20 lipca 2023 r. odbyło się spotkanie zarządu PGG S.A ze związkami zawodowymi którego skutkiem jest podpisanie porozumienia dotyczącego deputatu węglowego i ustalenia współczynnika do jego realizacji .

 

Tekst porozumienia

Dodatkowe informacje