Promować przedsięwzięcia służące rozwojowi górnictwa

Promować przedsięwzięcia służące rozwojowi górnictwa

      W połowie miesiąca luty 2013 r. w siedzibie Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej w Katowicach odbyło się posiedzenie Kapituły konkursu Górniczy Sukces Roku. Celem odbywającego się po raz czwarty konkursu Górniczy Sukces Roku jest promocja i popularyzacja przedsięwzięć na rzecz innowacyjności i rozwoju polskiego górnictwa podziemnego, a także kształtowanie dobrego wizerunku sektora wydobywczego .Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach „Innowacyjność" „Ekologia" i „Osobowość"

W kategorii „Innowacyjność" nagrodę otrzymał KOPEX za pierwszy w Polsce zautomatyzowany kompleks ścianowy.
Wyróżnienia w tej kategorii przyznano:
1.Instytutowi Technik Innowacyjnych EMAG za opracowanie mikroprocesowego układu sterowania, kontroli i monitorowania pracy napędów przekształtnikowych
2.Kompanii Węglowej i Głównemu Instytutowi Górnictwa za ścianowy(oddziałowy) system obserwacji sejsmologicznej w kopalni „Bobrek-Centrum"

W kategorii „Ekologia" nagrodę otrzymał Południowy Koncern Węglowy S.A za wdrożenie nowatorskich technologii; ciągłej produkcji granulatów na bazie mułów pochodzących z pras filtracyjnych oraz produkcji kruszyw, mieszanek kruszynowych spoiw na bazie skały płonnej i popiołów pochodzących z elektrowni i elektrociepłowni.
Wyróżnienia w kategorii „Ekologia" otrzymali:
1. Kompania Węglowa S.A za system ochrony hydrotechnicznej rzeki Wisły
2. Spólka Restrukturyzacji Kopalń S.A o/Czeladź za nowoczesne rozwiązania wykorzystania ciepła geotermalnego wód kopalnianych do ogrzewania obiektów, mające wpływ na poprawę środowiska naturalnego.

W kategorii „Osobowość" nagrodę otrzymał prof.dr.hab.inż. Józef Dubiński , dyrektor naczelny Głównego Instytutu Górnictwa ,za wybitny wkład w badania interdyscyplinarne dotyczące górnictwa podziemnego.

Rozstrzygnięto również organizowany przez Szkołę Eksploatacji Podziemnej i GIPH konkurs „Najlepsza Kopalnia Roku 2012", w którym najwyższe miejsca otrzymały:
1. KWK „Jankowice"
2. KWK „Ziemowit"
3. LW „Bogdanka"
Ponadto rozstrzygnięto nie mniej ważny konkurs „Bezpieczna Kopalnia 2012 roku" w tym konkursie klasyfikacja była następująca
1. KWK „Jankowice'
2. KWK „Brzeszcze"
3. KWK 'Piast"

Nagrody laureatom konkursów zostały wręczone podczas uroczystej Gali Konkursowej Szkoły Eksploatacji Podziemnej.