Kondolencje
Tytuł Odsłony
"Spadek wydobycia, to realizacja zapisów umowy społecznej" Krzysztof Stanisławski dla nettg.pl. 49
Informacja o postępie prac nad wspólnym dla PGG S.A. Regulaminem Wynagradzania. 431
Porozumienie dotyczące deputatów węglowych(zamienniki) 269
Krzysztof Stanisławski dla nettg.pl o rozmowach w Durham i Newcastle oraz sytuacji w polskim górnictwie. 219
Kadra z Bolesława Śmiałego wybrała nowego Przewodniczącego! 240
Jacek Zając - Przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego FZZ województwa Śląskiego!!! 391
Pismo Krzysztofa Stanisławskiego do prezesa PGG w sprawie regulaminu wynagradzania. 412
Wspólna deklaracja europosłów różnych opcji politycznych na rzecz rozwiązań które sprawią, że rozporządzenie w sprawie emisji metanu nie zostanie wprowadzone w życie. 363
Wspólne stanowisko największych Central Związkowych dotyczące projektu rozporządzenia o redukcji emisji metanu w sektorze energetycznym. 414
Porozumienie płacowe na I połowę 2023 r. 345
Porozumienie w sprawie wynagrodzeń w PGG w 2023 r. 511
Zaświadczenie o reprezentatywności. 425
Porozumienie dotyczące przejścia zakładów pracy dokonywanych w ramach przygotowania procesu transformacji 562
"Umowa społeczna dotycząca transformacji sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego" została podpisana! 367
Pismo Pomocniczego Zespołu Sterującego PGG S.A. do ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina 399
Ulga podatkowa z tytułu wpłaconych składek na związki zawodowe zaczyna obowiązywać od 2022 roku.!!! 407
Porozumienie dotyczące kwoty trzeciej wypłaty jednorazowej 457
"Najważniejszą kwestią powinno być zatwierdzenie umowy społecznej" Krzysztof Stanisławski dla witryny nettg.pl 350
Posiłki profilaktyczne dla administracji - jest podpisane porozumienie ! 582
Krzysztof Stanisławski dla netTG.pl : " Przejście kopalń na własny rozrachunek to dobra decyzja " 517
Krzysztof Stanisławski dla netTG.PL 365
" Skończy się wcześniejszą likwidacją górnictwa? " - Krzysztof Stanisławski dla netTG.pl 1181
Pismo Związków Zawodowych do Prezesa Jarosława Kaczyńskiego 1085
Administracja - to nie pracownicy gorszego sortu!!! 1114
Jest porozumienie z zarządem PGG !!! 1150
Środowe rozmowy zakończyły się bez porozumienia . 932
Pismo Związków Zawodowych PGG do Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina 924
Przewodniczący MZZ KADRA Górnictwo Krzysztof Stanisławski dla netTG.pl 1199
Pismo Związków Zawodowych działających w PGG domagających się pilnego spotkania z zarządem . 1098
Komentarz Przewodniczącego MZZ KADRA Górnictwo Krzysztofa Stanisławskiego wraz z pismem skierowanym do prezesa PGG przez Związki Zawodowe. 1104
Nowelizacja Prawa geologicznego i górniczego oraz ustawy emerytalnej . 940
Boju, o godne wynagrodzenie dozoru ciąg dalszy! 1072
Wyniki kontroli PIP w PGG S.A . 1649
Aneks zmieniający treść Umowy Społecznej 1333
MZZ KADRA Górnictwo a dopłaty do dniówki - ciąg dalszy 1376
Pismo do Pełnomocnika Rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego Piotra Pyzika 1487
MZZ KADRA Górnictwo a dopłaty do dniówki 901
Aneks do porozumienia z 2018 r. który nie został podpisany przez MZZ KADRA Górnictwo 730
Porozumienie płacowe podpisane przez MZZ KADRA Górnictwo dzisiaj tj. 22.02.2022 r. 1209
Notatka ze spotkania płacowego z zarządem PGG S.A 1168
Pismo przewodniczącego MZZ KADRA Górnictwo do zarządu PGG S.A. 935
Pismo MKPS do Komisarza UE 736
Treść porozumienia kończącego spór zbiorowy oraz określające zasady wypłaty kwoty jednorazowej 703
Pismo MKPS z wynikami referendum strajkowego 826
Komunikat Sztabu 13.01.22 z rozmów w Warszawie 926
"Wzywamy" - Pismo MKPS do ministra Jacka Sasina 802
Komunikat oraz protokół rozbieżności po rozmowach w dniu 12.01.2022 690
Komunikat Sztabu z 10.01.22 815
Biuletyn informacyjny Błyskawica - styczeń 2022 1492
Kolejny komunikat Sztabu z dnia 5.01.22 1389
Połączenie mediacji i rozszerzenie Sztabu Protestacyjno Strajkowego - Pisma do zarządu PGG 813
Komunikat Sztabu z dzisiaj- 5.01.2022 1339
Stanowisko Forum Związków Zawodowych ws. Polskiego Ładu . 676
Zmiany podatkowe od 2022 - Obowiązkowa lektura każdego Przewodniczącego! 927
Fiasko rozmów z zarządem PGG - dalsze kroki Sztabu Protestacyjno- Strajkowego 798
Biuletyn Informacyjny - BŁYSKAWICA 752
Spór Zbiorowy - Grudzień 2021 673
Wypowiedź Krzysztofa Stanisławskiego dla portalu nett.tg 915
Pismo Związków Zawodowych do prezesa PGG z żądaniem rozpoczęcia rozmów płacowych. 686
Odpowiedź na pismo w sprawie posiłków profilaktycznych. 801
Odpowiedź na pismo w sprawie realizacji deputatu węglowego 752
Sygnatariusze Umowy Społecznej do Premiera Sasina 785
Pismo do Prezesa PGG w sprawie deputatu węglowego 849
Pismo do Ministerstwa Klimatu i Środowiska odnoszące się do projektu rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych (ekogroszku) 838
Pismo do Prezesa PGG w sprawie posiłków profilaktycznych 902
Umowa Społeczna 1454
Pismo do Premiera RP i J. Sasina 1073
Geneza Porozumienia pomiędzy ZZ a rządem RP 1424
Pismo do Premiera RP 1209
Pismo do parlamentarzystów 1153
Odpowiedź - List do Premiera 1373
Pismo do Premiera 1268
Notatka ze spotkania - Postojowe w PGG 1444
Stanowisko Związków Zawodowych PGG 1413
Sprawozdanie ze spotkania przedstawiciela Rządu RP w dniu 21.04.2020 roku. 1849
Komunikat 16.04.2020 1801
Relacja z telekonferencji w dniu 14.04.2020 roku. 1823
List do Prezydenta 1963
Coronavirus a PGG 1736
Stanowisko MZZ „Kadra” Górnictwo w sprawie planowanych zwolnień w PGG S.A. 1881
Stanowisko MZZ "Kadra" Górnictwo w sprawie projektu działań restrukturyzacyjnych w Polskiej Grupie Górniczej 1742
Praca w nadgodzinach 1436
Powstał komitet protestacyjno-strajkowy 1165
Pismo Central Związkowych do PGG 1207
Spotkanie Zarządu PGG ze związkami w temacie wypłaty 14-tej pensji 1231
Nowelizacji Porozumienia z 20 grudnia 2004 roku 1280
MZZ „Kadra” Górnictwo pisze pismo w temacie 14-tej pensji 1329
Boże Narodzenie 2019 - życzenia 1316
Wielkanoc 20019 2098
Nowy Przewodniczący w Kadrze na KWK „Mysłowice-Wesoła”. 2614
Wybory w MZZ „Kadra” Górnictwo. 2184
KADRA interweniuje w PGG S.A. 2674
Czternasta pensja za 2016 i 2017 rok z Kompani Węglowej i KHW – ciąg dalszy. 2467
Czternasta pensja dla administracji – ciąg dalszy. 2524
Raport z mediacji w ramach sporu zbiorowego. 2767
Powołano Sztab Protestacyjno-Strajkowy. Groźba 2 godzinnego strajku ostrzegawczego. 2319
Sprawozdanie z Mediacji pomiędzy zarządem PGG S.A. a związkami zawodowymi z dnia 13 kwietnia – piątek. 2508
Kadra powiedziała sprawdzam - PIP w Polskiej Grupie Górniczej S.A. 2120
MZZ „Kadra” Górnictwo interweniuje w PIP. 2379
Zarząd PGG S.A. odpowiada na pismo dot. 14-tki dla administracji. 2814
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. 2666
Interwencja w sprawie pracowników etatowych PGG S.A. 2375
Interwencja w sprawie wypłaty 14 – tej pensji dla pracowników administracji. 2225
KADRA spotkała się z kierownictwem OUG w Gliwicach 2551
Obradował Zarząd MZZ „Kadra” Górnictwo 2817
25 procentowa podwyżka - załatwiona. 2877
Jest i minister 2452
Raport z frontu. 2648
Związki domagają się przyspieszenia rozmów w temacie podwyżek. 2509
MZZ "Kadra" Górnictwo w KHW. 2551
Wielkanoc 2017 - życzenia 2394
Rokowania w sprawie 14 - tej pensji. 2705
14-ta pensja c.d. 2747
14 - ta pensja, ciąg dalszy. 2657
Stanowisko związków zawodowych PGG Sp. z o.o. w temacie połączenia z KHW S.A. 2575
Odpowiedź Zarządu PGG. 2695
Raport z negocjacji w dniui 20.03.2017 r. w sprawie połączenia PGG i KHW 2705
Żądanie MZZ „Kadra ”Górnictwo w sprawie 14 – tej pensji za 2016 rok. 2670
Protest Kadry Na KWK „Piast” 2687
Realizacja biznesplanu za 2016 rok 2738
Połączenie KHW i PGG zdaniem ZZ "Kadra" 2677
Szczegóły połączenia KHW i PGG. 2785
Spotkanie w sprawie połączenia KHW i PGG 2507
Spotkanie strony społecznej z Zarządem PGG sp. z o.o. 2592
Dalszy ciąg sprawy - premia dozoru KWK Ruda Ruch "HALEMBA" 2634
Ilość dozoru a czas pracy. 2668
Kadra interweniuje w sprawie premii dozoru w KWK "Ruda" 2638
Komisja ds. Energii i Skarbu Państwa – program dla sektora górnictwa 2506
Pismo do ministra Krzysztofa Tchórzewskiego 2464
Stanowisko MZZ „Kadra” Górnictwo do propozycji zapisów ZUZP PGG Sp. z o.o. 2666
KADRA spotkała się z kierownictwem Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach 2599
Układ Zbiorowy a sytuacja PGG 3848
PGG wypowiada warunki pracy i płacy pracownikom. 3472
PGG wzywa do rokowań nad ZUZP. 2925
Związki spotkały się z Zarządem PGG. 3034
Kopalnie Zespolone, Bardzo proszę, nie nalegam. 3129
Pismo w sprawie zwolnień grupowych 3219
Notatka ze spotkania ZZ "KADRA" z kierownictwem OUG w Gliwicach 6121
Odpowiedź na pismo w sprawie obsługi prac. emerytowanych z KW S.A. przez PGG sp. z o.o. 3191
14 pensja w SRK 3507
Zwolnienia grupowe a emerytura 3324
Pismo w sprawie funduszu socjalnego 3173
Raport ze spotkania Zarządu PGG Sp. z o.o. z Związkami Zawodowymi 3283
Interwencja w sprawie 14 – tej pensji. 3180
Analiza porozumienia 3133
Porozumienie w Kompanii Węglowej podpisane. 3216
Wyniki rozmów z dnia 16 kwietnia 2016 roku 4264
Komunikat ze spotkania w dniu 11.04.2016 roku 3061
Kolejne spotkanie w ramach sporu zbiorowego bez efektów. 2761
MZZ „Kadra" Górnictwo chce rozmawiać o przyszłości ZZM. 3022
Wielkanoc 2016 - życzenia 2850
Kolejne spotkanie związkowców z Zarządem KW S.A. 2919
Spotkanie strony społecznej z Zarządem KW S.A. 2938
Kolejne rozmowy z Zarządem KW S.A. 2775
Delegaci MZZ „Kadra" Górnictwo udzielili absolutorium Zarządowi 2794
Spotkanie stron w Kompanii Węglowej S.A. 2910
Kompania przekazuje Ruch Anna do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. 3191
Spotkanie Central Związkowych 3171
Pismo do Pani Premier RP 2934
Odpowiedź PIP na zgłoszone przez Związki Zawodowe KW S.A. naruszenia przepisów Prawa Pracy. 2831
Farsa na spotkaniu w Kompanii. 3042
Obradowały związki Kompanii Węglowej S.A. 2861
Zarząd Kompanii wycofał się z wypowiedzenia porozumienia. 2854
Obradował Górniczy Zespół Trójstronny 3050
Obradowały centrale związkowe z Kompanii Węglowej. 3278
Przerwane negocjacje w Kompanii Węglowej. 3195
Zarząd KW S.A. wypowiada Porozumienie z 17 lipca 2015 r. 3468
Kadra interweniuje w temacie nazewnictwa stanowisk pracy. 3436
Związkowcy z Kompanii proszą o spotkanie z ministrem K. Tchórzewskim. 3016
PIP kontroluje Kompanię Węglową. 3893
Ministerstwo odpowiada na pismo dot. deputatów węglowych dla emerytów górniczych. 3128
MINISTER TCHÓRZEWSKI ROZMAWIAŁ ZE ZWIĄZKAMI. 3496
Boże Narodzenie 2015 3668
Kadra interweniuje w PIP 3662
Oświadczenie Rady Pracowników KW S.A. 3464
W KOMPANII WĘGLOWEJ BĘDĄ WYPŁACONE BARBÓRKI. 3530
NIE ŻYJE TADEUSZ CHWAŁKA - PRZEWODNICZĄCY FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 3424
NIE dla zmian warunków umowy o pracę pracownikom Centrali KW S.A. 3867
Co z wypłatą Barbórki ? 3458
Kadra" o bezpieczeństwie w górnictwie. 3102
Górnicy manifestowali w Rudzie Śląskiej. 3072
Protest będzie kontynuowany. 3112
MKPS: rząd chce pokazać górników w złym świetle. 3165
MKPS - stan gotowości strajkowej w górnictwie. 3150
Posiedzenie Zarządu MZZ „Kadra” Górnictwo. 3105
Komunikat po spotkaniu z Zarządem KW S.A. w dniu 24.09.2015 3008
Zaiskrzyło na linii Zarząd KW S.A. - związki zawodowe. 3161
Obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 3148
Stanowisko Rady Pracowników KW S.A. w sprawie projektu „ Planu Restrukturyzacji KW S.A.” 2854
Pismo w sprawie powstania NKW 3270
Obradował Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy. 2886
Prezes K. Sędzikowski odpowiada na artykuł w Rzeczpospolitej pt. "Plan rządu dla górnictwa sypie się. Nie ma planu B" 2880
Porozumienie kończy spór zbiorowy w Węglokoksie Kraj. 3422
W Kompanii Węglowej podpisano Porozumienie 3898
Dość oszczędzania na pracownikach 3754
NIE dla odebrania premii pracownikom Centrali KW S.A. 3752
"Kadra" Górnictwo po raz kolejny interweniuje w Węglokoksie Kraj. 3203
W dniu 23.06.2015 roku obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 3289
"Kadra" Górnictwo interweniuje w Węglokoksie Kraj. 3115
Nie dla zmian w umowach o pracę w Węglokoksie Kraj. 3126
Pomysły na rozwój Śląska są, tylko brakuje ich realizacji 3236
Bez optymizmu - górnictwo po IV miesiącach 3623
Kodeks Etyki - broszura 3320
Komunikat z dnia 2.06.2015 roku 3431
Wybrano Radę Pracowników Kompanii Węglowej S.A. 3116
Wybory Rady Pracowników 27.05.2015 3213
Stanowisko MZZ KADRA Górnictwo w sprawie „Kodeksu Etyki Kompanii Węglowej S.A." 3357
Wybory do Rady Pracowników Kompanii Węglowej S.A. – druga tura. 3084
ZZ KADRA przy KWK Piast protestuje 3351
Płace 2015 3639
Obradował Zarząd MZZ „Kadra" Górnictwo. 3359
Wybory w organizacjach „Kadry” w Kompanii Węglowej S.A. 4316
Wybory do Rady Pracowników – 22 kwiecień 2015 r. 3768
Związki KW interweniują w sprawie funduszu płac. 3057
Kadra interweniuje w temacie funduszu płac na 2015 r. 3178
Prace nad strategią dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce. 3100
Wielkanoc 2015 - życzenia 3190
Wypowiadać, czy nie - kto da odpowiedź? 3268
Komunikat z rozmów w Kompanii Węglowej w dniu 19.03.2015 r. 3277
PORADNIK - wcześniejsze emerytury. 3630
Z Kadra Górnictwo protestuje przeciwko metodom pracy dyrekcji Centrum Usług Księgowych. 3547
Spotkanie ZZ z Zarządem KW S.A. w dniu 6 marca 2015r. 3366
Stanowisko ZZ Kompanii Węglowej dot. biznes planu Nowej Kompanii 3268
WYBORY W ZWIĄZKU „KADRA" KOMPANII WĘGLOWEJ. 3257
Zmiany w ustawie o rachunkowości w 2015 r. 3583
Kompania zbywa „Piekary" i „Brzeszcze" 3133
Kadra Kompanii Węglowej interweniuje u Prezesa. 3689
Pogotowie strajkowe w Kompanii Węglowej. 3269
Protesty górników zgodne z prawem. 3263
Ustawa górnicza przyjęta z poprawkami Senatu. 3221
To górnictwo wspomaga budżet państwa a nie odwrotnie. 3227
Wiceprezesi Kompanii Węglowej podali się do dymisji. 3168
Obradował Zarząd „Kadry" Kompanii Węglowej S.A. 3488
Oświadczenie o niewyciąganiu konsekwencji 3628
JEST POROZUMIENIE. 3313
BUM - Biuletyn Ulotny MZKPS. 3285
Kadra przeciwna pozbawieniu pracowników administracji gwarancji zatrudnienia. 4226
Stanowisko Forum Związków Zawodowych 3867
Komunikat MKPS z 11 stycznia 2015 roku 3308
Związkowcy zwyzywani – rozmowy zerwane. 3092
Strona rządowa nie przygotowana do rozmów i zawarcia porozumień 2950
Pismo Komitetu do Donalda Tuska 3052
Pismo Komitetu do Premier Ewy Kopacz 3031
Spotkanie Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego 3018
„Kadra" Kompanii Węglowej o Planie Naprawczym Spółki. 3213
Boże Narodzenie 2014 - życzenia 3142
Czas na społeczne porozumienie. 3745
Krzysztof Sędzikowski – prezes na 7 dni? 3634
Barbórka 2014 - życzenia 3289
Protest w Kompanii Węglowej zawieszony. 3285
Rządowe gwarancje ciągłości wynagrodzeń. 3176
Komunikat sztabu Protestacyjno-Strajkowego 16.11.2014 r. 3141
Komunikat sztabu Protestacyjno-Strajkowego 15.11.2014 r. 3172
Komunikat 3839
Pismo do Prezesa Zarządu KW S.A. 4195
Opinia Rady Pracowników w sprawie projektu "Planu Naprawczego Kompanii Węglowej S.A. na lata 2014-2020" 3526
VII Turniej piłki nożnej o Puchar Przewodniczącego PZZ KADRA 3247
Górnicy w Warszawie – iskierka nadziei. 3989
Obradowało Zebranie Delegatów ZZ „Kadra” KW S.A. 3527
Apel sztabu dot. KWK Kazimierz Juliusz 3523
Komunikat 15.09.2015 roku. 3874
NIE dla obniżenia premii administracji. 4033
W Warszawie o ważnych problemach górnictwa. 3929
WUG z nową strategią. 3748
Ustawa o zobowiązaniach KW S.A. podpisana przez Prezydenta. 3431
Kopalnia „Knurów - Szczygłowice" kupiona. 3579
Donald Tusk rozmawiał z górniczymi związkowcami. 3627
„Kadra" Kompanii Węglowej S.A poświęciła sztandar na X lecie związku. 3780
V Rajd Górski z KADRĄ 4031
Związki rozmawiały z nowym Zarządem Kompanii Węglowej S.A. 3891
Obradował Sztab Protestacyjno-Strajkowy 3755
Pierwsza konferencja prasowa nowego zarządu KW SA. 3866
Premier o „szczycie węglowym". 3999
Zakończył się „szczyt węglowy" w Katowicach. 3654
Posiedzenie Komisji Sejmowej odwołane. 3839
Związkowcy rozmawiali z Premierem. 3840
Petycja do Premiera Donalda Tuska 3650
Podziękowania 3768
Górnicy manifestowali w Katowicach. 3462
Związki zapraszają - Górnicza manifestacja w Katowicach. 3640
Rada Nadzorcza KW SA. wybrała nowy zarząd spółki. 4244
Komunikat z posiedzenia Sztabu Protestacyjno-Strajkowego 3535
Wielkanoc 2014 życzenia 3580
Refleksje nad lutowym porozumieniem. 3759
Co z emeryturami górniczymi? 3700
Marcowe rozmowy w KW S.A. 4108
Turniej piłkarski rozpoczął obchody X-lecia ZZ „Kadra" KW S.A. 3830
Komunikat ze spotkania w dniu 6.02.2014 roku 4036
Pismo do PIP - wypowiedzenie posiłków administracji 4504
Stanowisko ZZ KADRA KW S.A. 3987
Kadra Kompanii Węglowej nie podpisała Porozumienia. 3943
Boże Narodzenie 2013 - życzenia 3894
Barbórka 2013 - życzenia 3864
Mariusz Wakuła nowym przewodniczącym Związku Zawodowego „Kadra" Kompanii Węglowej S.A. 4307
Sztab Protestacyjno-Strajkowy 3991
Pismo do Premiera Janusza Piechocińskiego 3856
Pisma dot. odpowiedzi na postulaty ZZ 3922
Pismo do Premiera RP 3809
Wojewódzkie Targi Pracy – Katowice 2013. 3945
Co dalej z OFE ? 4084
Spotkanie z Zarządem Kompanii Węglowej. 4266
Kadra dyskutowała o sytuacji w Kompanii Węglowej 30.09.2013 roku 3800
„Kadra" o bezpieczeństwie w górnictwie. 3646
Nie dla antyspołecznej polityki Rządu i pozorowanego dialogu społecznego 3678
Kadra Kompanii Węglowej w Warszawie 3701
„Silesia" - szyb nr 2 oddany do użytku. 4967
Komunikat Zarządu 7.08.2013 4024
Dokumenty po spotkaniu Strony Społecznej z Zarządem KW S.A. w dniu 29.07.2013 roku 4613
Europejski Stół Węglowy - nowa polityka energetyczna UE do 2030 r. 3785
KADRA pomaga 3990
Informacja z posiedzenia Komitetu Monitorującego Narodowy Plan Rozwoju. 4087
Będzie plus czy minus na koniec roku w Kompanii Węglowej? 3959
Dylematy polskiego górnictwa a polityka energetyczna Unii Europejskiej 3796
Zarząd ZZ "Kadra" Kw S.A. rozmawiał o Brzeszczach i Piekarach 4181
Czy Solidarność podpisała przymierze z PIS - em ?. 3786
Podatki - zmora górnictwa 9155
Górnictwo Węgla Kamiennego w Polsce w latach 2012 i 2013 4366
Spotkanie strony społecznej z Zarządem Kompanii Węglowej 3936
Manifestacja w obronie kopalni „Brzeszcze". 3814
Zebranie Zarządu ZZ „KADRA" KW S.A w dniu 05.06.2013 r 3883
Informacja o zespole trójstronnym 3868
Tabela porównująca wykonanie za 5 miesięcy 2013 w stosunku do PTE W 2013 roku 3786
Spotkanie w OUG Gliwice 4659
Spojrzenie w „oczy" 3 spółkom węglowym wg. Tomasza Tomczykiewicza 3927
IV Raj Górski z Kadrą 5262
Skup praw do akcji Kompanii Węglowej - komu to się opłaca? 5439
Stanowisko Prezydium Sekcji Węgla Kamiennego PZZ KADRA 4013
4 Biathlon wiosenny Ślaskiej IPA Chorzów 04.05.2013 r. 4346
Uroczysta sesja sejmowej Rady Ochrony Pracy 4084
Spotkanie młodych kadr dozoru z WUG i OUG 3868
Rozmowy związków z Zarządem Kompanii Węglowej 22.04.2013r. 4211
Zebranie Zarządu ZZ „KADRA” KW S.A. 22.04.2013 r. 4083
Prawo geologiczne i górnicze bez tajemnic 5716
Zaproszenie na Plener i wernisaż 3916
Mobbing - ukryty problem 4143
Komunikat 9.04.2013 roku 3987
Węgiel kamienny - skazany na porażkę? 3969
Czy Rząd spełni żądania związków? 3793
Bat na pracowników 4235
Wielkanoc 2013 - życzenia 3973
Porozumienie płacowe w Kompanii Węglowej 4462
Czy postulaty strajkowe zostaną usłyszane przez Rząd ? 3723
Pakiet osłonowy - pismo Prezesa Piotra Rykali 19.03.2013 roku 3916
Co zamiast węgla kamiennego! 3965
Co dalej z kopalnią "Sośnica-Makoszowy"? 4452
Czwarte podejście do wskaźnika 4062
Strajk 26 marca 2013 4199
Biznes wspiera młodych 3847
Obradowała Sekcja Węgla Kamiennego 3964
Negocjacje płacowe po raz trzeci 4426
Nadchodzi strajk! 4011
Po co zmiany w schemacie zarządzania w kopalniach KHW 4246
Unia Eurpejska a węgiel kamienny 4620
Negocjacji płacowych ciąg dalszy. 5343
Dzień Kobiet 8.03.2013 roku 4364
Jest szansa na powrót wyklętego węgla 4367
Poseł Polaczek interpeluje w temacie kopalni "Piekary" - pismo do Piechocińskiego. 4073
Rozmowy w temacie wzrostu płac w 2013 r. 4357
Promować przedsięwzięcia służące rozwojowi górnictwa 3972
Wypadkowość - styczeń 2013 roku 4008
Konsultacje Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2015 3590
Pismo do Prezesa 19.02.2013 r. 3958
Spotkanie Zarządu KW S.A ze związkami zawodowymi 29.01.2013 4281
Wicepremier Janusz Piechociński o górnictwie 4413
Notatka ze spotkania w OUG Gliwice 12.12.2012 r. 3985
Spotkanie w Urzędzie Górniczym w Rybniku 27.12.2012 r. 4342
Boże Narodzenie - życzenia 4105
Kadra w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Gliwicach 12.12.2012 r. 3856
Posiedzenie Zarządu ZZ „Kadra" Kompanii Węglowej 13.12.2012 r. 4008
Posiedzenie Zespołu do spraw ujednolicenia systemu wynagradzania w KW SA 11.12.2012 r. 4273
Rozmowy w Kompanii Węglowej 11.12.2012 r. 3886
Barbara o której miano zapomnieć 4376
Życzenia Prezydenta RP dla Górników 4098
Zabawa z "KADRĄ" 29.11.2012 4398
Poparcie dla Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej 3923
Zespół Trójstronny: o bezpieczeństwie i sytuacji na rynku węgla 19.11.2012 r. 3937
KADRA MANIFESTUJE W WARSZAWIE 14.11.2012 3872
ZESPÓŁ TRÓJSTRONNY 29.10.2012 3980
TURNIEJ SIATKARSKI 20.10.2012 r. 4506
ZEBRANIE ZARZĄDU ZZ "KADRA" 18.10.2012 r. 5062

Dodatkowe informacje