Największe Centrale Związków Zawodowych w Polsce tj. Forum Związków Zawodowych, Solidarność i OPZZ wystosowały do Przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Pani Roberty Metsola pismo w którym wyrażają wspólne stanowisko dotyczące projektu rozporządenia w sprawie redukcji emisji metanu w sektorze energetycznym oraz zmieniające rozporządenie(UE) 2019/942 .

 

Treść pisma .

Dodatkowe informacje