Biznes wspiera młodych

Pod takim hasłem rusza akcja nad którą patronat objęła Polska Rada Biznesu. Celem akcji jest wypracowanie rekomendacji dla administracji publicznej, jak efektywnie wałczyć z bezrobociem wśród młodych ludzi i jak zatrzymać emigrację tych najbardziej przedsiębiorczych. Jest to akcja ,która ma również zaktywizować pracodawców do wspierania najmłodszych kadr na rynku pracy. Moment jest doskonały ,bo Komisja Europejska zaproponowała przepisy dotyczące realizacji Inicjatywy na Rzecz Zatrudnienia Młodych. Do podziału są duże pieniądze, Polska liczy na wsparcie w kwocie około 400mln euro(1,2 mld. zł). Najistotniejsze działania w ramach tej inicjatywy to zapewnienie wraz z pracodawcami dobrej jakości staży i efektywnych praktyk zawodowych, ponieważ bezrobocie wśród młodych jest w Polsce znacznie wyższe niż w pozostałych grupach wiekowych i niestety w czasie kryzysu rośnie najszybciej .Dane za 2012 r. wskazują w grupie do 25 lat bezrobocie w wysokości 27.7℅,a w styczniu tego roku wzrosła już do 28,8℅. Eksperci za ten stan rzeczy obwiniają przede wszystkim system edukacji, gdzie szkoły zawodowe czy wyższe produkują absolwentów, którzy nie są przygotowani do wymagań współczesnej gospodarki .Młodzi nie maja doświadczenia i odpowiednich kwalifikacji i nie chodzi tu o doświadczenia związane z praca w firmie, może to być udział w wolontariacie lub udział w organizacji imprez środowiskowych, niestety ale nasza młodzież te formy dokształcania się omija, jako mniej atrakcyjne. Dlatego tez należy postawić na maksymalną współprace z lokalnymi firmami, które maja rozeznanie jakiego pracownika potrzebują i jakimi kompetencjami ten młody człowiek powinien dysponować. Biznes w tych tematach współpracuje , już od dawna w takich krajach jak; Niemcy ,Austria czy Holandia, i przynosi to wymierne efekty ponieważ bezrobocie wśród młodych w tych krajach jest najniższe. Dlatego bardzo ważne jest zainteresowanie nie tylko Urzędów Pracy do pozyskiwania kolejnych funduszy, ale aby te fundusze zostały spożytkowane przy współudziale przedsiębiorców ,którzy są odważni i stawiają na młodsze pokolenie.

Opracowano na podstawie informacji zaczerpniętych z artykułów zamieszczonych w gazecie „Rzeczpospolita"

A.L