Publikujemy    pismo    Przewodniczącego    MZZ    KADRA  Górnictwo   do   prezesa   Tomasza   Rogali   wzywające do wprowadzenia w życie projektu regulaminu wynagradzania przedstawionego  stronie  społecznej   przez  zarząd   PGG ponad 30 dni temu.

 

Treść pisma

 

Dodatkowe informacje