IX Zjazd Krajowy Porozumienia Związków Zawodowych KADRA przeszedł do historii.

Równolegle do zatwierdzenia Umowy Społecznej dla węgla brunatnego , podpisano także porozumienie dotyczące przejść zakładów pracy lub ich części dokonywanych w ramach przygotowania procesu transformacji sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego, wydzielenia wytwórczych i wydobywczych aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa.

 

 

 

Treść porozumienia

Dodatkowe informacje