PORADY PRAWNE

Dofinansowanie urlopu z ZFŚS

Od 4 czerwca 2008 roku pracodawcy mogą dofinansować swoim pracownikom wczasy za granicą a nie, jak dotychczas, tylko te spędzone w kraju. Podstawą jest nowelizacja ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Podstawą jej zmiany była skarga Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego, z której wynikało, że rozwiązanie umożliwiające dotowanie jedynie krajowego wypoczynku, jest sprzeczne z zasadą równości wobec prawa. Trybunał uznał, że ograniczanie wyboru miejsca spędzania urlopu przez pracowników objętych zakładowym funduszem socjalnym narusza Konstytucję. Obecnie, dzięki zmianom w art. 2 ust. 1 ww. ustawy pracownicy, którzy wyjadą na zagraniczne wczasy także skorzystają z dopłat. Regulacja ta pomoże spędzić urlop za granicą także osobom gorzej sytuowanym, którym obecnie pozostaje jedynie udział w - relatywnie tańszych - pielgrzymkach religijnych czy wczasach zdrowotnych. Na nowym rozwiązaniu skorzystają również ci, którzy zechcą np. uczestniczyć w zagranicznych kursach językowych. Niektórzy będą mogli wysłać na nie swoje dzieci. Dotychczasowe przepisy o dofinansowywaniu przez pracodawców wczasów ich pracowników, szczególnie godziły w zatrudnionych w Polsce obcokrajowców uniemożliwiając im korzystanie z dopłat do urlopu spędzanego w ich ojczystym kraju. Stanowiło to dyskryminację ze względu na obywatelstwo, a zatem naruszało art. 32 ust. 2 kodeksu pracy. Wolność wyboru miejsca pracy czy nauki oraz zakaz nierównego traktowania z jakichkolwiek nieobiektywnych powodów jest prawem gwarantowanym przez Konstytucję i normy prawa międzynarodowego. Realizacja ustawy umożliwi też pracodawcom oferowanie bardziej atrakcyjnych warunków i zwiększy możliwość pozyskania wykwalifikowanej kadry.