Rozmowy w temacie wzrostu płac w 2013 r.

Rozmowy w temacie wzrostu płac w 2013 r.

      W czwartek 28 lutego odbyło się spotkanie związków zawodowych z zarządem Kompanii Węglowej. Na wstępie wiceprezes Piotr Rykala przedstawił stronie społecznej Jacka Nowaka nowego wiceprezesa ds. ekonomiki, który stwierdził, że stawia przed sobą dwa cele: uregulowanie sytuacji finansowej spółki poprzez zaciągnięcie zobowiązań długoterminowych oraz utrzymanie wypłat wynagrodzeń w terminie. Omawiając sytuację spółki wiceprezes Rykala poinformował, że z powodu przekroczenia 6,5 mln ton węgla na zwałach Zarząd podjął decyzję o ograniczeniu dobowego wydobycia i wydłużeniu terminu realizacji płatności do 120 dni. Wydłużenie terminu płatności nie dotyczy świadczeń socjalnych i posiłków regeneracyjnych.
Rozpoczynając rozmowy w temacie wysokości wskaźnika wzrostu płac w 2013 r. wiceprezes Rykala zapewnił, że Zarząd nie wycofuje się z realizacji wskaźnika na poziomie zapisanym w PTE, tzn. 2,7%. Jednak z uwagi na trudną sytuację ekonomiczną w imieniu Zarządu zaproponował wprowadzenie od marca wskaźnika 0.7% na likwidację dysproporcji, nie podnoszenie funduszu motywacyjnego o 0,2% i przesunięcie rozmów co do wysokości wskaźnika na II półrocze 2013 r. Zapowiedział również, że Zarząd zamierza wprowadzić ponownie GPS dla pracowników administracji i powierzchni. Po dyskusji strony umówiły się na kolejne rozmowy w dniu 6 marca br.