 4066
Opinia Rady Pracowników w sprawie projektu "Planu Naprawczego Kompanii Węglowej S.A. na lata 2014-2020" 3406
VII Turniej piłki nożnej o Puchar Przewodniczącego PZZ KADRA 3121
Górnicy w Warszawie – iskierka nadziei. 3874
Obradowało Zebranie Delegatów ZZ „Kadra” KW S.A. 3421
Apel sztabu dot. KWK Kazimierz Juliusz 3401
Komunikat 15.09.2015 roku. 3753
NIE dla obniżenia premii administracji. 3905
W Warszawie o ważnych problemach górnictwa. 3790
WUG z nową strategią. 3624
Ustawa o zobowiązaniach KW S.A. podpisana przez Prezydenta. 3306
Kopalnia „Knurów - Szczygłowice" kupiona. 3451
Donald Tusk rozmawiał z górniczymi związkowcami. 3489
„Kadra" Kompanii Węglowej S.A poświęciła sztandar na X lecie związku. 3652
V Rajd Górski z KADRĄ 3890
Związki rozmawiały z nowym Zarządem Kompanii Węglowej S.A. 3768
Obradował Sztab Protestacyjno-Strajkowy 3622
Pierwsza konferencja prasowa nowego zarządu KW SA. 3736
Premier o „szczycie węglowym". 3882
Zakończył się „szczyt węglowy" w Katowicach. 3525
Posiedzenie Komisji Sejmowej odwołane. 3716
Związkowcy rozmawiali z Premierem. 3711
Petycja do Premiera Donalda Tuska 3523
Podziękowania 3650
Górnicy manifestowali w Katowicach. 3328
Związki zapraszają - Górnicza manifestacja w Katowicach. 3522
Rada Nadzorcza KW SA. wybrała nowy zarząd spółki. 4112
Komunikat z posiedzenia Sztabu Protestacyjno-Strajkowego 3393
Wielkanoc 2014 życzenia 3461
Refleksje nad lutowym porozumieniem. 3638
Co z emeryturami górniczymi? 3554
Marcowe rozmowy w KW S.A. 3986
Turniej piłkarski rozpoczął obchody X-lecia ZZ „Kadra" KW S.A. 3679
Komunikat ze spotkania w dniu 6.02.2014 roku 3917
Pismo do PIP - wypowiedzenie posiłków administracji 4381
Stanowisko ZZ KADRA KW S.A. 3858
Kadra Kompanii Węglowej nie podpisała Porozumienia. 3822
Boże Narodzenie 2013 - życzenia 3756
Barbórka 2013 - życzenia 3723
Mariusz Wakuła nowym przewodniczącym Związku Zawodowego „Kadra" Kompanii Węglowej S.A. 4166
Sztab Protestacyjno-Strajkowy 3861
Pismo do Premiera Janusza Piechocińskiego 3731
Pisma dot. odpowiedzi na postulaty ZZ 3776
Pismo do Premiera RP 3678
Wojewódzkie Targi Pracy – Katowice 2013. 3809
Co dalej z OFE ? 3926
Spotkanie z Zarządem Kompanii Węglowej. 4141
Kadra dyskutowała o sytuacji w Kompanii Węglowej 30.09.2013 roku 3682
„Kadra" o bezpieczeństwie w górnictwie. 3513
Nie dla antyspołecznej polityki Rządu i pozorowanego dialogu społecznego 3547
Kadra Kompanii Węglowej w Warszawie 3559
„Silesia" - szyb nr 2 oddany do użytku. 4799
Komunikat Zarządu 7.08.2013 3900
Dokumenty po spotkaniu Strony Społecznej z Zarządem KW S.A. w dniu 29.07.2013 roku 4494
Europejski Stół Węglowy - nowa polityka energetyczna UE do 2030 r. 3659
KADRA pomaga 3860
Informacja z posiedzenia Komitetu Monitorującego Narodowy Plan Rozwoju. 3959
Będzie plus czy minus na koniec roku w Kompanii Węglowej? 3834
Dylematy polskiego górnictwa a polityka energetyczna Unii Europejskiej 3665
Zarząd ZZ "Kadra" Kw S.A. rozmawiał o Brzeszczach i Piekarach 4030
Czy Solidarność podpisała przymierze z PIS - em ?. 3654
Podatki - zmora górnictwa 9034
Górnictwo Węgla Kamiennego w Polsce w latach 2012 i 2013 4236
Spotkanie strony społecznej z Zarządem Kompanii Węglowej 3809
Manifestacja w obronie kopalni „Brzeszcze". 3682
Zebranie Zarządu ZZ „KADRA" KW S.A w dniu 05.06.2013 r 3763
Informacja o zespole trójstronnym 3748
Tabela porównująca wykonanie za 5 miesięcy 2013 w stosunku do PTE W 2013 roku 3662
Spotkanie w OUG Gliwice 4520
Spojrzenie w „oczy" 3 spółkom węglowym wg. Tomasza Tomczykiewicza 3802
IV Raj Górski z Kadrą 5120
Skup praw do akcji Kompanii Węglowej - komu to się opłaca? 5298
Stanowisko Prezydium Sekcji Węgla Kamiennego PZZ KADRA 3890
4 Biathlon wiosenny Ślaskiej IPA Chorzów 04.05.2013 r. 4199
Uroczysta sesja sejmowej Rady Ochrony Pracy 3952
Spotkanie młodych kadr dozoru z WUG i OUG 3731
Rozmowy związków z Zarządem Kompanii Węglowej 22.04.2013r. 4084
Zebranie Zarządu ZZ „KADRA” KW S.A. 22.04.2013 r. 3959
Prawo geologiczne i górnicze bez tajemnic 5566
Zaproszenie na Plener i wernisaż 3798
Mobbing - ukryty problem 4017
Komunikat 9.04.2013 roku 3885
Węgiel kamienny - skazany na porażkę? 3851
Czy Rząd spełni żądania związków? 3676
Bat na pracowników 4117
Wielkanoc 2013 - życzenia 3873
Porozumienie płacowe w Kompanii Węglowej 4332
Czy postulaty strajkowe zostaną usłyszane przez Rząd ? 3602
Pakiet osłonowy - pismo Prezesa Piotra Rykali 19.03.2013 roku 3800
Co zamiast węgla kamiennego! 3826
Co dalej z kopalnią "Sośnica-Makoszowy"? 4315
Czwarte podejście do wskaźnika 3933
Strajk 26 marca 2013 4069
Biznes wspiera młodych 3724
Obradowała Sekcja Węgla Kamiennego 3833
Negocjacje płacowe po raz trzeci 4306
Nadchodzi strajk! 3885
Po co zmiany w schemacie zarządzania w kopalniach KHW 4109
Unia Eurpejska a węgiel kamienny 4471
Negocjacji płacowych ciąg dalszy. 5222
Dzień Kobiet 8.03.2013 roku 4232
Jest szansa na powrót wyklętego węgla 4237
Poseł Polaczek interpeluje w temacie kopalni "Piekary" - pismo do Piechocińskiego. 3935
Rozmowy w temacie wzrostu płac w 2013 r. 4237
Promować przedsięwzięcia służące rozwojowi górnictwa 3857
Wypadkowość - styczeń 2013 roku 3882
Konsultacje Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2015 3462
Pismo do Prezesa 19.02.2013 r. 3846
Spotkanie Zarządu KW S.A ze związkami zawodowymi 29.01.2013 4152
Wicepremier Janusz Piechociński o górnictwie 4298
Notatka ze spotkania w OUG Gliwice 12.12.2012 r. 3866
Spotkanie w Urzędzie Górniczym w Rybniku 27.12.2012 r. 4220
Boże Narodzenie - życzenia 3984
Kadra w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Gliwicach 12.12.2012 r. 3733
Posiedzenie Zarządu ZZ „Kadra" Kompanii Węglowej 13.12.2012 r. 3857
Posiedzenie Zespołu do spraw ujednolicenia systemu wynagradzania w KW SA 11.12.2012 r. 4138
Rozmowy w Kompanii Węglowej 11.12.2012 r. 3767
Barbara o której miano zapomnieć 4258
Życzenia Prezydenta RP dla Górników 3972
Zabawa z "KADRĄ" 29.11.2012 4294
Poparcie dla Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej 3803
Zespół Trójstronny: o bezpieczeństwie i sytuacji na rynku węgla 19.11.2012 r. 3824
KADRA MANIFESTUJE W WARSZAWIE 14.11.2012 3747
ZESPÓŁ TRÓJSTRONNY 29.10.2012 3856
TURNIEJ SIATKARSKI 20.10.2012 r. 4293
ZEBRANIE ZARZĄDU ZZ "KADRA" 18.10.2012 r. 4923

Dodatkowe informacje