Tytuł Odsłony
Porozumienie dotyczące przejścia zakładów pracy dokonywanych w ramach przygotowania procesu transformacji 48
"Umowa społeczna dotycząca transformacji sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego" została podpisana! 56
Pismo Pomocniczego Zespołu Sterującego PGG S.A. do ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina 58
Ulga podatkowa z tytułu wpłaconych składek na związki zawodowe zaczyna obowiązywać od 2022 roku.!!! 97
Porozumienie dotyczące kwoty trzeciej wypłaty jednorazowej 217
"Najważniejszą kwestią powinno być zatwierdzenie umowy społecznej" Krzysztof Stanisławski dla witryny nettg.pl 107
Posiłki profilaktyczne dla administracji - jest podpisane porozumienie ! 306
Krzysztof Stanisławski dla netTG.pl : " Przejście kopalń na własny rozrachunek to dobra decyzja " 276
Krzysztof Stanisławski dla netTG.PL 162
" Skończy się wcześniejszą likwidacją górnictwa? " - Krzysztof Stanisławski dla netTG.pl 778
Pismo Związków Zawodowych do Prezesa Jarosława Kaczyńskiego 744
Administracja - to nie pracownicy gorszego sortu!!! 812
Jest porozumienie z zarządem PGG !!! 819
Środowe rozmowy zakończyły się bez porozumienia . 651
Pismo Związków Zawodowych PGG do Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina 615
Przewodniczący MZZ KADRA Górnictwo Krzysztof Stanisławski dla netTG.pl 848
Pismo Związków Zawodowych działających w PGG domagających się pilnego spotkania z zarządem . 806
Komentarz Przewodniczącego MZZ KADRA Górnictwo Krzysztofa Stanisławskiego wraz z pismem skierowanym do prezesa PGG przez Związki Zawodowe. 775
Nowelizacja Prawa geologicznego i górniczego oraz ustawy emerytalnej . 624
Boju, o godne wynagrodzenie dozoru ciąg dalszy! 763
Wyniki kontroli PIP w PGG S.A . 1305
Aneks zmieniający treść Umowy Społecznej 888
MZZ KADRA Górnictwo a dopłaty do dniówki - ciąg dalszy 1051
Pismo do Pełnomocnika Rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego Piotra Pyzika 1052
MZZ KADRA Górnictwo a dopłaty do dniówki 629
Aneks do porozumienia z 2018 r. który nie został podpisany przez MZZ KADRA Górnictwo 464
Porozumienie płacowe podpisane przez MZZ KADRA Górnictwo dzisiaj tj. 22.02.2022 r. 934
Notatka ze spotkania płacowego z zarządem PGG S.A 896
Pismo przewodniczącego MZZ KADRA Górnictwo do zarządu PGG S.A. 635
Pismo MKPS do Komisarza UE 473
Treść porozumienia kończącego spór zbiorowy oraz określające zasady wypłaty kwoty jednorazowej 445
Pismo MKPS z wynikami referendum strajkowego 587
Komunikat Sztabu 13.01.22 z rozmów w Warszawie 670
"Wzywamy" - Pismo MKPS do ministra Jacka Sasina 536
Komunikat oraz protokół rozbieżności po rozmowach w dniu 12.01.2022 458
Komunikat Sztabu z 10.01.22 502
Biuletyn informacyjny Błyskawica - styczeń 2022 1042
Kolejny komunikat Sztabu z dnia 5.01.22 946
Połączenie mediacji i rozszerzenie Sztabu Protestacyjno Strajkowego - Pisma do zarządu PGG 568
Komunikat Sztabu z dzisiaj- 5.01.2022 894
Stanowisko Forum Związków Zawodowych ws. Polskiego Ładu . 408
Zmiany podatkowe od 2022 - Obowiązkowa lektura każdego Przewodniczącego! 659
Fiasko rozmów z zarządem PGG - dalsze kroki Sztabu Protestacyjno- Strajkowego 559
Biuletyn Informacyjny - BŁYSKAWICA 517
Spór Zbiorowy - Grudzień 2021 443
Wypowiedź Krzysztofa Stanisławskiego dla portalu nett.tg 552
Pismo Związków Zawodowych do prezesa PGG z żądaniem rozpoczęcia rozmów płacowych. 448
Odpowiedź na pismo w sprawie posiłków profilaktycznych. 572
Odpowiedź na pismo w sprawie realizacji deputatu węglowego 504
Sygnatariusze Umowy Społecznej do Premiera Sasina 555
Pismo do Prezesa PGG w sprawie deputatu węglowego 474
Pismo do Ministerstwa Klimatu i Środowiska odnoszące się do projektu rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych (ekogroszku) 536
Pismo do Prezesa PGG w sprawie posiłków profilaktycznych 672
Umowa Społeczna 1199
Pismo do Premiera RP i J. Sasina 851
Geneza Porozumienia pomiędzy ZZ a rządem RP 1176
Pismo do Premiera RP 967
Pismo do parlamentarzystów 907
Odpowiedź - List do Premiera 1120
Pismo do Premiera 1013
Notatka ze spotkania - Postojowe w PGG 1178
Stanowisko Związków Zawodowych PGG 1179
Sprawozdanie ze spotkania przedstawiciela Rządu RP w dniu 21.04.2020 roku. 1581
Komunikat 16.04.2020 1532
Relacja z telekonferencji w dniu 14.04.2020 roku. 1578
List do Prezydenta 1704
Coronavirus a PGG 1494
Stanowisko MZZ „Kadra” Górnictwo w sprawie planowanych zwolnień w PGG S.A. 1621
Stanowisko MZZ "Kadra" Górnictwo w sprawie projektu działań restrukturyzacyjnych w Polskiej Grupie Górniczej 1503
Praca w nadgodzinach 1207
Powstał komitet protestacyjno-strajkowy 938
Pismo Central Związkowych do PGG 983
Spotkanie Zarządu PGG ze związkami w temacie wypłaty 14-tej pensji 988
Nowelizacji Porozumienia z 20 grudnia 2004 roku 1011
MZZ „Kadra” Górnictwo pisze pismo w temacie 14-tej pensji 1071
Boże Narodzenie 2019 - życzenia 1088
Wielkanoc 20019 1857
Nowy Przewodniczący w Kadrze na KWK „Mysłowice-Wesoła”. 2131
Wybory w MZZ „Kadra” Górnictwo. 1890
KADRA interweniuje w PGG S.A. 2431
Czternasta pensja za 2016 i 2017 rok z Kompani Węglowej i KHW – ciąg dalszy. 2226
Czternasta pensja dla administracji – ciąg dalszy. 2291
Raport z mediacji w ramach sporu zbiorowego. 2528
Powołano Sztab Protestacyjno-Strajkowy. Groźba 2 godzinnego strajku ostrzegawczego. 2068
Sprawozdanie z Mediacji pomiędzy zarządem PGG S.A. a związkami zawodowymi z dnia 13 kwietnia – piątek. 2266
Kadra powiedziała sprawdzam - PIP w Polskiej Grupie Górniczej S.A. 1874
MZZ „Kadra” Górnictwo interweniuje w PIP. 2138
Zarząd PGG S.A. odpowiada na pismo dot. 14-tki dla administracji. 2579
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. 2424
Interwencja w sprawie pracowników etatowych PGG S.A. 2126
Interwencja w sprawie wypłaty 14 – tej pensji dla pracowników administracji. 1985
KADRA spotkała się z kierownictwem OUG w Gliwicach 2315
Obradował Zarząd MZZ „Kadra” Górnictwo 2575
25 procentowa podwyżka - załatwiona. 2640
Jest i minister 2218
Raport z frontu. 2429
Związki domagają się przyspieszenia rozmów w temacie podwyżek. 2266
MZZ "Kadra" Górnictwo w KHW. 2357
Wielkanoc 2017 - życzenia 2186
Rokowania w sprawie 14 - tej pensji. 2473
14-ta pensja c.d. 2549
14 - ta pensja, ciąg dalszy. 2454
Stanowisko związków zawodowych PGG Sp. z o.o. w temacie połączenia z KHW S.A. 2343
Odpowiedź Zarządu PGG. 2473
Raport z negocjacji w dniui 20.03.2017 r. w sprawie połączenia PGG i KHW 2462
Żądanie MZZ „Kadra ”Górnictwo w sprawie 14 – tej pensji za 2016 rok. 2433
Protest Kadry Na KWK „Piast” 2440
Realizacja biznesplanu za 2016 rok 2500
Połączenie KHW i PGG zdaniem ZZ "Kadra" 2463
Szczegóły połączenia KHW i PGG. 2569
Spotkanie w sprawie połączenia KHW i PGG 2305
Spotkanie strony społecznej z Zarządem PGG sp. z o.o. 2378
Dalszy ciąg sprawy - premia dozoru KWK Ruda Ruch "HALEMBA" 2419
Ilość dozoru a czas pracy. 2446
Kadra interweniuje w sprawie premii dozoru w KWK "Ruda" 2420
Komisja ds. Energii i Skarbu Państwa – program dla sektora górnictwa 2282
Pismo do ministra Krzysztofa Tchórzewskiego 2260
Stanowisko MZZ „Kadra” Górnictwo do propozycji zapisów ZUZP PGG Sp. z o.o. 2445
KADRA spotkała się z kierownictwem Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach 2370
Układ Zbiorowy a sytuacja PGG 3601
PGG wypowiada warunki pracy i płacy pracownikom. 3252
PGG wzywa do rokowań nad ZUZP. 2707
Związki spotkały się z Zarządem PGG. 2794
Kopalnie Zespolone, Bardzo proszę, nie nalegam. 2925
Pismo w sprawie zwolnień grupowych 3009
Notatka ze spotkania ZZ "KADRA" z kierownictwem OUG w Gliwicach 5878
Odpowiedź na pismo w sprawie obsługi prac. emerytowanych z KW S.A. przez PGG sp. z o.o. 2929
14 pensja w SRK 3229
Zwolnienia grupowe a emerytura 3102
Pismo w sprawie funduszu socjalnego 2910
Raport ze spotkania Zarządu PGG Sp. z o.o. z Związkami Zawodowymi 3054
Interwencja w sprawie 14 – tej pensji. 2958
Analiza porozumienia 2902
Porozumienie w Kompanii Węglowej podpisane. 2989
Wyniki rozmów z dnia 16 kwietnia 2016 roku 4043
Komunikat ze spotkania w dniu 11.04.2016 roku 2832
Kolejne spotkanie w ramach sporu zbiorowego bez efektów. 2537
MZZ „Kadra" Górnictwo chce rozmawiać o przyszłości ZZM. 2802
Wielkanoc 2016 - życzenia 2645
Kolejne spotkanie związkowców z Zarządem KW S.A. 2692
Spotkanie strony społecznej z Zarządem KW S.A. 2734
Kolejne rozmowy z Zarządem KW S.A. 2568
Delegaci MZZ „Kadra" Górnictwo udzielili absolutorium Zarządowi 2590
Spotkanie stron w Kompanii Węglowej S.A. 2711
Kompania przekazuje Ruch Anna do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. 2970
Spotkanie Central Związkowych 2945
Pismo do Pani Premier RP 2705
Odpowiedź PIP na zgłoszone przez Związki Zawodowe KW S.A. naruszenia przepisów Prawa Pracy. 2600
Farsa na spotkaniu w Kompanii. 2794
Obradowały związki Kompanii Węglowej S.A. 2654
Zarząd Kompanii wycofał się z wypowiedzenia porozumienia. 2661
Obradował Górniczy Zespół Trójstronny 2826
Obradowały centrale związkowe z Kompanii Węglowej. 3070
Przerwane negocjacje w Kompanii Węglowej. 2978
Zarząd KW S.A. wypowiada Porozumienie z 17 lipca 2015 r. 3240
Kadra interweniuje w temacie nazewnictwa stanowisk pracy. 3211
Związkowcy z Kompanii proszą o spotkanie z ministrem K. Tchórzewskim. 2794
PIP kontroluje Kompanię Węglową. 3694
Ministerstwo odpowiada na pismo dot. deputatów węglowych dla emerytów górniczych. 2912
MINISTER TCHÓRZEWSKI ROZMAWIAŁ ZE ZWIĄZKAMI. 3282
Boże Narodzenie 2015 3455
Kadra interweniuje w PIP 3442
Oświadczenie Rady Pracowników KW S.A. 3233
W KOMPANII WĘGLOWEJ BĘDĄ WYPŁACONE BARBÓRKI. 3315
NIE ŻYJE TADEUSZ CHWAŁKA - PRZEWODNICZĄCY FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 3219
NIE dla zmian warunków umowy o pracę pracownikom Centrali KW S.A. 3652
Co z wypłatą Barbórki ? 3240
Kadra" o bezpieczeństwie w górnictwie. 2891
Górnicy manifestowali w Rudzie Śląskiej. 2857
Protest będzie kontynuowany. 2891
MKPS: rząd chce pokazać górników w złym świetle. 2942
MKPS - stan gotowości strajkowej w górnictwie. 2925
Posiedzenie Zarządu MZZ „Kadra” Górnictwo. 2864
Komunikat po spotkaniu z Zarządem KW S.A. w dniu 24.09.2015 2793
Zaiskrzyło na linii Zarząd KW S.A. - związki zawodowe. 2929
Obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 2922
Stanowisko Rady Pracowników KW S.A. w sprawie projektu „ Planu Restrukturyzacji KW S.A.” 2632
Pismo w sprawie powstania NKW 3054
Obradował Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy. 2659
Prezes K. Sędzikowski odpowiada na artykuł w Rzeczpospolitej pt. "Plan rządu dla górnictwa sypie się. Nie ma planu B" 2644
Porozumienie kończy spór zbiorowy w Węglokoksie Kraj. 3215
W Kompanii Węglowej podpisano Porozumienie 3655
Dość oszczędzania na pracownikach 3533
NIE dla odebrania premii pracownikom Centrali KW S.A. 3511
"Kadra" Górnictwo po raz kolejny interweniuje w Węglokoksie Kraj. 2988
W dniu 23.06.2015 roku obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 3072
"Kadra" Górnictwo interweniuje w Węglokoksie Kraj. 2894
Nie dla zmian w umowach o pracę w Węglokoksie Kraj. 2912
Pomysły na rozwój Śląska są, tylko brakuje ich realizacji 3002
Bez optymizmu - górnictwo po IV miesiącach 3421
Kodeks Etyki - broszura 3126
Komunikat z dnia 2.06.2015 roku 3213
Wybrano Radę Pracowników Kompanii Węglowej S.A. 2903
Wybory Rady Pracowników 27.05.2015 2998
Stanowisko MZZ KADRA Górnictwo w sprawie „Kodeksu Etyki Kompanii Węglowej S.A." 3129
Wybory do Rady Pracowników Kompanii Węglowej S.A. – druga tura. 2867
ZZ KADRA przy KWK Piast protestuje 3105
Płace 2015 3402
Obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 3112
Wybory w organizacjach „Kadry” w Kompanii Węglowej S.A. 3981
Wybory do Rady Pracowników – 22 kwiecień 2015 r. 3531
Związki KW interweniują w sprawie funduszu płac. 2834
Kadra interweniuje w temacie funduszu płac na 2015 r. 2936
Prace nad strategią dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce. 2884
Wielkanoc 2015 - życzenia 2984
Wypowiadać, czy nie - kto da odpowiedź? 3039
Komunikat z rozmów w Kompanii Węglowej w dniu 19.03.2015 r. 3050
PORADNIK - wcześniejsze emerytury. 3389
Z Kadra Górnictwo protestuje przeciwko metodom pracy dyrekcji Centrum Usług Księgowych. 3332
Spotkanie ZZ z Zarządem KW S.A. w dniu 6 marca 2015r. 3136
Stanowisko ZZ Kompanii Węglowej dot. biznes planu Nowej Kompanii 3034
WYBORY W ZWIĄZKU „KADRA" KOMPANII WĘGLOWEJ. 3014
Zmiany w ustawie o rachunkowości w 2015 r. 3341
Kompania zbywa „Piekary" i „Brzeszcze" 2904
Kadra Kompanii Węglowej interweniuje u Prezesa. 3470
Pogotowie strajkowe w Kompanii Węglowej. 3026
Protesty górników zgodne z prawem. 3029
Ustawa górnicza przyjęta z poprawkami Senatu. 2994
To górnictwo wspomaga budżet państwa a nie odwrotnie. 2982
Wiceprezesi Kompanii Węglowej podali się do dymisji. 2926
Obradował Zarząd „Kadry" Kompanii Węglowej S.A. 3228
Oświadczenie o niewyciąganiu konsekwencji 3350
JEST POROZUMIENIE. 3085
BUM - Biuletyn Ulotny MZKPS. 3056
Kadra przeciwna pozbawieniu pracowników administracji gwarancji zatrudnienia. 4006
Stanowisko Forum Związków Zawodowych 3641
Komunikat MKPS z 11 stycznia 2015 roku 3079
Związkowcy zwyzywani – rozmowy zerwane. 2864
Strona rządowa nie przygotowana do rozmów i zawarcia porozumień 2754
Pismo Komitetu do Donalda Tuska 2842
Pismo Komitetu do Premier Ewy Kopacz 2815
Spotkanie Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego 2804
„Kadra" Kompanii Węglowej o Planie Naprawczym Spółki. 2988
Boże Narodzenie 2014 - życzenia 2914
Czas na społeczne porozumienie. 3522
Krzysztof Sędzikowski – prezes na 7 dni? 3358
Barbórka 2014 - życzenia 3081
Protest w Kompanii Węglowej zawieszony. 3042
Rządowe gwarancje ciągłości wynagrodzeń. 2957
Komunikat sztabu Protestacyjno-Strajkowego 16.11.2014 r. 2931
Komunikat sztabu Protestacyjno-Strajkowego 15.11.2014 r. 2942
Komunikat 3566
Pismo do Prezesa Zarządu KW S.A. 3977
Opinia Rady Pracowników w sprawie projektu "Planu Naprawczego Kompanii Węglowej S.A. na lata 2014-2020" 3311
VII Turniej piłki nożnej o Puchar Przewodniczącego PZZ KADRA 3033
Górnicy w Warszawie – iskierka nadziei. 3766
Obradowało Zebranie Delegatów ZZ „Kadra” KW S.A. 3335
Apel sztabu dot. KWK Kazimierz Juliusz 3314
Komunikat 15.09.2015 roku. 3645
NIE dla obniżenia premii administracji. 3806
W Warszawie o ważnych problemach górnictwa. 3677
WUG z nową strategią. 3528
Ustawa o zobowiązaniach KW S.A. podpisana przez Prezydenta. 3207
Kopalnia „Knurów - Szczygłowice" kupiona. 3366
Donald Tusk rozmawiał z górniczymi związkowcami. 3401
„Kadra" Kompanii Węglowej S.A poświęciła sztandar na X lecie związku. 3569
V Rajd Górski z KADRĄ 3807
Związki rozmawiały z nowym Zarządem Kompanii Węglowej S.A. 3669
Obradował Sztab Protestacyjno-Strajkowy 3527
Pierwsza konferencja prasowa nowego zarządu KW SA. 3635
Premier o „szczycie węglowym". 3779
Zakończył się „szczyt węglowy" w Katowicach. 3429
Posiedzenie Komisji Sejmowej odwołane. 3629
Związkowcy rozmawiali z Premierem. 3610
Petycja do Premiera Donalda Tuska 3432
Podziękowania 3552
Górnicy manifestowali w Katowicach. 3232
Związki zapraszają - Górnicza manifestacja w Katowicach. 3425
Rada Nadzorcza KW SA. wybrała nowy zarząd spółki. 4016
Komunikat z posiedzenia Sztabu Protestacyjno-Strajkowego 3289
Wielkanoc 2014 życzenia 3371
Refleksje nad lutowym porozumieniem. 3551
Co z emeryturami górniczymi? 3460
Marcowe rozmowy w KW S.A. 3885
Turniej piłkarski rozpoczął obchody X-lecia ZZ „Kadra" KW S.A. 3567
Komunikat ze spotkania w dniu 6.02.2014 roku 3827
Pismo do PIP - wypowiedzenie posiłków administracji 4294
Stanowisko ZZ KADRA KW S.A. 3755
Kadra Kompanii Węglowej nie podpisała Porozumienia. 3731
Boże Narodzenie 2013 - życzenia 3655
Barbórka 2013 - życzenia 3621
Mariusz Wakuła nowym przewodniczącym Związku Zawodowego „Kadra" Kompanii Węglowej S.A. 4054
Sztab Protestacyjno-Strajkowy 3737
Pismo do Premiera Janusza Piechocińskiego 3621
Pisma dot. odpowiedzi na postulaty ZZ 3669
Pismo do Premiera RP 3568
Wojewódzkie Targi Pracy – Katowice 2013. 3701
Co dalej z OFE ? 3807
Spotkanie z Zarządem Kompanii Węglowej. 4037
Kadra dyskutowała o sytuacji w Kompanii Węglowej 30.09.2013 roku 3599
„Kadra" o bezpieczeństwie w górnictwie. 3420
Nie dla antyspołecznej polityki Rządu i pozorowanego dialogu społecznego 3455
Kadra Kompanii Węglowej w Warszawie 3460
„Silesia" - szyb nr 2 oddany do użytku. 4681
Komunikat Zarządu 7.08.2013 3797
Dokumenty po spotkaniu Strony Społecznej z Zarządem KW S.A. w dniu 29.07.2013 roku 4401
Europejski Stół Węglowy - nowa polityka energetyczna UE do 2030 r. 3569
KADRA pomaga 3761
Informacja z posiedzenia Komitetu Monitorującego Narodowy Plan Rozwoju. 3869
Będzie plus czy minus na koniec roku w Kompanii Węglowej? 3750
Dylematy polskiego górnictwa a polityka energetyczna Unii Europejskiej 3568
Zarząd ZZ "Kadra" Kw S.A. rozmawiał o Brzeszczach i Piekarach 3939
Czy Solidarność podpisała przymierze z PIS - em ?. 3561
Podatki - zmora górnictwa 8940
Górnictwo Węgla Kamiennego w Polsce w latach 2012 i 2013 4146
Spotkanie strony społecznej z Zarządem Kompanii Węglowej 3716
Manifestacja w obronie kopalni „Brzeszcze". 3598
Zebranie Zarządu ZZ „KADRA" KW S.A w dniu 05.06.2013 r 3667
Informacja o zespole trójstronnym 3672
Tabela porównująca wykonanie za 5 miesięcy 2013 w stosunku do PTE W 2013 roku 3575
Spotkanie w OUG Gliwice 4418
Spojrzenie w „oczy" 3 spółkom węglowym wg. Tomasza Tomczykiewicza 3702
IV Raj Górski z Kadrą 5019
Skup praw do akcji Kompanii Węglowej - komu to się opłaca? 5192
Stanowisko Prezydium Sekcji Węgla Kamiennego PZZ KADRA 3785
4 Biathlon wiosenny Ślaskiej IPA Chorzów 04.05.2013 r. 4094
Uroczysta sesja sejmowej Rady Ochrony Pracy 3856
Spotkanie młodych kadr dozoru z WUG i OUG 3633
Rozmowy związków z Zarządem Kompanii Węglowej 22.04.2013r. 3997
Zebranie Zarządu ZZ „KADRA” KW S.A. 22.04.2013 r. 3875
Prawo geologiczne i górnicze bez tajemnic 5458
Zaproszenie na Plener i wernisaż 3712
Mobbing - ukryty problem 3932
Komunikat 9.04.2013 roku 3800
Węgiel kamienny - skazany na porażkę? 3772
Czy Rząd spełni żądania związków? 3588
Bat na pracowników 4015
Wielkanoc 2013 - życzenia 3778
Porozumienie płacowe w Kompanii Węglowej 4230
Czy postulaty strajkowe zostaną usłyszane przez Rząd ? 3504
Pakiet osłonowy - pismo Prezesa Piotra Rykali 19.03.2013 roku 3706
Co zamiast węgla kamiennego! 3720
Co dalej z kopalnią "Sośnica-Makoszowy"? 4202
Czwarte podejście do wskaźnika 3826
Strajk 26 marca 2013 3960
Biznes wspiera młodych 3632
Obradowała Sekcja Węgla Kamiennego 3734
Negocjacje płacowe po raz trzeci 4202
Nadchodzi strajk! 3791
Po co zmiany w schemacie zarządzania w kopalniach KHW 4012
Unia Eurpejska a węgiel kamienny 4366
Negocjacji płacowych ciąg dalszy. 5116
Dzień Kobiet 8.03.2013 roku 4133
Jest szansa na powrót wyklętego węgla 4127
Poseł Polaczek interpeluje w temacie kopalni "Piekary" - pismo do Piechocińskiego. 3835
Rozmowy w temacie wzrostu płac w 2013 r. 4153
Promować przedsięwzięcia służące rozwojowi górnictwa 3771
Wypadkowość - styczeń 2013 roku 3793
Konsultacje Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2015 3375
Pismo do Prezesa 19.02.2013 r. 3761
Spotkanie Zarządu KW S.A ze związkami zawodowymi 29.01.2013 4056
Wicepremier Janusz Piechociński o górnictwie 4201
Notatka ze spotkania w OUG Gliwice 12.12.2012 r. 3770
Spotkanie w Urzędzie Górniczym w Rybniku 27.12.2012 r. 4128
Boże Narodzenie - życzenia 3893
Kadra w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Gliwicach 12.12.2012 r. 3634
Posiedzenie Zarządu ZZ „Kadra" Kompanii Węglowej 13.12.2012 r. 3769
Posiedzenie Zespołu do spraw ujednolicenia systemu wynagradzania w KW SA 11.12.2012 r. 4010
Rozmowy w Kompanii Węglowej 11.12.2012 r. 3664
Barbara o której miano zapomnieć 4165
Życzenia Prezydenta RP dla Górników 3879
Zabawa z "KADRĄ" 29.11.2012 4202
Poparcie dla Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej 3711
Zespół Trójstronny: o bezpieczeństwie i sytuacji na rynku węgla 19.11.2012 r. 3724
KADRA MANIFESTUJE W WARSZAWIE 14.11.2012 3657
ZESPÓŁ TRÓJSTRONNY 29.10.2012 3753
TURNIEJ SIATKARSKI 20.10.2012 r. 4145
ZEBRANIE ZARZĄDU ZZ "KADRA" 18.10.2012 r. 4808

Dodatkowe informacje