Jest szansa na powrót wyklętego węgla

Jest szansa na powrót wyklętego węgla

Za trzy najdalej za pięć lat węgiel stanie się najtańszym źródłem energii na świecie. Paliwo, które ze względu na katastrofalne skutki dla środowiska jeszcze niedawno było spisane na straty, znów jest w cenie. To właśnie cena wytworzenia energii zadecyduje o wyższości węgla nad innymi nośnikami energii. Koszt wytworzenia 100 KWh w Polsce wynosi 13,5 euro ( 92% elektryczności pochodzi z węgla) w Niemczech 25,3 euro, a we Francji 14,2 euro ( 78% elektryczność pochodzi z „atomu") . W Europie, w której rewolucja łupkowa nie doprowadziła do nowego rozdania kart na rynku energii, jak to się stało w USA gdzie elektrownie węglowe dostarczają prąd po cenie o 2,5 krotnie niższej niż te spalające gaz. Próby wyeliminowania węgla z gry poprzez wprowadzenie systemu płatnych praw do emisji CO2 nie przyniosły spodziewanych rezultatów. Kryzys gospodarczy od 2008 r. którego się nikt nie spodziewał spowodował, że przedsiębiorstwa potrzebują dzisiaj mniej energii, a co za tym idzie mniej praw do emisji CO2.
Katastrofa w Fukushimie w 2011 roku spowodowała nieprawdopodobne zniszczenia dla środowiska. Jej skutki doprowadziły do wycofywania się wielu państw z inwestycji „jądrowych". I tak, Niemcy do 2022 roku zamkną wszystkie elektrownie jądrowe. Natomiast Francja, do końca kadencji obecnego prezydenta zamknie najstarszą elektrownię jądrową. Zatem w walce o rynek elektryczności węgiel najtańszy i niezwykle łatwe w wykorzystaniu źródło energii, stał się niespodziewanie ważnym graczem. Jest znów pożądany. Potwierdzeniem faktu powrotu do łask węgla w energetyce może być lansowany od jakiegoś czasu pomysł wybudowania w niedalekiej przyszłości przez Kompanię Węglową 2 kopalń i 1 elektrowni węglowej na Lubelszczyźnie. W Europie zaś planuje się budowę 69 siłowni węglowych.
Oprac. Na podstawie artykułu w Dzienniku – Gazeta Prawna z dnia 01.03.2013 r. i TG z dnia 27.02.2013 r. AW.