IX Zjazd Krajowy Porozumienia Związków Zawodowych KADRA przeszedł do historii.

Pismo Związków Zawodowych do Prezesa Jarosława Kaczyńskiego

Publikujemy pismo Związków Zawodowych wchodzących w skład Pomocniczego Komitetu Sterującego Polskiej Grupy Górniczej do Prezesa Jarosława Kaczyńskiego które jest reakcją na ukazujące się w prasie artkuły sugerujące, że Polska Grupa Górnicza jest odpowiedzialna za deficyt węgla opałowego na krajowym rynku .

 

Treść pisma

Dodatkowe informacje