22 lutego

Od 1 stycznia 2022 r. można odliczyć ulgę z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych.

Limit ulgi wynosi 500 zł.

Jeżeli składkę związkową potrąca z wynagrodzenia pracodawca ,  to  informację   o    potrąceniu     zamieszcza  w PIT-11.

 

Szczegóły w artykule - kliknij tu

 

Dodatkowe informacje