22 lutego

15 lutego 2023 r. zostało podpisane porozumienie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Polskiej Grupie Górniczej S.A. 

 

Treść porozumienia

Dodatkowe informacje