Kadra w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Gliwicach 12.12.2012 r.

 

Kadra w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Gliwicach.

 

12 grudnia w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Gliwicach odbyło się spotkanie kierownictwa urzędu z członkami Sekcji Węgla Kamiennego PZZ KADRA, których zakłady podlegają jego jurysdykcji.


Podczas narady omówiono następujące tematy:
- stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie ze szczególnym uwzględnieniem zakładów górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach oraz w firmach świadczących usługi dla tych zakładów. Zwrócono uwagę na fakt, że do 12 grudnia w górnictwie węgla kamiennego miały miejsce 22 wypadki śmiertelne, tj. o dwa więcej niż w 2011 roku. O ile liczba wypadków śmiertelnych w zakładach górniczych jest w tym okresie mniejsza o 3 wypadki, to w firmach usługowych obserwujemy wzrost tych wypadków o 5. Podobną tendencję można zaobserwować w kategorii wypadki ciężkie i pozostałe, co w złym świetle stawia poziom bhp w tych firmach.
- przyczyny i okoliczności pięciu wypadków śmiertelnych i dwóch ciężkich zaistniałych w zakładach górniczych nadzorowanych przez OUG Gliwice. Podczas prezentacji przyczyn i okoliczności wypadków przedstawiono wyniki przeprowadzonych przez OUG badań w tym zakresie, zawartych w orzeczeniach powypadkowych oraz zwrócono szczególną uwagę na udział tzw. „czynnika ludzkiego". Stwierdzono, że 80% wypadków jest wynikiem błędów popełnianych przez ludzi, niezależnie od zajmowanego przez nich stanowiska.
- stan bezpieczeństwa pracy w firmach obcych świadczących usługi na rzecz zakładów górniczych. Podkreślono, że już dane statystyczne prezentowane w pierwszym punkcie narady pokazały, że z tym bezpieczeństwem nie jest najlepiej. Ponadto zauważono, że co piąta osoba pracująca w górnictwie jest pracownikiem firmy obcej, natomiast w co czwartym wypadku poszkodowany jest pracownik firmy obcej.
W trakcie dyskusji zwrócono uwagę na elementy, które w 2013 roku mogą przyczynić się do obniżenia poziomu bezpieczeństwa. Zaliczono do nich m.in. :
- obniżanie kosztów z uwagi na załamanie się rynku sprzedaży węgla,
- obniżenie się poziomu zatrudnienia, z uwagi na wstrzymanie przyjęć,
- odchodzenie na emerytury doświadczonej kadry, zjawisko to może się zwiększyć w przypadku reformy emerytur górniczych,
- próby uproszczenia schematów organizacyjnych kopalń poprzez likwidację
pośredniego szczebla decyzyjnego (nadsztygarzy, główni inżynierowie).
Strony postanowiły kontynuować tą formę spotkań w 2013 roku.