Obradowała Sekcja Węgla Kamiennego

W piątek 15 marca br. obradowała Sekcja Węgla Kamiennego Porozumienia Związków Zawodowych KADRA. W trakcie obrad omówiono sytuację ekonomiczną w spółkach węglowych. Zwrócono uwagę na załamanie się rynku zbytu węgla. Z uwagi a utrzymujący się popyt na koks spadek sprzedaży węgla najmniej odczuła Jastrzębska Spółka Węglowa. Nieco gorsza sytuacja panuje natomiast w Kompanii Węglowej i Katowickim Holdingu Węglowym, czyli spółkach produkujących w głównej mierze węgiel energetyczny. Brak sprzedaży i kończąca się pojemność zwałów zmusiły Kompanię do obniżenia w miesiącu marcu planów wydobycia niektórym kopalniom. Przyczynę takiej sytuacji członkowie widzą w braku wizji rządu co do przyszłości polskiego górnictwa węgla kamiennego oraz ograniczeniu udziału węgla kamiennego w produkcji energii na rzecz węgla brunatnego. Obniżenie przychodów spółek ze sprzedaży węgla nie sprzyja również negocjacjom na wskaźnikiem wzrostu płac w 2013 roku. W obydwu spółkach zarządy dążą do ich przeniesienia na II półrocze.

Sporo miejsca w dyskusji poświęcono również październikowej zmianie schematów organizacyjnych w kopalniach KHW i likwidacji niektórych stanowisk wśród osób dozoru wyższego. Zmiany te po pierwszym półroczu funkcjonowania zostały ocenione negatywnie co znalazło wyraz w stanowisku sekcji w tym temacie. Stanowisko to zostało przesłane do Janusza Piechocińskiego – Ministra Gospodarki, Prezesów Zarządów i Przewodniczących Rad Nadzorczych KHW, KW, JSW, Prezesa WUG, Dyrektorów OUG w Katowicach i SUG.

W dalszej części posiedzenia przewodniczący sekcji poinformował zebranych o fiasku rozmów strony związkowej z rządem i wyznaczeniu terminu strajku ostrzegawczego na dzień 26 marca br. zaznaczył, że strona rządowa nie wyraziła m.in. zgody na zniesienie wygaszania uprawnień do emerytur pomostowych. Przewodniczący przekazał również członkom sekcji informację o planowanym w miesiącu kwietniu cyklu trzech spotkań kandydatów do pracy w dozorze z pracownikami Okręgowych Urzędów Górniczych.

A.C.

Stanowisko Sekcji Wegla Kamiennego PZZ KADRA

Zdjęcia z obrad...