Portal nettg.pl zamieszcza informację o wyborach w MZZ KADRA Górnictwo.

W  artykule  pt. " Wybrano nowe władze górniczej centrali związkowej   na    kolejną   kadencję "   witryna   nettg . pl informuje  o wynikach przeprowadzonych wyborów w MZZ KADRA  Górnictwo  oraz zamieszcza  krótki rys historyczny naszej organizacji.

Odnośnik do artykułu źródłowego zamieszczam poniżej !

Artykuł źródłowy

Dodatkowe informacje