Negocjacje płacowe po raz trzeci

W środę 13 marca odbyło się trzecie spotkanie negocjacyjne dotyczące wskaźnika wzrostu płac w 2013 roku. Na początku spotkania wiceprezes Piotr Rykala przedstawił stanowisko Zarządu dotyczące propozycji złożonej przez związki zawodowe na spotkaniu w dniu 6 marca br. Zarząd zgodnie z porozumieniem z października 2012 roku wyraził zgodę na 0,7% wskaźnika wzrostu płac z przeznaczeniem go na wyrównanie dysproporcji płacowych. Co do rozdysponowania funduszu motywacyjnego poprzez wypłacenie go w dwóch ratach - kwiecień, lipiec Zarząd nie wyraził na to zgody. Zaproponował natomiast „pożyczenie" z funduszu 0.7% i wypłacenie go w formie jednorazówki 10 kwietnia zgodnie z regulaminem. Druga część funduszu byłaby wypłacona w lutym 2014 r. Ponadto Zarząd zaproponował dalsze rozmowy w temacie wskaźnika po I półroczu.

Odpowiedź Zarządu Kompanii nie zadowoliła stronę związkową, która w odpowiedzi przedstawiła kolejną propozycję:

  • pełne wyrównanie dysproporcji w 2013 r ( ok.1,0%),
  • wypłacenie 1% funduszu motywacyjnego 10 kwietnia, pozostałe 0,4% wypłacone w lutym 2014 r.,
  • rozmowy w temacie wskaźnika półroczu.

Propozycja ta została ostro skrytykowana przez wiceprezesa Rykalę, który stwierdził, że w 2012 r. gdy sytuacja Kompanii była dużo lepsza strony rozpisały wyrównanie różnic na 3 lata, a w obecnym, gdy walczy się o przetrwanie proponuje się wyrównanie dysproporcji w ciągu jednego roku.
Po tym wystąpieniu strona związkowa poprosiła stronę pracodawcy o przedstawienie przygotowanej przez Zarząd propozycji porozumienia, by mogła się do niego odnieść. Następnie strony umówiły się na kolejne spotkanie 19 marca br.

W trakcie spotkania można było odnieść wrażenie, że niektóre związki celowo dążą do opóźnienia negocjacji mając na uwadze akcję protestacyjną organizowaną na Śląsku przez ogólnopolskie centrale związkowe. Jest to naszym zdaniem o tyle niebezpieczne, że po przeprowadzeniu takiej akcji stanowisko Kompanii Węglowej może się jeszcze bardziej usztywnić.

W trakcie spotkania poruszono także tematy:
- wysokości odprawy emerytalnej – do końca I półrocza Zarząd zawiesza rozmowy w temacie jej wysokości,
- program dobrowolnych odejść – Zarząd przyjął uchwałę nr 215.2013 w tym temacie. Założenia programu różnią się od tych, które zostały przedstawione na poprzednim spotkaniu. Z programu zostali wyłączeni pracownicy przeróbki mechanicznej węgla. Wprowadzono dwa przedziały wiekowe – do i powyżej 50 lat z odpowiednio ustaloną wysokością odprawy – 80 i 60 tyś. zł. Ponadto w regulaminie pakietu osłonowego zapisano, że po 1 lipca 2013 roku nastąpi przegląd struktury zatrudnienia pracowników administracji, w wyniku którego mogą nastąpić zwolnienia z przyczyn ekonomicznych.

A.C.