Spotkanie w Urzędzie Górniczym w Rybniku 27.12.2012 r.

Spotkanie w Urzędzie Górniczym w Rybniku.

        27 grudnia dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku Piotr Karkula zaprosił do urzędu przedstawicieli związków zawodowych „Kadra" z nadzorowanych podziemnych zakładów górniczych należących do Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w Jastrzębiu Zdroju i Kompanii Węglowej S.A. w Katowicach. Związkowcy biorący udział w spotkaniu reprezentowali Sekcję Węgla Kamiennego PZZ KADRA. Uczestnicy spotkania omówili następujące zagadnienia:
• aktualny stan bezpieczeństwa w podziemnych zakładach górniczych. Zwrócono uwagę na 10-cio procentowy wzrost wypadków śmiertelnych w górnictwie węgla kamiennego ( z 20 do 22) oraz pogarszający się poziom bhp w firmach zewnętrznych, gdzie obserwujemy wzrost liczby wypadków w każdej kategorii. Firmy te zatrudniające ok. 20% pracowników w górnictwie wygenerowały w 2011 r. 23% ogółu wypadków, a w bieżącym roku wskaźnik ten wzrósł już do 25%. Zaprezentowano także nowy wskaźnik wypadkowości jakim jest ilość wypadków ogółem /1000 zatrudnionych. Przy tym wskaźniku widać m.in., że małe zakłady górnicze zatrudniające kilkaset pracowników należą do zakładów o dużej wypadkowości.
• wypadki śmiertelne które miały miejsce 17 marca w kopalni „Marcel" i 18 kwietnia w firmie „TECHGÓR" zatrudnionej w kopalni „Krupiński" oraz wnioski po tych wypadkach
• wyniki kontroli przeprowadzonych przez Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku od początku 2012 roku. Pracownicy OUG przeprowadzili 287 kontroli, z czego 63 kontrole limitowane, 203 doraźne oraz 21 powtórnych. Dokonano 295 zatrzymań, z czego 55 w firmach zewnętrznych. Zatrzymania najczęściej dotyczyły przenośników, drążonych wyrobisk, kolejek podwieszanych i naspągowych oraz ścian.
W dyskusji zwrócono uwagę, że programy antykryzysowe stanowiące podstawę PTE spółek węglowych w 2013 r. mogą przyczynić się do obniżenia poziomu bezpieczeństwa. Dyrektor Karkula zapewnił stronę związkową, że w przypadku Kompanii Węglowej i Jastrzębskiej Spółki Węglowej nie ma mowy o upraszczaniu schematów organizacyjnych kopalń poprzez likwidację pośredniego szczebla decyzyjnego - nadsztygarów. Zaznaczył, że podczas spotkań z kierownikami ruchu urząd zwraca uwagę na konieczność prawidłowego sporządzania schematów organizacyjnych kopalń i stosowanie nazewnictwa stanowisk zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem nr 9 MPiH z 23.12.1994 r. Stwierdził również, że nie zgadza się z opinią, że urzędy tylko przeszkadzają w ruchu, ponieważ z praktyki wie, że wiele rozwiązań przez nie proponowanych sprawdziło się w praktyce i przyczyniło do poprawy stanu bhp.
Na zakończenie uczestnicy spotkania, z okazji Nowego Roku życzyli sobie bezpiecznego fedrowania w nowym 2013 roku.

Link do galerii