IX Zjazd Krajowy Porozumienia Związków Zawodowych KADRA przeszedł do historii.

W minionym roku Polska Grupa Górnicza sięgnęła po 1,4 mld zł dotacji budżetowych. Natomiast w tym roku nie przewiduje się żadnych dotacji do redukcji zdolności produkcyjnych dla PGG podaje witryna nettg.pl.                     Odnośnik do artykułu źródłowego zamieszczam poniżej!

 

Artykuł źródłowy

Dodatkowe informacje