Katowice 25.08.2023 r.
 
                                             Informacja
 
W związku z informacjami prasowymi jakoby w PGG S.A. toczyły się prace nad
wspólnym Regulaminem wynagradzania informuję:
 
- z końcem lipca pracodawca wspólnie z reprezentatywnymi organizacjami
  związkowymi reaktywował działanie Zespołu ds. regulaminu wynagradzania,
 
- na początku sierpnia odbyło się spotkanie Zespołu. Przedstawiono zasady nowego
  systemu , tym razem dniówkowo -premiowego . Relacje płacowe wynegocjowane      w  trakcie prac nad systemem współczynnikowym mają być obowiązujące,
 
- MZZ Kadra po zapoznaniu się z wyliczeniami pracodawcy zażądał spotkania
  Zespołu i przewodniczących reprezentatywnych organizacji związkowych
  i podpisania wstępnej zgody organizacji związkowych na zaproponowane                  rozwiązania,
 
- czwarty tydzień oczekujemy na spotkanie, na którym związki zawodowe faktycznie,
  świadomie zgodzą się na zapłatę za pracę a nie zapłatę za przyjście do roboty,
 
- jak tylko zapadną decyzje o przyjęciu lub nie rozwiązań pracodawcy będziemy
  wspólnie decydować o dalszych krokach.
 
                                                                         Wasz nieustający Przewodniczący
                                                                                 Krzysztof Stanisławski

Dodatkowe informacje