Negocjacji płacowych ciąg dalszy.

Negocjacji płacowych ciąg dalszy.

W środę 6 marca odbyło się drugie spotkanie w temacie wskaźnika wzrostu płac w 2013 r. W pierwszej części spotkania wiceprezes Marek Uszko poinformował stronę związkową, że z uwagi na kończącą się pojemność zwałów, na których zalega już prawie 6,5 mln ton węgla Zarząd podjął uchwałę o zmniejszeniu dobowego wydobycia na większości kopalń od pierwszego marca. W dalszej części swojej wypowiedzi wiceprezes nawiązał do tematu dniówek S+N, stwierdzając, że za pierwsze dwa miesiące roku obserwujemy znaczny spadek ilości dniówek S+N, co świadczy o zaniku „fedrowania" w soboty i niedziele. Krytycznie odniósł się natomiast do propozycji strony związkowej, by dyrekcje kopalń podpisały ze związkami porozumienie dotyczące limitów dniówek S+N. Na pytanie, czy Zarząd rozważa możliwość „fedrowania" 4 dni w tygodniu odpowiedział, że opcja taka nie jest rozważana.
W drugiej części spotkania Wiceprezes Piotr Rykala przedstawił regulamin określający zasady postępowania w sprawach dobrowolnych odejść z pracy pracowników KW S.A. w 2013 r. i skorzystania z pakietu osłonowego. Z pakietu będą mogli skorzystać pracownicy powierzchni, w tym przeróbki mechanicznej i dozór. Żeby skorzystać z pakietu trzeba będzie uzyskać zgodę dyrektora. Zakłada się, że z pakietu skorzysta około 200 osób.
Część trzecia spotkania dotyczyła negocjacji wskaźnika wzrostu płac w 2013 roku. Już na wstępie wiceprezes Rykala zaskoczył stronę związkową propozycją Zarządu obniżenia odprawy rentowej z 17000 do 7000. Informacja wywołała ostra krytykę strony związkowej. Argumentowano m.in., że wymuszenie w okresie 3 miesięcy większej ilości odejść na emerytury spowoduje m.in. pogorszenie bezpieczeństwa w kopalniach. Zdziwienie związkowców było tym większe, że na spotkaniu 27 lutego wiceprezes pytany o taką możliwość stwierdził, że jest to plotka i nie należy się nią przejmować. Ponieważ w temacie wskaźnika Zarząd podtrzymał stanowisko z poprzedniego spotkania strona związkowa przedstawiła swoją propozycję. Zaproponowano:
- rozdysponowane 0,7% na wyrównanie dysproporcji,
- wypłacenie funduszu motywacyjnego w 2013 r. w dwóch transzach
(kwiecień, lipiec),
- uzyskanie gwarancji na zrealizowanie wskaźnika wzrostu na poziomie
nie niższym niż 2,7%.

Kolejne spotkanie płacowe odbędzie się w środę 13 marca.