Unia Eurpejska a węgiel kamienny

III Europejskie Dni Węgla.

W listopadzie 2012 r. w Parlamencie europejskim w Brukseli po raz trzeci odbyły się Europejskie Dni Węgla. Głównym celem spotkania było przekazanie europejskim decydentom wyraźnego sygnału, że Unia Europejska naprawdę potrzebuje węgla i węgiel ma swoje miejsce w nowoczesnej efektywnej gospodarce. Apel o równe traktowanie wszystkich źródeł energii w Unii Europejskiej, a także na całym świecie był głównym przesłaniem kończącym III Europejskie Dni Węgla w Parlamencie Europejskim.


Więcej informacji można znaleźć w „Parlament Europejski" Newsletter na stronie:
www.bogdanmarcinkiewicz.pl/dzialalnosc-parlamentarna,iii-europejskie-dni-wegla-newsletter,469.html

 

19-ty Europejski Okrągły Stół ds. Węgla - 22 styczeń 2013 r.

W Unii Europejskiej należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że obecnie w czołówce postępu technicznego znajdują się elektrownie węglowe. Podnoszenie ich sprawności w połączeniu z prowadzeniem projektów wychwytywania i składowania CO2 to bardzo dobra droga w stronę czystej, a w przyszłości także taniej energii – stwierdził poseł Bogdan Marcinkiewicz, który był gospodarzem 19 - tego Europejskiego Okrągłego Stołu ds. Węgla, który odbył się 22 stycznia w Brukseli.

Cykl spotkań, które Marcinkiewicz zorganizował wspólnie z niemieckim Eurodeputowanym - dr Christianem Ehler'em z założenia miał skupiać wszystkich zainteresowanych tematem węgla w Europie. Niestety cykl ponadpartyjnych spotkań jest mało popularny wśród organizacji skupionych wokół frakcji „Zielonych" w PE.
W trakcie spotkań zainteresowani wysłuchali prezentacji na temat „Korzyści, Projekt i Finansowanie Infrastruktury do Transportu i Magazynowania CO2", którą wygłosił Prof. Ulrich van Suntum z uniwersytetu Münster.
Natomiast o potrzebie reformy systemu ETS oraz wypracowania stanowiska w kwestii zmiany harmonogramu aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych mówił Marek Kłoczko Sekretarz Generalny Polskiej Izby Handlowej.
Bogdan Marcinkiewicz wyraził przekonanie, że powyższe tematy zainteresowały tych, którzy nadal z uporem twierdzą, że w UE powinno się całkowicie zrezygnować z pozyskiwania energii z paliw kopalnych.

Więcej informacji na stronie:
www.bogdanmarcinkiewicz.pl/dzialalnosc-parlamentarna,19ty-europejski-stol-weglowy-newsletter,470.html