Związki  Zawodowe  wchodzące  w  skład  Zespołu  Monitorującego       w  Polskiej  Grupie  Górniczej  S.A.  skierowało  pismo  do  Zarządu domagające się realizacji zapisów zawartych w Umowie Społecznej dotyczących wskaźnika wynagrodzeń.

 

Treść pisma

Dodatkowe informacje