IX Zjazd Krajowy Porozumienia Związków Zawodowych KADRA przeszedł do historii.
Tytuł Odsłony
Nowy zarząd Polskiej Grupy Górniczej! 275
"Umowa społeczna to nie jest tylko likwidacja górnictwa, ale cały ciąg zdarzeń obejmujący politykę energetyczną kraju do 2049 roku." przypomina Przewodniczący MZZ KADRA Krzysztof Stanisławski. 146
Portal nettg.pl zamieszcza informację o wyborach w MZZ KADRA Górnictwo. 170
Pismo domagające się realizacji zapisów Umowy społecznej. 212
Krzysztof Stanisławski : "To nie górnicze pensje są problemem, jeśli chodzi o koszty funkcjonowania górnictwa" 187
"Polskie górnictwo od kilku lat zamyka nie Unia Europejska tylko polska energetyka" Krzysztof Stanisławski dla nettg.pl. 224
"Spadek wydobycia, to realizacja zapisów umowy społecznej" Krzysztof Stanisławski dla nettg.pl. 209
Informacja o postępie prac nad wspólnym dla PGG S.A. Regulaminem Wynagradzania. 622
Porozumienie dotyczące deputatów węglowych(zamienniki) 464
Krzysztof Stanisławski dla nettg.pl o rozmowach w Durham i Newcastle oraz sytuacji w polskim górnictwie. 397
Kadra z Bolesława Śmiałego wybrała nowego Przewodniczącego! 432
Jacek Zając - Przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego FZZ województwa Śląskiego!!! 654
Pismo Krzysztofa Stanisławskiego do prezesa PGG w sprawie regulaminu wynagradzania. 586
Wspólna deklaracja europosłów różnych opcji politycznych na rzecz rozwiązań które sprawią, że rozporządzenie w sprawie emisji metanu nie zostanie wprowadzone w życie. 563
Wspólne stanowisko największych Central Związkowych dotyczące projektu rozporządzenia o redukcji emisji metanu w sektorze energetycznym. 586
Porozumienie płacowe na I połowę 2023 r. 494
Porozumienie w sprawie wynagrodzeń w PGG w 2023 r. 697
Zaświadczenie o reprezentatywności. 581
Porozumienie dotyczące przejścia zakładów pracy dokonywanych w ramach przygotowania procesu transformacji 682
"Umowa społeczna dotycząca transformacji sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego" została podpisana! 514
Pismo Pomocniczego Zespołu Sterującego PGG S.A. do ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina 499
Ulga podatkowa z tytułu wpłaconych składek na związki zawodowe zaczyna obowiązywać od 2022 roku.!!! 508
Porozumienie dotyczące kwoty trzeciej wypłaty jednorazowej 531
"Najważniejszą kwestią powinno być zatwierdzenie umowy społecznej" Krzysztof Stanisławski dla witryny nettg.pl 454
Posiłki profilaktyczne dla administracji - jest podpisane porozumienie ! 685
Krzysztof Stanisławski dla netTG.pl : " Przejście kopalń na własny rozrachunek to dobra decyzja " 626
Krzysztof Stanisławski dla netTG.PL 464
" Skończy się wcześniejszą likwidacją górnictwa? " - Krzysztof Stanisławski dla netTG.pl 1465
Pismo Związków Zawodowych do Prezesa Jarosława Kaczyńskiego 1206
Administracja - to nie pracownicy gorszego sortu!!! 1239
Jest porozumienie z zarządem PGG !!! 1306
Środowe rozmowy zakończyły się bez porozumienia . 1067
Pismo Związków Zawodowych PGG do Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina 1074
Przewodniczący MZZ KADRA Górnictwo Krzysztof Stanisławski dla netTG.pl 1382
Pismo Związków Zawodowych działających w PGG domagających się pilnego spotkania z zarządem . 1219
Komentarz Przewodniczącego MZZ KADRA Górnictwo Krzysztofa Stanisławskiego wraz z pismem skierowanym do prezesa PGG przez Związki Zawodowe. 1278
Nowelizacja Prawa geologicznego i górniczego oraz ustawy emerytalnej . 1088
Boju, o godne wynagrodzenie dozoru ciąg dalszy! 1223
Wyniki kontroli PIP w PGG S.A . 1836
Aneks zmieniający treść Umowy Społecznej 1625
MZZ KADRA Górnictwo a dopłaty do dniówki - ciąg dalszy 1513
Pismo do Pełnomocnika Rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego Piotra Pyzika 1721
MZZ KADRA Górnictwo a dopłaty do dniówki 1070
Aneks do porozumienia z 2018 r. który nie został podpisany przez MZZ KADRA Górnictwo 867
Porozumienie płacowe podpisane przez MZZ KADRA Górnictwo dzisiaj tj. 22.02.2022 r. 1348
Notatka ze spotkania płacowego z zarządem PGG S.A 1306
Pismo przewodniczącego MZZ KADRA Górnictwo do zarządu PGG S.A. 1094
Pismo MKPS do Komisarza UE 878
Treść porozumienia kończącego spór zbiorowy oraz określające zasady wypłaty kwoty jednorazowej 825
Pismo MKPS z wynikami referendum strajkowego 966
Komunikat Sztabu 13.01.22 z rozmów w Warszawie 1050
"Wzywamy" - Pismo MKPS do ministra Jacka Sasina 936
Komunikat oraz protokół rozbieżności po rozmowach w dniu 12.01.2022 812
Komunikat Sztabu z 10.01.22 1021
Biuletyn informacyjny Błyskawica - styczeń 2022 1692
Kolejny komunikat Sztabu z dnia 5.01.22 1589
Połączenie mediacji i rozszerzenie Sztabu Protestacyjno Strajkowego - Pisma do zarządu PGG 942
Komunikat Sztabu z dzisiaj- 5.01.2022 1525
Stanowisko Forum Związków Zawodowych ws. Polskiego Ładu . 838
Zmiany podatkowe od 2022 - Obowiązkowa lektura każdego Przewodniczącego! 1057
Fiasko rozmów z zarządem PGG - dalsze kroki Sztabu Protestacyjno- Strajkowego 927
Biuletyn Informacyjny - BŁYSKAWICA 870
Spór Zbiorowy - Grudzień 2021 813
Wypowiedź Krzysztofa Stanisławskiego dla portalu nett.tg 1123
Pismo Związków Zawodowych do prezesa PGG z żądaniem rozpoczęcia rozmów płacowych. 818
Odpowiedź na pismo w sprawie posiłków profilaktycznych. 922
Odpowiedź na pismo w sprawie realizacji deputatu węglowego 887
Sygnatariusze Umowy Społecznej do Premiera Sasina 901
Pismo do Prezesa PGG w sprawie deputatu węglowego 1059
Pismo do Ministerstwa Klimatu i Środowiska odnoszące się do projektu rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych (ekogroszku) 997
Pismo do Prezesa PGG w sprawie posiłków profilaktycznych 1029
Umowa Społeczna 1716
Pismo do Premiera RP i J. Sasina 1201
Geneza Porozumienia pomiędzy ZZ a rządem RP 1573
Pismo do Premiera RP 1350
Pismo do parlamentarzystów 1292
Odpowiedź - List do Premiera 1508
Pismo do Premiera 1422
Notatka ze spotkania - Postojowe w PGG 1590
Stanowisko Związków Zawodowych PGG 1551
Sprawozdanie ze spotkania przedstawiciela Rządu RP w dniu 21.04.2020 roku. 1981
Komunikat 16.04.2020 1957
Relacja z telekonferencji w dniu 14.04.2020 roku. 1950
List do Prezydenta 2109
Coronavirus a PGG 1874
Stanowisko MZZ „Kadra” Górnictwo w sprawie planowanych zwolnień w PGG S.A. 2056
Stanowisko MZZ "Kadra" Górnictwo w sprawie projektu działań restrukturyzacyjnych w Polskiej Grupie Górniczej 1865
Praca w nadgodzinach 1575
Powstał komitet protestacyjno-strajkowy 1290
Pismo Central Związkowych do PGG 1336
Spotkanie Zarządu PGG ze związkami w temacie wypłaty 14-tej pensji 1356
Nowelizacji Porozumienia z 20 grudnia 2004 roku 1439
MZZ „Kadra” Górnictwo pisze pismo w temacie 14-tej pensji 1456
Boże Narodzenie 2019 - życzenia 1442
Wielkanoc 20019 2215
Nowy Przewodniczący w Kadrze na KWK „Mysłowice-Wesoła”. 2952
Wybory w MZZ „Kadra” Górnictwo. 2414
KADRA interweniuje w PGG S.A. 2790
Czternasta pensja za 2016 i 2017 rok z Kompani Węglowej i KHW – ciąg dalszy. 2584
Czternasta pensja dla administracji – ciąg dalszy. 2649
Raport z mediacji w ramach sporu zbiorowego. 2898
Powołano Sztab Protestacyjno-Strajkowy. Groźba 2 godzinnego strajku ostrzegawczego. 2437
Sprawozdanie z Mediacji pomiędzy zarządem PGG S.A. a związkami zawodowymi z dnia 13 kwietnia – piątek. 2635
Kadra powiedziała sprawdzam - PIP w Polskiej Grupie Górniczej S.A. 2263
MZZ „Kadra” Górnictwo interweniuje w PIP. 2503
Zarząd PGG S.A. odpowiada na pismo dot. 14-tki dla administracji. 2933
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. 2916
Interwencja w sprawie pracowników etatowych PGG S.A. 2512
Interwencja w sprawie wypłaty 14 – tej pensji dla pracowników administracji. 2356
KADRA spotkała się z kierownictwem OUG w Gliwicach 2699
Obradował Zarząd MZZ „Kadra” Górnictwo 2937
25 procentowa podwyżka - załatwiona. 3010
Jest i minister 2590
Raport z frontu. 2784
Związki domagają się przyspieszenia rozmów w temacie podwyżek. 2650
MZZ "Kadra" Górnictwo w KHW. 2677
Wielkanoc 2017 - życzenia 2506
Rokowania w sprawie 14 - tej pensji. 2823
14-ta pensja c.d. 2863
14 - ta pensja, ciąg dalszy. 2789
Stanowisko związków zawodowych PGG Sp. z o.o. w temacie połączenia z KHW S.A. 2705
Odpowiedź Zarządu PGG. 2829
Raport z negocjacji w dniui 20.03.2017 r. w sprawie połączenia PGG i KHW 2830
Żądanie MZZ „Kadra ”Górnictwo w sprawie 14 – tej pensji za 2016 rok. 2803
Protest Kadry Na KWK „Piast” 2827
Realizacja biznesplanu za 2016 rok 2851
Połączenie KHW i PGG zdaniem ZZ "Kadra" 2791
Szczegóły połączenia KHW i PGG. 2911
Spotkanie w sprawie połączenia KHW i PGG 2624
Spotkanie strony społecznej z Zarządem PGG sp. z o.o. 2710
Dalszy ciąg sprawy - premia dozoru KWK Ruda Ruch "HALEMBA" 2795
Ilość dozoru a czas pracy. 2804
Kadra interweniuje w sprawie premii dozoru w KWK "Ruda" 2765
Komisja ds. Energii i Skarbu Państwa – program dla sektora górnictwa 2647
Pismo do ministra Krzysztofa Tchórzewskiego 2594
Stanowisko MZZ „Kadra” Górnictwo do propozycji zapisów ZUZP PGG Sp. z o.o. 2802
KADRA spotkała się z kierownictwem Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach 2719
Układ Zbiorowy a sytuacja PGG 3976
PGG wypowiada warunki pracy i płacy pracownikom. 3586
PGG wzywa do rokowań nad ZUZP. 3026
Związki spotkały się z Zarządem PGG. 3168
Kopalnie Zespolone, Bardzo proszę, nie nalegam. 3241
Pismo w sprawie zwolnień grupowych 3325
Notatka ze spotkania ZZ "KADRA" z kierownictwem OUG w Gliwicach 6250
Odpowiedź na pismo w sprawie obsługi prac. emerytowanych z KW S.A. przez PGG sp. z o.o. 3325
14 pensja w SRK 3660
Zwolnienia grupowe a emerytura 3461
Pismo w sprawie funduszu socjalnego 3321
Raport ze spotkania Zarządu PGG Sp. z o.o. z Związkami Zawodowymi 3401
Interwencja w sprawie 14 – tej pensji. 3294
Analiza porozumienia 3250
Porozumienie w Kompanii Węglowej podpisane. 3321
Wyniki rozmów z dnia 16 kwietnia 2016 roku 4382
Komunikat ze spotkania w dniu 11.04.2016 roku 3178
Kolejne spotkanie w ramach sporu zbiorowego bez efektów. 2880
MZZ „Kadra" Górnictwo chce rozmawiać o przyszłości ZZM. 3146
Wielkanoc 2016 - życzenia 2961
Kolejne spotkanie związkowców z Zarządem KW S.A. 3029
Spotkanie strony społecznej z Zarządem KW S.A. 3058
Kolejne rozmowy z Zarządem KW S.A. 2881
Delegaci MZZ „Kadra" Górnictwo udzielili absolutorium Zarządowi 2905
Spotkanie stron w Kompanii Węglowej S.A. 3047
Kompania przekazuje Ruch Anna do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. 3311
Spotkanie Central Związkowych 3296
Pismo do Pani Premier RP 3056
Odpowiedź PIP na zgłoszone przez Związki Zawodowe KW S.A. naruszenia przepisów Prawa Pracy. 2939
Farsa na spotkaniu w Kompanii. 3202
Obradowały związki Kompanii Węglowej S.A. 2973
Zarząd Kompanii wycofał się z wypowiedzenia porozumienia. 2965
Obradował Górniczy Zespół Trójstronny 3166
Obradowały centrale związkowe z Kompanii Węglowej. 3383
Przerwane negocjacje w Kompanii Węglowej. 3318
Zarząd KW S.A. wypowiada Porozumienie z 17 lipca 2015 r. 3585
Kadra interweniuje w temacie nazewnictwa stanowisk pracy. 3549
Związkowcy z Kompanii proszą o spotkanie z ministrem K. Tchórzewskim. 3138
PIP kontroluje Kompanię Węglową. 4012
Ministerstwo odpowiada na pismo dot. deputatów węglowych dla emerytów górniczych. 3252
MINISTER TCHÓRZEWSKI ROZMAWIAŁ ZE ZWIĄZKAMI. 3620
Boże Narodzenie 2015 3786
Kadra interweniuje w PIP 3785
Oświadczenie Rady Pracowników KW S.A. 3581
W KOMPANII WĘGLOWEJ BĘDĄ WYPŁACONE BARBÓRKI. 3645
NIE ŻYJE TADEUSZ CHWAŁKA - PRZEWODNICZĄCY FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 3521
NIE dla zmian warunków umowy o pracę pracownikom Centrali KW S.A. 3967
Co z wypłatą Barbórki ? 3582
Kadra" o bezpieczeństwie w górnictwie. 3215
Górnicy manifestowali w Rudzie Śląskiej. 3179
Protest będzie kontynuowany. 3231
MKPS: rząd chce pokazać górników w złym świetle. 3297
MKPS - stan gotowości strajkowej w górnictwie. 3256
Posiedzenie Zarządu MZZ „Kadra” Górnictwo. 3223
Komunikat po spotkaniu z Zarządem KW S.A. w dniu 24.09.2015 3122
Zaiskrzyło na linii Zarząd KW S.A. - związki zawodowe. 3273
Obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 3264
Stanowisko Rady Pracowników KW S.A. w sprawie projektu „ Planu Restrukturyzacji KW S.A.” 2983
Pismo w sprawie powstania NKW 3384
Obradował Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy. 3007
Prezes K. Sędzikowski odpowiada na artykuł w Rzeczpospolitej pt. "Plan rządu dla górnictwa sypie się. Nie ma planu B" 2980
Porozumienie kończy spór zbiorowy w Węglokoksie Kraj. 3540
W Kompanii Węglowej podpisano Porozumienie 4031
Dość oszczędzania na pracownikach 3882
NIE dla odebrania premii pracownikom Centrali KW S.A. 3882
"Kadra" Górnictwo po raz kolejny interweniuje w Węglokoksie Kraj. 3313
W dniu 23.06.2015 roku obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 3413
"Kadra" Górnictwo interweniuje w Węglokoksie Kraj. 3233
Nie dla zmian w umowach o pracę w Węglokoksie Kraj. 3243
Pomysły na rozwój Śląska są, tylko brakuje ich realizacji 3353
Bez optymizmu - górnictwo po IV miesiącach 3736
Kodeks Etyki - broszura 3476
Komunikat z dnia 2.06.2015 roku 3552
Wybrano Radę Pracowników Kompanii Węglowej S.A. 3240
Wybory Rady Pracowników 27.05.2015 3331
Stanowisko MZZ KADRA Górnictwo w sprawie „Kodeksu Etyki Kompanii Węglowej S.A." 3474
Wybory do Rady Pracowników Kompanii Węglowej S.A. – druga tura. 3211
ZZ KADRA przy KWK Piast protestuje 3471
Płace 2015 3769
Obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 3497
Wybory w organizacjach „Kadry” w Kompanii Węglowej S.A. 4499
Wybory do Rady Pracowników – 22 kwiecień 2015 r. 3915
Związki KW interweniują w sprawie funduszu płac. 3181
Kadra interweniuje w temacie funduszu płac na 2015 r. 3302
Prace nad strategią dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce. 3217
Wielkanoc 2015 - życzenia 3307
Wypowiadać, czy nie - kto da odpowiedź? 3401
Komunikat z rozmów w Kompanii Węglowej w dniu 19.03.2015 r. 3401
PORADNIK - wcześniejsze emerytury. 3759
Z Kadra Górnictwo protestuje przeciwko metodom pracy dyrekcji Centrum Usług Księgowych. 3674
Spotkanie ZZ z Zarządem KW S.A. w dniu 6 marca 2015r. 3511
Stanowisko ZZ Kompanii Węglowej dot. biznes planu Nowej Kompanii 3385
WYBORY W ZWIĄZKU „KADRA" KOMPANII WĘGLOWEJ. 3397
Zmiany w ustawie o rachunkowości w 2015 r. 3722
Kompania zbywa „Piekary" i „Brzeszcze" 3250
Kadra Kompanii Węglowej interweniuje u Prezesa. 3818
Pogotowie strajkowe w Kompanii Węglowej. 3402
Protesty górników zgodne z prawem. 3420
Ustawa górnicza przyjęta z poprawkami Senatu. 3348
To górnictwo wspomaga budżet państwa a nie odwrotnie. 3365
Wiceprezesi Kompanii Węglowej podali się do dymisji. 3286
Obradował Zarząd „Kadry" Kompanii Węglowej S.A. 3627
Oświadczenie o niewyciąganiu konsekwencji 3790
JEST POROZUMIENIE. 3444
BUM - Biuletyn Ulotny MZKPS. 3416
Kadra przeciwna pozbawieniu pracowników administracji gwarancji zatrudnienia. 4353
Stanowisko Forum Związków Zawodowych 3994
Komunikat MKPS z 11 stycznia 2015 roku 3431
Związkowcy zwyzywani – rozmowy zerwane. 3216
Strona rządowa nie przygotowana do rozmów i zawarcia porozumień 3081
Pismo Komitetu do Donalda Tuska 3171
Pismo Komitetu do Premier Ewy Kopacz 3150
Spotkanie Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego 3136
„Kadra" Kompanii Węglowej o Planie Naprawczym Spółki. 3319
Boże Narodzenie 2014 - życzenia 3242
Czas na społeczne porozumienie. 3866
Krzysztof Sędzikowski – prezes na 7 dni? 3859
Barbórka 2014 - życzenia 3399
Protest w Kompanii Węglowej zawieszony. 3405
Rządowe gwarancje ciągłości wynagrodzeń. 3304
Komunikat sztabu Protestacyjno-Strajkowego 16.11.2014 r. 3263
Komunikat sztabu Protestacyjno-Strajkowego 15.11.2014 r. 3286
Komunikat 3973
Pismo do Prezesa Zarządu KW S.A. 4315
Opinia Rady Pracowników w sprawie projektu "Planu Naprawczego Kompanii Węglowej S.A. na lata 2014-2020" 3635
VII Turniej piłki nożnej o Puchar Przewodniczącego PZZ KADRA 3369
Górnicy w Warszawie – iskierka nadziei. 4119
Obradowało Zebranie Delegatów ZZ „Kadra” KW S.A. 3638
Apel sztabu dot. KWK Kazimierz Juliusz 3642
Komunikat 15.09.2015 roku. 3991
NIE dla obniżenia premii administracji. 4172
W Warszawie o ważnych problemach górnictwa. 4104
WUG z nową strategią. 3891
Ustawa o zobowiązaniach KW S.A. podpisana przez Prezydenta. 3548
Kopalnia „Knurów - Szczygłowice" kupiona. 3699
Donald Tusk rozmawiał z górniczymi związkowcami. 3747
„Kadra" Kompanii Węglowej S.A poświęciła sztandar na X lecie związku. 3889
V Rajd Górski z KADRĄ 4156
Związki rozmawiały z nowym Zarządem Kompanii Węglowej S.A. 4012
Obradował Sztab Protestacyjno-Strajkowy 3867
Pierwsza konferencja prasowa nowego zarządu KW SA. 3983
Premier o „szczycie węglowym". 4125
Zakończył się „szczyt węglowy" w Katowicach. 3779
Posiedzenie Komisji Sejmowej odwołane. 3961
Związkowcy rozmawiali z Premierem. 3963
Petycja do Premiera Donalda Tuska 3787
Podziękowania 3898
Górnicy manifestowali w Katowicach. 3580
Związki zapraszają - Górnicza manifestacja w Katowicach. 3746
Rada Nadzorcza KW SA. wybrała nowy zarząd spółki. 4387
Komunikat z posiedzenia Sztabu Protestacyjno-Strajkowego 3660
Wielkanoc 2014 życzenia 3696
Refleksje nad lutowym porozumieniem. 3886
Co z emeryturami górniczymi? 3842
Marcowe rozmowy w KW S.A. 4238
Turniej piłkarski rozpoczął obchody X-lecia ZZ „Kadra" KW S.A. 3962
Komunikat ze spotkania w dniu 6.02.2014 roku 4171
Pismo do PIP - wypowiedzenie posiłków administracji 4622
Stanowisko ZZ KADRA KW S.A. 4121
Kadra Kompanii Węglowej nie podpisała Porozumienia. 4068
Boże Narodzenie 2013 - życzenia 4016
Barbórka 2013 - życzenia 3996
Mariusz Wakuła nowym przewodniczącym Związku Zawodowego „Kadra" Kompanii Węglowej S.A. 4437
Sztab Protestacyjno-Strajkowy 4108
Pismo do Premiera Janusza Piechocińskiego 3975
Pisma dot. odpowiedzi na postulaty ZZ 4063
Pismo do Premiera RP 3928
Wojewódzkie Targi Pracy – Katowice 2013. 4085
Co dalej z OFE ? 4218
Spotkanie z Zarządem Kompanii Węglowej. 4407
Kadra dyskutowała o sytuacji w Kompanii Węglowej 30.09.2013 roku 3925
„Kadra" o bezpieczeństwie w górnictwie. 3747
Nie dla antyspołecznej polityki Rządu i pozorowanego dialogu społecznego 3794
Kadra Kompanii Węglowej w Warszawie 3830
„Silesia" - szyb nr 2 oddany do użytku. 5124
Komunikat Zarządu 7.08.2013 4165
Dokumenty po spotkaniu Strony Społecznej z Zarządem KW S.A. w dniu 29.07.2013 roku 4752
Europejski Stół Węglowy - nowa polityka energetyczna UE do 2030 r. 3906
KADRA pomaga 4120
Informacja z posiedzenia Komitetu Monitorującego Narodowy Plan Rozwoju. 4192
Będzie plus czy minus na koniec roku w Kompanii Węglowej? 4078
Dylematy polskiego górnictwa a polityka energetyczna Unii Europejskiej 3931
Zarząd ZZ "Kadra" Kw S.A. rozmawiał o Brzeszczach i Piekarach 4298
Czy Solidarność podpisała przymierze z PIS - em ?. 3919
Podatki - zmora górnictwa 9273
Górnictwo Węgla Kamiennego w Polsce w latach 2012 i 2013 4472
Spotkanie strony społecznej z Zarządem Kompanii Węglowej 4084
Manifestacja w obronie kopalni „Brzeszcze". 3927
Zebranie Zarządu ZZ „KADRA" KW S.A w dniu 05.06.2013 r 4008
Informacja o zespole trójstronnym 3989
Tabela porównująca wykonanie za 5 miesięcy 2013 w stosunku do PTE W 2013 roku 3902
Spotkanie w OUG Gliwice 4798
Spojrzenie w „oczy" 3 spółkom węglowym wg. Tomasza Tomczykiewicza 4054
IV Raj Górski z Kadrą 5373
Skup praw do akcji Kompanii Węglowej - komu to się opłaca? 5576
Stanowisko Prezydium Sekcji Węgla Kamiennego PZZ KADRA 4141
4 Biathlon wiosenny Ślaskiej IPA Chorzów 04.05.2013 r. 4524
Uroczysta sesja sejmowej Rady Ochrony Pracy 4194
Spotkanie młodych kadr dozoru z WUG i OUG 3976
Rozmowy związków z Zarządem Kompanii Węglowej 22.04.2013r. 4321
Zebranie Zarządu ZZ „KADRA” KW S.A. 22.04.2013 r. 4197
Prawo geologiczne i górnicze bez tajemnic 5898
Zaproszenie na Plener i wernisaż 4050
Mobbing - ukryty problem 4277
Komunikat 9.04.2013 roku 4102
Węgiel kamienny - skazany na porażkę? 4084
Czy Rząd spełni żądania związków? 3906
Bat na pracowników 4372
Wielkanoc 2013 - życzenia 4074
Porozumienie płacowe w Kompanii Węglowej 4590
Czy postulaty strajkowe zostaną usłyszane przez Rząd ? 3854
Pakiet osłonowy - pismo Prezesa Piotra Rykali 19.03.2013 roku 4025
Co zamiast węgla kamiennego! 4095
Co dalej z kopalnią "Sośnica-Makoszowy"? 4595
Czwarte podejście do wskaźnika 4187
Strajk 26 marca 2013 4315
Biznes wspiera młodych 3985
Obradowała Sekcja Węgla Kamiennego 4087
Negocjacje płacowe po raz trzeci 4548
Nadchodzi strajk! 4133
Po co zmiany w schemacie zarządzania w kopalniach KHW 4394
Unia Eurpejska a węgiel kamienny 4758
Negocjacji płacowych ciąg dalszy. 5469
Dzień Kobiet 8.03.2013 roku 4481
Jest szansa na powrót wyklętego węgla 4493
Poseł Polaczek interpeluje w temacie kopalni "Piekary" - pismo do Piechocińskiego. 4209
Rozmowy w temacie wzrostu płac w 2013 r. 4475
Promować przedsięwzięcia służące rozwojowi górnictwa 4073
Wypadkowość - styczeń 2013 roku 4126
Konsultacje Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2015 3694
Pismo do Prezesa 19.02.2013 r. 4056
Spotkanie Zarządu KW S.A ze związkami zawodowymi 29.01.2013 4414
Wicepremier Janusz Piechociński o górnictwie 4524
Notatka ze spotkania w OUG Gliwice 12.12.2012 r. 4101
Spotkanie w Urzędzie Górniczym w Rybniku 27.12.2012 r. 4462
Boże Narodzenie - życzenia 4242
Kadra w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Gliwicach 12.12.2012 r. 3968
Posiedzenie Zarządu ZZ „Kadra" Kompanii Węglowej 13.12.2012 r. 4125
Posiedzenie Zespołu do spraw ujednolicenia systemu wynagradzania w KW SA 11.12.2012 r. 4411
Rozmowy w Kompanii Węglowej 11.12.2012 r. 4008
Barbara o której miano zapomnieć 4512
Życzenia Prezydenta RP dla Górników 4243
Zabawa z "KADRĄ" 29.11.2012 4523
Poparcie dla Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej 4035
Zespół Trójstronny: o bezpieczeństwie i sytuacji na rynku węgla 19.11.2012 r. 4077
KADRA MANIFESTUJE W WARSZAWIE 14.11.2012 4014
ZESPÓŁ TRÓJSTRONNY 29.10.2012 4104
TURNIEJ SIATKARSKI 20.10.2012 r. 4700
ZEBRANIE ZARZĄDU ZZ "KADRA" 18.10.2012 r. 5201

Dodatkowe informacje